vanuit een onvrije begintoestand

Op dit forum zijn al enkele maanden felle discussies aan de gang over de vraag of een libertarische samenleving haalbaar is en of deze samenleving bestaansrecht heeft.
Ik denk persoonlijk dat het zowel mogelijk als haalbaar is een libertarische maatschappij te stichten en denk dat de tijd rijp is voor een experiment.

In onderstaand artikel wordt uiteengezet aan welke eisen een realistisch plan voldoet en hoe dit plan er uiteindelijk uit moet komen te zien.
De overheid totaal uitbannen is vrees ik onmogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan het voorkómen van een maffia. Wel moet de overheid worden terugebracht tot een nachtwakersstaat of nog minder. Als er een libertarisch alternatief is voor een functie die door de overheid wordt vervuld, dan wordt uiteraard dat alternatief gekozen.

Uitgangspunten
1. De mens is de maat der dingen. De mens is zoals deze is, zowel in goede als in slechte eigenschappen. Iedere filosofie die mensen anders voorstelt dan deze zijn, zal mislukken en in dat proces groot menselijk leed aanrichten. Period.
2. Die samenleving is de beste, waarin er een minimum aan dwang is en een maximum aan eerlijke kansen, zekerheid en loon naar verdienste. Hierbij wordt rekening gehouden met de menselijke conditie (1).
3. (Hierbij wijk ik af van de libertarische filosofie, alhoewel het in lijn is met het objectivisme.) Die samenleving is de beste, waarin mensen alle vrijheid hebben het beste uit zichzelf te halen en daardoor sprake is van een voortdurende verbetering van kwaliteit, van groei en ontwikkeling. Stilstand is achteruitgang.

Huidige situatie
We leven op dit moment in een maatschappij die in veel opzichten afwijkt van het libertarische ideaal: de overheid
* bemoeit zich steeds meer en verregaand met allerlei privézaken
* legt beslag op meer dan de helft van het inkomen
* dwingt door een neurotisch ruimtelijke-ordening beleid Randstedelingen, maar ook steeds meer mensen in de rest van het land, bijna de helft van hun inkomen uit te geven aan huisvesting en zich tot op de oren in de schulden te steken.
* verstrekt aan bijna de helft van alle Nederlanders direct of indirect geld (bijvoorbeeld huursubsidie) en houdt zo de afhankelijkheid in stand.

Vermindering van de overheidsinvloed is dus de enige structurele oplossing.
Het probleem is alleen dat de gemiddelde Nederlander te stom is om door te hebben dat de “zekerheid” die de overheid biedt, maar schijn is. Zo is er in de overheidsbegroting geen rekening gehouden met de komende AOW-claims van de geboortegolfgeneratie. Wie zal dat betalen? Je kunt beter op je bankrekening per maand 7% van je inkomen storten zodat je 100% zeker een pot hebt als je je baan verliest, dan deze 7% betalen als WW-premie, waarna je aan allerlei voorwaarden moet voldoen en maar moet afwachten of je deze krijgt. De inertie van de vele uitkeringsgenieters en hen die direct of indirect van de overheid afhankelijk zijn maakt het uitgesloten om door middel van politieke actie het doel te bereiken. Alleen een kleine groep productieve en vastberaden individuen heeft een goede kans om structureel een libertarisch leven te kunnen leiden.

Eisen
Veel politieke actie strandt omdat de actie teveel offers vergt van een kleine groep activisten. Idealisten zijn er maar weinig en misschien is dit ook wel goed. Ook denken de meeste mensen uitgesproken korte termijn en zijn ze risicomijdend. Bestaande libertarische plannen, zoals massale emigratie naar New Hampshire, Abchazië of een nog verder liggend oord, vereisen dat mensen hun relatief zekere bestaan op het spel moeten zetten voor een onzekere toekomst. Dus dergelijke plannen, hoe mooi ze ook klinken, hebben alleen kans van slagen na een drastische verslechtering van de levensomstandigheden in Nederland – en hiermee een drastische vermindering van de ons ter beschikking staande hulpbronnen.

Andere politieke acties, vaak uitgevoerd volgens het motto het doel heiligt de middelen, blijken contraproductief te werken. Een uitstekend voorbeeld is de communistische doctrine van de dictatuur van de voorhoede van het proletariaat, die in de praktijk leidde tot de alleenheerschappij van een klein clubje communistische leiders, een nieuwe klasse die alleen in naam (en bloeddorstigheid) verschilde van de bestaande klasse. Ook een klassieker: de anarchist die met bommen het geweld van de overheid aan de kaak wil stellen. Conclusie: alleen middelen die de libertarische principes niet schenden zijn aanvaardbaar.

