Vandaag is het zes jaar geleden dat de wereld veranderde.

Exacter gezegd is dat de veranderingen in de wereld in een stroomversnelling kwamen.

Op die dag kreeg ik een telefoontje van mijn zoon om de TV aan te zetten. Toen zag ik het World Trade Center in elkaar ploffen en het was alsof de wereld verging.

Ik weet niet precies hoe mijn gevoelens van toen onder woorden te brengen. Veel meer dan mijn vrouw in mijn armen nemen om samen te huilen, weet ik nu niet meer.
Maar zeer snel erna besefte ik alweer, en sterker dan ooit, dat de mensheid in zijn algemeenheid op een gevaarlijke weg naar de ondergang is. Een (tijdelijk?) resultaat van de strijd van “het individu tegen de collectiviteit”.

Tragisch is dat zo weinig mensen dit zien of zelfs willen zien. De collectivistische propaganda en brainwashing van overheden, politici en daardoor kerk, staat, media en onderwijs, hebben hun werk gedaan. Het meest recente voorbeeld hiervan is dat een Vrijspreker aankondiging over privacy door de redactie van de site NUjij werd verwijderd.*) Een kleinigheid, maar wel symbolisch!

Het is een immense taak voor degenen die dat wel begrijpen, om de werkelijke invloed van ideeën te verklaren aan veel meer anderen.
Pas als we er in slagen om duidelijk te maken dat we naar een maatschappij toe moeten waarin ieder mens recht heeft op zijn eigen leven (en dus zijn rechtmatig eigendom), kunnen we een ommekeer krijgen. Dan is er een kans op een wereld met vrede en welvaart voor veel meer mensen.

De Vrijspreker zal doorgaan met hieraan te werken.
—————————————————————–
*) Zie twee voorgaande artikelen op de Vrijspreker over privacy.

819 REACTIES

 1. ik denk dat mensen die dromen van totalitaire betuttelstaten, net zoals andersdenkenden, altijd wel iets vinden om hun ideeen dwingend op te leggen aan de anderen. de homo apiens is nu eenmaal bang voor alles wat anders is. de groep geeft veiligheid en dat betekent eraan conformeren anders eindig je in een gekkenhuis of gevangenis. (dat sommigen nog extra plezier ontlenen aan het braaf opvolgen van regeltjes of vooral anderen opmerkzaam maken op overtredingen is een andere zaak). hoe krijgen we het voor elkaar? mensen die weldenkend en sociaal streven naar een wereld met ruimte voor zichzelf en anderen? is deze levensvorm er wel toe in staat? onze vermogens om de wereld op te blazen zijn beter ontwikkeld dan de buurman gedag te zeggen.als de tv het maar doet en de auto op zaterdag gewassen kan worden. en die 2 torens? weer een larger then hollywood spektakel om verbondenheid te ervaren. een beetje ’towwowism’-angst doet ook wonderen…

  henk reageerde op deze reactie.

 2. We worden wijsgemaakt dat veel mensen slecht zijn, tewwowism (terrorisme op z’n amerikaans uitgesproken(!)). Als we dit gaan geloven is dat de bijl aan de wortel van de mensheid: Een mens is van nature een sociaal wezen en voelt zich het best als hij/zijn voldoende contact heeft met andere mensen. Door dit te ondermijnen (doorgeschoten individualisme) wordt er een maatschappij gecreëerd die een goede voedingsbodem is voor angst, en tegenstellingen in de maatschappij, waarmee overheden heel gemakkelijk hun verdeel en heers politiek kunnen uitoefenen. Niet aan meedoen, we komen er op deze aarde samen (mede dank zij internet) heus wel uit.
  Gaat thans heen in vrede, ontvangende de zegen des Heere. (dat sprak onze dominee vroeger na de dienst, de armen gespreid als teken dat we allemaal in die ene gedachte samen op deze wereld die zegen ontvangen)
  Laat gristelijke bak-ellende daar maar eens zijn veroordeling over uitspreken.

