• BTW (OB)

• IB

• Vennootschapsbelasting

• Assurantiebelasting

• Auto van de zaak bijtelling

• Huurwaarde forfait

• Wegenbelasting


Het is zomaar even een lijstje dat ik uit mijn hoofd op papier kliederde.

BTW: Belasting Toegevoegde Waarde. Welke toegevoegde waarde bedoelt de belastingdienst hiermee? Wat voegt zij toe aan het product?
Simpel voorbeeld: Pindakaas. Grondstof pinda’ s wordt verkocht aan de fabrikant. BTW afdracht 20%. De fabrikant maakt er pindakaas van en verkoopt dit aan de groothandel. BTW afdracht 20%. De groothandel verkoopt het aan de winkelier, BTW afdracht 20%. De winkelier verkoopt de pindakaas aan mij, BTW afdracht 20%. Lekker melkkoetje voor de overheid. Belasting betalen is een goed ding, maar wat krijg ik er als simpele burger voor terug? We worden dus aan de kant van “ besteden van de vrije euro” bestolen door de blauwe enveloppen maffia doordat we over 1 product niet 1 keer belasting betalen, maar veel vaker afhankelijk van de lengte van de bedrijfskolom.

Inkomsten Belasting.
Da’ s pas een hele leuke. U werkt keihard voor uw euro. En in een grijs kantoor zit een raamambtenaar minzaam toe te kijken hoe u ploetert om de kop boven water te houden. Hij klopt met n vinger wat op zijn toetsenbord en aan het eind van de maand draagt u keurig ongeveer 42 (!) procent van UW inkomen af aan de blauwe enveloppenmaffia. Wat krijgt U daarvoor terug? Hele belangrijke zaken als Ontwikkelingssamenwerking, een verenigd Europa, een nieuwe moskee in Eindhoven, meer groen, meer subsidie voor wazige commissies, allemaal dingen waar U iets aan heeft. NOT dus.

Even als tussendoortje… Weet je wat ook een leuke is? Je start een eigen bedrijf en wil je huis en haard een beetje beschermen dus richt je een BV op. Op dat moment, lieve lezer, bent u directeur van een BV. De heren die de blauwe enveloppen versturen hebben in alle wijsheid bepaald dat een directeur een inkomen heeft van minimaal 3350,00. Let wel, u heeft een bedrijf gestart. U heeft dus nog geen euro inkomsten, maar u mag al wel IB (zie hierboven) betalen. Hoe zou het toch komen dat de hoger opgeleiden geen eigen bedrijf willen beginnen in Nederland?

Ik doe er nog eentje die ik ook zo aardig vindt. Assurantiebelasting. Ik ben verplicht om mij te verzekeren. En daar mag ik dan ook nog eens belasting over betalen. Leuk h?

De onderstaande is helemaal een giller. Ik heb deze wijsheid van Wikipedia.
Het Huurwaardeforfait. U mag de tekst er op na lezen, maar dit ie er n waarbij je echt bestolen wordt door de Nederlandse staat. U betaalt namelijk een forfait (mooi woord h?) over “inkomsten” die u zou kunnen hebben wanneer u uw woning zou gaan verhuren. “U zou kunnen hebben”. U heeft het niet, nee, ben je gek, maar dat is niet aan de orde. Waar u zelf zou moeten wonen wanneer u uw woning verhuurd? Tja, kijk dat is gezeur waar we geen tijd aan besteden.

Nog eentje dan. De auto. Wegenbelasting en bijtelling. Geen moeite mee, serieus. Maar… Je zou toch mogen verwachten dat deze belastingcentjes kunnen worden besteed aan wegen en openbaar vervoer. Weet u hoelang er al over gepraat wordt? Dertig jaar. Dertig jaar jongens en meisjes hoor ik het geleuter al aan. Vanmorgen nog hoorde ik een waanzinnige uitspraak van Eurlings op de radio voorbij komen. Hij gaat een daadkrachtige commissie samenstellen die er nog eens flink over gaat PRATEN! Om gek van te worden. Het bedrijfsleven loopt vast en heeft schreeuwend behoefte aan meer asfalt, betere doorstroming van het verkeer. De oplossing? We gaan d’r nog ‘s even over praten.

Al met al lieve mensen, zonder nou echt achter de komma dingen door te kunnen rekenen (mij ontbreekt simpelweg de kennis), zie ik het heel simpel. U verdient 4000 euro en brengt daarvan zeker 2000 euro naar de staat. Laat u dat even op u inwerken? U werkt dus 2 weken per maand voor de staat! Leuk idee toch?

