In de afgelopen jaren is het gemiddelde
besteedbare inkomen van ondernemers
sterk gedaald. Zelfstandigen zagen hun
inkomen gemiddeld met ruim 10% afnemen.
Onder directeur-eigenaren van een bv
bedroeg de daling zelfs 15%. Begin jaren
negentig is deze daling ingezet en zal
voorlopig wel aanhouden.
De belangen van de Nederlandse
ondernemer worden namelijk niet
vertegenwoordigd door de bestaande
instituten.

De ondernemer moet dagelijks de strijd aan voor klanten, omzet en marge. De overheid maakt hem het leven moeilijk met heffingen, regels en een administratieve molensteen om de nek. Zelfs de Postbank meldde dit onlangs.
Op enige steun bij branche-organisaties hoeft hij niet te rekenen. Die rekenen eerder op hem. Verplichte nering via allerlei bedrijfs- en productschappen die wel eisen maar weinig tot niets opleveren.
En dan heb je nog het VNO-NCW en organisaties als MKB-Nederland en LTO-Nederland. Het VNO-NCW presteert het om op zijn website wereldwijd de strijd aan te gaan met het klimaat. Daar zit de ondernemer inderdaad op te wachten !

Verder grossiert het VNO-NCW voornamelijk in verbijsterd zijn. Verbijsterd over sluiting van het loket voor ontwikkelingsrelevante exporttransacties door minister Koenders. Verbijsterd over het verbod op verbreding van de snelweg A4 bij Leiden. Verbijsterd over de puinhoop bij de Belastingdienst waar de ondernemers het gelag weer mogen betalen.
Heel veel verbijstering maar bitter weinig actie. Deze bureaucratische clubs zijn eerder een verlengstuk van de overheid dan dat ze voor de belangen van ondernemers opkomen.

Patricia Linhard had haar buik vol van het MKB-Nederland en heeft samen met een groep kleine ondernemers een eigen organisatie opgezet. Onder de naam Democratische Samenwerking Solidaire Ondernemers (DSSO) kunnen kleine(re) ondernemers zich organiseren én gaan er mensen aan de slag die wel hun belangen behartigen.
Linhard: ” Het MKB is een logge organisatie. Als kleine ondernemer is het vrijwel onmogelijk je stem te laten horen. Een voorbeeld is dat het MKB druk uitoefende om de winstbelasting te verlagen. Maar daar staan kleine ondernemers helemaal niet op te wachten. Velen maken amper winst maar onze kosten zitten meer in de lonen. Wij hebben er meer baat bij als de regering de arbeidskosten verlaagt. Met een lagere winstbelasting helpen ze alleen de grote bedrijven.”
Ook de VVD ziet zij niet zitten. “Het vorige kabinet met VVD heeft bitter weinig betekend voor het midden- en kleinbedrijf. De VVD komt alleen op voor de grote werkgevers. Terwijl wij als kleinere bedrijven de banenmotor van de economie zijn. Wij leveren drie miljoen banen.”

9 REACTIES

 1. "Wij hebben er meer baat bij als de regering de arbeidskosten verlaagt. Met een lagere winstbelasting helpen ze alleen de grote bedrijven."

  Beetje egocentrisch gedacht. Maatregel A maakt voor ons niet veel uit, dus moet de overheid niet maatregel A doen maar maatregel B. Vanuit belangbehartiging begrijp ik het wel, maar elke belastingverlaging is meegenomen. Dat de kleine ondernemer relatief veel transactiekosten kent ten aanzien van haar werknemers tov grotere bedrijven; dat is zelfs zo in een belastingloos en vrije markt universum, maar het opheffen van de positieve arbeidsrechten rompslomp zal de kleiene ondernemers wel goed doen. Vraag ik me wel af wat Linhard nu precies met die ‘verlaging van de arbeidskosten’ bedoelt…

 2. Je bent ook wel heel dom als je in Nederland nog ondernemer wordt. Steek je kop boven het maaiveld uit en hij wordt eraf gehakt.

  Ik zou zeggen: verhuis naar een vrij land en ga daar ondernemen, of blijf hier word lekker ambtenaar.

 3. Voor ZZPers maakt verlaging van de winstbelasting wel degelijk uit. Voor een ZZPer met een eenmanszaak is de winst gelijk aan zijn inkomen. Lagere winstbelasting is dus netto voordeel. Daarbij ben ik met Arend eens dat elke belastingverlaging is meegenomen.

  Overigens heeft de staat onlangs bepaald, ondanks een negatief advies, en ondanks dat de ZZPer er geen behoefte aan heeft, vrouwelijke ZZPers betaald zwangerschapsverlof gaan krijgen, zonder dat zij daar premie voor gaan betalen. Een ‘nobele’ daad, met een luchtje. Die premie komt later, als dit ‘recht’ geïnstitutionaliseerd is. Weer een stap om de onafhankelijken afhankelijk te maken.

 4. Je kan het natuurlijk ook positief opvatten, if you get what I mean, hehehe.

 5. Voor iemand die bijv. in de VS is gevestigd (en dus uiteindeijk daaar belastingen op mondiale verdiensten betaald …) is het best wel lucratief om in Nederland een zakelijk inkomen te hebben … Of men dat de NL-se overheid gunt is dan echter weer een andere zaak.

  In ieder geval, elders betaalde belastingen zijn volledige aftrekbaar van de Amerikaanse belastingen-op-mondiale-inkomen … wat men daaaar verschuldigd is.

  Neem als voorbeeld een miljoen aan mondiale verdiensten, waarvan 2,5 ton uit NL afkomstig is en waarop 1,5 ton NL-se belasting is betaald. …

  Welnu de totale Amerikaanse belastingen op een miljoen zijn rond de drie ton … maar dan nu minus 1,5 ton dat de NL-se overheid reeds in beslag heeft genomen. Totaal aan belastingen verschuldigd in de VS en in NL is dus 3 ton … en is de effectieve belasting op het Nederlandse deel dus ook NIET meer dan 30% …. in plaats van het dubbele …

  Betaal dus minder belastingen door vestiging buiten de EU… terwijl men gewoon zaken blijft doen in NL.

 6. [7] Toegegeven, persoonlijk wordt je zo niet slechter van de belastingroverij in Nederland maar zo spek je die bende parasieten hier nog. Uit principe moet je hier geen of zo min mogelijk belastingcenten laten blijven.
  Moet je zien hoe snel het afgelopen is met Jaap-de-Hoop-Keffer-aan-een-parkeerbaantje-helpen-missies, pardon, "humanitaire" missies en overige vormen van obsceen parasitisme.

 7. [8] Persoonlijk is mij, na meer dan dertig jaar, vorige maand voor het laatst "belasting" afgenomen.

Comments are closed.