 3. [1]

  Collectivisme is de aard van alle kwaad.

  Het idee dat een individu ondergeschikt moet zijn of worden gemaakt aan de nukken en/of wensen van anderen is de bron van alle fascisme.

  Of de "groep" die belangrijker wordt geacht nu een groep is van ras, geloof, cultuur, sekse, klasse of wat dan ook.

  In de naam van zo’n groep is het dat iemand met fascistische of totalitaire idealen in macht kan groeien.

  Op basis van puur individualisme; het accepteren dat het individu ten alle tijden beschermd moet zijn tegen de wil en de nukken van de groep, zal geen enkel fascisme of totalitarisme meer voet aan de grond kunnen krijgen zonder dat duidelijk is dat het collectivistische gedachtegoed hieraan ten grondslag ligt.

  Het maakt niet uit over welke massamoord of vervolging van mensen op basis van hun eigenschappen je het hebt, het is ALLEMAAL gedaan door mensen die groepen boven het individu hebben gesteld.

  Of het in naam van het Christendom is, de klasse, de Umma, het (nationaal) Socialisme (of de eventuele leiders van deze groepen en stromingen) en ga zo maar door.

  Het zijn stuk voor stuk mensen en groepen die zichzelf als "goed" zagen, als wereldverbeteraars, die de ergste dingen in de geschiedenis hebben gedaan.

  Het kwaadaardige in de mens is wat zo’n mens ziet als zijn eigen "goedheid", zijn morele superioriteit en hoe ver hij denkt te mogen gaan om iets "goeds" te bereiken voor sommigen ten koste van anderen.

  Er is, kortom, nog lang niet GENOEG "doorgeschoten" individualisme.
  Hoe meer individualisme, hoe minder groepsidentiteit, hoe minder identiteitspolitiek, hoe minder mensen zich zullen/kunnen zien als onderdeel van een groep die geweld of onderdrukking jegens anderen goedkeurt om hun idealen te verwezenlijken.

  Als je jezelf, en anderen, ziet als INDIVIDUEN, in plaats van een weg-te-cijferen onderdeel van een belangrijker geheel, zul je er nooit ideeën op na kunnen houden die het mogelijk maken dat je grote groepen mensen onderdrukt of vermoord.

  Racisme, Nazisme, fascisme, communisme, socialisme, seksisme, theocratie, homofobie en ga zo maar door.

  Alle kwaad komt van denken in termen van groepen (zwart/blank, rijk/arm, man/vrouw, hetero/homo)

  Die tegenstellingen in de maatschappij worden continu uitgebuit door juist zij die denken in termen van groepen, die collectivistisch denken in plaats van individualistisch.

  Individualisme is het antwoord, en collectivisme zal altijd de kwaal zijn, zoals het dat altijd al geweest is.

  Als 9/11 iets was, dan is het wel een uiting van collectivisme van het meest botte soort.

  Als jij, Johnny, als antwoord daarop geeft dat MEER collectivisme (individu ondergeschikt maken aan de groep/samenleving) daar het antwoord op is, dan begrijp je er niets van.

 4. Wat ik belachelijk vind, is dat men zo veel rekening houdt met Bin Laden, terwijl hij ons toch niks kan aandoen. We laten ons helemaal inperken door hem. Bijna alle vrijheden heeft/zal hij ons deskundig af weten te pakken.
  Of is het eerder zo, dat de regering die graag wilde afpakken en Bin Laden daarvoor heeft gebruikt als reden?..

 5. [3] Beste Tony, je hebt helemaal gelijk, alleen is wat ik bedoel iets anders dan collectivisme. Het kan zijn dat je dat als een zeer groot kwaad ziet wat je danig bezig houdt en daardoor niet ziet wat ik bedoel. De mensheid is een geheel in de zin dat we tot dezelfde diersoort behoren en daardoor erg op elkaar lijken, zowel in uiterlijk als gedrag. We zouden willen dat ons denken de baas is, echter er spelen invloeden mee die zelfs het denken niet ongemoeid laten: niet alleen de weersgesteldheid, maar zeker ook hormonen en andere stoffen zoals koffie, alcohol, maar ook het soort voedsel dat je eet.
  Wat ik maar wil zeggen is dat we als mensheid an als individu hetzelfde belang hebben: een gelukkig leven leiden . Alles wat streeft, en vooral naar macht / geld, maakt gebruik van geweld, vaak in verborgen vorm, en dat gaat altijd ten kost van individuen.

