Het volk mag de boom in. De politici willen Nederlandse soevereiniteit aan de EU verkwanselen, dus dat gebeurt!

Je persoonlijke vrijheid wordt weer verder uitgehold.

En verzet is er nauwelijks.Gisteren stelden we in een artikel nog de vraag (en het vermoeden): “Zouden de politici nu door Beatrix in de troonrede laten zeggen dat er geen referendum komt? Spannend, we zijn benieuwd!”
Zie artikel waarin de zwendel duidelijk wordt uitgelegd:
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

De pijnlijke juistheid wordt in de troonrede duidelijk:
De regering verwelkomt de wijzigingen van de Europese Verdragen die de Europese Raad enkele maanden geleden in Brussel is overeengekomen. Deze wijzigingen maken de Europese Unie sterker, democratischer en transparanter. Nationale parlementen krijgen een sterkere rol. Naar verwachting zullen dit jaar de gewijzigde verdragen door de lidstaten worden ondertekend, waarna de regering deze ter goedkeuring zal voorleggen aan beide Kamers der Staten-Generaal.” [nadruk door red.]

Blijkt dat de regering doet wat zij wil. En daarna laten ze dat nog door hun makkers in de Kamer goedkeuren.
De vraag van een vervolging wegens landverraad dringt zich weer op.
Zie www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Terwijl dit nog versterkt wordt door de uitstekende brief met feitenanalyse van Anthony Coughlan:
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Ondanks deze helderheid vrees ik toch met grote vrees dat de politici gewoon hun zin kunnen doen en dat het lethargisch apathische volk zich gewoon zoetjes naar de slachtbank laat leiden.

De mensen met inzicht die er wat tegen willen doen, zijn schaars. Kijk alleen maar naar een petitie die al vanaf juni op het net staat en die handtekeningen vraagt om een referendum te eisen. Die petitie heeft nu nog geen 2000 handtekeningen. www.wijwillenreferendum.eu/

Ik vrees dat we in plaats van “Waarschuwingen tegen verdere vrijheidsbeperking” kunnen overgaan op stukjes met: “we hebben er hier op de Vrijspreker toch voor gewaarschuwd?” Maar te weinigen luisterden”.

Tenzij er mensen opstaan die de oplossing voor een ommekeer weten en bereid zijn om er wat tegen te doen.

24 REACTIES

 1. Misschien een "domme" vraag; Maar wat verwacht u nu eigenlijk? De apathie van het volk is gebaseerd op de beperkte keuzenmogelijkheid. Of over je kant laten gaan of met een metaaldetector op zoek gaan naar eventueel overgeblevem Gladio depots. Daar tussein zitten weinig echt reele opties. Op dit forum wordt telkens opgeroepen tot verzet en actie. Coordineer dan eens wat! Aangezien dit laatste de site haar kop kan kosten, doen jullie dat "wijselijk" niet.
  Hiermee is de circel weer rond en verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.

 2. [1]
  "Aangezien dit laatste de site haar kop kan kosten, doen jullie dat "wijselijk" niet."

  Nee hoor, daar heeft het -althans wat mij betreft- niks mee te maken. Meer een kwestie van prioriteiten van de diverse potentieel betrokkenen, vrees ik.

 3. Net op NED 1 woorden van M. Verhagen waaruit duidelijk wordt dat er GEEN referendum zal komen.

 4. we willen toch wel graag dit vrijheidskaarsje brandend houden.
  Dat het brandt blijkt uit de hoeveelheid reacties hier.
  En als jullie nu ff de url van dit artikel en af toe een volgend artikel, willen doormailen, dan komen er vanzelf wat meer mensen die het doorhebben.

 5. De koningin zegt: "De souvereiniteit zal verder ver KWANseld worden." Waarom krijgt ze dan loonsverhoging in plaats van passend lager loon te vragen. EEn gemeenteraadslid of wethouder in een minder betekendende gemeente krijgt ook minder geld.

 6. [6] Tegen beter weten (al eens eerder gekeken) toch nog maar eens gekeken. Wat vooral opvalt aan uw site zijn de vele kansloze oproepen tot donatie. Verder is de boel nog net zo amateuristisch en zonder enig inzicht als voorheen. Vooral veel kleurtjes, maar erg weinig inhoud.

