Er zijn veel wegen die naar Rome leiden.
Zo is er ook meer dan één weg om tot een vrije, libertarische, maatschappij te komen.
Daarom is het logisch dat verschillende libertariërs ook verschillende ideeën hebben over de beste of snelste weg naar een vrije, libertarische, maatschappij.De ene libertariër wil de meer principiële weg bewandelen, de ander is wat pragmatischer ingesteld. Een belangrijk punt om in de gaten te houden, is er voor op te passen om elkaar niet tegen te werken. In tegendeel, acties langs verschillende wegen kunnen er voor zorgen dat het doel eerder wordt bereikt Het is niet zoals bij kerkgenootschappen die zich stuk voor stuk verbeelden dat ieder van hen alleen maar zelf het ware geloof heeft. Alle libertariërs hebben immers eenzelfde doel: een maatschappij waarin ieder individu soeverein is!

Deze week hadden we een artikel “To vote or not to vote…NOTA?” *), waarin de weg gewezen werd om als stap in de goede richting een NOTA systeem in te voeren. NOTA betekent: “None Of The Above“. Dit moet dan op alle overheidsstemlijsten als een officiële gelijkwaardige keuzemogelijkheid worden ingevoerd. Zie artikel en vooral ook de er op volgende discussie.

Een geheel andere weg, een zeer principiële, wordt gepropageerd door de “VOLUNTARYISTEN”. Die stellen dat partijpolitiek van nature slecht en immoreel is. Je moet daar dus helemaal niets mee te maken willen hebben. Ook niet het “systeem van binnen uit” trachten te verbeteren. Voluntaryisten stellen dat je door deelname het immorele systeem alleen maar versterkt.

DOELSTELLING van de VOLUNTARYISTEN **)
Voluntaryisten zijn bepleiters van niet-politieke, geweldloze strategieën ter verkrijging van een vrije maatschappij. Zij wijzen electorale politiek van de hand, zowel in theorie als in praktijk, daar deze niet in overeenstemming is met de libertarische principes. Overheden moeten hun acties hullen in een mantel van morele legitimiteit om hun macht draagkracht te geven en politieke methodes steevast versterken die legitimiteit.
Voluntaryisten daarentegen streven ernaar de Staat haar legitimiteit te ontnemen door middel van educatie en zij bepleiten het onttrekken van medewerking en stilzwijgende toestemming, waarvan de macht van de Staat uiteindelijk afhankelijk is
.

Hun beleid is dus vooral gebaseerd op educatie.
Een volgende stap is dan de “burgerlijke ongehoorzaamheid”. Gewoon niet doen wat de roverheid (de geweldsinitiators) van je eisen. Je loopt daarbij, zolang het aantal ongehoorzamen nog klein is, natuurlijk groot risico dat het geweld over je heen komt. Karl Watner, de grote voorvechter van het volutaryisme, heeft dat ook zelf ervaren toen ze hem in de gevangenis gooiden omdat hij weigerde een belasting te betalen.
Maar om met “educatie” eerst een voldoend grote basis trachten te krijgen, is voorlopig nog redelijk ongevaarlijk. Laten we daar in ieder geval veel aandacht aan geven…
——————————————-
Op de site van de Voluntaryist is heel veel heel interessante lectuur te vinden, waaronder een artikel van Frank van Dun: “What is Kritarchy?)
Zie: www.voluntaryist.com
Ook hun periodiek “The Voluntaryist” geeft elke keer lezenswaardige artikelen.
Abonnement $ 20.- (+ $ 5- voor Europa post) of 0,07 ounce fijn goud.
———————————————
*) www.vrijspreker.nl/vs/item/…
**) Origineel van de site van de Voluntaryists:
“If one takes care of the means, the end will take care of itself.”
Statement of Purpose: Voluntaryists are advocates of non-political, non-violent strategies to achieve a free society. We reject electoral politics, in theory and in practice, as incompatible with libertarian principles. Governments must cloak their actions in an aura of moral legitimacy in order to sustain their power, and political methods invariably strengthen that legitimacy. Voluntaryists seek instead to delegitimize the State through education, and we advocate withdrawal of the cooperation and tacit consent on which State power ultimately depends.

13 REACTIES

 1. Nou .. niet veelbelovend is het reit dat Guy Verhofstadt gedurende zijn ganse premierschap die zo uitblonk door verraad van zijn vroegere libertarische principes, altijd zo geroemd werd om zijn … voluntarisme.

 2. Volgens mij is dit helaas alweer een geheel redundante en tegenstrijdige "discussie" draad.

  Zulks omdat op de keeper beschouwd, volgens mij, libertarisme een zuiver INDIVIDUELE belevenis is, en GEEN collectief iets – in welke uitmonstering, vorm of gedaante ook. Dus hoezoooo, en waarom, naar een libertarische "samenleving" gestreefd? Laat staan daartoe een (collectieve) movement voor op te zetten?

