Oppertroetelallochtoon, dochter van dubieuze ouders en, als we pech hebben, onze toekomstige koningin doet ook nog maar eens een duit in het zakje: “De Nederlander bestaat niet” orakelt dit wonder van inburgeringsschap.

Toen ik gisteravond dit teletekstbericht onder ogen kreeg heb ik me even goed kwaad zitten maken. Ik heb dan ook maar meteen even een ouderwetse rant op Het Vrije Volk geplaatst om stoom af te blazen. Het bleek al snel dat ik niet de enige was die zich aan het optreden van deze tutmuts heeft gestoord. Op HVV verschenen snel achter elkaar een aantal artikelen en links, en Syp Wynia heeft er een commentaar op Elsevier aan gewijd.

De Nederlander bestaat wel. Al bloggend vecht hij voor zijn vrijheid.

Wat vindt u van de opmerkingen van onze oppertroetelallochtoon?

70 REACTIES

 1. Als ze stelt dat ieder individu recht op zijn eigen leven heeft en zelf bepaalt van welk clubje hij lid wil zijn (kerk, sportclub, land, provincie etc) heeft ze wat mij betreft gelijk.
  Al vrees ik dat ze dat niet bedoelde.

 2. Miischien bedoelde ze dat we allemaal afstammen van de Germanen en daarom geen echte Ollanders zijn.

 3. @Hartman
  Ik snap niet waarom je als libertariër zou hechten aan ‘Nederlanderschap’

 4. Mij ontgaat toch wat nou je punt is. Mischien kun je, als je boosheid een beetje bezonken is, zelf eens uit een zetten wie dan precies ‘de nederlander’ is, want hij betaat wel, zeg je.
  Wat zijn volgens jou de verplichte randvoorwaarden om jezelf tot de status van ‘de nederlander’ te mogen verheffen?

 5. De prinses heeft gelijk als zij stelt dat "De Nederlander" niet bestaat, net zomin als dat “de consument“, “ de arbeider” of ” de man” niet bestaat. Dat zijn namelijk stuk voor stuk abstracte begrippen die duiden op een gemeenschappelijke eigenschap van een grote groep, waarvan al bij voorbaat vaststaat dat geen van de individuele leden van deze groep aan de omschrijving zal voldoen. Het was daarmee ook verstandiger geweest als men zich had gericht op de gemeenschappelijke eigenschappen van de traditionele leden van de Nederlandse bevolking. Welke normen en waarden, overtuigingen en voorkeuren delen wij? Is het onze tolerantie in combinatie met het vermogen zich aan een specifieke situatie aan te passen dat ons als groep kenmerkt? Is het de gemeenschappelijke overtuiging dat men zijn best moet doen, zonder de minder kansrijken uit het oog te verliezen? Daarbij hoeven deze genoemde waarde niet door alle leden van de groep gedeelten worden, zolang het gemiddelde lid van deze groep (als abstract begrip) die waarden maar tot de zijne rekent. Het enkele feit dat wij spreken over integratie en aanpassingsvermogen is al voldoende om op zijn minst te kunnen spreken van een vermoeden van gemeenschappelijkheid.

  De inhoud van de conclusies van het rapport zijn naar mijn mening om twee redenen onwenselijk:
  Ten eerste doet het geen recht aan de gevoelens van samenhorigheid die leven binnen de Nederlandse gemeenschap. Ten tweede creëert het rapport en zijn conclusie is het gevaar dat het debat over aanpassing en integratie niet gevoerd wordt. Dat is onwenselijk nu de kracht van tolerantie hem juist zit in de aanpassing van onwenselijk gedrag door middel van debat en in een uiterst geval uitsluiting.

 6. Je zou een Weberiaans ideaaltype van "De" nederlander kunnen maken. Of dit relevant is is een andere vraag. Een natie is een collectivistisch construct. Natie’s zijn vaak door machthebbers gebouwd via staatsonderwijs, dienstplicht en staatsmedia. Een libertariër zou niet veel op moeten hebben met onvrijwillige collectieve verbanden als een "volk" of een "natie", netzomin als collectieve verbanden als "vrouwen", "homo’s", "surinamers" of wat dan ook.

  Als libertariër voel ik meer verwantschap met een Keniaanse of Russische libertariër dan met een Nederlandse communist of gereformeerde. En de Nederlandse gereformeerde zal ongetwijfeld ook meer verwantschap voelen met een Amerikaanse gereformeerde dan met een Nederlandse vrijzinnig liberaal.