Een groep is voor sommige dingen nuttig. Voor de meeste dingen niet, het IQ van een groep staat gelijk aan het IQ van het domste lid, gedeeld door het aantal leden. Dus nadenken e.d. kunnen we beter aan individuen overlaten. Niettemin zijn er sommige zaken (dit heeft met schaalvoordelen te maken) die beter met een grotere groep mensen tegelijk te regelen is. Alles zonder dwang, dat spreekt.

Een werkend plan moet aan de volgende eisen voldoen om te werken en om een libertarische samenleving dichterbij te brengen.
a. Het is op macchiavellistische basis geschoeid. Dat wil zeggen dat het uitgaat van primair in hun korte termijn eigen belang handelende actors en slechts minimale offers vereist. Het welslagen van het plan is rechtstreeks gecorreleerd aan het behalen van voordeel door de actors.
b. Het is min of meer legaal. De overheid beschikt over een zo effectief repressief apparaat dat een kleine groep hiertegen kansloos is.
c. Het plan bevordert zowel de libertarische levenshouding als een libertarische levenswijze.
d. Het plan leidt tot een sterke groep, die als basis voor andere activiteiten kan dienen. Hoewel groepsdwang duidelijk tegen de principes van het libertarisme in gaat en als zodanig onacceptabel is, geldt dit niet voor een groep als zodanig, zolang deze een vrijwillige samenwerking is waarbij het voor de deelnemers meer oplevert om met samenwerking door te blijven gaan dan een eigen weg in te slaan.
e. Het plan werkt ook op lange termijn. Dus geen roofbouw en er moet sprake zijn van reproductie in de sociologische betekenis.
f. Het plan is redundant. Het plan hangt niet af van geniale Führers, Übergenossen of Grote Roergangers maar van de kleine man.

Grote lijnen
1. Belastingontwijking
Er bestaat een activiteit die zowel uiterst libertarisch is als legaal en lucratief. Het ontlopen van belasting.
Als de overheid minder belastinggeld binnen krijgt betekent dit minder ambtenaren, mallotige milieuwetten en andere stompzinnige regels. Ook betekent dit dat er meer geld beschikbaar is voor privédoeleinden en het uitvoeren van libertarische initiatieven. Dit moet dus een centrale plaats krijgen in de plannen.
Op dit moment is belastingontwijking alleen interessant voor zelfstandige ondernemers die minimaal twintigduizend euro per jaar bruto verdienen. Veel libertariërs zijn in loondienst of zitten qua inkomen onder de twintigduizend bruto. Veel van de extra kosten ontstaan, omdat er sprake is van maatwerk voor individuen. Collectief kunnen de kosten gedrukt worden en op die manier kunnen meer libertariërs belasting ontwijken.
Naast de economische en werkorganisatorisch-gerelateerde belemmeringen voor belastingontwijking is er de morele blokkade. Veel mensen, geloof het of niet, geloven dat belastingbetalen goed en rechtvaardig is.
Ten slotte is er de angst voor de FIOD.

