Jawel, het grauw kijkt al 40 jaar in kleur.

Wie had er 40 jaar geleden kunnen denken dat we op deze datum officieel als provincie van Europa verder door het leven zouden gaan? Of wie kon er toen bevroeden (mooi woord) dat we in Utrecht een wijk hebben waar zelfs de politie niet meer durft te komen?

We hebben veel bereikt in die 40 jaar vindt u ook niet?
Spelcomputers, ingewikkelde fietsen met te veel schakelaars, soapserie’s waar maar geen eind aan komt, een regering die als Jan Klaasen roept dat het niet links, niet rechts maar lekker in balans is.

We hebben in die tijd ook raketten naar de maan geschoten en zagen het op de kleuren tv. Weet u nog Kennedy? Wat spatte die heftig uit elkaar zeg. Toen was dat nog schokkend, nu halen we onze schouders op. We kijken braaf kleuren tv. Zien Dick op tv vertellen dat het hem ook pijn doet dat Tim is gesneuveld. (Gecondoleerd ouders en familie).
Vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. Idols ofzo. Wrang hè? Die tegenstelling.
Weekend.
—————————————–
Ingezonden door S. de Jager

8 REACTIES

 1. "We hebben veel bereikt in die 40 jaar vindt u ook niet?"

  Meneer de Jager. Ik wil hierbij opmerken, dat ik niets, nul komma niks, heb bijgedragen en ook niet heb willen bijdragen aan door u opgesomde zaken zoals:

  Kleuren-t.v.’s, spelcomputers, ingewikkelde fietsen, soapserie’s, maanraketten, regeringen, Europese provincies en Afghaanse missies, enzo.

  En ik wens er ook niet aan mee te doen.

  Dit soort zaken wordt mij ongevraagd in mijn maag gesplitst en op de een of andere manier wordt ik via belastingen gedwongen er hoe dan ook aan mee te betalen.

  Wilt u de volgende keer a.u.b. zo vriendelijk zijn mij er buiten te laten?

 2. 40 jaar geleden zaten de communisten aan de andere kant van het ijzeren gordijn en de ‘kapitalisten’ aan deze kant. Nu is het precies anders om. En de Sovjet Unie is groer dan Brezjnev destijds had kunnen dromen. Alleen Rusland is nog niet lid.

 3. [1] Meneer SpyNose,
  Bij deze corrigeer ik de tekst in "We (m.u.v. dhr. SpyNose en anderen die zich gegriefd voelen) hebben veel bereikt in die 40 jaar vindt u ook niet"? Met welgemeende excuses voor het feit dat ik u gekwetst heb. Het lag en ligt nimmer in mijn bedoeling een ander hoe dan ook te kwetsen.

 4. Geachte Heer De Jager.
  Ik dank u voor uw antwoord. Ik hoop, dat u mij niet kwalijk neemt, dat ik hierop even doorga.
  Want ik blijf toch zitten met een prangende vraag.

  De betekenis van het woord "we" is in de gegeven context onbepaald. Want wie bedoelt u met "we" ? In het geval van spelcomputers heeft u het oog op een andere groep dan in het geval van soapseries, en bij een Utrechtse wijk zijn weer totaal anderen betrokken en evenzo bij het afschieten van maanraketten. Of voelt u zich daar overal mee verbonden? Eerlijk gezegd, zie ik totaal geen logisch verband tussen het een en het ander, behalve dat "we" sterfelijk en belastingplichtig zijn. Maar die open deur stelt u niet aan de orde.

  Wat bedoelt u nu eigenlijk te zeggen met "we hebben dit" en "we hebben dat" ?

  En zolang dit niet duidelijk is, althans voor mij niet, ontgaat mij de strekking van Uw hele betoog. En dat is erg jammer, want u had ongetwijfeld een bedoeling toen u uw stukje inzond. Of ben ik nou zo dom?

  Zoudt u daarom, tenminste voor mij, zo vriendelijk willen zijn nog eens aan te geven, wat u met uw stukje bedoelt?

  Bij voorbaat dank u wel.