  Als libertariër zou je alle onvrijwillige collectieven moeten afwijzen, ridiculiseren en bespotten. dat doen we met een dwangsysteem als de Islam, dat moeten we ook doen met een dwangsysteem als de natie.

 7. Wat een ronduit achterlijk conclusie: "De Nederlander bestaat niet". Het is een idee, een gevoel. Niet iets waar je een liniaal langs kunt houden om het de maat te nemen. Als ik ga zoeken naar "De liefde" of "Het lijden" denk ik ook niet dat er een dag komt waarop ik kan uitroepen "Gevonden!". Maar liefdevolle en wanhopige mensen vinden zal minder moeilijk worden.

 8. [5] [6]
  Ik vergeet overigens te melden dat dat rapport natuurlijk nergens op slaat. Wil je als immigrant een redelijke welstand opbouwen dan zul je daar zelf voor moeten werken, en niet gefaciliteerd worden door mensen die daar niet om hebben gevraagd.
  "Integreren", je geschikt maken voor de arbeidsmarkt dus, is dan een vereiste.

 9. [3]
  Tsja, ook een libertariër is vrij om daar voor te kiezen, alhoewel die keuze er niet was omdat men dit vanaf geboorte is zonder er zelf om gevraagd te hebben. Vrijwillig zou ik persoonlijk van deze club, waar men minder dan 20% eigen keuzes kan maken is, in ieder geval geen lid willen zijn.

  Het vasthouden aan het Nederlanderschap is waarschijnlijk toe te schrijven aan de illusie dat als men allahtonen en andere kolonisten buiten de poort houdt, de 20% vrijheid in ieder geval niet minder wordt. Ik zeg illusie omdat ook in het imaginaire geval dat de dhimmy’s zich als Nederlander zouden manifesteren, er geen enkele reden is om aan te nemen dat de groei van de overheid zou stoppen. Er zijn tenslotte voldoende andere zaken waarmee men de gezagsgetrouwe en in dat geval van kolinisten ontdane Nederlandse onderdanen kan lastigvallen.

  Wat niet wegneemt dat een land zonder kolonisten in ghetto’s beter is dan een land met.

 10. Hé, Nederlanders is een vurig volk, ja! en die worden snel boos. vooral als je aan zijn identiteit komt. Ik ontplofte zowat toen ik het las! En dat zal mede komen door de NL’se stamppottenmentaliteit, dat zit nou eenmaal in m’n bloed. [4]

 11. Dit is Bilderberg Bea die Maxima gebruikt om ons klaar te stomen voor slavernij door NWO.

  Als die junta-teef zich geen Nederlander voelt, moeten wij dat ook maar niet doen. Dat is de boodschap. Het is geen stelling, maar een dringend advies uit de koker van Trix.

 12. De Nederlander bestaat wel, zij het alleen op papier.
  Het is een juridische constructie die iet of wat libertarier natuurlijk doorprikt, immers in een statenloze wereld bestaan er inderdaad geen Nederlanders, Belgen, Britten etc. doch louter individuen.
  Nederlander bestaat dus helaas wel. Net zoals koningin en uitkering en gesubsidieerde moskee en ontwikkelingshulp.
  Het zou allemaal niet moeten bestaan, maar het is in het leven geroepen door een bende collectivisten, maar dan niet zo collectivistisch dat ze iedereen accepteren.
  Neen, ze maken wel onderscheid: je hebt de status van Nederlander of niet.
  Net zoals diefstal geinstitutionaliseerd werd en vermomd werd als belasting, zo werd racisme geinstitutionaliseerd door sommige mensen niet een bepaald papiertje te verstrekken waardoor zij als tweederangsburgers minder stemrecht hebben, voor heel wat voorzieningen niet in aanmerking komen etc. maar wel (mist ze werken) evenveel belasting moeten afstaan als anderen die wel dat vodje hebben wat hen tot Nederlander maakt.
  Dus ja, de Nederlander bestaat helaas wel.

 13. [6]
  >
  Als libertariër zou je alle onvrijwillige collectieven moeten afwijzen, ridiculiseren en bespotten. <

  Oké, dat kan ik redelijk met je eens zijn. MAAR wat dan als ik mij, geheel vrijwillig, toch een nederlander voel?
  Noem het anders hollander of bataaf of voor mijn part leienaar. Volgens mij allemaal groepen waarvan je je voledig vrijwillig een lid kan voelen. Vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen mensen die niet noodzakelijk precies hetzelfde over alles hoeven te denken, maar die dmv. samenwerking/groepsgevoel hun individuele plaats in de wereld veilig kunnen stellen.