2. Bevorderen zelfstandigheid
Het is al onder 1. ter sprake gekomen: alleen als zelfstandig ondernemer zijn libertarische principes optimaal in praktijk te brengen; zelfstandige ondernemers (vanzelfsprekend niet de door de overheid gespekte consultants en andere aanhangende parasieten, zoals dat door Koenders ingehuurde stelletje uitvretende ex-politici) zijn van nature libertariërs. Er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig ondernemer kunnen worden, is dus essentieel. De praktijk leert dat er de volgende hinderpalen zijn om een eigen bedrijf te starten:
a) gebrek aan informatie,
b) gebrek aan startkapitaal,
c) gebrek aan klantcontacten,
d) inkomensonzekerheid en
e) financiële verplichtingen, met name torenhoge hypotheken en te hoge kosten van levensonderhoud. Ten slotte
f) afhankelijkheid van een uitkering.
Hierbij moeten we dus denken aan de volgende maatregelen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de stap naar zelfstandigheid kunnen maken:
* a. informatie online zetten die mensen helpt een eigen bedrijf op te zetten.
* b. bespaartips online zetten, mensen leren om hun financiële behoeften te minimaliseren zodat ze zelf hun startkapitaal bij elkaar kunnen sparen. Vooral in de IT en consultancy is niet veel startkapitaal nodig. Kleine productiefaciliteiten (extruders, draaibanken, laboratoria) kosten, zeker tweedehands, niet meer dan enkele tienduizenden euro en zijn als zodanig zeker bij elkaar te sparen. Ook kan een groep samen (evt eerst parttime) een bedrijf opzetten.
* c. opzetten van een libertarisch netwerk. Bestaande zelfstandigen kunnen nieuwe collega’s aan contacten en opdrachten helpen en vice versa. Ondernemen is vaak een nogal eenzame bezigheid. Gelijkgestemden ontmoeten is hier DE oplossing voor. Bedrijven kunnen parttime gestart worden naast de bestaande baan. Zo doet de ondernemer-in-spe ervaring op. Een goed alternatief is een partner met een baan of eigen bedrijf. Essentieel in dit netwerk wordt peer-rating. Door goed werk te leveren bouwt een ondernemer reputatiepunten op, die deze weer kwijt raakt door slechte ervaringen.
* d. Inkomensonzekerheid is geen probleem als er maar voldoende buffers aanwezig zijn in de vorm van tegoeden. Maatgevend is ongeveer drie maandinkomens op de bank, afhankelijk van hoe variabel de inkomsten zijn. Ook mensen met een baan kennen een hoge inkomensonzekerheid: als ze de laan uit worden gestuurd en een UWV-er met een of andere smoes de uitkering weigert hebben ze ook een probleem. Helaas zijn de meeste mensen te stom om dat te beseffen.
* e. financiële verplichtingen kunnen worden verminderd door een zuinige levensstijl te adopteren. Eerste aandachtspunten: geen of goedkope auto, kleiner wonen, afgeprijsde kleding, niet uit eten gaan maar wederzijds bij vrienden eten, nog lekkerder en gezelliger ook, alle verzekeringen met risico’s die je zelf kan dekken opzeggen, goedkoopste ziektekostenverzekering met basispakket nemen (nu is dat als ik me niet vergis Anderzorg met ¤69 pp per maand premie, als je ¤500 per jaar eigen risico neemt; bonus: zo betaal je niet mee aan parkeerbanen voor ex-politicus lullo’s, homeopathisch verdund kraanwater en Jomanda-paragnosten), goedkoopste energieleverancier (bijv. Energie: Direct; bonus: zo betaal je niet mee aan waanzinnige groenprojecten, al even waanzinnige fusies, topsalarissen voor mislukte ex-politici en verlieslijdende voetbalclubs). Een andere snelle bespaartip: koop merkloos. Of dacht je dat Unilever voor niets drastisch snoeit in het aantal merken als daar ook maar één flikker verschil tussen zou zitten. Meer tips vind je op bijv. www.genoeg.nl/ Heb je een huis in de Randstad, verpats het dan snel voor zoveel mogelijk geld aan een stel sukkels voor het piramidespel in elkaar stort. Wil je niet verhuizen, leg je hypotheekrente dan voor 30 jaar vast en open een deposito in Indiase roepie of Chinese yuan, dan kan je straks op een koopje aflossen als de euro in elkaar stort wegens pensioenperikelen in Spanje en Italië. Ook leuk: investeren in o.g. in Cuba. Als Fidel rochelend de laatste adem uitblaast is het een kwestie van een paar jaar voor die suffe Yanks toe mogen slaan wegens de boycot nu. Profiteer van deze unfair advantage door nu daar te investeren en over een paar jaar de Yanks het vel stevig over de oren te halen.

3. Kweken van een goed functionerende libertarische community.
There is not such a thing as a free lunch. Daarom moet de meeste informatie alleen toegankelijk zijn voor betalende leden. Zo kweken we een harde kern waarmee in de toekomst interessantere projecten zijn op te zetten zoals een offshore drijvend casino of tax haven net buiten de Nederlandse territoriale wateren.
In principe krijgen we deze community al als we de infrastructuur voor zelfstandige ondernemers en belastingontwijking opbouwen. Door leden te laten betalen, dan denk ik aan een klein bedrag van euro 5 tot 10 per jaar, houden we alleen de gemotiveerden over.

Besluit
En zie daar, we hebben een embryonale libertarische samenleving. Hier kunnen we ook experimenteren met libertarische concepten, zoals vormen van rechtspraak en geschillenbeslechting. Indien dit systeem zich verder ontwikkelt, is er een reëel vooruitzicht op een werkende libertarische samenleving, bijvoorbeeld offshore of in een ver buitenland. Indien het systeem blijft zoals het is zal het de vrijheid en welvaart van de deelnemers aanzienlijk vergroten. Indien het plan mislukt zijn we hooguit de man tien euro, tijd en enkele illusies armer.