  Mvg,
  SpyNose

 5. Geachte heer SpyNose,
  Hartelijk dank dat u mijn excuses aanvaardt. Vervolgens meneer SpyNose… "We". We in algemene zin, generaliserend zonder aanziens des persoons. Kennelijk betrekt u het stukje op uzelve. Dat mag. Het is echter bedoeld om aan te geven dat er enorme tegenstellingen zijn. Enerzijds de voor grote groepen oh zo handige zaken als eerder genoemde fietsen enzovoort. Anderzijds meneer SpyNose de enorme wrange tegenstelling van wat zich in mijn wereld (helaas dus indien u op deze wereld woont ook die van u) afspeelt. Daarmee doel ik op soldaat Tim, die gesneuveld is. In hem zie ik alle soldaten die voor "ons" (Let wel ik bedoel dit niet persoonlijk dan wel overdrachtelijk) het leven geven. En "Wij" kijken al veertig jaar toe. In kleur, dat dan weer wel meneer SpyNose.
  Met vriendelijke groet

 6. [5] Geachte Heer De Jager,
  Dank voor uw uiteenzetting. Ik voel geheel met u mee en naar ik aanneem vele "we’s".

  De uitdrukking "we" werd echter godbetere in dit verband ook gebruikt, of liever misbruikt, door tenminste een van de aanstichters van dit zinloze onheil, namelijk de oorlogsmisdadiger Balkenende en zijn vazallen. En daar voel ik mij dus helemaal niet mee verbonden, integendeel. Wel in de allerlaatste plaats, zou ik zeggen.

  De Vrijspreker biedt echter een podium, wat mij betreft in elk geval, om krachten te motiveren en te bundelen om dit waanzinnige militaire avontuur te stoppen. Ik ben verheugd te merken, dat u moeite doet hieraan een concrete bijdrage te leveren.

  Mvg,
  SpyNose

 7. [6] Geachte heer SpyNose, ik ben u een woord van dank verschuldigd. Mijn toekomstige schrijfsel zal ik grammaticaal zo trachten samen te stellen dat de zinsvormen onzijdig zullen zijn. Onzinnig soms ook, maar dat terzijde.
  Kwa oorlog? Ik ben een vredelievend mens, gun een ieder de lucht in zijn/haar longen. En zal alleen dan optreden wanneer eigen huis en haard met geweld word bedreigd. Zou de wereld er niet een stuk leuker uitzien als er geen wapenen meer waren? Vast wel, maar een utopie vrees ik. De batavieren sloegen elkaar het hoofd in met stenen vuistbijlen. Momenteel gebeurt dat nog steeds. De wapens zijn iets geavanceerder geworden. Verder niets nieuws onder de zon. Oh toch wel…. er is kleuren tv.

 8. [7]Geachte heer De Jager,
  Geen dank, heer de Jager. Ik zou eerlijk gezegd niet weten, waarom u mij een dankwoord verschuldigd zou zijn…

  "Onzijdige zinsvormen"? (Weer een domme vraag mijnerzijds wellicht?). Hoe bedoelt u?

  "Zou de wereld er niet een stuk leuker uitzien als er geen wapenen meer waren?"

  Dat lijkt me een (wijdverdreide) drogreden, vooral in "linkse" kringen. Immers, dan zouden de mensen elkaar wel met honkbalknuppels, hakbijlen en vleeschmessen te lijf gaan. Daarin schuilt niet het probleem.

  Het gaat m.i. om de "legitieme" macht die politici zich dankzij de kortzichtigheid van de meesten onder ons voor zichzelf kunnen toe-eigenen. Daardoor zijn ze in staat hun kwaadaardigheid "democratisch" te legitimeren door te claimen, dat ze N.B. NAMENS "we" (u en mij) handelen en legers van militairen en politie op de been te brengen.

  "De batavieren sloegen elkaar het hoofd in met stenen vuistbijlen."

  Overigens, niet alle batavieren zullen elkaar het hoofd ingeslagen hebben met stenen vuistbijlen. Ik neem tenminste aan, dat er nog nakomelingen van hen onder ons voortleven. In elk geval vielen er minder doden dan in de laatste vier eeuwen.

  Dat neemt niet weg, dat zij vermoedelijk weinig of geen weet hadden van de Griekse en Romeinse philosophen, Socrates, Plato en Aristoteles, en konden zich al helemaal niet verblijden met de kennis omtrent de verdiensten en geestelijke vruchten van mensen als Desiderius Erasmus, John Locke, Benedictus de Spinoza, John Stuart Mill, Charles Montesquieu, Frederick Bastiat, Murray Rothbard, Robert Nozick, Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Hans Herman Hoppe om slechts enkele onvolprezen coryfeeen te noemen.

  Het is dunkt mij zeer de moeite waard zich enigszins van de werken van deze denkers en economen op de hoogte te stellen.

  Voor de URL’s zij verwezen naar het tabje LINKS (rechts bovenaan) de pagina.
  Heer de Jager, het was me een genoegen met u te hebben mogen debatteren. Dank voor uw belangstelling en moeite.
  Veel succes en een prettig weekend toegewenst. Tot een volgende x.

  Mvg
  SpyNose

Comments are closed.