  U spamt hier regelmatig voor aandacht, maar daar kunt u beter mee stoppen. Met die site ook, trouwens, maar dat moet u uiteraard helemaal zelf weten. Gewoon een welgemeend advies.

 7. Hoewel die site van de petitie voor het referendum me nogal collectivistisch aandoet, mits je "Wie Zijn Wij?" bekijkt, heb ik toch maar besloten te ondertekenen. Uiteindelijk is het slechts een beperkte oproep (tot een referendum over het Verdrag), dus steun ik er neem ik aan niet hun eventuele collectivistische agenda mee. Of dit erg veel zin heeft, is een tweede natuurlijk.

 8. [8]

  UYL … het is TOTAAAAL vergeefse moeite en "misguided" om dat soort dingen te tekenen, en wel omdat het probleem NIET de EU is, maar eerder het koninkrijkje der Nederlanden … waarvan de egenaren de zaak aan Brussel wensen over te doen … om zelf nog steviger in de zadel te geraken … en grotere garanties te verkrijgen.

  Er is in Nederalnd daarom eerder sprake van de dominante famielje die voor 200% voor zich zelf op uit is … Wil men hier verandering dan dienen zij EERST verwijdert te worden. Vindt men dat niet nodig dan verdient men niet beter en kan men nog zoveel petities tekenen als men wil, en het zal nooit wat uitrichten.

  Majaaaa … dat geteken is tuurlijk een vorm van zelfbevrediging … hoe pathetisch ook … Want men maakt zich lekker met de gedachte tenminse wat gedaan te hebben.

 9. [9]
  ACP,

  Ik zag het meer in de zin van "baat het niet dan schaadt het niet", en zelfs het minieme kansje dat het wel baat is me deze zeer geringe inspanning wel waard.

  Bovendien denk ik niet dat Beatrix het grote probleem is. Als ik haar zo bezig zag op prinsjesdag, althans het deel dat ik nog kon aanhoren, kreeg ik bijna medelijden met haar functie als koninklijke Katrien in het poppentheater van de politieke partijen. Ze klinkt trouwens ieder jaar meer alsof ze spontaan een kleine beroerte heeft gekregen bij het lezen van de Troonrede. Of dat ze eerst een halve fles oranjebitter achterover moest slaan om die jaarlijks in onzinnigheid toenemende kwatsch uit haar strot te kunnen wringen.

  Ik ben er bij lange na niet van overtuigd wie hier nu de Majesteit en wie er de Pachter is in jouw MPP-theorie. Het lijkt me minstens even aannemelijk dat het de gevestigde partijen zijn met hun hele circuitje aan leden en bestuurders die aan de touwtjes van de Koningin trekken, als dat Beatrix in haar eentje de touwtjes van honderden (oud-)politici en bestuurders vasthoudt.

 10. Een volk krijgt de regeerders die het verdient. DAT is dus het probleem.

 11. [6]

  Wat een ongelooflijk ONNOZEL gedoe van de "RMP". Bij de eerste de beste gemeentelijke belangen partijtje heeft men meer poltieke instinct …:

  1. "" … Zo snel mogelijk de Tweede Kamer in… ""

  2. "" … Met toename van het aantal leden en deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen komt de partij en daarmee Republiek Nederland uitvoerig in de publiciteit ook internationaal…""

  Wat een werrekelluk ACHTERLIJK geloel …

  1. Yaaa … yaaa … de RMP gaat dus naar traditioneel gebruik ook haar EIGEN parlementaire KADAVERS benoemen … die dan letterlijk voor SPEK-en-BONEN meespelem in de DEFACTO MPP-dictatuur dat "parlementaire democratie" wordt genoemd, omdat de RMP NIET tot het establissement behoort. Terwijl echte politieke oppositie NIET wordt toegestaan en uit d boze is. Dus wie en wat probeert de RMP hier wijs te maken of voor het lapje te houden?