  En dan ook nog waar de kansen zo definitief en duidelijk op nul-comm-nix staan. Nog afgezien van het feit dat redelijk geslaagde individuen met libertarische instincten helemaal geen enkele behoefte aan … garelen en tredmolens … hebben. Zelfs niet als het ooit een libertarische is of zou kunnen zijn …

  Overigens, in Nederland valt in politieke context werkelijk niets buitengewoons uit te halen, want het probleem is dat de achterhaalde feodale monarchistische machtsmatrix, zich als een meteoorsteen in de polder heeft vastgezogen, terwijl het grootste deel van het Tokkievolk zich daar ook NIET tegen verzet …

 3. Aangezien beide strategieen af en toe elkaar lijken tegen te werken, zal het debat gevoerd moeten blijven worden. In de draad over NOTA `none of the above´ heb ik laten zien, waarom deze aanpak m.i. in Medeland nauwelijks kans van slagen heeft.
  In tegenstelling tot het Amerikaanse systeem, waar men een soort districtenstelsel voert, kent Medeland een kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging, waarin `partijdemocratie` heerst. Alleen het partijkader (partijbureaucratie) bepaalt, wie de kamerzetels mogen bezetten. En vervolgens bepaalt de fractievoorzitter, hoe het gekozen kamerlid moet stemmen.

  Maar toegegeven, ook in de VS is het buitengewoon moeilijk om als individu politieke invloed uit te oefenen, zonder zich te compromitteren met het corporatisme binnen de grote partijen.

 4. "Hun beleid is dus vooral gebaseerd op educatie"
  En laat die educatie nu net in handen van de staat zijn, die indoctrinatie middels ‘educatie’ niet schroomt, en waar de voluntayist dus niets tegen doet omdat-ie principieel weigert binnen het systeem tegengas te geven om daarmee in iedere geval verdergaande aantasting van de reeds aanwezige status quo tegen te gaan.

  "Karl Watner, de grote voorvechter van het volutaryisme, heeft dat ook zelf ervaren toen ze hem in de gevangenis gooiden omdat hij weigerde een belasting te betalen."
  En wat heeft-ie er verder mee bereikt? Heeft-ie daarna vrijstelling gekregen? Vermindering van de aanslag? Levenslang gevang wegens principieel niet betalen? Vrijheid?

  Het lijkt mij dat een voluntaryist door gebrek aan pragmatisme alleen maar achteruit kan boeren. Zo zal deze dus bv. principieel geen tegenstand bieden aan de voorgenomen EKD, die de indoctrinatie en inbreuk op de privacy naar het volgende niveau tilt. Erover schrijven hoe erg het is moet, maar zonder pragmatisch daadwerkelijk verzet kan men net zo goed naar de maan gaan zitten huilen.

  Zoals in mijn NOTA artikel al betoogd berokkennen libertariërs hun zaak alleen maar schade door niet daadwerkelijk verzet te bieden aan de collectivistische krachten in de maatschappij, die absoluut wel bereid zijn tot allerlei soorten van dwang, tot aan regelrechte terreur toe.

  De onontkoombare conclusie is dat er maar twee opties zijn: vluchten naar vrije(re) landen of een gewelddadige staatsgreep. Iedereen lijkt het erover eens dat geweldloze opties niet gaan werken, omdat ze door het systeem onderschept en uitgeschakeld worden…

 5. [4] Het bloed der martelaren is het zaad der kerk.

  Maar als "moreel egoïsme" je leidcompas is, zou je wel gek zijn enige jaren te gaan brommen voor de goede zaak, nietwaar ?

  Of hoe de kleinepieten aan een dood paard zitten te trekken en ondertussen druk overleggen waarom het dier niet krachtig gallopeert.

 6. [4] "En laat die educatie nu net in handen van de staat zijn"
  Hier is in de verste verte niet mee bedoeld educatie in het bestaande onderwijs systeem. In tegendeel, het is de educatie die wij zelf dagelijks gebruiken door aan anderen feiten en vrijheidsideeen te vertellen.
  Trouwens ook de Vrijspreker is daar uitgebreid mee bezig.

  "En wat heeft-ie er verder mee bereikt?"
  Weet ik niet precies. Minimaal heeft hij voor zichzelf bereikt een gevoel van trots dat hij niet bezweken is voor overheidsdwang.
  Welke waarde ik daaraan moet hechten, weet ik niet. Karl is een ander individu dan ik.
  Het is wel duidelijk dat als hij daardoor meer, veel, meerderheid, persnen krijgt die hem volgen, dat hij dan succes zou kunnen krijgen. Er zijn echter niet zoveel helden, dus daarom terecht twijfel.

  "maar twee opties zijn: vluchten naar vrije(re) landen of een gewelddadige staatsgreep…"
  Minimaal is er één (of meer) andere opties.
  Bvb wat ik eerder noemde "trucjes leren" waardoor je personnlijk slimmer bent dan Big Brother.
  En dan ondertussen proberen zoveel mogelijk andere mensen te leren dat ze belazerd worden. Dat ze ook libertarisch worden, zodat er op een bepaald moment zoveel libertariers zijn, dat andere acties zinvol kunnen worden. Zelfs de burgerlijke ongehoorzaamheid van een bepaalde belasting niet betalen.

