“De koffieboeren krijgen van ons meer dan de marktprijs”, zeggen de distributeurs van Max Havelaarkoffie en daarom moeten de consumenten deze koffie kopen,want als u koopt, valt deze boeren een hoger inkomen ten deel. Max Havelaar bemoeit zich inmiddels ook met honing, fruit, chocolade, ijs , bananen en vruchtensappen. Andere negotie, zoals katoen, is komende. Het is allemaal voorgewende liefdadigheid in de vorm van vermeende inkomensoverdrachten van westerse consumenten aan personen die bepaalde producten voortbrengen, onder het mom van een eerlijke prijs, die altijd een afgeleide is van de marktprijs en om onnaspeurlijke redenen altijd meer is dan de marktprijs.

Voor henzelf valt te hopen, dat niet alle koffieboeren, bananenplanters, imkers etcetera ter wereld betrokken worden bij het Max Havelaargedoe. Dit zou namelijk een enorme stijging van de geproduceerde hoeveelheden van de betreffende artikelen ten gevolge hebben, hetgeen de prijs zou doen instorten. Als althans waar is wat de distributeurs van deze koffie ons willen doen geloven : dat de Max Havelaarboeren voor hun koffie veel meer vangen dan de marktprijs.
Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? De door de consument betaalde premie voor Max Havelaarkoffie is enorm. Deze schijnt nu veel hoger te zijn dan eerst het geval was. Dit verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de rest van de koffiemarkt de koffie aan het discounten is, terwijl dat bij de Max Havelaarkoffie niet het geval is. De tussenhandel verdient dus aan Max Havelaar koffie veel meer dan aan andere koffie. Er is niets op tegen dat de tussenhandel voor bepaalde producten zijn marge probeert te verhogen. Maar bij de Max Havelaar producten gebeurt dat onder valse vlag. Het is een verschijnsel dat tot misbruik leidt ten opzichte van de consument bij wie de indruk wordt gevestigd dat de betaalde premie bij de boeren terechtkomt. Niet voor niets zijn de Max Havelaar organisatoren erg vaag over de besteding van de ingezamelde gelden. Ik heb nog nooit iets gezien dat in de verste verte op een financiele verslaggeving lijkt.
Ik heb het vermoeden dat de Max Havelaar-lieden heel goed doorhebben wat er aan de hand is, want zij zijn de ganse dag aan het Maxhavelaren, dus het zou wel vreemd zijn als er bij hen geen licht ging branden. Hoewel ik ter plaatse nog geen onderzoek ingesteld heb, is het mij wel duidelijk, dat de betreffende boeren ten hoogste een minuscule fractie ontvangen van hetgeen hun product extra opbrengt. De rest verdwijnt naar andere partijen, die alle om het luidst roepen, hoe eerlijk de Max Havelaarkoffie wel is.
Hugo van Reijen

11 REACTIES

 1. Dat heeft, ik meen de ‘keuringsdienst van waarde’ al een hele tijd geleden onderzocht. Hun conclusie was dat de boeren het minst overhouden aan de cacao. (daar ging het over).

 2. Toen Oxfam hiermee begon stond er ook al een artikel in The Economist die hetzelfde voorspelde.

 3. Volgens mij kopen mensen die producten alleen omdat ze beter smaken, niet omdat het zo goed is, want dat is het niet.

 4. Om één of andere reden betekent een eerlijke prijs altijd dat boeren meer moeten krijgen en koffiehandelaars minder. Nooit betekent de eerlijke prijs dat de koffiehandelaar inderdaad minder moet krijgen, maar dan door de prijs voor de consument te verlagen. Daardoor zou de consumptie toenemen en verdienen de boeren dus ook meer.

 5. IKKE lust GEEN SOEPSIDIE-koffie, onverschillig of het de koffietelers zijn danwel de "handelraen" die ervan profiteren.

  Ikke betaald wel ruim extra voor kofie "Luwak" … Een soort racoons die aan de struiken gerijpte koffiebessen uitpikken en consumeren … en die de overgebleven boontjes weer heel en schoon uitschijten … die weer boontje voor boontje worden opgeraapt en verzameld, wat dan koffieluwak heet … The best of the best …!

  The bottom line .. ALLE premies boven marktprijs zijn verkapte SOEPSIDIES waar de wereld geen ruk beter van wordt …

 6. Net als de fair trade shop… Consumenten doen het alleen om zich goed te voelen. In praktijk schiet je er niets mee op.

 7. Vroeger waren mensen gelovig en bestond er zoiets als aflaten. Tegenwoordig proberen ze met Max Havelaar koffie hun geweten te sussen. Bij mij laat ie evenwel een bittere nasmaak na.

 8. [8] Ik moet toegeven dat de donerende consument er dus wel iets mee opschiet! Hij voelt zich na het geven immers beter ten gevolge van activering van het geef-gen! Ook de tussenhandel schiet er iets mee op, want die verdient meer. De enige die er vermoedelijk niets mee opschiet is de koffieboer.

 9. [9] Ontwikkelingshulp is de shitsjalistische en godverdomde gristelijke aflaat van de 20ste en 21ste eeuw dat Afrika arm houdt. Opkomend Azië wijst het af.

Comments are closed.