  2. VERDER KOMT DE RMP ECHT NIET … omdat het zeer duidelijk niet eens weet waar het mee te maken heeft. Immers de heeeeele nederlandse politiek in een feodale monarchie is zuiver een MONOPOLIE van Majesteit en Politieke Pachters Partijen ( MPP) … En als meneer van Herwijnen enig benul te hebben van het nut en de functie van het voeren van daadwerkelijke politiek postie dan weet tie dat het dat uitsluitend buitenkamers kan gebeuren, in plaats van te FANTASEREN over parlementaire "GROEI" …

  De vraag is dan ook vooral … WIE is die meneer van Herwijnen?

 12. [10]

  UYL, ik had gedacht dat je meeer voor je zelf kon denken. Anders zou je doooor hebben gehad dat de monarchie zich zeeer opzettelijk voor de domme houdt en tegen de vlakte (en aan de EU willen). Maar zij trekken ondertussen hier uiteindelijk wel degelijk aan alle touwtjes. Want NIET voor NIETS is het:

  chief of state: Queen BEATRIX (since 30 April 1980); Heir Apparent WILLEM-ALEXANDER (born 27 April 1967), son of the monarch
  head of government: Prime Minister Jan Peter BALKENENDE (since 22 July 2002); Deputy Prime Ministers Wouter BOS (since 22 February 2007) and Andre ROUVOET (since 22 February 2007)
  cabinet: Council of Ministers appointed by the monarch
  elections: none; the monarchy is hereditary; following Second Chamber elections, the leader of the majority party or leader of a majority coalition is usually appointed prime minister by the monarch; deputy prime ministers appointed by the monarch
  note: there is also a Council of State composed of the monarch, heir apparent, and councilors that provides consultations to the cabinet on legislative and administrative policy

  Chief of State … Heir Apparent … Formateurs, MP en kabinet en alles en iedereen door monarch BENOEMD. De monarch wordt niet gekozen . Raad van State onder de DUIM van de monarch , de troonopvolger en hun TRAWANTEN

  https://www.cia.gov/library

 13. [6]
  "" … 2. VERDER KOMT DE RMP ECHT NIET … omdat het zeer duidelijk niet eens weet waar het mee te maken heeft. Immers de heeeeele nederlandse politiek in een feodale monarchie is zuiver een MONOPOLIE van Majesteit en Politieke Pachters Partijen ( MPP) … En als meneer van Herwijnen enig benul te hebben van het nut en de functie van het voeren van daadwerkelijke politiek postie dan weet tie dat het dat uitsluitend buitenkamers kan gebeuren, in plaats van te FANTASEREN over parlementaire "GROEI" … ""

  MOET ZIJN:

  2. VERDER KOMT DE RMP ECHT NIET … omdat het zeer duidelijk niet eens weet waar het mee te maken heeft. Immers de heeeeele nederlandse politiek is een feodale monarchie, dat zuiver een MONOPOLIE is van Majesteit en haar Politieke Pachters Partijen ( MPP) …

  En als meneer van Herwijnen enig benul zou hebben van het nut en de functie van het voeren van daadwerkelijke politiek oppostie, dan weet tie dat het dan uitsluitend buitenkamers kan gebeuren, in plaats van te FANTASEREN over parlementaire "GROEI" … om van de monarchie te kunnen afkomen …

  Elke cent aan donnaties aan de RMP is zuiver weggepist geld …

 14. [13]
  ACP,

  Ik zal niet ontkennen dat Nederland een vrij bizarre vorm van "democratie" kent, welk systeem in haar zuivere vorm al niet eens zo geweldig is.

  En natuurlijk is het zo dat het allemaal netwerken zijn van "ons kent ons", en van politieke benoemingen in eindeloze commissies en "baantjes". Maar het lijkt me voor de Koningin logistiek vrijwel onmogelijk om echt zulke totale controle uit te oefenen over "haar" Regering en Raad van State. Zij kan immers niet zomaar in haar eentje dat soort beslissingen nemen, en is afhankelijk van wisselende meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer, waaruit ze dan misschien een klein beetje kan selecteren. Maar als je naar België kijkt, wat een vergelijkbaar systeem heeft, slaagt Koning Albert er ook al maanden niet in om al die "pachters" in één Regering te krijgen. En zodra die pachters daar, net als hier, met 2\3 meerderheid besluiten om Albert en Beatrix het "Zweedse model" van puur ceremoniële functie in te duwen, kunnen ze daar bar weinig aan doen.