 7. "het is de educatie die wij zelf dagelijks gebruiken door aan anderen feiten en vrijheidsideeen te vertellen"
  Dat had ik begrepen, maar je zult met me eens moeten zijn dat het handjevol mensen dat ‘wij’ met onze educatie bereiken in schril contrast staat met het bereik van het propaganda-systeem van de roverheid, om nog maar niet te spreken van de verschillen in ontvankelijkheid van het publiek:

  De kids op school hebben helemaal niet in de gaten dat ze geconditioneerd worden, en denken in het algemeen nog helemaal niet na over ‘de maatschappij’. Na dat conditionerings proces hebben ‘wij’ er dankzij die conditionering een veel grotere klus aan om hen te ‘deprogrammeren’.

  Daarbij heb ik sterk de indruk toch al vaak voor de ‘bekeerden’ te preken, daar de praktijk leert dat linksdenkenden zelfs na uitnodiging sites als HVV en Vrijspreker liever mijden…

 8. [7]

  Ik denk dat je deels gelijk hebt.

  Als ik Seinfeld, Simpsons of Jiskefet kijk, dan denk ik persoonlijk; ‘waarom ziet niet iedereen in dat dit zo’n beetje het hoogste niveau van humor is’? Sommigen liggen helemaal dubbel bij series als Fullhouse of de lama’s.

  Helaas geldt dat ook voor het libertarisme. Mensen moeten op persoonlijk gebied enige ervaring hebbem, kritisch denkvermogen en zelfredzaamheid ontwikkelen, actueel op de hoogte zijn van het nieuws voor ze überhaupt open kunnen staan voor de boodschap van meer vrijheid.

  Daarbij, zit dit land vol met mensen die op een of andere manier profiteren van het systeem en dus zullen ze, al zijn ze het met je eens, niet snel overstappen.

  Dan zitten we nog met een pers, die niet echt openstaat voor andere perspectieven. Zelfs in de VS, toch het land van de vrijheid, wordt Ron Paul door MSM bespot als hij de waarheid zegt.

  Maar toch zou ik niet wanhopen. Zeker niet. Een idee, zoals libertarisme, moet rijpen voor het aanslaat, net als het liberalisme en het socialisme. Amerika lijkt daar verder in dan wij. Uiteindelijk zullen mensen in het Westen meer vrijheid hebben en zal de Staat, iig voor een groot deel, teruggaan in haar hok

  PS

  Niets ten nadele van HVV, maar ik snap best dat linkse mensen zich daar niet thuisvoelen. Wat ik daar af en toe lees aan ongefudeerde statements en onzin, dat zou mij, in omgekeerde situatie, als libertariër ook niet overtuigen om voor het socialisme te kiezen.

 9. "They are casting their problems at society. And, you know, THERE’S NO SUCH THING AS SOCIETY. There are individual men and women and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look after themselves first. It is our duty to look after ourselves and then, also, to look after our neighbours."
  [M. Thatcher, 1987]

 10. [3] Vreselijk jammer dat Spy zo overontwikkeld is dat hij de simpele dingen over het hoofd ziet. Anders had hij ook geweten dat de kreet "Parlementaire Democratie" niet meer is dan een marketing slogan, dat de spindoctors van Madison Avenue na de oorlog hebben bedacht. NEP dus …

  Eenvoudig omdat echte reprepesentatieve democratie NIET compatibel is met een feodale en absolute monarchie en haar politieke machtsapparaat, genaamd de "partijen", en dus ook niet eens bestaat …

  Hoewel, een nederlandse politieke institutie, waar nog een heel klein beetje van representatieve democratie kan worden gesproken, de direct gekozen gemeente raden zijn … En dan nog wordt het van bovenaf gesmoord door de door-de-kwien benoemde burgemeesters, en van onderin gesaboteerd door de landelijke MAFFIOSI politieke partijen … Of niet soms?

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Maar als de Liberalen dat spelletje toch willen meespelen dan moet men prcies doen wat Wladimir van Kiel in Heiloo deed …

 11. [7]

  Hier heb je zeker een punt. Ik zit nog op school en sinds ik er op let (ik heb de 53 achter de rug, sinds de 43 houd ik het in de gaten), valt het me vaak op hoe leraren hun mening presenteren. Enkelen benadrukken dat het een van de velen meningen is en laten veel ruimte voor een weerwoord, maar er zijn ook enkele die de discussies afsluiten met het benadrukken van hun eigen mening. Aangezien een minderheid van de leraren links is, is dat zeer irritant. Jammer is dat als je er dan tegenin gaat, anderen in de klas het niet direct met je eens zijn, niet omdat je argumenten niet goed zijn, maar omdat ze er gewoon nog nooit van gehoord hebben.

 12. Er zou een partij moeten komen zonder enige inhoud, als alternatief voor de blanco stem, of NOTA. Die partij zou alle behaalde zetels in de kamer leeg moeten laten.

Comments are closed.