Welk deel van de economie gaat er naar de werknemers?
In 1994 ging 54% van de Nederlandse economie naar de arbeiders, nu nog maar 49 %
Naarmate we dus hogere sociale voorzieningen eisen, wordt de factor arbeid duurder en zal er elders geproduceerd gaan worden.
Verder is die daling ook ten gevolge van hogere (indirecte) belastingen: want wat naar de overheid gaat, gaat niet naar u.

gun ik u dan geen hoger loon?
Natuurlijk wel, ik gun u het dubbele en meer!
Dat zou u ook krijgen als er minder direct en indirect belast werd en als u niet tig mee-eters (die u niet gekozen heeft) hoeft te onderhouden.
En ik wijs er maar even op dat de tendens nog steeds is dat u bij gelijkblijvende funktie, er nog steeds elk jaar op achteruit gaat.
En de politiek maar mooi weer spelen.
waarom zijn zij eigenlijk zo tegen die klimaatvverandering?, ze doen er op allerlei manieren aan mee.

4 REACTIES

  1. Ik ben het eens met de strekking van het artikel, maar het zou goed zijn als men de bron van de cijfers zou geven.

    Bij nadere bestudering klopen namelijk conclusie en cijfers niet. Als nu minder naar de arbeiders gaat is dat niet noodzakelijk slecht nieuws tenzij dit naar de staat gaat. Immers investeerders krijgen dan meer.

    Maar vooral definieer ‘arbeiders’. Bij de meeste bedrijfstakken gaat veel meer naar de ‘arbeiders’ indien je de indirecte kosten zoals ARBO, pensioen, werkgeververzekeringen, etc meetelt.

    Ofwel: herschijf het artikel met een beter onderbouwing met cijfers, want het artikel slaat wel precies de spijker op de kop.

  2. Houd er rekening mee dat de vele regeltjes en andere onzin die vanuit de EU over ons wordt uitgestrooid de bureaucratie en daarmede de verhouding niet productieven/productieven doen toenemen. Een reden te meer om DIREKT uit de EU te stappen !

  3. ‘Overnight’ was waarschijnlijk dronken: zoveel onzin neerschrijven!. Vooral de opmerking "wat naar de overheid gaat, gaat niet naar u" is van een kinderlijke achterlijkheid!!!. Als je alles wat door de overheid wordt geregeld (en betaald) kun jij (overnight) je luizenleven wel vergeten!!!

  4. Doet Simon eigenlijk nog wel wat voor de kost, of is hij zo’n rasechte uitvreter, waar het in dit land inmiddels de moord van stikt ?

Comments are closed.