  Als ze werkelijk echt de ultieme machthebster is in Nederland, moet ik zeggen dat ze het briljant doet, want de overgrote meerderheid van de bevolking is koningsgezind. Zodra die populariteit sterk afneemt, is het met haar positie gedaan. En dat zou zeker gebeuren als er harde bewijzen zouden komen dat niet de opeenvolgende kabinetten sinds 1980 de zwalkende, anti-liberale (maar volgens de publieke opinie "neo-liberale") koers hebben uitgestippeld, maar dat zij dat zou hebben gedaan.

  Maar als je harde bewijzen kunt produceren, i.p.v. een verwijzing naar hoe het systeem "officiëel" op papier werkt, ben ik wellicht te overtuigen. Dat het geen goed systeem is, is wel duidelijk natuurlijk. Maar je kunt je afvragen of welk systeem dan ook, zolang het geleid wordt door mensen en als doel heeft mensen te "besturen", ooit "goed" kan zijn.

 15. [15]
  Uyl … je zal nu toch inmiddels moeten weten dat ik totaal geen behoefte heb om je ook maar ergens van te overtuigen, laat staan om allerlei zaken met "harde bewijzen" aan te tonen ook nog.

  Overigens gaat het hier bizonder bizar aan toe omdat de mensen dat ook zijn. Het overgrote gedeelte is niet eens in staat om in te zien onder welk een dwangmatig situatie men leeft, anders zou ook jij niet de "eisen" stellen dat je hier doet, want je wil helemaal nergens van worden overtuigd maar alleen van zaken horen om tegen in te gaan … Dus waarom zou ik je allerlei inzichten geven waar je op je zelf duidelijk geen flauw idee van hebt en op kunt komen … omdat je eigen denkvermogen slechts zoooo ver reikt?

  In ieder geval, natuurlijk heeft de kwien altijd al een hele rits handlangers en loopjongens en meiden, met inbegrip van viceroy Tulband Kok.

  In ieder geval die weeklijkse rapportages van de zetbaas zijn er toch echt niet voor niks hoor.

  En geloof maar niet dat er nog ooit een paleisrevolutie op komst is. Zulks omdat de hele MPP groot belang heeft om bij de grotere Brusselse winkelketen aangesloten te zijn om hun duistere praktijken te kunnen prolongeren . Daaaarom is het het geloel van meneer van Herwijnen van de "RMP" precies dat … geloel, en is hij slechts op uit een lucratieve collecte te houden … Wat ook een illusie is tenzij hij meelij weet op te wekken met een hazelip of zo.

 16. [15]
  Uyl … je legt je hand op de zere plek … namelijk dat de bevolking koningsgezind is … maar (be)voelt verder niets.

  Immers voooor WO-II bestond Nederland zowat geheel van de kolonien. Men maakte Fongers fietsen en vredestein banden, twentse textiel, spoorwegrijtuigen en dieselmotoren voor de suikerindustrie en wat al niet om naar de eigen overzeesche gebieden te exporteren. En er was "ZEKERHEID" voor het volk … Terwijl de Confessionelen het oor en de aandacht haden van grootmoe-de-kwien.

  Na de oorlog heeft de monarchie, en nu moeder-de-kwien, snel het roer omgegooit … omdat men wist het voortaan van de vakbonden te moeten hebben, met name dat noeste industriele arbeid de redding moest brengen. En er kwam zogenaam sjosjial "ZEKERHEID" in het koninkrijk omdat de marxisten onder de pachters het voor het zeggen kregen

  En DAT zet zich tot vandaag de dag voort omdat inmiddels ALLE politieke pachter NEO-marxistische herverdeleres zijn … zodat nu de ANOMALIE is onstaan dat een volkje zich de benen uit de kont lopen om mondiaal mee te kunnen komen, terwijl men wordt gehandicapt door een feodaal regiem met sjosjiale "ZEKERHEDEN" als lokaas en ter compensatie. En dan is men "dankbaar" dat de dochter-kwien zo’n "verlicht iemand zou zijn, terwijl de dikhoofd van een zoon, kleinzoon en achterkleinzoon zich steeds achter de coulissen aan het verkleden is … in NEP-generaals en admiraals uniformen.

