De wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur, is bedoeld om ondernemers die in aanmerking willen komen voor een vergunning, subsidie, vergunning of aanbesteding te kunnen weigeren.
Let op: de wet is zo ruim opgesteld dat overheden vergunningen kunnen weigeren als er alleen al het vermoeden is dat er een strafbaar feit gepleegd is, of zou kunnen gaan worden; dus niet eens een veroordeling is nodig om de ambtelijke willekeur zijn gaan te kunnen laten gaan.

Niet alleen de willekeur is een groot kwaad in deze wet, ook de enorme hoeveelheid onderzoeken die de overheid hiermee instelt is een probleem, want die leiden tot enorme vertraging in het vergunningtraject, waardoor dan weer het ondernemingsplan aan duigen valt omdat bijv. na x maanden huur en kosten te betalen in afwachting van de vergunning die maar niet komt, de centen op zijn.
Maar de willekeur kan met Bibob nog verder: ook bestaande vergunningen kunnen nu zo maar worden ingetrokken, nogmaals, op basis van vermoedens! Wat dat weer niet kost aan omzet derving en advocaten hoef ik hier niet uit te leggen. En dan nog eens met omgekeerde bewijslast, en probeert u maar eens te bewijzen dat u geen slechte vriendjes heeft (gehad).
Over privacy is hier al veel geschreven, vooral het gevaar wanneer bestanden gekoppeld gaan worden.
En dat koppelen is nu precies wat Bibob doet: openbare bronnen, EN vertrouwelijke bestanden van politie, justitie en de belastingdienst worden door dit landelijk Bibob bureau gescreened, tot en met zakelijke partners en familieleden toe.
Hoe zo wet privacy? Hoezo Big Brothel?
Ik lees de sussende reacties al van “als je niks te verbergen hebt, hoef je ook niks te vrezen” maar daar gaat het niet om, het gaat er om dat willekeur en vermoedens tot afschieten leiden. Dit itt vroegere rechtspraak waar bij twijfel niet werd veroordeeld.
En ja hoor, ‘de ambtenaren die dit allemaal onderzoeken zijn toch zeker allemaal integer, doen netjes hun werk en zullen nu en in de toekomst nooit misbruik van hun macht maken’. Als u dit gelooft wens ik u veel zaligheid toe en kunt u tijd besparen door mijn stukjes niet meer te lezen, want ik schrijf ze niet (meer) voor dat soort zaligen.

PS later toegevoegd
Dit signaleren is een van de dingen die Vrijspreker.nl te doel stelt: er is namelijk altijd wel een overheidsinstantie die probeert hoe ver zij kan gaan; hoe goed bedoeld ook, maar wij hier wijzen er op dat goede bedoelingen niet voldoende zijn, allereerst komen de rechten van het individu!

13 REACTIES

 1. Dit beleid zouden ze eens aan de deur van een disco moeten invoeren. Als de portier het vermoeden heeft dat je een overtreding hebt begaan in het verleden of wellicht in de toekomst zou kunnen doen, kom je er niet in. Dan staan de bebob-raamabtenaren bij de voordeur van de disco te janken over diezjkriminaasie…

 2. Iets dat zo vaag is dat een rechter er niets mee kan, kan ook geen wet zijn. Is dus aantoonbare onzin en daarmee niet rechtsgeldig, tenzij we ons op deze manieren een dictatuur laten aanleunen.

 3. [2] maar dat is juist een van de gemene dingen van deze wet: je bent al kapotgemaakt (op die vage gronden) ruim voor je hoger beroep dient.

 4. Beste Overnight

  Ik heb de wettekst eens doorgelezen en je hebt gelijk. De omschrijving waarop een negatieve beslissing van een overheidsorgaan kan worden gebaseerd, is heel vaag en werkt willekeur in de hand. Een veroordeling is niet noodzakelijk. Los van de gebruikelijke vage en onduidelijke juridische formulering, komt het woord ‘vermoeden’ wel erg vaak in de artikelen voor. En ook een formulering als "feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten" kan ervoor zorgen dat een vriendschap of familieband reden kan zijn om geen vergunning te krijgen. Het lijkt een beetje op de wetgeving uit de jaren vijftig en zestig, toen je geen overheidsbaan kreeg als je een familielid had die lid was van de CPN. Een hele slechte wet dus.

  Je hebt het over de lange procedures, waardoor een ondernemer failliet kan gaan, zelfs voor er één dag gewerkt is. Interessant is daarbij een uitspraak van de Raad van State (juli 2007) over een ondernemer in Papendrecht. Deze man/vrouw kreeg na een negatief besluit van de gemeente in de zomer van 2006 alsnog gelijk van de bestuursrechter. Hij/zij had volgens die rechter recht op een vergunning (cafe of drankwinkel, dat is onduidelijk uit de uitspraak). De gemeente ging in beroep. Pas in JULI 2007 (!!!) heeft de Raad van State alsnog de gemeente gelijk gegeven. Het feit alleen al dat de eerste bestuursrechter de ondernemer gelijk gaf en de Raad van State dat niet deed, doet vermoeden (laat ik het woord ook eens gebruiken) dat niet heel duidelijk was of die ondernemer wel een crimineel was. Hier is het ‘vermoeden’ zoals omschreven in de wet Bibop kennelijk toegepast. De man of vrouw heeft meer dan een jaar moeten wachten en staat nu met lege handen.

  Er is nog iets veel interessanters aan deze wet. Stel je bent een ex-crimineel, heb je straf er op zitten en wil daarna een normaal en goed burger worden. Je wilt een bedrijfje beginnen. Kan het criminele verleden dan een reden zijn vergunningen te weigeren, want er bestaat dardoor misschien een vermoeden dat deze ex-crimineel in de toekomst weer in de fout gaat?
  Als dat zo is, kunnen ex-criminelen het wel schudden. Voor deze groep zit er dan maar één ding op: het oude beroep weer opvatten. Daar ga je met je criminaliteitsbestrijding.