 6. [3] [5] Ja, Tony, geheel met Kim eens.
  -1. mag het naar de voorpagina als ingezonden artikel?
  -2. als je wil, kun je het daarvoor eventueel nog even aanpassen?
  -3.hoe wil je daar ondertekenen? Met Tony of iets anders.
  Je kunt ook mailen naar hub@vrijspreker.nl

 7. [6] Dus als ik naar geld streef, dan maak ik gebruik van geweld? Jaja, en als je dat niet kan aanwijzen danis dat zeker geweld in verborgen vorm? Niets wat ik doe gaat ten koste van individuen. Sterker nog, ik produceer iets waar vraag naar is, dus ik doe juist iets ten bate van individuen.
  Wat bedoel je met een "gelukkig leven"? Ik neem aan dat individuen dat zelf mogen beslissen? Voor sommige mensen is "geluk" flink geld verdienen zodat ze daarna lekker kunnen luieren of luxe artikelen kunnen kopen. Daar hoeft een individu, zoals ik ook, echt geen geweld voor te plegen.

 8. [6]

  Johnny,

  Lees wat Frenkelfrank zegt.

  Naar geld streven is geen geweld. Mits het niet door misleiding of dwang gebeurt is er niets mis mee geld te verdienen, zelfs al is het een miljard.

  In een werkelijk vrije markt is er competitie of is er in ieder geval de mogelijkheid om competitie te worden van een monopolist.

  Er zal altijd iemand in je levensbehoefte moeten voorzien, maar dat zal niemand doen er niets mee opschiet.
  Het is een handel. Iemand biedt iets aan, jij geeft er geld voor terug.
  Hoe beter iemand daar in is hoe meer ie verdient.

  Je zult altijd keuzes moeten maken in het leven en verantwoordelijkheid moeten nemen voor je eigen handelen en je eigen keuzes. Daar zijn anderen niet verantwoordelijk voor.

  We zitten niet met kettingen aan elkaar vast en we zijn niet geboren met plichten en verantwoordelijkheden t.o.v. mensen tenzij we daar zelf voor kiezen (vrienden en familie).

  Jouw belang hoeft de mijne niet te zijn en andersom. Dus wie gaat bepalen dat ik jouw belangen ter harte moet nemen?

  Nou goed, als je collectivist bent zie je daar natuurlijk een rol voor de overheid weggelegd.

 9. [10] Beste Tony,
  Ben het van harte met je eens, ik ben geen colleectivist, ik heb het ergens anders over.
  Ik reageer later nog wel, nu even geen inval hoe het eenvoudig duidelijk te maken.
  Ook mijnsinziens is er met geld verdienen op zich niets mis, jammer alleen dat het zo vaak schade aanricht als mensen het op een manier doen die schadelijk en gewelddadig is, direct of indirect: wapenindustrie, olieindustrie big pharma, noem maar op.

 10. [11]

  Geld verdienen met voorkennis dat er levens door bedreigd of onderdrukt worden is een andere zaak.

  Met dat heeft an sich niets met geld verdienen te maken, maar met de karakters van de personen die deze methode verkiezen om geld te verdienen.

  Geld en geld verdienen is een objectief iets. Het zijn de karakters van mensen die kwaadaardig zijn.

  Je kunt geld verdienen op een leuke manier, maar ook via de militaire wapenhandel.

  Maar zo kun je ook een honkbalknuppel gebruiken om een leuk spelletje honkbal te spelen, om iemand mee de hersenen in te slaan.

  Geld is objectief en is een middel. Het is de persoon die het hanteert die verantwoordelijk is voor zijn daden.