 17. Een van de weinige nuttige en echt goede programmapunten van de SP was afschaffing van het koningshuis. Maar dat punt hebben ze laten vallen uit electorale overwegingen. Dat zegt al iets…

  Overigens weet ik niet of dit SP punt verder ook toe te juichen was. Het zou maar zo kunnen dat ze er een Mao of Lenin voor in de plaats zouden willen hebben. Heb me daar niet in verdiept, maar lijkt me niet onwaarschijnlijk. Tenslotte hoefde Marijnissen dan zijn naam maar één letter aan te passen…

 18. [16] [17]
  ACP,

  Ik wil me best laten overtuigen hoor. Natuurlijk zal ik mijn denkbeelden niet zomaar veranderen, dus zal ik met tegenwerpingen komen, net zo lang tot ik geen tegenargumenten meer heb, of totdat ik tot de conclusie kom dat jouw argumenten niet overtuigend zijn. Maar je hoeft die moeite niet te doen als je niet wilt natuurlijk.

  Ik vraag me alleen, gezien wat je nu in deze laatste 2 reacties zegt, wel af of ik nu goed begrepen had wat je met je MPP-theorie bedoelt. Want ik had de indruk dat jij de Koningin ziet als de spin in het web, die uiteindelijk de koers van Nederland grotendeels bepaalt. Maar je geeft hier zelf al aan dat het niet de Koningin (Juliana dan) was die koos voor het Marxisme (al schijnt ze behoorlijk links te zijn geweest naar horen zeggen), maar dat in zekere zin het Marxisme voor haar koos doordat de linkse partijen het voor het zeggen kregen. Dat doet toch vermoeden dat de Majesteit zelf net zozeer beïnvloed wordt en afhankelijk is van het electoraat en de hele partijbanenmachine die daarmee wordt "gelegitimeerd", als omgekeerd.

  Ook internationaal gezien wordt de Majesteit blijkbaar onder druk gezet, want waarom zou ze anders in vredesnaam haar eigen koninkrijkje laten usurperen door de EU? Als de EU door blijft gaan met expanderen en centraliseren, lijkt me voor een Koning(in) op termijn geen plaats meer, en zal ook het politieke oog van de Nederlander zich steeds meer op Brussel gaan richten met haar "President", dan op de "gouverneur" van Nederland. Waarom zou Beatrix daaraan haar medewerking verlenen, als dit het einde van de positie van haar familie zou betekenen?

 19. [18]
  R.Hartman,

  Inderdaad. Zonder koningshuis krijg je ofwel een veel te machtige president, zoals in Frankrijk en de VS, of een totaal nietszeggend boegbeeld, zoals de Bondspresident van Duitsland. Wiens naam ik momenteel niet eens zou weten. In Zwitserland hebben ze technisch gezien niet eens een staatshoofd, maar een roulerend voorzitterschap van de federale regering. Lijkt me ergens ook wel zo logisch, en veilig vanuit het oogpunt van verdeling van macht, om in een samenleving van gelijk vrije individuën gewoonweg geen staatshoofd te hebben. Dat zou ook de indruk wekken dat er mensen boven de "gewone" mensen staan.

 20. [19]
  Uyl … ik zie rare kronkels in je "logica", want:

  1. Deze discussie gaat om wat beter en het beste zou zijn voor het NL-se volk, en NIET om het belang van de monarchie.

  2. In NL heeft de monarch de uiteindelijk zeggenschap, ongeacht of het, en hoeveel, zij de macht aan handlangers … DELEGEERD

  3. Historisch zijn zelfstandige koninkrijkjes thans aan het einde van hun latijn. En deze monarch doet het liever (tegen belangrijke concessies) over aan de EU, dan dat zij haar volk de volle VRIJHEID gunt.

  4. Na de oorlog waren haar LINXE handlangers en trawanten, door verlies van de kolonies, in de positie om de monarchie te "helpen" en deden dat. Net zoals Thorbecke dat in 1848 deed omwille van de eigen macht. De MPP zijn meerdere handen op een buik maar steeds TEN KOSTE van het NL-se volk. Het ging en gaat niet om de "spin in de web", maar om de web zelf dat dwangmatig aan de oren en neuzen van het volk werdt en wordt opgehangen ….