Fire at will.
—————————————-
Ingezonden door Lucifer

61 REACTIES

 1. [1] In de natuur wordt helemaal niets centraal geregeld, je kan het chaos noemen maar er is geen blaadje aan een boom die geen nut heeft. Vraag maar eens aan biologen. Dat wij het niet kunnen bevatten (en het dus maar chaos noemen) wil niet zeggen dat het niet de meest efficiënte situatie is.

 2. Overigens heerlijk dat het begint te broeien. Ik voel dat we aan de vooravond van een revolutie staan… Niet zo’n klassieke revolutie waarbij een groep een andere groep dwingt tot iets, maar een vredige revolutie, die de mens op een hoger niveau brengt. En ik bedank snelle communicatie (Internet met name) daarvoor.

 3. [4] Ik help het je hopen maar wat ik zie is een verder afglijden naar collectivisme.

 4. [4]
  I’m in! Wanneer gaan we ons Libertarische eiland in de Noordzee bouwen?
  Een landingsbaan er bij en we kunnen meteen met de staats-Schiphol concurreren.

 5. [1]
  Rob,

  En de overheid bestaat uit engelen i.p.v. mensen? De personen die nu de wetten maken naar geheel eigen (gebrek aan) inzicht, zijn verheven genieën die zoveel beter weten dan "de mens" wat die mens moet doen en laten? Of zijn politici en democratische meerderheden soms ook mensen? Maar op mysterieuze, welhaast mystieke wijze, wanneer de mens bestuurd wordt door andere mensen, die geheel vrij zijn in het "democratisch" bepalen wat hij of zij moet en mag doen, wordt het ineens "orde" i.p.v. "chaos"?

 6. [4] [5]
  Frenkelfrank, Bud,

  Als je nagaat dat zelfs de mensen in landen als Cuba, Noord-Korea en Zimbabwe (waar de mensen straks letterlijk dood neervallen van de honger, waar geen voedsel meer is, 80% werkloosheid heerst en de prijzen de pan uitrijzen) nog steeds niet in opstand komen, ondanks tientallen jaren totalitaire repressie, stemt dat toch niet echt hoopvol. En zoals je nota bene in deze draad, op het blog van een libertarisch splintergroepering kunt zien: de Pavlov-reflex dat de Staat "goed" is en de "chaos" en "slechtheid" van de "gewone mens" moet indammen, tiert nog altijd welig.

 7. [6] Dit is ook mijn idee.

  We zeggen gewoon met zijn allen: prima, jullie zoeken het verder uit. Wij nemen ons eigen stuk en iedereen, die wil komen is welkom.

 8. Ik ontvang als werknemer wel iets meer dan 20k per jaar. Toch leef ik al zeer zuinig. Ik heb een Braziliaanse vriendin en vliegtickets zijn duur. Verder kan ik mij enerzijds wel vinden in bovenstaand stuk. Maar ik denk dat wanneer de Staatsinkomsten teruglopen, dat de politiek gewoon de tarieven verhoogd op die activiteiten die je nog wél uitvoerd.

 9. [6] [10] Mooi idee, maar m.i. een te grote sprong. Tenzij iemand persoonlijk dit kan financieren!
  Je zult daarvoor (en voor een aantal andere plannen ook) toch eerst een soort "belangenvereniging" moeten oprichten.

 10. Ik denk dat we uit moeten gaan van de zogeheten evolutionaire benadering. We beschikken niet over een half miljard op de plank, zoals de overheid of een grote corporatie dat wel doet. We beschikken wel over een aantal gemotiveerde mensen. Het goede nieuws is: om een substantiële vergroting van de vrijheid te bereiken is niet veel meer nodig dan dat. Die groep mensen. Als we eenmaal over voldoende hulpbronnen en een solide groep beschikken, bijvoorbeeld omdat we voor een groot deel miljonair zijn geworden en het grootste deel van on ze inkomsten uit libertarisch-geïnspireerde activiteiten halen, zijn leuke acties als die door Freek en Jimmy genoemd zijn, uit te voeren.

 11. Maar ondertussen zijn er wel 3 miljoen AOWers en tevens stemgerechtigden, een 2 miljoen vangnetters van "arbeidsongeschikten" en permanent werklozen, tot bijstandsmoeders met "partners" en wat dies meer zijn, tesamen ook een 3 miljoen stemmen. En meer dan een miljoen ambtenaren op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau, en soepsidievangers met een kleine 2 miljoen stemmen, en ook nog eens een miljoen aan "infra-structuur werkers in de "gezondsheid en zorgdiensten" en allerlei soorten onderwijs, hulp en advies organen metpakweg 1 1/2 miljoen stemmen. En daar komen dan bnog de de vakbondsleden zowel als de studiebeurrecepienten en goed 80% (tachtig procent) van de bevolking is van de overheid afhankelijk en aan verslaafd.