 11. [12] [11]
  Eigenlijk kan je via twee wegen geld verdienen:
  – vrijwillig (iemand geeft vrijwillig geld aan je omdat je iets levert, of het nou goederen, een dienst of domweg een goed gevoel/geweten is)
  – of onder dwang (zoals bijvoorbeeld de maffia doet; pistool tegen het hoofd en inleveren maar. Gelukkig levert de maffia wel een dienst; bescherming tegen andere criminelen. Zoek de overeenkomsten met de overheid).

  Zelfde geldt voor seks: die kan je vrijwillig krijgen of onder dwang. Dat maakt seks niet slecht of goed, maar heeft puur met de methodes van de betrokken personen te maken.

 12. [4]
  Je laatste punt, daar twijfel ik niet meer aan.
  Het is raar, dat ze hem nog steeds niet echt hebben kunnen traceren. Volgens de berichten bevindt hij zich ergens in een woest bergengebied. Hoe heeft hij contact met zn achterban? Stille trom? Een mobiele telefoon cq ander communicatiekastje is altijd te traceren met de modernste satelieten of wat dan ook.

  Osama zelf kan de meest hightech trainingskampen opzetten. Het ontbreek deze man aan niks. Nou ja… behalve dan aan een goede videocamera. Want dat wil nog niet zo scherp met al zijn videoboodschappen. En meteen na 9/11 mocht er geen enkel vliegtuig meer opstijgen of landen. Nou ja, behalve dan het vliegtuig van de familie van Osama, die mochten wel… Amerika uit. Het zijn vrienden van de Bushes. Daar komt bij dat, zolang een vijand die als zeer gevaarlijk wordt omschreven niet wordt gepakt, de regering vrijheidsbeperkende maatregelen kan blijven doorvoeren. En als de dreiging wat afzakt of rond 11/9 (wat een timing) is er ineens een nieuwe videoband op komst. Wel eentje die dus weer te wazig is voor woorden.

 13. [14]
  Ja, maar je mag niet twijfelen aan de officieele verhalen, anders wordt je verketterd en niet meer serieus genomen.

 14. [15]
  Oh ja inderdaad! Hoevaak ik wel niet hoor dat ik naief ben. Dat ik ál die complottheorieen op internet gewoon klakkeloos geloof. En dat ik mijn nuchtere verstand eens een keer moet gebruiken, want elke gek kan zomaar van alles schrijven. Tuurlijk staat er ook een hoop onzin op internet. Alles kan gemanipuleerd worden. Tja Reuters.com manipuleert dus zelf ook z’n foto’s en dat is ook niet ok. Maar… vorige week vroeg zo’n ‘nuchter persoon’ wél serieus aan mij hoe het kon dat de BBC nieuws had uitgezonden over WTC7 (zie link), wat men op DAT MOMENT nog helemaal niet weten kon. Vervolgens had hij het ineens ipv vage complottheorieen, over het nieuws achter het nieuws.
  http://www.youtube.com/watc

 15. [14] [16]

  Die slechte kwaliteit van de video-opnames heeft mij ook altijd verbaasd. Het eerste dat Afghanistan binnenkwam met de Noordelijke Alliantie en de Amerikanen was elektronische apparatuur. Of zou Osama het moeten doen met de afdankertjes van zijn oudere broers? Volgens mij kunnen we er gezien die videos van uitgaan dat hij dood is. Aanhangers fabriceren af en toe zo’n video en voor de overheid is het weer een reden ons meer vrijheid te laten inleveren.

  Dat de BBC inderdaad een half uur voordat WTC7 instortte meldde dat het ingestort was, kan eenvoudig worden verklaard. Het gebouw stond op instorten. Daarvoor werd gewaarschuwd over de vele politie- en brandweerradio’s. Niet alle journalisten zijn even nauwkeurig, zeker niet op zo’n chaotische, emotionele en waanzinnige dag als toen. De BBC maakte gewoon een blunder en had de waarschuwing niet goed geinterpreteerd en abusievelijk al gemeld dat het gebouw ingestort was.

