De afgelopen week stond het nieuws vol met tenenkrommende artikelen.
Het zijn er zoveel dat je je eigenlijk niet meer drukt maakt hierom, maar de boodschap die hieruit volgt is toch eigenlijk bizar.
Ehsan Jami, van het comite voor ex-moslims, wordt gruwelijk mishandeld, en zijn partijleider Wouter Bos veroordeelt niet het geweld, nee, hij stelt dat Jami z’n toon moet matigen…

En als we dus even inzoomen op deze gebeurtenis, dan is dat toch een schandalige reactie van Bos? Deze man lijkt dus gewoon te sympathiseren met geweld dat in naam van de Islam wordt uitgevoerd.

Hij doet in ieder geval niet z’n best om het anders over te laten komen.

Het is dus niet zo vreemd dat Wilders een verbod op de Koran wil. Er is werkelijk geen enkele plek op aarde te noemen waar geen korrelatie is tussen islam en geweld, uit naam van diezelfde islam, helaas.

Laat ik even een misverstand uit de weg ruimen: Nederland kent geen onbeperkte vrijheid van godsdienst. Die is namelijk beperkt, “behoudens de Nederlandse wet”. Het zou natuurlijk godsgeklaagd (excusez-moi le mot) zijn als we hier kannibalen zouden krijgen die regelmatig wat mensen offerden onder het mom van godsdienstvrijheid.

Vreemd genoeg wil diezelfde PvdA wel gewelddadige spelletjes verbieden, omdat dit tot geweld zou leiden, hoewel nooit aangetoond. Als we deze absurde redenatie zouden doorvoeren, kun je ook zeggen dat jongens die met poppen spelen homo zouden worden.

Een ander misverstand is dat de overheid iets wel/niet zou mogen verbieden. Als we deze discussie aangaan, erkennen we het bestaansrecht van diezelfde overheid, en dat is voor een (anarcho) libertarier alweer een stap te ver.

Wat we met de koran willen, dat is aan u en mij, althans, beperkt tot uw en mijn grondgebied. Maar ook hoe ik me over zulke mensen uitlaat is aan mij.

En ik twijfel toch zeer aan uw verstandelijke vermogens als u een boek dat haat jegens ongelovigen of homo’s propageert, geassocieerd wordt met (vrouwen/mannen)besnijdenis [lees: verminking], eerwraak, vrouwenonderdrukking, dwang enz zo hoog in het vaandel hebt staan. De koran is besmet en als u zich ermee associeert ook.

De koran is een bedreiging voor mij, zij het niet op de korte dan wel op de lange termijn. Ik ben niet tolerant tegen intolerantie, en ik zal alles daartegen doen wat in mijn macht ligt, omdat dat een natuurrecht is.

10 REACTIES

 1. Ik voel er wat om die vrijheid van religie af te schaffen zoals Cliteur beoogde, de vrijheid van meningsuiting en samenscholing zijn voldoende. Vrijheid van religie betekent in NL trouwens extra rechten en vrijheden voor religieuzen nml: het recht om inderdaad jongetjes te verminken, het recht om je kinderen van inentingen te onthouden (met als gevolg mogelijke zwaar lichamelijk letsel) en het recht om dieren te mishandelen (ritueel slachten, wat relis ook beweren dit is wel degelijk een zeer pijnlijke en trage dood doordat de bloedvoorziening naar de hersenen ook via de ruggengraat gaat) en last but not least het recht om mij te laten betalen voo de indoctrinatie van hun kinderen….

 2. [1] Datte en natuurlijk flink snijden in soepsjidiesj/autkeriengen want dan moeten ze wel werken en hebben ze geen tijd of wens meer om de hele dag het leven van de pedofiel te bestuderen…

 3. "Er is werkelijk geen enkele plek op aarde te noemen waar geen korrelatie is tussen islam en geweld, uit naam van diezelfde islam, helaas."

  Noord-Ierland.

  "De koran is een bedreiging voor mij"
  Tenzij uw versie op u dreigt te vallen, lijkt mij dat uiterst onwaarschijnlijk. Boeken zijn geen bedreiging, mensen kunnen een bedreiging zijn. "Heilige" boeken als de Bijbel, Koran en Thora zijn vooral een instrument voor machthebbers, net zoals marxistische propaganda dat is. Pas als we durven te erkennen dat religies niets anders zijn dan sprookjes, en dat ook deze sprookjes kwetsbaar zijn voor misbruik door diegenen die ze mogen vertellen, is een zuivere discussie mogelijk. Uw bezwaar moet daarmee gericht zijn tegen diegenen die een gemeenschap van mensen sturen door dit soort sprookjes. Overheersing is kwalijk, ongeacht of dat nu gebeurt in naam van de rechtvaardigheid, allah of god.