  Dacht je dat die naar een "vrijwillige" libertarische samenleving willen? Overigens waar het de libertariers duidelijk aan ontbreekt is zuiver aan POTENTIE. M.a.w. het libertarisme is impotent euneuchen gedroom …

  De uitkomst van de combinatie van het merendeel van het volk … niet willen en een minderheid … niet kunnen. Laat zich raden. Niet voor niets draagt nu elke werkelijk productieve Nederlander niet minder dan 5 anderen op zijn rug.

  Bottom line…? Men kan zich liever niet met de politiek bemoeien of voor goed vertrekken.

 12. [14] Als ik het goed begrijp: daar houdt bovenstaand verhaal nou net precies rekening mee. De twintig procent productieven onttrekt zich fiscaal. Daardoor dondert hier de boel in elkaar en zijn er voor het regime en aanhangende parasieten nog maar twee opties. Een stalinistisch regime vestigen met dwangarbeiderskampen, zeg maar de Halliburton-optie of drastisch bezuinigen.

  Enfin, wat er met de overige 80% betreft moet ons niet boeien, met uitzondering van de mensen onder de 80% die graag een productief leven willen leiden en bereid zijn hiervoor stevig aan de bak te gaan. Die laatste groep moeten we uiteraard hierbij helpen door ze een eerlijke kans te geven.
  Mensen staan volkomen vrij zich aan te sluiten of niet. Al is het nogal dom om dat niet te doen, want dat betekent tweederde van je inkomen kwijt zijn aan belasting.

 13. Maar als de libertariers in actie moeten komen, wat ze zeker moeten doen is dan een dag waarop de libertariers bijelkaar komen dan niet misschien de eerste stap? Want nu zit iedereen op zijn eigen eilandje, en ookal weet je dat er wel libertariers zijn op dit forum kom je ze nou niet echt vaak tegen verder.

 14. Yaaa … yaaa … ik zie het al … de institutioneel samengebundelde libertariers in hechte COALITIE met de homos, lesbiennes en alle mogelijke freaks … op witte fietsen naar het Binnenhof rijden …. om ff de macht "over te nemen" … Wat een slechte droom …

  Overigens, "libertariers" die niet op eigen kracht zichzelf weten te redden zijn nog geen knip voor hun neus waard … Hervorm de wereld en de samenleving … maar begin bij je zelf.

 15. Blijkbaar is bij ACP nog steeds niet doorgedrongen dat dit plan PRECIES DAT inhoudt: op eigen kracht de persoonlijke omstandigheden verbeteren en bewijzen dat libertarische oplossingen werken.

 16. [18]

  DAT soort libertariers moet hier ter verrijking van de politieke cultuur nog worden geimporteerd, want deze site loopt over van de-zou-wel-willenden-maar-niet-kunners …

 17. 1. Belastingontwijking
  Op dit moment is belastingontwijking alleen interessant voor zelfstandige ondernemers … Collectief kunnen de kosten gedrukt worden en op die manier kunnen meer libertariërs belasting ontwijken.

  Klinkt goed. Ik denk dat dat kan werken
  … totdat de overheid/EU deze organisatievorm gaat definiëren als zijnde een criminele organisatie. Doorgaans gebeurt dit door de regels te veranderen en deze met terugwerkende kracht geldig te laten zijn. En op dat punt zal het toch tot een clash gaan komen.
  Ik denk zelf dat je als collectief vrij af te schieten wild bent als je niet een grootte hebt van laten we zeggen een zetel of 5 in het parlement.
  punt 2 ad c.
  … Door goed werk te leveren bouwt een ondernemer reputatiepunten op, die deze weer kwijt raakt door slechte ervaringen.

  En wat mij betreft raakt hij ze ook kwijt wanneer de ondernemer werkt aanneemt van een van de overheden.

 18. [19]

  ACP Ik begrijp je niet. Je neemt uren per dag de tijd om elk topic op dit forum onder te pissen. Toch moet je niets van het libertarisme hebben en zijn de mensen hier een stelletje – min of meer – dromers of prutsers.

  Als je ons echt zulke sukkels vindt, dan zijn je daden onbegrijpelijk. Je kan niet met ons, maar ook niet zonder ons.

  Nu sta ik vrij voor elke kritiek, maar eerlijk gezegd hoor ik nooit kritiek. Ik hoor alleen maar onbegrepen geschreeuw, en dat terwijl je typt – chapeau!