Wanneer zal de Nederlandse bevolking eindelijk eens de ogen openen en beseffen dat het gepamper niets brengt. Wanneer krijgen we eindelijk het inzicht dat we meer geld voor onszelf kunnen overhouden als we de staat anders zouden gaan inrichten? Minder belasting gaan betalen in plaats van steeds meer. Minder ambtenaren en commissies, meer ondernemers die de wereld laten draaien. Zullen we afspreken dat we de regering naar huis sturen? En dat we tegen de tijd dat we opnieuw onze stem uitbrengen eens zorgvuldig gaan kijken naar die club die het inzicht heeft dat ondernemerschap Nederland weer (zoals in de goede ouwe VOC tijd) op de rit krijgt. Welke club dat is? Geen idee, ik zou graag een zakelijke regering willen zien die het bedrijfsbelang boven alles stelt. Bedrijven willen graag maatschappelijk ondernemen, dus dat komt wel goed.
————————————————
Ingezonden door de Jager

9 REACTIES

 1. Gisteren stond in de financiële Telegraaf een belangrijk artikel "Bedrijf niet langer dupe slordige fiscus".
  Teneur van de zaak: het gerechtshof te Den Bosch floot de fiscus terug vanwege het telkens zoekmaken van kopieën van stukken en als de betrokkene geen kopieën wou opsturen, zou ook nog eens een forse boete volgen.
  (als justitie zo snel zou zijn met de aanpak van uit de hand lopende problemen in bepaalde delen van dit land, zou dit land er stukken beter uitzien!)
  De belastinginspecteur beriep zich op het feit dat hij net als zijn collega’s werkte op basis van "interne instructies".
  Ik heb ook nog wel een paar leuke instructies, maar niet voor belastinginspecteurs!

 2. [2] Lijkenpikkerij wordt dat ook wel genoemd. Vroeger, als iemand op straat dood neerviel, dan doken er allerlei figuren opaf om de gouden tanden uit de mond van de overledene te jatten. Dat wordt tegenwoordig (terecht) als onfatsoenlijk beschouwd. De overheid laat zich daar niet door tegenhouden. Of je even wilt dokken als je geliefde is overleden. Echt te walgelijk voor woorden.

 3. Huis kopen? Dan mag je 6% van de aankoopsom aan die struikrovers overhandigen. Ook hier staat NIETS tegenover, het is gewoon legale diefstal.

 4. In de belastingsfeer hebben we nog in de aanbieding:
  * waterschapslasten
  * onroerende zaakbelasting
  * gemeentelijke belastingen

  En naast alle belastingen vergeten we nog de gigantische milieuheffingen.

 5. [5] Het was niet mijn bedoeling volledig te zijn, maar u heeft gelijk. Er zijn meerdere zaken waaraan je mag betalen voor iets wat je niet wilt. Heerlijk land.

 6. Beste mijnheer de Jager,

  Hoe zeer ik ook elke vorm van belasting een misdaad vind, toch wil ik u erop wijzen dat uw opmerking over BTW kant noch wal raakt. En het verkondigen van onzin dient de libertarische zaak niet.

  Het systeem van BTW is er precies op gericht om alleen belasting te heffen over de "toegevoegde" waarde. De pindakaasmaker kan de betaalde belasting immers recupereren. Het systeem werd ingevoerd om de cascade van belasting over belasting, die als onrechtvaardig werd ervaren, uit de wereld te helpen. Alleen de eindconsument betaalt de volle rekening.

  De handelaars in de productieketen betalen in wezen niets, hoewel zij belastingplichtigen genoemd worden. Zij innen slechts. En hierin zit het perverse van het systeem: de handelaars wordt onbetaalde tollenaars. Omdat het systeem bijzonder fraudegevoelig is moeten zij hemel en aarde bewegen om ervoor te zorgen dat alles volgens de wensen van de meester verloopt. De straf is het niet recupereren van de betaalde belasting.

  Een andere perversiteit zit in de afdrachtsregels. De betaalde belasting kan slechts gerecupereerd worden bij de aangifte. Wanneer in- en ouput bokkesprongen maken, dan kan het zijn dat op een bepaald aangiftemoment de terug te vorderen BTW groter is dan de te betalen BTW en er dus een eisbare vordering op de staat uit voortvloeit. En wat doet de staat dan – en ik spreek nu even over schurkenstaat België – zij betaalt niet of veel te laat. Erger nog. De BTW-belastingplichtige is er vaak verplicht om voorschotten te betalen gebaseerd op vorige kwartalen. Doet hij dat niet dan wordt onmiddellijk een administratieve boete op zijn rekening bijgeschreven en betaalt hij interest op wat hij had moeten betalen. Wanneer diezelfde belastingplichtige op zijn aangifte duidelijk maakt dat hij terugbetaling wenst, dan moet hij standaard 3 maanden renteloos op zijn geld wachten. Maar in de praktijk staat geld terugvragen gelijk met het uitlokken van een controle. En nu wil de wet het dat tijdens een controle er geen terugbetalingen worden verricht. Voor het afwikkelen van de controle bestaat geen termijn. Deze en andere vormen van zogenaamde verdoeken belastingen zijn goed voor enkele miljoenen euros.

  Dat, mijnheer de Jager, dat is de echte reden waarom de minst onrechtvaardige van alle belastingen nog steeds bijzonder onrechtvaardig is.

 7. Beste Arjen,

  Je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat men in de war was met de vroegere OB, zo als die nu nog geheven wordt op de Nederlandse Antillen. Hierbij dus geen teruggave van betaalde OB maar een systeem waar bij iedere schakel er weer 4% op de verkoopprijs op legt.

 8. [7] Geachte Arjen,
  U heeft helemaal gelijk. U kunt mij mijn fout hoop ik vergeven?
  Toch blijft het jeuken. Immers, WAT is dan die TOEGEVOEGDE waarde? Alleen de ondernemer voegt iets toe in de vorm van tijd, opslag, risico. De Belasting voegt m.i. niets toe. Die heft alleen op de arbeid van een ander. Of zie ik dat verkeerd?

Comments are closed.