  Veel aanhangers van complottheorieen hebben een merkwaardig mensbeeld. In hun ogen is de mens een hyperrationele schaker die vele zetten vooruit denkt en alles tot in de puntjes voorbereid en laat uitvoeren. Het zegt meer over hoe ze zelf graag zouden willen zijn – hele rationele en objectief en helder denkende mensen – dan wat zij en hun medemensen zijn: wezens die regelmatig fouten en blunders maken.

 16. Als Al Kwada een 15-jarige jongen dwingt zichzelf temidden van willekeurige Algerijnse burgers op te blazen d.m.v. het dreigement dat men zijn moeder zal vermoorden bij weigering, toont deze ‘organisatie’ haar misdadig karakter op z’n ergst.
  Men zou de Amerikanen veel succes moeten toewensen bij het bestrijden van het tuig dat lid wil zijn van, en wil meewerken aan, de activiteiten van dit stelletje moordenaars in de naam van een god.

 17. Nieuwe beelden van een getuige die zich in WTC7 bevond voordat de 2 hoofdtorens instortten: http://www.youtube.com/v/kRaKHq2dfCI&hl=en

  Hij moest vluchten vanwege de explosies en over lijken kruipen. Ik herhaal: voordat WTC1/2 instortten.

  Bron: http://www.911blogger.com/

  In exclusive video, Barry Jennings discusses explosions in Building 7 before collapse of twin towers

  Paul Joseph Watson – Prison Planet – Monday, June 23, 2008

  Exclusive video of emergency official Barry Jennings discussing explosions inside WTC 7 before either of the twin towers had collapsed and having to step over dead bodies of victims as he attempted to vacate the building has been released for the first time.

  The clip, which was originally intended to feature in Loose Change Final Cut but had to be withdrawn according to Jennings’ wishes after he had received threats, has now been made public in anticipation of a BBC documentary about Building 7 which is expected to skew Jennings’ account in an attempt to reinforce the official story.

  In reality, what Jennings witnessed completely contradicts the official story of what happened to Building 7.

  On the morning of 9/11 in his capacity as Deputy Director, Emergency Services Department, New York City Housing Authority, Jennings and Michael Hess, who is a founding Partner and Senior Managing Director of Giuliani Partners LLC, visited the Office of Emergency Management inside Building 7 only to find it had been abandoned…

 18. Een van de meest vooraanstaande 9/11-truthers, David Ray Griffin, heeft een boek geschreven waarin het officieele 9/11-rapport van de amerikaanse regering volledig onderuit wordt gehaald. Er is nu meer dan voldoende materiaal om een heropening van het onderzoek naar de ware toedracht van 9/11 te rechtvaardigen. Dit kan eventueel worden uitgevoerd door een internationaal tribunaal.

  Hier beelden van een recente voordracht van Griffin:
  http://www.youtube.com/watch?v=iJStSNaVHHI
  http://www.youtube.com/watch?v=1FB8d_mOxdU
  http://www.youtube.com/watch?v=yH5i7ZK0f-o

  Deel 1, 1:30 –> ‘de hoeveelheid bewijs dat 911 een inside job was, is overweldigend’.

  Hier nog eens wat oudere spectaculaire beelden waaruit duidelijk wordt dat de wtc-torens zijn opgeblazen: http://www.youtube.com/watch?v=iX0xyi_qFtk&feature=related

  Het boek van Griffin: 9/11 Contradictions: An Open Letter to Congress and the Press
  http://www.amazon.com/11-Contradictions-Letter-Congress-Press/dp/1566567165/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1214991892&sr=1-1

 19. In tweede youtube video wordt duidelijk (vanaf 6:11) dat Rudi Giuliani voorkennis had en dus in het complot zat en dus thuishoort in de death row.

