Het gaat slecht met het onderwijs in Nederland.

Geen verbazing, het wordt gerund door de overheid.

Allerlei nieuwe maatregelen worden geprobeerd, zelfs het aantrekken van een adviseur uit Canada.

Diploma’s zouden kritischer behandeld moeten worden. Bvb geen toelating tot hoger onderwijs bij een onvoldoende voor wiskunde. Maar dat wordt dan door een andere minister (Ronald Plasterk (PvdA)) weer te niet gedaan.
De Canadese adviseur zegt dat “taal” belangrijk is, daarom moet daar op de basisschool aandacht aan worden geschonken. En rekenen mag ook niet worden vergeten.
Die man is gewoon een genie!
Ik hoorde op TV Sharon Alida Maria Dijksma (PvdA), de staatssecretaris van Onderwijs, dan ook praten over een “cultuuromslag”.

Nu herinner ik me nog dat in mijn tijd het onderwijs in taal en rekenen veel aandacht kreeg. Kennelijk wil men daar weer naar terug. Wat me opvalt, is dat ik onbewust al een cultuuromslag meegemaakt moet hebben. Namelijk van goed naar slecht onderwijs. Ik hoop de cultuuromslag naar weer goed onderwijs nu bewust te beleven!

Wat eerder een cultuuromslag is, is dat op de basisschool lessen over de islam gegeven gaan worden. Gisteren op RTL nieuws gezien dat basisscholen nu een “officieel lespakket over de islam” krijgen. Dit islampaket is ontwikkeld door de Islamitische Scholen Bestuurs Organisatie en is ook bestemd voor het openbare basisonderwijs”
.
RTL:” Het is voor het eerst in Nederland dat er een officiële lesmethode bestaat voor islamitisch godsdienstonderwijs. . In 2002 drong toenmalig minister van Onderwijs Van der Hoeven erop aan dat er een gemeenschappelijke lesmethode zou komen”.
Na vijf jaar intensieve arbeid komt dat er dus nu!

VRAAG: Is er ook een officiële lesmethode (brainwashing??) voor het christendom, het boedisme, en vele andere?
Heeft dit iets te maken met het oprukken van de islam? Of moet dit er net voor gaan zorgen?

En terwijl je nog niet bekomen bent van de verbazing verschijnt Nebahat Albayrak (PvdA), staatssecretaris van Justitie, in beeld en vertelt diep geschokt dat ze net vernomen heeft dat de toestand in de Nederlandse jeugdgevangenissen zo slecht en zo gevaarlijk is.

En toen was ik het zat en voelde me niet lekker en ging maar slapen om lekker te dromen over privatiseren van het onderwijs. En van nog veel meer!

37 REACTIES

 1. [21] Beste Tony, als ik je zo mag noemen. Ik heb geleerd respect te hebben. Jij mag, gewapend met woordenboek in je hand, een andere mening zijn toegedaan maar voor mij zijn dat de peilers van een goede beschaving.

  Ik benader een ieder met respect en zolang deze dat niet beschadigd blijf ik dit doen. Voor mij is dat een normaal uitgangs punt waarvan ik in de 50 jaren na mijn openbare lagere basis school volop heb genoten.

  Inderdaad, bedankt R. Hartman, was het op woensdagmiddag en terugdenkend aan die tijd brengt weer een brede glimlach op mijn gelaat. Alle geloven kwamen aan bod en werden kort en bondig uitgelegd. Omdat er nog geen overhead- of LCD projector, laptops of ander modern spul was moest je het doen met een paar wandplaten en vooral je eigen verbeelding.

  In ieder systeem en/of samenleving ben je overgeleverd aan indoctrinatie en propaganda. Het is de kunst van het onderwijzend personeel om de leerlingen te leren “filteren”. Helaas denk ik dat een moderne onderwijzer niet meer kan rekenen op respect van zijn leerlingen maar een paar rake klappen kan krijgen, of erger een kogel.

  Verlies van respect voor de medemens is het begin van het in elkaar storten van een maatschappij.

 2. [31]

  Beste GN,

  Dat je wederom aangeeft dat je hebt "geleerd" respect te *hebben*, zal ik moeten aannemen als zijnde dat je het niet slechts hebt voor iets of iemand die het eerst heeft verdiend, zoals R.Hartman beweert.
  Als dat namelijk wel zo is zijn we het helemaal niet met elkaar oneens.