  ‘De nederlander bestaat niet’ zal vast en zeker kloppen vanuit een theoretisch liberaal standpunt. Het bestaan van deze laaggelegen regio in het noordwesten van het europese continent en de ontwikkelingen daarvan in de geschiednis, alsmede de invloed daarvan op haar (toevallige) bewoners kunnen toch echter niet op theoretisch liberale gronden ontkent worden?

 14. het lijkt mij dat iemand een Nederlander is als hij als zodanig door andere Nederlanders wordt herkend. Hoe je draait of keert, men heeft toch een gemeenschappelijk verleden en een herkenbare gezmenlijke cultuur die men niet gemeen heeft met bijvoorbeeld Duitsers.
  Dit hele verhaal met die Maxima is weer een poging tot bevordering van de multiculturele samenleving alleen dat werk dus niet. Een hoofddoekkie kan best over een Nederlands paspoort beschikken maar zal toch niet als Nederlander door andere Nederlanders worden erkend omdat men daar helemaal niets gemeenschappelijks mee heeft. Ik kom dagelijks buitenlanders tegen die perfect Nederlands spreken maar toch registreer ik ze als Turken, Marokkanen en de rest, niet als Nederlanders: de signalen die ze afgeven zijn gewoon verkeerd en niet Nederlands.

 15. [6]

  "Als libertariër zou je alle onvrijwillige collectieven moeten afwijzen, ridiculiseren en bespotten. dat doen we met een dwangsysteem als de Islam, dat moeten we ook doen met een dwangsysteem als de natie."

  Helemaal mee eens! Ik sprak ook bewust van de gemeenschap en niet van de natie. De geografische afbakeningen of nationaliteit zeggen mij niet niet veel. Evenwel is het zeker zo dat we binnen de landsgrenzen spreken van een gemeenschap. We moeten samenleven, of we nu alle fundamentele punten delen of niet. Maar wat dat betreft sluit ik me aan bij wat je onder 8 zegt.

  Overigens heb ik zo mijn twijfel of je stelling omtrent vrijwilligheid theoretisch zo sterk is. Immers, leentjebuur spelend bij Thiebout kan men stellen dat het feit dat je als volwassene in een land blijft wonen aangeeft dat je er vrijwillig deel van uit maakt. (Natuurlijk vergezeld van de nodige assumpties zoals mobiliteit en keuzevrijheid).

 16. [15]

  "de signalen die ze afgeven zijn gewoon verkeerd en niet Nederlands."

  Niet (noodzakelijk) verkeerd, maar wel niet Nederlands. Misschien willen ze geen Nederlander zijn? (Ik wacht op de inkopper).

 17. Ik ga mijn schoolgeld terughalen. Kreeg op school niet anders te horen dan dat ik NL’er was en nu?? Of ben ik nu Islammiet, mede omdat dit een lesprogramma wordt op school? Wat moet ik doen met met NL’s paspoort? Ik ga naar het gemeentehuis en wil onmiddelijk een nieuwe pas met daarin ‘Duits/Argentijnse onderdaan’.

 18. "Het ligt allemaal veel simpeler. Onze gezamenlijke identiteit heeft zich ontwikkeld tot het punt dat we de langste naakstranden van de wereld hebben, het laagste percentage ongewenste zwangerschappen, de verst ontwikkelde vrijheid van meningsuiting, het laagste niveau van racisme en het hoogste niveau van verdraagzaamheid. Er blijft het nodige te wensen over, maar dit even als kenschets."

  http://dezwijger.blogspot.c

  Dit zijn aspecten die op wat voor manier dan ook zo groeien, dat op culturele vlakken vrijzinniger worden.

  Het is de capitulatie aan stromingen die die vrijzinnigheid nu bedreigen, de capitulatie aan zwaar conservatieve of zelfs primitieve mensen of culturen, en het van bovenaf afdwingen van een compromis tussen vrijzinnigheid en primitivisme, het eisen van respect voor middeleeuwse ideeën, het oproepen tot begrip voor gedrag of denkbeelden die we al lang achter ons gelaten hebben, waar de meesten van ons geen brood van lusten.