  Wees u er overigens van bewust dat het islam-bashing eerder tot meer gevaar dan minder gevaar zal leiden. Immers, de macht van de machthebbers wordt kleiner omdat de alternatieven voor hun aanhangers kleiner worden. Toenadering tot andere gemeenschappen zal binnen hun gemeenschap minder geaccepteerd worden, zodat zij die niet geheel willen uittreden geen optie hebben dan de extremisten te steunen. Wat dat betreft is het beleid om zich enkel op extremisten te richten een stuk effectiver. Deze afzet theorie is overigens geen fabel: De ervaringen met de RAF, en in het bijzonder de machteloosheid van de derde generatie onderstrepen dit.

  "Ik ben niet tolerant tegen intolerantie, en ik zal alles daartegen doen wat in mijn macht ligt, omdat dat een natuurrecht is."
  Op welk natuurrecht doelt u?
  En nog afgezien daarvan, zou u bij die houding dan niet kiezen voor die methode die het meest effectief is? Dat wil zeggen niet islam-bashen maar zich opstellen tegen extremisme.

 4. [1][2]

  Goed idee. Kunnen we beginnen met die belachelijke zondagsrust. Christelijke scholen niet langer sponsoren, wat de opmaat is voor de gehele privatisering van het onderwijs. Einde aan de vloekverboden, die toch een al dode letter zijn.
  Evenwel denk ik niet dat kindermisbruik op de veluwe zal afnemen, dus dat bestuderen van het leven van de pedofiel zal nog wel even doorgaan. Of is dat het leven leiden van de pedofiel?

 5. [5]

  Jawel, in klein christelijk Nederland. De APV van die fijne gemeente Nijkerk bevat er nog één. Krijg alleen geen agent zo gek om me ervoor te bekeuren. Die weten ook dat ik met de Kortmann in de hand zo naar de rechter kan. Staat letterlijk in dat vloekverboden in strijd zijn met het recht.

 6. [3] Het antwoord voor dat libertarische dilemma ligt ‘m in Hans Herman Hoppe. Hij is een libertarier die zegt dat een land eigendom is van de eigenaars van dat land en dat die mogen bepalen wie er binnen mag en wie niet, en wat wie binnenmag mag en wat niet.
  Zo kan je ertoe komen om te zeggen dat Nederland of Vlaanderen of Belgie of Duitsland enz… van de Nederlanders, Vlamingen, Belgen respectievelijk Duitsers is. Voor Nederlanders in Nederland geldt dan libertarisme, resp. geldt dat voor ieder land zo.
  Toegegeven, een soort van "nationaal-libertarisme" en ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit maar één ding weet ik zeker: ik draag die invoerlingen evenmin veel positieve gevoelens toe.

 7. Die koran is geen bedreiging voor je. Zelfs als moslims je met de koran op je hoofd slaan, kun je dit boek niet de schuld geven. Net als met wapens ligt de verantwoordelijkheid bij degene die het wapen bedient. Daarom zijn libertariers oha niet voor verbod op wapens en al helemaal niet op een verbod van boeken. De schurken trekken zich niets van het verbod aan. Je kan toch als libertarier niet onberoerd toezien hoe politiemensen overal de deuren intrappen om door de boekenkast te neuzen ? Het geweld komt niet pas tevoorschijn als ze de koran lezen. De koran is er om een drang naar geweld te rechtvaardigen. Die drang is er vanwege frustratie. Denk je soms ook dat de opkomst van de nazis voorkomen had kunnen worden door mein kampf te verbieden ? Natuurlijk niet, daarvoor moet je naar het verdrag van Versaille kijken en de herstelbetalingen na WOI. Het verbieden van een boek helpt volgens mij echt niet.

 8. Hoe eng de Koran en de Islam ook is (vind ik persoonlijk ook) lijkt het verbieden van een boekje me niet de oplossing. Laten we nu gewoon eens normale justitie toepassen: als iemand iets mispeutert, moet er niet gekeken worden naar wat de achtergrond is en de omgevingswereld (lees: is het een minderheid dan is alles geoorloofd om het goed te praten, een blanke man met een baan kan gevierendeeld worden) maar bestraffing naar misdaad. Bedreig je iemand (in de mate van het strafbare): straffen. Is een kansen-jongere "even" buiten zichzelf: bestraffen. Dat en de opheffing van de talloze subsidies, uitkeringen, tegemoetkomingen en andere voordelen, zou gewoon voldoende moeten zijn.
  En dan niet op de geitenwollensokken-manier thee gaan drinken met bekende criminelen.

 9. [9] Ik ben het met je eens dat het gebruik van geweld bestraft moet worden, maar ik denk niet dat straffen de rest ontmoedigt. Daarnaast kan je bijvoorbeeld iets als de dader van een zelfmoordanslag nauwelijks straffen. Als je het echt wilt bestrijden, zul je toch ook naar de oorzaken moeten kijken. Ik denk niet dat de koran 1 van die oorzaken is. Waarschijnlijker is het dat de noodzaak tot integratie er niet is. Ook moeten we wat van die islamitische heilstaten laten falen, nu proberen we met interventie de regimes in die landen overeind te houden. Niets werkt zo ontmoedigend als een falende economie in een shariastaat. Iran is daar al een mooi voorbeeld van en ik denk dat Indonesie er achteraan gaat. Voor het communisme deed dat ook wonderen.

Comments are closed.