In reactie op de eis van Geert Wilders om in navolging van Mein Kampf de Koran te verbieden heeft Ronald Plasterk gepleit voor het opheffen van het verbod op Mein Kampf. Ik moet zeggen: het is de eerste zinnige opmerking die ik deze minister heb horen maken. Maar net zoals de gevestigde partijen tegen een verbod op de Koran zijn zijn ze eveneens tegen het vrijgeven van Mein Kampf. De hypocrisie ten top.

Het verbieden van boeken is een heilloze weg. Hoewel Wilders op basis van de Nederlandse wet groot gelijk heeft om te pleiten voor een verbod op de Koran blijft het een vorm van censuur, en alle censuur is ongewenst. Mein Kampf is op basis van diezelfde (of soortgelijke) wetgeving verboden, en consequent handelen betekent dan ook één van twee dingen: of je verbiedt de Koran eveneens, of je heft het verbod op Mein Kampf op. Dit laatste is de enig moreel juiste keuze, maar kan eigenlijk niet, dus misschien moet eerst die wetgeving maar eens ongedaan gemaakt worden.

Maar daar gaat de discussie dus niet over. Plasterk zegt: “”Misschien moeten daar maar eens mee ophouden, met Mein Kampf te verbieden”, en niet “Misschien moeten we die wet maar eens afschaffen”. Met name de christelijke partij het CDA geeft weer blijk van het onzindelijk denken dat fundamentalistische christenen vaak tentoon spreiden: hypocriet tot op het bot. Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma is zodanig van de leg geraakt dat hij Plasterk schriftelijke vragen gaat stellen.

“De minister moet weten dat Mein Kampf het meest haatzaaiende boek uit de wereldgeschiedenis is”, aldus Van Haersma Buma. “Door de ideologie ervan zijn miljoenen mensen omgekomen.” Onze Sybrand heeft absoluut niet door dat hij hier Wilders op zijn wenken mee bedient. Als hij er even bij zou stilstaan hoeveel mensen er zijn vermoord door de ideologie beschreven in de Koran zou hij stikken in zijn eigen woorden; in 14 eeuwen islam zijn dat er toch wel een paar meer dan in 15 jaar NationalSocialismus. Dus als Mein Kampf moet concurreren met de Koran is de laatste de absolute winnaar als het om haatzaaien gaat, niet in de laatste plaats omdat de ideologie van de Koran is verpakt als religie, die gelovigen opzadelt met de morele plicht het opgedragene ook daadwerkelijk uit te voeren.

Ik heb Mein Kampf niet in detail gelezen, maar wel een aantal passages at random doorgenomen. Het is mijns inziens vooral een handleiding, waarin bv. het mechanisme van propaganda vrij grondig is uitgewerkt. Het heeft wat dat betreft hier en daar raakvlakken aan Machiavelli’s “Il Principe” (“De Heerser”), dat ook min of meer een handleiding is hoe aan de macht te komen en te blijven. Ook worden Hitler’s plannen duidelijk kenbaar, en dat alles zonder de religieuze dwang van de Koran. Had men in de jaren voor WOII de moeite genomen Mein Kampf beter te lezen en serieus te nemen, dan had deze oorlog voorkomen kunnen worden, door op tijd en op de juiste plaats het gezwel weg te snijden. Net zoals nu het Islamisme gestopt zou kunnen worden door de Koran serieus te nemen.

De door Wilders geclaimde parallellen tussen Mein Kampf en de Koran, die door links zo luidkeels ontkend worden, zijn dus wel degelijk aanwezig. Daarbij eist de Koran het doden van ongelovigen en afvalligen, en totale onderwerping van gelovigen aan de fantasiën van een megalomane, narcistische, pedofiele struikrover. Dus zijn claim voor een verbod op de Koran is terecht, in het licht van het bestaande verbod op Mein Kampf. De oproep van Plasterk om niet de Koran te verbieden maar juist Mein Kampf vrij te geven is echter veel logischer, geredeneerd vanuit vrijheid van meningsuiting en het bestrijden van censuur. Deze laatste zijn echter helaas niet de argumenten van Plasterk: “Laat het vrij verkrijgbaar zijn – en dat zeg ik dan maar als minister van media en literatuur.”