  Ik zou je dringend aan willen raden om je toon te matigen en als je reageert om dan eens inhoudelijk te reageren. Het is namelijk erg vervelend voor schrijvers, die hun best doen op een oprecht stukje als je dit soort overloos gezanik in de schoot geworpen krijgt.

  Persoonlijk heb ik niets tegen je, maar hou op met je geschreeuw. Niemand waardeert het, en als je toch zo rijk bent – waarvoor applaus – ga dan van je geld genieten en niet een ander lopen zieken.

 19. Hulde voor dit idee, en de gedetailleerde uitwerking ervan. Maar laat mij even advocaat van de duivel spelen:

  Belastingontwijking maakt gebruik van lokale verschillen in EU regelgeving en van mazen in de wet. Bepaalde constructies die voorheen werkten werken al niet meer. De belastingdienst poneert simpelweg een stelling die jij mag weerleggen, hetgeen in de meeste gevallen niet gaat lukken. Vergelijk het met ‘fictief dienstverband’, ook zo’n uitvinding met zeer flexibele interpretaties. De nog wel werkende constructie is vrij complex, kent een aantal nadelen voor gehuwden die te omzeilen zijn, maar prijsverhogend werken, en zal bij voldoende gebruik (misbruik in de ogen van de staat) geblokkeerd worden.

  Goedkope ziektekostenverzekeringen zijn leuk, maar als zelfstandig ondernemer betaal je dus ook voor het collectief: Naast mijn eigen premie mag ik ook ¤ 1.347 op jaarbasis aan premie voor derden betalen (de zogenaamde aanslag bijdrage zorgverzekeringswet. Daar staat met ingang van dit jaar dan wel 10% onbelaste winst tegenover, hetgeen pas voordeel oplevert boven ¤ 27.000 winst (niet omzet!), als ik het effe snel goed uitgerekend heb. Overigens vervalt zowel bijdrage als voordeel bij gebruikmaking van de ontwijkingsconstructie.

  Peer rating gaat niet werken. We hebben al clubs als de VRI, en veel bedrijven werken met peer-rating voor hun personeelsbeoordelingen. De praktijk is dat dit de ons-kent-ons cultuur bevordert en bevoordeling van vriendjes leidt, evenals het hakken zetten van lieden waarmee men niet door één deur kan. Dat houd je niet tegen, ook libertariërs zijn mensen met hun voor- en afkeuren. Het is een illusie te denken dat libertariërs onderling geen hekel aan elkaar kunnen hebben. Daarbij is het voor de ene specialist niet goed mogelijk een andere specialist te beoordelen, wegens gebrek aan inzicht in het vakgebied en het niet beschikbaar zijn van objectieve criteria. Zelf leg ik de lat meestal hoger dan mijn collega’s, ook voor mezelf. Zou hou je eer en trots in je werk. Maar bij peer-rating gaat dat zowel tegen mij als mijn collega’s werken.

  Je huis in de randstad verkopen is veelal geen optie, tenzij je er eentje over hebt, daar je klanten ook vaak in de randstad zitten. Ik ken mensen die 4 uur per dag in de auto zitten om vanuit de niet-randstad naar hun klanten in de randstad te gaan, maar daar pas ik dus voor. Blijft die hypotheek over, maar dat geeft dus weer vaste lasten die doortikken als er even geen inkomen is. Om deze zelfde reden heb ik dus ook geen leaseauto, maar een goede ex-leaseauto.

  De ‘drempel’ van 5 à 10 euro gaat niemand tegenhouden. Als de verwachting van besparing door collectiviteit (kuch) een voordeel van ¤ 15 reëel maakt stromen de ‘koopjeshalers’ toe.

 20. [23] Mijn motieven zijn eenvoudig … Want ooit was het Nederlandse volk een meest vooraanstaande handelsnatie, en een samenlevig van mensen die ONTDEKKINGEN deden op elk gebied … over de gehele wereld …. met buiten proportionele resultaten. Zeer effectief gedrag dat ik totaal vereenzelf met zeer sterke individuele libertarische INSTINCTEN en drijfveren van die tijd. En DAT nu zou ik graag hier terug willen zien … Al was het ook maar voor wat nog slechts een hele kleine minderheid is … DAAROM …

  Met name omdat sinds de "restauratie" van de monarchie dit volk volledig ondergeschikt is gemaakt en onderworpen, maar vooral ook gereduceert tot totaal willoze … zowel als zeer grondig gehersenspoelde onderdanen. En het is het volk vooral ook ingestampt dat letterlijk niets meer individueel kan worden ondernomen, maar uitsluitend op basis van organizatie, "regels" en collectiviteitt. Zelfs de mensen op deze site (die zeggen het libertarisme aan te hangen) weten niet beter, en willen daarom ook naar zo’n soort "BEWEGING" toe (dat nergens toe leidt).