  Ik vraag me altijd af hoe de wereld eruit zou zijn als men ook in vroegere tijden respect zou hebben "leren hebben", dankzij door de staat gefinancieerde instituten, voor de gangbare religieuze en conservatieve samenleving, en andere nauwelijks-vrijheidsliefhebbende samenlevingen.

  Respect voor geloof en andersdenkenden hebben?
  Waarom dan niet voor het geloof homoseksuelen lager zijn dan varkens, of dat Joden minderwaardige mensen zijn die de wereld verpesten?
  Waarom dan niet voor de gedachten dat vrouwen minder rechten dienen te hebben dan mannen, ofdat zwarten in slavernij moeten worden gehouden?

  Respect voor andermans geloof en andermans denkwijzen. Dat moeten we maar "leren hebben", dus waarom zouden we hierbij dan met twee maten meten?

  Waarom geen respect leren hebben voor zij die vinden dat jij er bent om hun leven te subsidieren via de belastingdienst? Waarom geen respect leren hebben voor het geloof van anderen dat we solidair moeten zijn en in naam daarvan individuele rechten en vrijheden op moeten offeren?

  Dat je die mening accepteert, prima. Je zal wel moeten.
  Maar RESPECTEER je die meningen of dat geloof ook?

  Moeten we dat respect, zonodig, LEREN hebben?

  Ik hoop in ieder geval dat een ieder die voor zichzelf kan nadenken tot de conclusie komt dat respect voor mensen of gedachten niet aangeleerd hoeft te worden door een door de staat gesubsidieerd instituut, maar iets is dat zich automatisch laat afdwingen door voorbeeldig gedrag.

  Of jij daarbij hoort, GN, weet je zelf ongetwijfeld het beste.

  Zo ja, dan zijn we het gewoon met elkaar eens.
  Zo nee, dan heeft R.Hartman het mis over je.

 3. Beste Tony,

  Hoe de wereld eruit zou zien als we elkaar meer zouden respecteren kan ik je helaas niet vertellen. De meeste leiders missen iedere vorm van respect en zijn uitsluitend bezig met hun eigen agenda zonder rekening te houden met anderen. Ik ben tegen iedere vorm van subsidie omdat dit alleen maar een groep bevoordeeld ten opzichte van een ander.

  Waarom geloven vaak de meest verwerpelijke opvattingen hebben is over het algemeen meer terug te vinden in de gedachten wereld van een paar luid sprekende extremisten dan in het overgrote deel van de volgers van dat geloof.

  U noemt in uw antwoord vele malen het woord “waarom”. Ik ben echter geen god die alle antwoorden voor u op een presenteerblaadje kan geven. De vraag “waarom” kan ik alleen maar beantwoorden met “omdat”.

  Met meerdere maten meten maakt mij menselijk. Als u een monoloog wenst van een eenduidige inzichten en antwoorden kan ik u, met respect, verwijzen naar de vele imams, rabbi’s, pastoors en dominees welke Nederland rijk is.

  Ik had respect voor politici en gezag. Maar zoals ik al eerder te kennen gaf houd ik mij het recht voor dat te wijzigen naar mijn inzichten en belevingen.

  Ook mensen welke in een discussie drammen om hun gelijk te halen verliezen bij mij hun respect. Iedere discussie is gebaseerd, in mijn geval, op wederzijds respect. Ik hoef niet uw stellingen aanvaarden en u hoeft niet mijn stellingen te aanvaarden. Dit is wat ik vrijheid noem en daar ben ik een groot voorstander van. Word er echter net zolang met “waarom” gesproken totdat er een, voor mijn gevoel, verzadigingspunt komt dan is verdere discussie niet meer wenselijk voor mij en neem ik het recht deze te staken.

  Ook de keuze welke u laat tussen uw “Zo, ja” en Zo, nee” doet me meer denken aan een overheidsinstelling dan aan enig menselijk denken. Tussen zwart en wit zijn vele kleuren grijs en het is alleen aan de kijker om deze te herkennen. Het schijnt dat u enigszins kleurenblind bent geworden.