Wat de hypocrisie van Van Haersma Buma nog pijnlijker maakt is dat hij absoluut niet doorheeft wat een wassen neus het verbod op Mein Kampf is. Het is niet meer dan symboolpolitiek, want het boek mag dan wel niet in de Nederlandse boekwinkel verkrijgbaar zijn, via internet is het in tig talen te downloaden als PDF bestand. Onlangs nog heeft uitgerekend het NRC in het kader van Joepgate nog een downloadlink geplaatst, dus het is vrij beschikbaar voor een ieder die er kennis van wil nemen. Zou onze Sybrand echt zo dom zijn, of alleen maar verontwaardigd willen zijn?

Geconcludeerd moet worden dat de hele ophef door het CDA er (wederom) op is gericht de aandacht af te leiden van wat er werkelijk mis is in de wereld van vandaag. In plaats van krachtig te reageren op de door de MSM doodgezwegen ronduit schofterige totalitaire acties in België naar aanleiding van de vreedzame SIOE demonstratie op 9 september, waarbij voorstanders van Freedom of Speech en (Euro-)parlementariers die zich nergens anders aan schuldig maakten dan op straat een gesprek voeren hardhandig werden gearresteerd en opgesloten, maakt men zich liever publiekelijk druk over non-issues als het al dan niet vrijgeven van Mein Kampf. Het kan nog amusant worden te zien hoe Plasterk daarop gaat reageren.

Vooruitlopend op het verbod op de staat is het misschien een idee om een verbod op politieke partijen op religieuze grondslag uit te vaardigen. Scheiding van kerk en staat maakt dat een volstrekt logische actie. Libertarisch gezien is zo’n verbod uitstekend te verdedigen, omdat die religieuze clubs beogen mijn individuele vrijheid te belemmeren door mij mijn vrijspreekrecht te ontnemen en ook anderszins willen bepalen hoe ik mijn leven zou moeten inrichten. Maar liever pleit ik voor opheffing van de staat als geheel, zodat onze vrijheid, inclusief FoS, veel beter gegarandeerd is.

17 REACTIES

 1. Verbieden, gedogen of toestaan. Het is allemaal niet echt van belang. De heren in den haag zijn er nog niet achter maar in feite voeren ze een achterhoede gevecht. Geen weldenkend mens in Nederland neemt ze nog serieus en volg hun aanwijzingen nog.

  De laatste decennia wordt er niet meer geregeerd maar alleen nog maar gepeopled. Luid brallen, veel media en vooral weinig doen dat is het devies ze hebben.

  Met de moderne elektronische snelweg, het internet maakt niet de Nederlandse regering uit wat ik wil lezen of niet. Simpel een druk op de knop en ergens op de wereld wordt een prachtig PDF je naar me gezonden. Geen douane, geen overheid en vaak geen kosten. Dat is hoe het werkt vandaag de dag.

  Slaap maar lekker verder in den Haag.

 2. Goed artikel. Het verbieden van boeken is sowieso belachelijk en is kenmerkend voor de enorme betutteling die de staat meent op zijn burgers los te moeten laten.
  Naast het feit dat men volwassenen als kinderen beschouwd, is er ook sprake van een dubbele moraal.
  Want als we het over aantallen slachtoffers gaan hebben en gevaarlijke stromingen dan is Das Kapital het eerste boek dat verboden moet worden. Het communisme heeft een veelvoud aan mensenlevens gekost en dat gaat tot op de dag van vandaag door.
  Maar goed, enige vorm van logica is de politicus vreemd…

 3. "Vooruitlopend op het verbod op de staat is het misschien een idee om een verbod op politieke partijen op religieuze grondslag uit te vaardigen. Scheiding van kerk en staat maakt dat een volstrekt logische actie. Libertarisch gezien is zo’n verbod uitstekend te verdedigen"

  Het is nóg beter om behalve een rigide hantering van het principe van scheiding van kerk en staat ook even rigoureus een scheiding van politieke ideologie en staat te eisen, want als puntje bij paaltje komt is er, zeg nu zelf, nauwelijks verschil tussen een religie of een politieke ideologie.