  Als we het hebben over multiculturalisme, hebben we het niet over het accepteren van culturen die "een beetje anders" zijn maar geen problemen en conflicten opleveren, maar over een ideologie die culturele en moreel relativisme uitdraagt, die oproept tot acceptatie van zaken die we ook binnen onze eigen cultuur niet meer accepteren.
  We zijn daar voorbij, maar in de naam van een zgn gedeelde identiteit zouden we dit van anderen weer moeten accepteren.

  Je kunt een identiteit niet delen met mensen wiens identiteit bestaat uit zaken die we zelf allang als onwenselijk en primitief zijn gaan beschouwen.
  Dit is cultureel schizofreen. Het is alsof je iemand oproept zijn identiteit te halen uit het hebben van een multiple personality disorder.

  Twee totaal verschillende culturen die een identiteit delen is een contradictio in terminus.

  De Nederlandse identiteit bestaat dus wel, en die blijkt op elk moment dat je woedend wordt op het moment dat gedrag tentoongespreid wordt dat komt uit een cultuur die in bepaalde aspecten haaks staat op de onze.
  Wij zijn voor gelijkheid tussen man en vrouw, hetero en homo, seksuele vrijzinnigheid, vrijheid van meningsuiting, enzovoorts.
  Alles wat daar tegenin druist, wat indruist tegen begrippen die de meeste Nederlanders lief hebben, bepaalt niet alleen wat haaks staat op die Nederlandse identiteit, maar ook wat die Nederlandse identiteit precies is.

  Dat is niets geografisch, maar cultureel, en ligt vast in de verworvenheden en vrijheden die we hebben en waarvan we niet willen dat die in de uitverkoop worden gedaan in de naam van tolerantie voor dat wat die verworvenheden en vrijheden bedreigt of culturele huichelarij vereist.

  Niemand ligt wakker van de Chinese cultuur, of de Braziliaanse, omdat die de Nederlandse identiteit i.e. wat de meeste Nederlanders lief hebben, niet bedreigen en geen compromis met die verworvenheden en vrijheden vereisen.

  Zie het maar zo. Daar waar een niet-Nederlandse cultuur aanpassing aan zich opeist, aanpassing van Nederlandse burgers aan hen eist, daar waar uitingen van de Nederlandse cultuur worden gezien als "te ver gaande", DAT maakt duidelijk wat de Nederlandse cultuur is.

  Als Nederland geen identiteit zou hebben, zou er ook geen conflict zijn, en zou er ook geen tolerantie of aanpassing van Nederlanders kunnen worden vereist.
  Het feit dat er een culturele clash is toont keihard aan dat die identiteit er wel degelijk is.

  Juist het feit dat men vanuit de politiek correcte kringen probeert die clash te voorkomen of bagatelliseren toont aan dat ook zij weten dat die identiteit er is, want als je zelf geen identiteit hebt, accepteer je alles.

  De oproep tot moreel en cultureel relativisme (multiculturalisme) is het ultieme bewijs dat multiculti’s niet alleen WETEN dat er een Ned. identiteit is, maar dat ze willen, zelfs eisen, dat daarmee gemarchandeerd wordt om andere, wezensvreemde identiteiten te faciliteren.

  Dat doet Nederlanders niet als hun identiteit niet is gebouwd op culturele huichelarij. Waarden zijn waarden, en als die iets waard zijn marchandeer je daar niet mee, en dat is waar deze hele baarlijke nonsens van wel-of-niet een Nederlandse identiteit op is gebaseerd.
  Op het feit dat Nederlanders, geen compromis met hun waarden wensen te maken en niet willen huichelen met dat wat Nederland heeft gemaakt wat het is, opdat het een ander soort Nederland wordt, een Nederland waar juist GEEN vaste identiteit de boventoon voert.

 19. Ik ben het met Máxima eens. Al die nationaleiten als identiteiten bestaan helemaal niet. Ze zijn artificieel gecreëerd ter bevordering van de stabiliteit van de natiestaten. Overigens is het ook nog eens een ineffectief middel , de verzorgingsstaat is veel effectiever gebleken in het geestelijk en materieel in gijzeling houden van de ingezetenen van Nederland.

 20. En zou Maxima dit ook allemaal gedacht en bedoeld hebben? Maar mag ik mezelf nog even wijs maken dat ik NL’er ben tussen alle voor mij vreemde identiteiten ook al is dit maar artificieel? [20]

 21. Ach gut ach gut, nationalisme en xenofobie voeren weer de boventoon op een zich ‘vrijdenkend noemende’ site.

  [9]

  Natuurlijk mogen Hartman en andere ‘libertariërs’ denken,zeggen en uiteindelijk kiezen wat ze willen, maar het lijkt mij dat in een libertarische (statenloze) maatschappij het ‘Nederlander’ zijn niet al te veel meer betekent. Het gedwongen samenleven zal echt niet verdwijnen aangezien ‘allahtonen’ net zo goed middels produktiviteit en handel een plaatsje naast jou kunnen verkrijgen.