 5. dankje Fred voor je aanvulling.
  het moet niet gekker worden, alhoewel, straks is het fulmineren tegen deze on-rechtmatige wet, ook een reden om mijn vergunning in te trekken?! (want het vermoeden rijst dat ik tegen die wet en dus crimineel ben/wordt).

 6. Dit lijkt me een logisch uitvloeisel van EU-denken: men zal moeten bewijzen, dat men geen "criminele contacten" heeft om een vergunning te kunnen krijgen.

  Dit is onmogelijk, want wie kan bijvoorbeeld bewijzen, dat zijn overburen clean zijn?

  Het maakt tegelijk de weg vrij om de openbare aanbestedingsprocedure te vervangen door ambtelijke willekeur.

 7. Wanneer gaat dit Tokkievolk … en dan speciaal de zogenaamde "niet-linxe" gedeelte (de 20%) … nu eens BESEFFEN dat men hier onder een volledig echterhaalde, absolute en feodale MONARCHIE leeft dat echter wonderwel zogenaamd "progressief" linx en neo-marxistische is.

  Laat men nu DAAAAAAAR over klagen … inplaats van ijverige ambtenaren en maatschappelijk bewogen politici en zelfs de EU de schuld in de schoenen te schuiven … Maar dat nu durreft men niet eens ….

  Allemaal zuiver geloel wat hierboven staat … Of niet soms?

 8. ""… Dit signaleren is een van de dingen die Vrijspreker.nl te doel stelt: er is namelijk altijd wel een overheidsinstantie die probeert hoe ver zij kan gaan; hoe goed bedoeld ook, maar wij hier wijzen er op dat goede bedoelingen niet voldoende zijn, allereerst komen de rechten van het individu! …""

  Men leeeeft onder een knots van een KEI, maar klaagt slechts dat men steeds meer in de verdrukking raakt … Werrekelluk … BRILJANT … want op deze manier is Vrijspreker immers echt pas een INTEGRAAL deel van het fenomeen, en PRO FORMA "protest".

 9. [6] "Het maakt tegelijk de weg vrij om de openbare aanbestedingsprocedure te vervangen door ambtelijke willekeur."

  En laat dat nou precies het doel zijn. Zo kan een corrupte ambtenaar enkele indieners van offerte bij een openbare aanbesteding uitsluiten o.g.v. wat vage zwartmakerij zodat slechts "zijn" voorkeursaanbieder (die hem omkocht) overblijft.

  Zodoende hoeft de ambtenaar zich niet voor zijn keuze voor een schijbaar minderwaardig product te rechtvaardigen: er waren immers geen (valabele) concurerende offertes.

  Dus nog geen 5 jaar na de bouwfraudeaffaire is dit de nieuwe modus operandi. Het heeft veel uitgehaald …

 10. Ik lees net op de site van Elsevier dat de gemeente Amsterdam de wet BIBOB heeft gebruikt om een grote schoonmaak te houden op de wallen. De grootste ondernemer op de wallen gooit nu het bijltje erbij neer. Hij was namelijk niet "integer genoeg" bevonden. Op de website van BIBOB staat te lezen dat bezwaar tegen het onderzoek of tegen de uitspraak niet mogelijk is.

  Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat ze een muur om Nederland gaan bouwen om emigranten tegen te houden.

  http://www.elsevier.nl/nieu

 11. De wet creeert een heel nieuw soort mens: de ‘crimineel’. Als je wat misdaan hebt, is je straf uitzitten niet meer genoeg. ‘Crimineel’ is een wezenskenmerk geworden, en je bestraffing voor altijd. En nu kan de gemeente eindelijk ‘criminelen’ aanpakken, staat dan zo maar in de krant. Er staat blijkbaar al vast dat je geen gewoon mens bent, maar een ‘crimineel’.
  Ik begrijp niet goed hoe deze wet zomaar aangenomen kon worden.
  Dingen hoeven zelfs niet meer bewezen te worden, vermoedens zijn genoeg. Hoezo, je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen?

 12. Als allochtone ondernemer ben je helemaal kansloos. Wil je iets beginnen voor jezelf begint het probleem al bij de financiering.Een normale bank geeft je als starter al moeilijk een lening. Ga je lenen van familie en vrienden dan moet je bewijzen dat die familie en vrienden integer zijn en niet crimineel. "’heel misschien een crimineel broertje" mag ik dan geen zaak beginnen????
  Wet BiBoP is misschien goedbedoeld, maar ik weet zeker dat de goedwillende hardwerkende medelander, geslachtofferd word.

 13. [12] Beste Medelander, uU zult uw reactie ook moeten opsturen naar Cohen, die schrikt zich dan (hopelijk) een hoedje. Maar u heeft helemaal gelijk. Deze wet is vleesgeworden willekeur. Zit er ergens op het stadhuis een allochtonenhater, dan kan die ambtenaar u een vergunning weigeren, als er ‘feiten en omstandigheden (zijn) die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten’. Heeft u dus een broertje of neefje die een keertje is veroordeeld, dan kunt u het mogelijk schudden.
  Het komt erop neer dat iedereen aangepakt kan worden, omdat ze bij de overheid en het OM te lui (of te laf of te incompetent of alledrie) zijn om misdadigers op te sporen en bewijzen te verzamelen. Een ‘vermoeden’ is al voldoende basis, dan ben je lekker snel klaar.
  Zoals u zegt, de wet Bibop is misschien goedbedoeld. Dat is nu net het probleem. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Comments are closed.