 20. De kans dat zo’n heropening van het onderzoek er gaat komen werd deze week weer groter toen senator Karen Johnson van Arizona zich deze week daarvoor uitsprak: http://www.911blogger.com/node/16427

  Dit is een interview met haar: http://media.libsyn.com/media/visibility911/visibility911_senator_johnson.mp3

  …this interview focuses on a more personal side of the Senator, her background and motivations for America, media control, the hope for justice, AND AN END TO FALSE FLAG TERRORISM.

 21. http://video.google.nl/videoplay?docid=4092196668758946293&q=911+false+flag+&ei=ImZuSKDCLo-cigK_lJ3VBQ&hl=nl

  Dit is een paar maanden oude video over 9/11 van duitse (dwz degelijke) makelij. Daar waar nodig is het gesproken duits engels ondertiteld. Een van de beste momentopnamen totnutoe in de voortgaande ontmaskering van onze (nog) bondgenoten.

  Duur: 72 minuten.

  P.S. deze video downloaden, voor eventueel komende ‘samizdat’-tijden. Een uitstekend gratis download-programma is ‘Free download manager’: http://www.freedownloadmanager.org/download.htm

  Hiermee kun je zeer comfortabel o.a. youtube en google video’s downloaden. Opslag in flv-formaat, waarvoor een flv-viewer voor nodig is (eveneens gratis te downloaden).

  Sowieso is het aan te bevelen om in de vrije internet-jaren die we nog hebben zoveel mogelijk politiek incorrecte content te bewaren voor het nageslacht. Zodat we later, net als de toenmalige russische dissidenten, nu niet met foto-copieen, maar wel met dvd-tjes langs de gevels kunnen sluipen.

 22. Gloednieuwe video uit vandaag: http://video.google.com/videoplay?docid=-6558849874454763730&hl=en

  9/11 Chronicles Part 1: Truth Rising
  Duur: 1 uur, 43 minuten.

  Op dit moment liggen 50.000 mensen op sterven als gevolg van asbest-contaminatie.

  Even ter herinnering: die WTC1/2 gebouwen waren in werkelijkheid dode paarden, die door Larie Zilversteen (kuch, een noor) een paar weken voor de aanslagen voor een prikje (200 miljoen $) waren gekocht van de New York Port Authority, in de volle wetenschap dat het waardeloze gebouwen waren, omdat ze niet voldeden aan de asbest-reguleringen. Afbraak van die gebouwen had tot kosten in miljarden-hoogte geleidt.

  Wat doet die slimme Zilversteen: hij verzekert die gebouwen tegen terrorisme bij een, uiteraard duitse, verzekeringsmaatschappij. Een paar weken van tevoren.

  Daarna wacht hij rustig af op wat zijn mossad-vriendjes op poten zetten. Die op hun beurt hebben connecties bij een israelische firma genaamd PTech, die betrokken was bij de ontwikkeling van software, waarmee Boeing-vliegtuigen remote controlled konden worden in het geval van een kaping. Op deze wijze konden de vliegtuigen ahw per joystick de WTC-gebouwen ingevlogen worden. Hetgeen geschiedde. Hiermee werden vele vliegen in 1 klap geslagen:

  a) miljardenwinsten op de beurs door speculatie op koersdalingen
  b) Het uitwissen van sporen van het verduisteren van ruim 2 triljoen dollar uit het Pentagon (Dov Zakheim)
  3) Rechtvaardiging inval Irak, waarmee grote hoeveelheden olie onder amerikaanse controle konden worden gebracht
  4) Uitschakeling van een vijand van Israel
  5) Het geleidelijk elimineren van de burgerlijke vrijheden en de constitutie ten einde een oligarchisch geleide totalitaire politiestaat in het zadel te helpen die de belangen van de huidige corporate/zionistische-elite veilig te stellen.

  Amerika gaat vallen als een baksteen en gaat volledig ontmanteld worden. De video geeft een aardige indruk van de emoties die momenteel in Amerika aan het borrelen zijn.