  Wij moeten strikt objectivisme eisen van de staat. Mensen hoeven niet objectivistisch te zijn, maar de staat MOET het zijn.

 4. Scheiding van kerk en staat is iets anders dan een verbod op partijen met een religieuze grondslag. Juist de scheiding van kerk en staat heeft ervoor gezorgd dat de kerk (via synode of vaticaan) geen wetten kan uitvaardigen die voor iedereen geldig zijn en door de staat als wereldlijke macht moeten worden agfedwongen.
  Er is dus al een uitstekend werkende scheiding van kerk en staat. Dat ideeen, gebaseerd op geloof, in wetgeving zijn opgenomen, is gebeurd via de parlementaire omweg van verkiezingen, representatie en democratische controle. Dat die wetgeving je niet altijd bevalt is een andere kwestie. Opvallend trouwens hoeveel libertariers maar blijven oproepen tot een verbod hier en daar.

  [3] "Een scheiding van politieke ideologie en staat" is een algemeen verbod op politieke partijen en dus op democratie. Wat jij bepleit is een dictatuur. Of bedoel je dit sarcastisch en wil je het NRC uitlokken? In dat geval ben ik er in getrapt.

 5. Waarom roepen ze(de sociaal democraten) nu eigenlijk in koor (ook joden zoals frits barend) dat het boek vrij te verkrijgen moet zijn?
  Kunnen ze je afkappen met drogredenen, reductio ad hitlerum en ad honimem.

 6. [4] Het is een veelgemaakte vergissing van te denken dat er naast democratie enkel dictatuur bestaat.

  De waarheid is dat democratie gewoon één van de soorten dictatuur is.

  Democratuur hoorde ik het iemand noemen, of dictatuur van de meerderheid. Je zal dan maar een schaap tussen twee wolven zijn die voorstellen om democratisch te beslissen wat er vanavond gegeten wordt.

  Als schaap ga je dan een objectivische manier van menubepaling wensen, namelijk iedereen is vrij om over zijn eigen avondeten te beslissen, zolang hij geen geweld initieert op zijn medeburgers.

 7. [5] Inderdaad, de slotzin heb ik gemist. Ik weet uit je andere stukken en reacties ook wel dat je vooral de staat als organisatievorm liever nog vndaag dan morgen ziet verdwijnen. Daarmee ben ik het grotendeels met je eens. Ik geloof alleen niet dat zoiets vooraf moet gaan met een verbod op bepaalde politieke partijen. Maar je zegt wel ‘dat een verbod op partijen op religieuze grondslag libertarisch gezien uitstekend te verdedigen is’. Vandaar mijn verbazing over libertarisme en verbod.

  [6] De neutrale staat bestaat niet. Slechts alleenheersers beweren dat ze neutraal zijn en een weldoener van alle mensen. En een scheiding van politieke ideologie en staat, is hetzelfde als een verbod op politieke partijen. Tenzij Bud slechts bepaalde ideologieen wil verbieden, maar benoem die dan s.v.p. Ik ben wel heel benieuwd naar een beschrijving van de neutrale staat.

 8. [8] Democratie slechts één van de soorten dictatuur? Ga eens een tijdje in Birma wonen, of in Noord-Korea. Misschien vind jij Nederland een dictatuur, omdat jouw ideeen niet gehonoreerd worden? Dat je de staat, democratisch of niet, op zich een onding vind, daar kan ik mij inkomen. Al weet Pamela Hemelrijk het allemaal iets beter te formuleren. Zij heeft het in haar stukken trouwens nooit over een verbod op wat voor politieke beweging of partij dan ook. Verbod is niet libertarisch of objectivistisch. Verbod op partijen leidt, zolang er nog een staat is, direct tot dictatuur. En een verbod zonder apparaat (staat) dat dit verbod kan afdwingen, is geen verbod.

 9. [10] We hebben hier te maken met een machtsaristocratie die de rest van de bevolking oplegt wat ze moeten doen en laten. Dat is nog altijd dicteren en daarom een dictatuur.

