Het onderwijsniveau van het hoger
beroepsonderwijs in Nederland daalt
met flinke sprongen. Dat zegt het
Sociaal en Cultureel Planbureau maar
dat kan je ook gewoon op je vingers
natellen.
De oplossing komt uit de markt waar
particuliere opleidingen succesvol en
doelgericht bezig zijn.
Jammer alleen dat door Vadertje Staat
Slokop de meeste mensen dat niet
kunnen betalen.

Hogeschool InHolland is een typisch voorbeeld van hoe het niet moet: schaalvergroting, onpersoonlijke benadering, kostenbeperking door het schrappen van leerkrachten en een hele trits aan fancy opleidingen die inhoudelijk weinig voorstellen.
Met onderwijs heeft dit weinig meer te maken. Wel met bureaucratie en het in rap tempo opsouperen van publieke gelden.

De HBO-opleidingen kampen met leerlingen die een gebrekkige vooropleiding gehad hebben. Op de basisschool en het voortgezet onderwijs wordt hen steeds minder bijgebracht. Daarnaast wordt de effectieve onderwijstijd weggedrukt door het zogenaamde competentie gericht leren.
Deze holle frase uit Den Haag staat in het teken van zelfstandig leren (‘zoek het maar op/uit op internet’) en het groepsgewijs uitvoeren van projecten (onmogelijk zonder degelijke basiskennis). Hierdoor wordt er in het HBO nog maar een derde van de onderwijstijd in de klas doorgebracht. Rampzalig aldus het SCP.
Diegenen die de eindstreep halen, worden als werknemer klaargestoomd want het HBO leidt managers op en geen ondernemers. En juist aan het ondernemersschap heeft de maatschappij behoefte én veel leerlingen ook !

Geen wonder dat particuliere opleidingen stevig groeien. Amsterdam heeft er binnenkort drie nieuwe bij: New Business School, Team Academie en de Duisenberg School of Finance.
Goedkoop is het niet, de kosten lopen uiteen van 12.500 tot 8.500 euro per jaar. Maar veel gemotiveerde studenten en hun ouders hebben het er voor over om te betalen voor goed onderwijs.
De studie is intensief, kleinschalig, persoonlijk en gericht op resultaat. Zo beginnen studenten op de Team Academie op dag één met een eigen bedrijf. Ze schrijven hun bedrijf in bij de Kamer van Koophandel en gaan aan de slag. Niks ‘business case’ maar het echte werk !

De verwachting is dat het aantal particuliere opleidingen spectaculair zal groeien. Dat zal een tweedeling in de maatschappij opleveren, veroorzaakt door de overheid. Door de slechte staat van ons onderwijs vluchten diegene die het kunnen betalen naar de particuliere sector. Een behoorlijk deel van de bevolking zou dit ook kunnen doen, ware het niet dat zij teveel belastinggeld kwijt is aan het reguliere, inefficiënte en geldverslindende onderwijs.
Iedereen zou in staat moeten zijn om het onderwijs te kiezen waar de beste resultaten te halen zijn. En niet veroordeeld te worden tot een amorfe apathische zgn. leerfabriek.

Terugtrekking van de overheid uit het onderwijs én flinke verlaging van lasten voor de burgers kan de vitaliteit in het onderwijs terugbrengen. Het marktmechanisme zorgt ook hier voor betere resultaten tegen lagere kosten.

8 REACTIES

 1. Zo is het maar net.

  Ondertussen worden ‘onwillige’ leerplichtige leerlingen geoormerkt als spijbelaars en op het matje geroepen bij de via belastingafdrachten door de ouders zelf betaalde leerplichtambtenaar die de kinderbescherming en een aantal andere dwangmaatregelen achter de deur heeft staan om problemen op te lossen die er niet zijn, dan wel des overheids zijn, zoals een falend verzuimregistratiesysteem bij scholen, dezelfde scholen die het voor elkaar krijgen om kinderen die niet in het confectiesysteem passen voor hun kapot te maken doordat ze niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

  Iedereen, behalve uiteraard de klojo’s in Den Haag, vraagt zich af hoe het allemaal zo gekomen is. In die hoek, de klojohoek in Den Haag, moet men dan ook de ultieme schuldigen zoeken. Het zijn dezelfde mensen die liever soldaten in Afghanistan laten kreperen dan dat ze de door henzelf veroorzaakte problemen onder hun neus oplossen.

 2. "Daarnaast wordt de effectieve onderwijstijd weggedrukt door het zogenaamde competentie gericht leren.
  Deze holle frase uit Den Haag staat in het teken van zelfstandig leren (‘zoek het maar op/uit op internet’)"

  Ja, nou goed, misschien beter dat dan indoctrinatie door ambtenaren.
  Wellicht ligt hier een taak voor de Vrijspreker. Hoe kunnen we effectief scholieren bereiken die zelf op zoek gaan naar kennis?

 3. [3] Vrijspreker artikelen doorsturen naar scholieren die je kent?
  Adressen van scholieren opscharrelen en abonnement op E-Vrijbrief sturen?

 4. [3]
  Bijvoorbeeld via reclame op websites die jongeren veel bezoeken.

  Of door reclameposters in de wachtruimte bij de leerplichtambtenaren. Geheid zeker dat je daar op mensen stuit die wars zijn van overheidsbemoeienis.

  [2]
  maar dan wél nadat je voor reisdocumenten (paspoort) hebt gezorgd.

 5. [6] Uitschrijven is niet zomaar mogelijk. Igv verblijf in Nederland zelfs geheel niet, want er is geen procedure voor uitschrijven. Enkel inschrijven. Je schrijft je elders in. Indien je je daar inschrijft als eerste woning (ipv vakantiewoning etc) wordt de uitschrijving elders geregeld. Zelf heb je daar geen mogelijkheid toe.

  Enkel wie naar het buitenland gaat kan zich laten uitschrijven, doch pas na aantonen dat je daadwerkelijk vertrekt. Maar zelfs dan wordt je dossier slapend aangehouden in de gemeente waar je op dat moment ingeschreven bent. Je bent dus niet werkelijk ‘uitgeschreven’.

  Mensen die al hun spullen verkochten en een jaar of wat op wereldreis gingen, schippers, etc zijn ongeveer de enige die groepen die "vertrek zonder bekende verblijfplaats;’ werkelijk weten te bewerkstelligen.

  Overigens is die situatie niet zo mooi als gedacht, want je draagt vaak nog steeds belastingen af, maar kunt enkel geen gebruik meer maken van tal van staatsdiensten. Zelfde lasten, minder lusten.
  Maar ook praktische zaken zoals het hebben van een auto op naam is dan onmogelijk.

  Mensen die daadwerkelijk ‘uitgeschreven’ werden, komen vaak in de grootste mogelijk problemen met tal van zaken indien zij niet werkelijk naar het buitenland zijn verhuist.

Comments are closed.