 23. http://www.youtube.com/watch?v=EBuua8z_jFc

  Recente video (34 seconden) van een van de meest fatsoenlijke presidenten van Amerika ooit, Jimmy Carter. Hij stelt openlijk dat het voor een presidents-kandidaat of congreslid onmogelijk is om zich te weer te stellen tegen de druk van de Israel-lobby. Duidelijker dan dit kun je het niet krijgen!

  Daaruit kun je zonder omwegen afleiden dat de VS onder volledige politiek controle van Israel staan.

  Ex-President Jimmy Carter: America MUST do as Israel says

  • BLABLABLABLABLABLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Simpele SUKKEL.

 24. “BLABLABLABLABLABLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Simpele SUKKEL.”

  Intelligent commentaar.

  Komen je [kuch] “friese” belangen te veel in gevaar als ik dergelijke links plaats?

  Leugenpietje.

 25. Wilt U voor 10$ Ron Paul president van de VS maken? Maak die dan over naar het paypal account van Christopher Bollyn: http://www.bollyn.com/index/

  Deze meneer is het dichtst bij de integrale oplossing van het 911-mysterie, dat ongekende (geo-)politieke gevolgen met zich zal meebrengen. 10$ goed bestede dollars! Voor dat geld krijg je early access tot hoofdstukken uit zijn nog te verschijnen boek.

  Bollyn noemt man en paard, dwz de israelische software firma PTech, die verantwoordelijk was voor de remote control software van de Boeings die in het WTC vlogen.

 26. “een van de meest fatsoenlijke presidenten van Amerika ooit, Jimmy Carter.”
  Grappig hoe ik regelmatig de validiteit van je argumenten kan zien, en dan ineens weer zo’n ongelooflijk domme (sorry) opmerking lees. Carter was met ster de meest beroerde POTUS ooit. Een crimineel van het zuiverste water. Carter heeft de Sjah gedwongen de islamfundamentalisten de vrije hand te geven (en zijn eigen doodvonnis te tekenen). Carter heeft de islamisering van Europa (mede) mogelijk gemaakt. Carter heeft willens en wetens Noord Korea aan een kernbom geholpen, betaald door de Amerikaanse belastingbetaler (en Clinton was zo dom (of doortrapt? De Clintons hebben altijd kans gezien buiten het gevang te blijven bij hun criminele activiteiten) hem daarbij te helpen). Zie ook http://dutchconcerns.blogspot.com/2007/09/evil-jimmy-carter.html

 27. “Grappig hoe ik regelmatig de validiteit van je argumenten kan zien, en dan ineens weer zo’n ongelooflijk domme (sorry) opmerking lees.”

  Dank je, dank je. Te veel eer. Nogmaals, dank je.

  “Carter was met ster de meest beroerde POTUS ooit.”

  Houdt in de gaten dat mijn qualifier ‘meest fatsoenlijke’ betrekking had op dat kleine groepje van zo’n 40+ man, die alleen op die positie kunnen komen vanwege een hoog POTUS-gehalte. Ik heb me inderdaad nooit echt verdiept in Carter, ging meer af op het beeld dat ik van hem had als iemand met een hoog oude-vrouwtjes-helpen-oversteken-gehalte (Camp David en zo).

  “by launching a ‘human rights’ campaign”

  Je zegt het zelf, hij was een gristelijke do-gooder, past precies bij het beeld dat ik van hem had. Met ‘fatsoenlijk’ bedoel ik precies dat. Waarschijnlijk was hij zich niet bewust van de gevolgen van zijn goed-bedoelde idealisme.

  “Carter heeft de islamisering van Europa (mede) mogelijk gemaakt.”

  Welke ‘humanitaire’ blanke politicus heeft dat niet gedaan. Van 1976 tot 1980 waren de gevolgen van die immigratie nog niet zo duidelijk zichtbaar. Ik reken hem dat minder aan.

  “Carter heeft willens en wetens Noord Korea aan een kernbom geholpen, betaald door de Amerikaanse belastingbetaler”

  Begrijp ik niet. Het is slechts een paar jaar geleden dat NK zijn eerste succesvolle kernproef nam.

Comments are closed.