  Nu moet ik al helemaal niks hebben van georganiseerde libertarische fantasietjes en wijs de mensen (op deze site) daarom op de futiliteit van hun verwachtingen, maar ook op hun opties om hun individuele instincten te volgen … en door persoonlijke initiatieven hun eigen lot in handen te nemen en het zodoende te verbeteren …

  Als je mij niet begrijpt dan is het jouw probleem, bovendien zijn het je zaken niet hoeveel tijd en moeite ik hier aan spendeer … Of wel soms?

 21. Prachtig, een geweldig idee! Dit gaat zeker werken omdat:

  A: Er al diverse dergelijke groepen in oprichting zijn met belasting experts, advocaten en andere wetskenners, helder-zienden/intuïtieven, en politiek geaarde mensen. Des te meer van dit soort groepen van elkaars bestaan weten hoe sneller dit groeit.

  b: Je kunt een bestaand systeem heeel moeilijk veranderen. Het beste is er een beter systeem naast te bouwen dat zal groeien als het de bedoeling is en vervolgens zullen de felste tegenstanders, als ze zien dat het werkt overstappen. Uiteindelijk droogt het oude systeem gewoon op.

  Ik wil hier zeker aan meedoen.
  Sies

 22. [24]
  Hartman, dank je voor deze gedetailleerde input. Hopelijk worden de zwakke punten er zo uitgehaald.

  Belastingontwijking maakt gebruik van lokale verschillen in EU regelgeving en van mazen in de wet. Bepaalde constructies die voorheen werkten werken al niet meer. De belastingdienst poneert simpelweg een stelling die jij mag weerleggen, hetgeen in de meeste gevallen niet gaat lukken. Vergelijk het met ‘fictief dienstverband’, ook zo’n uitvinding met zeer flexibele interpretaties. De nog wel werkende constructie is vrij complex, kent een aantal nadelen voor gehuwden die te omzeilen zijn, maar prijsverhogend werken, en zal bij voldoende gebruik (misbruik in de ogen van de staat) geblokkeerd worden.
  Klopt, op termijn werkt dit niet meer. Het zal dan noodzakelijk worden meer complexe constructies in te voeren, waarin bijvoorbeeld trusts een belangrijke rol in spelen. Er zal een continu spel plaatsvinden waarbij wij op allerlei manieren proberen de fiscus te ontwijken.

  Goedkope ziektekostenverzekeringen zijn leuk, maar als zelfstandig ondernemer betaal je dus ook voor het collectief: Naast mijn eigen premie mag ik ook ¤ 1.347 op jaarbasis aan premie voor derden betalen (de zogenaamde aanslag bijdrage zorgverzekeringswet. Daar staat met ingang van dit jaar dan wel 10% onbelaste winst tegenover, hetgeen pas voordeel oplevert boven ¤ 27.000 winst (niet omzet!), als ik het effe snel goed uitgerekend heb. Overigens vervalt zowel bijdrage als voordeel bij gebruikmaking van de ontwijkingsconstructie.
  Klopt, onze vrijheid is erg beperkt en wordt steeds beperkter. Veel verder dan wat kleine kunstjes komen we niet. maar in ieder geval kunnen we zo IETS doen. Een meer radicale oplossing is totaal van de radar verdwijnen, maar dit vereist meer organisatie.

  Peer rating gaat niet werken. We hebben al clubs als de VRI, en veel bedrijven werken met peer-rating voor hun personeelsbeoordelingen. De praktijk is dat dit de ons-kent-ons cultuur bevordert en bevoordeling van vriendjes leidt, evenals het hakken zetten van lieden waarmee men niet door één deur kan. Dat houd je niet tegen, ook libertariërs zijn mensen met hun voor- en afkeuren. Het is een illusie te denken dat libertariërs onderling geen hekel aan elkaar kunnen hebben. Daarbij is het voor de ene specialist niet goed mogelijk een andere specialist te beoordelen, wegens gebrek aan inzicht in het vakgebied en het niet beschikbaar zijn van objectieve criteria. Zelf leg ik de lat meestal hoger dan mijn collega’s, ook voor mezelf. Zou hou je eer en trots in je werk. Maar bij peer-rating gaat dat zowel tegen mij als mijn collega’s werken.
  Peer rating werkt inderdaad niet. Ik bedoelde dan ook beoordeling door klanten. Als klant a goede ervaringen heeft met leverancier b, ontvangt deze bonuspunten. Klanten hebben geen zwaarwegend belang om slechte leveranciers de hand boven het hoofd te houden, dan wel om goede leveranciers zwart te maken. In tegenstelling tot peers. Natuurlijk is de vakkundigheid van een klant beperkter dan die van een peer, maar een klant kan oha wel aangeven of het werk goed is verricht. Natuurlijk zijn rotte appels niet altijd te vermijden maar bij een hoog handelsvolume vallen dergelijke bedriegers redelijk snel door de mand. Immers, dit soort lieden maakt van fraude doorgaans een gewoonte.