  Ook al mag het gepeupel eens in de zoveeltijd een nietszeggend stemmetje uitbrengen (stem weggeven = mond houden). Als je dat helemaal snapt, dan zie je ook in dat stemmen is voor mensen met het IQ van een fruitvlieg (of nee nog minder want fruitvliegen stemmen niet). Dictatuur blijft Dictatuur.

  De waarheid van het bovenstaande werd nog maar eens goed gedemonstreerd vandaag door een uitspraak van dhr zijne excellente (oorlogs)misdadiger Middelkoop.
  Politiek gaat besluiten oorlog te voeren, en gepeupel moet daar maar achter staan…….
  http://www.nu.nl/news/12337

 10. [10]

  Volgens jouw redenering moeten we niet al te veel klagen over een enkele moordenaar zolang er elders genocide wordt gepleegd.

  Zoals Sietse schrijft: dictatuur is dictatuur.

  Het enige dat telt is niet omvang van een probleem, maar of je een probleem op basis van principiële argumenten zou moeten accepteren.

  Het magen van analogieën met wat nog erger is, maakt het minder erge niet meer moreel juist.

 11. [12] "Volgens jouw redenering moeten we niet al te veel klagen over een enkele moordenaar zolang er elders genocide wordt gepleegd."

  Als het zo stelt heb je nog gelijk ook, al is je definitie niet zuiver. Een moordenaar is tenslotte niet hetzelfde als een moord, en genocide is moord op grote schaal. Ik ga er dus vanuit dat je moord bedoeld.

  In verhouding is een enkele moord vele malen minder erg dan genocide, zelfs al zou die enkel moord door de staat geïnitieerd zijn. Genocide is per definitie iets van staten. Dat maakt die ene moord niet acceptabeler, maar je kunt hem moeilijk gelijkschakelen aan genocide.

  Zo vallen socialisten nog steeds over de 3.000 doden van Pinochet, terwijl ze de honderdduizenden doden van Mao, Lenin, Stalin, en Pol Pot nog steeds afdoen als ‘nodig’. Dat waren ze natuurlijk ook, om de onderdrukking in stand te houden. Die 3.000 van Pinochet waren nodig om de vrijheid te heroveren. Toch een klein verschil.

  Kijk eens op de website van de Internationale Socialisten; het is één en al Lenin wat de klok slaat.

  "Het magen van analogieën met wat nog erger is, maakt het minder erge niet meer moreel juist."

  Daar ben ik het dus helemaal mee eens.

 12. UPDATE

  "Het idee van Geert Wilders om de Koran te verbieden heeft geleid tot tientallen aangiftes bij de politie. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft toegezegd alle aangiftes tegen Wilders in behandeling te nemen."

  Ook het OM is dus "knettergek" geworden. Wilders pleit voor het naleven van Nederlandse wetsartikelen en dus gaat het OM kijken of hij vervolgd kan worden.

  Maar de aangiftes betreffen natuurlijk niet de oproep tot naleven van die artikelen. Nee, het betreft aangiftes tegen "haatzaaien". Politiek correcte hypocrisie dus. Details zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop dat het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie er de hand in heeft. Drie keer raden uit welke hoek deze onzin komt en wat de tendens zal zijn. Wordt Amsterdam binnenkort het tweede Brussel?

  Lees het verse artikel op Elsevier:
  http://www.elsevier.nl/nieu

 13. [14]

  je hebt natuurlijk gelijk dat er onderscheid te maken is tussen de omvang van een enkele moord en de omvang van een genocide.

  Mijn argument ging er dan ook meer om dat wij niet over een moord zouden klagen (volgens Fred’s logica) omdat er elders genocide plaats vindt.

  Met andere woorden, omdat er altijd wel elders iets plaatsvindt dat NOG erger is, hebben we geen recht van spreken over dat wat ons HIER niet bevalt.
  Zo kun je natuurlijk alle kritiek op dat wat ons niet bevalt wel wegredeneren.

  Het irrationele van dat argument is waar het mij om ging.

Comments are closed.