  [20]

  Dit is een totale verdraaing van wat ik meen wat R.Hartman zei … die eenvoudig stelde dat de SP zuiver uit eigen belang geen brood meer ziet om tegen de monarchie te zijn, wat het in feite eigelijk NOOIT was omdat het ook een onderdeel is van de MPP … net zoals ook de PVV. Maakt Uyl daar weer een heeeel ander verhaal van …

 21. [21]
  ACP,

  Dus je bedoelde toch dat het niet zozeer een Koningin met absolute macht is, maar een samenspel van partijen en Koningin? Dat klinkt al wat aannemelijker, maar dan is er nog weinig concreet bewijs dat zij persoonlijk actief het beleid stuurt.

  Ik zie dan ook weinig logica of eigenbelang in het moedwillig vernietigen van haar eigen koninkrijk. Er zijn ook landen als Engeland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, of Japan, waar de monarchie een comfortabele, zij het grotendeels ceremoniële positie heeft verworven, zonder het directe gevaar geüsurpeerd te worden door de EU. En dat is nog afgezien van verscheidene staten waar de monarch aanzienlijke, openlijke macht heeft, zoals in het Midden-Oosten, en de mini-staatjes zoals Luxemburg, Liechtenstein en Monaco, waar de monarch ook grotendeels zijn macht heeft weten te behouden vergeleken met de Nederlandse monarchie.

  Persoonlijk lijkt me dus die P in je MPP-theorie, namelijk de "pachters" of "partijen", aanzienlijk meer van invloed dan de Koningin zelf. Dat de politieke partijen één groot incestueus circuit vormen, is voor iedere redelijk objectieve observant wel duidelijk, lijkt me. Zelfs de meerderheid van het Nederlandse volk heeft, zeker aan de borreltafel, weinig vertrouwen in de regentenklasse.

  En volgens mij had ik wel begrepen wat Hartman zei. Namelijk dat een Republiek niet per se een beter alternatief qua staatshoofd oplevert. Of bedoelde je dat hij het veelzeggend vindt dat de SP niet langer rabiaat republikeins is? Dat kun je natuurlijk zien als teken van macht van de Koningin, maar ook gewoon van electorale tactiek. Het loont nu eenmaal niet om in een koningsgezind land de Republikein uit te hangen. Dan kun je beter op de één of andere manier een vorm van monarchie in je politiek programma coöpteren, maar het dan voor je eigen karretje spannen. En dat is blijkbaar wat de SP ook doet.

 22. [22]

  Uyl … je zit achter je eigen staart aan te rijen ….

  1. De DEAL dat Thotbecke indertijd met de moarch sloot was dat inruil voor behoud van het erfelijke koningschap, immuniteit, een gouden parachute EN uiteindelijke zeggenschap (https://www.cia.gov/library…) … de keuning het dagelijk BEHEER van het land in TRUST geeft aan de Politieke Pachters partijen … En dat is vandaag de dag nog zo. Dat je helaas duidelijk niks van organisatorische dynamiek afweet of begrijpt is jouw probleemm, maar de monarch is hier wel degelijk uiteindelijk de absolute baas.

  2. Dat het overgrote deel van de bevolking daar niets op tegen heeft, laat staan daar wat aan doet, snoert hun ook gelijk de mond … Zij hebben totaaal GEEN recht van spreken, zodat alle gejammer totaal irrelevant is.

  3. Marxistische en Mao-istische partijen zijn zonder uitzondering gewelddadig FEL tegen monarchien, en alles en iedereen wat zij burgelijk en brgerlijkheid noemen. Dat de SP dat niet (meer ) is bewijst dat ook zij nooit anders zijn geweest dan KRUIPIGE onderdanen … zonder enige eigenwaarde en zelfrespect of ruggegraat.

 23. Het Nederlandse volk wordt nu behandeld zoals in 1969 de Papoea’s door Soekarno, toen deze verklaarde dat een referendum niet meer nodig was, omdat het overduidelijk was dat alle Papoea’s zich bij Indonesie wensten aan te sluiten. En het Nederlandse volk is blijkbaar nog dommer dan de Papoea’s, want daar bestond althans nog enig verzet.

Comments are closed.