  Je huis in de randstad verkopen is veelal geen optie, tenzij je er eentje over hebt, daar je klanten ook vaak in de randstad zitten. Ik ken mensen die 4 uur per dag in de auto zitten om vanuit de niet-randstad naar hun klanten in de randstad te gaan, maar daar pas ik dus voor. Blijft die hypotheek over, maar dat geeft dus weer vaste lasten die doortikken als er even geen inkomen is.
  Je afweging kosten/baten is juist. Dit is denk ik op te lossen door samen met een aantal andere forenzen een appartement in de Randstad te huren/kopen waar je door de week slaapt. Je kan ook denken aan een varende (dus niet stilliggende) woonark die alleen liggeld betaalt. Waardevaster dan een zeepbelhuis. Files kan je vermijden door te motorrijden. Scheelt ook heel wat wegenbelasting en benzineaccijns.

  Om deze zelfde reden heb ik dus ook geen leaseauto, maar een goede ex-leaseauto.
  Heb je gedacht aan het opzetten van een Luxemburgse leasefirma? Zo omzeil je de BPM. Na een paar weken laat je de leaseauto in bijvoorbeeld België of Duitsland rijden om de kentekenplaatplicht te omzeilen. Of een vergelijkbare constructie in een niet-EU land. Let’s give them hell.

  De ‘drempel’ van 5 à 10 euro gaat niemand tegenhouden. Als de verwachting van besparing door collectiviteit (kuch) een voordeel van ¤ 15 reëel maakt stromen de ‘koopjeshalers’ toe.
  Wat is jouw voorstel? Ballotage? Of extra toelatingseisen? Kunnen we in een later stadium zeker invoeren, vgl. een BIG ipv SIG.

 23. [25]

  Wel, ik klonk wat fanatiek, maar zo zit ik toch niet in elkaar en als je wilt deelnemen aan de discussies hier, dan zal me dat een worst wezen.

  Maar nu zeg je wel iets interessants.

  De teloorgang van Nederland zit je hoog en die teloorgang zit ons allen erg hoog hier. Wij willen meer vrijheid van de Staat en een toekomst opbouwen voor ons nageslacht; zonder etnisch geweld, idioot hoge belastingen, onverkozen leiders via de EU, zonder de goede bedoelingen van Wouter Bos en consorten, etcetera, etcetera.

  Daar zijn we het op dit forum allemaal over eens. Als je mij dan eens wilt vertellen hoe we tot meer persoonlijke vrijheid binnen het systeem kunnen komen – be my guest. Ik sta voor alles open.

  Vertel eens ACP, hoe kan ik meer vrijheid verkrijgen?

 24. [23] Goede poging Jimmy, maar je moet je wel realiseren dat je misschien bij ACP tegen een bierkaai vecht. De man begrijpt het gewoon niet, of wil het niet begrijpen.
  Hij zegt bvb dat hij hier tijd besteedt om: "
  "dat ik totaal vereenzelf met zeer sterke individuele libertarische INSTINCTEN en drijfveren van die tijd. En DAT nu zou ik graag hier terug willen zien … Al was het ook maar voor wat nog slechts een hele kleine minderheid is … DAAROM … "

  En tegelijker doet doet hij alles wat mogelijk is om de personen die in diezelfde richting iets kunnen/willen doen, zo hard te frustreren als hij maar kan. Om de libertariers die nog geneigd zijn in de door hem gewenste richting iets te doen, zo snel mogelijk in de goot te trappen.

  Ik hoop dat het je lukt verder te komen, maar zelf is het mij tot nu toe mislukt.
  Vraag hem bvb eens over een positieve actie om zijn ideaal te verwezenlijken!!

  Ik blijf open staan voor verrassingen. Het leven is geweldig!!

 25. [26] Het ouwe systeem ken best een keer opdroguh, maar hou je adem vooral NIET in 😉

Comments are closed.