 4. Mijn geboorte jaar is 1960 en de scholen die ik bezocht heb vonden het waarschijnlijk niet belangrijk om diep in de Vaderlandse geschiedenis te spitten. Maar had ik toen op school verplicht kennis moeten maken met God, Allah, boeddha of andere hogere machten dan was mij iets geleerd waar ik uiteindelijk niets mee had kunnen aanvangen. Bijv. had ik moeten leren dat; een moslim een jood haat of andersom. Mag een christenvrouw een moslimman wel een hand geven of andersom?? Is rechts een jood en is links een moslim of andersom?? Ik heb een commerciële opleiding gevolgd en in deze opleiding leerden de onderwijzers mij sociaal, rechtvaardig en objectief te zijn en dat kon zonder geloof!! [30]

 5. [17] Ik sluit me hier volledig bij aan. Godsdienst/religie speelt nu eenmaal een heel belangrijke rol in de vorming van een cultuur, waaronder ook normen & waarden vallen. Geloof het of niet, maar ook de Nederlandse cultuur is heel lang sterk bepaald geweest door -in dit geval- bijbels normen en waarden. Vergelijk onze grondwet maar eens met "de tien geboden" en andere Wetten van God. Helaas (persoonlijke mening) zijn we daar sinds de jaren ’70 steeds meer vanaf gestapt, met alle gevolgen van dien. Echter, nu we in toenemende mate worden geconfronteerd met medelanders wiens cultuur wortelt in de islam (Koran) is het voor wederzijds begrip en respect denk ik heel nuttig als reeds in een vroegtijdig stadium wordt verteld wat de beide geloven inhouden en waar zij voor staan.

 6. [5] Wel eens nagedacht hoe de opgesomde feitelijke vakken de moderne Westerse wereld hebben bereikt? Of denkt men in dit land dat de kennis en ontwikkeling van wiskunde en rekenen en natuurkunde en scheikunde als een visioen door de Grieken uit de Oudheid is verschenen aan een Van Leeuwenhoek of Huygens?…Natuurlijk kunnen met de ontdekkingen van toen, de huidige problemen niet worden opgelost, maar velen vergeten in dit land maar al te graag dat bijna de gehele wetenschappelijke wereld in die tijd opgezet en verder opgebouwd werd door islamitische wetenschappers, die hierdoor de Westerse Renaissance mogelijk heeft gemaakt.

 7. [27] "Je haalt dus zaken door elkaar."

  Nee, naar mijn idee doe jij dat. Als ik weet dat het gebruikelijk is blootshoofds een kathedraal binnen te gaan en je daar niet luidruchtig te gedragen is het niet meer dan fatsoenlijk om je daar aan te houden. Dat heeft niets met jouw definitie van respect te maken. Het essentiële punt is hier namelijk dat ik vrijwillig die kathedraal (of kerk, of wat dan ook) betreedt, omdat ik geïnteresseerd ben in de bouwstijl, de beelden of alleen mar ‘hoe het er uit ziet’. Ik hoef daar niet te zijn. Zo heb ik geen zin om mijn schoenen uit te trekken, en zul je me dus ook nooit in een moskee aantreffen. Wil je toch die moskee bekijken, dan zul je dat voorschrift moeten naleven. Je eigen keuze dus, en keuzes hebben consequenties.

  Het misbruik van het woord respect is inderdaad wijdverbreid, maar treedt uitsluitend op in situaties waar de vrijwilligheid ontbreekt. Ik wordt geacht respect te hebben voor een ideologie die mij naar het leven staat. Daar is niks vrijwilligs aan. Afijn, zie het filmpje over het Tweede Kamerdebat-Wilders waar Pechtold het woord respect binnen enkele minuten een aantal malen verkracht.

  "Wellicht vind je dat je je eigen definitie aan woorden kan gaan geven, maar dat is taalvervuiling"

  Uit de Van Dale:
  res·pec·te·ren (ov.ww.)
  1 blijk geven van respect (voor) => iem. au sérieux nemen, iem. in zijn waarde laten, iem. voor vol aanzien
  2 (een zaak) met eerbied behandelen => eerbiedigen
  3 (voorschriften) eerbiedigen => naleven
  4 (een wissel) aannemen en betalen

  3) geeft mijn uitleg van respecteren: naleven van een voorschrift. Ik herdefinieer dus niets.

Comments are closed.