 22. Zolang ik nog een hap belasting moet betalen heb ik niet het gevoel dat ik statenloos ben! Vandaar, ich bin ein Niederländer, maar niet omdat ik dat voel. Het rot mij totaal niet wat voor hufter ik ben. Maar ik bepaal want ik betaal!
  Volgende keer graag dit soort stukjes onder topic: humor. [22]

 23. [21]

  Identiteiten worden gecreerd binnen landsgrenzen omdat daarbinnen de mensen kiezen voor hun leiders, en daarmee voor hun eigen toekomst, dus ook hun idealen en hun cultuur.
  Buiten de landsgrenzen mag men niet meestemmen en dus wordt een "Nederlandse" cultuur op die manier gekweekt, die in bepaalde opzichten anders kan zijn dan die in andere landen.

  Zo heeft men in Nederland op zaken als euthanasie en abortus, en ook softdrugsbeleid een andere blik als in andere landen, en de Nederlandse gedachte over deze zaken hoort dan ook bij de Nederlandse cultuur.

  Maar letterlijk gezien betekent geografie niets, en nationalisme is dan ook een botte, nietszeggende houding die niets zegt dan "je bent tussen deze grenzen geboren, dus is deze grond en dit land belangrijk voor je."

  Het gaat dan ook niet om de geografie, maar om de waarden die je met een merendeel deelt.
  Libertariers vinden het natuurlijk kwa vrijheid niet ver genoeg gaan, maar zelfs libertariers zullen moeten erkennen dat de Nederlandse cultuur en identiteit – die er nu eenmaal wel IS in de huidige omstandigheden – beter is dan de cultuur en identiteit in andere landen waar men geen abortus, soft drugs, en euthanasie rechten heeft, laat staan de meest basale rechten als vrijheid van meningsuiting, en gelijkheid tussen heteroseksuelen en homoseksuelen.

  In een ideale situatie zijn er geen grenzen en geen naties. Maar in een ideale situatie zijn er ook geen verzorgingsstaten en is er geen socialisme, of andere collectivistische ideologieen.

  Maar in de realiteit zijn die er wel, en is er dus ook een Nederlandse nationaliteit, en een Nederlandse identiteit, die wordt bepaald door wat er binnen de Nederlandse grenzen is opgebouwd en wordt gewaardeerd door de meerderheid van de burgers.

  Dit ontkennen, zoals Maxima doet, wordt doelbewust gedaan om de Nederlanders een gebrek aan identiteit – en daarmee waarden – aan te praten zodat ze zonder morren ruimte geven aan tegenstrijdige identiteiten en waarden, in de naam van het multiculturalisme.

  Als je geen waarden hebt om voor op te komen, heb je niets meer te klagen over de waarden van een ander, hoe abject die ook kunnen zijn.

  En DAT is nou precies de bedoeling van Maxima en de WRR.
  Het tegenspreken van de realiteit om een "nieuwe" realiteit te creeren.
  Gewoon pogingen tot indoctrinatie dus.

 24. Wat Maximus dus bedoeld is dat er een legering moet komen van gedachten. Geen aparte gedachte maar één identiteit, een stuurbare massa? Degene die het met deze gedachte niet eens is wordt onder de voet gelopen en verdwijnt, erlöscht! Zoiets? [24]

 25. [14]
  "Wij" hebben niet zoveel geschiedenis gemeen. Wat mijn voorouders gedaan hebben weet ik niet. Waarschijnlijk waren zij niet betrokken bij de slavenhandel, de slag om Nieuwpoort of de Pacificatie van Gent. Geschiedenis is een ontzettend interessante discipline, maar geschiedenis is te vaak misbruikt om een identiteit te scheppen. namelijk "onze" daden in het verleden. Ik ben niet schuldig aan de slavernij, ik heb daarentegen ook niets bijgedragen aan de nobele daden van vroeger.

  Ook onze taal is van bovenaf opgelegd. De moderne staat zoals die ontstond in de 19e eeuw legde een standaardtaal op en het spreken van de eigen taal of dialect werd sterk ontmoedigd en op scholen zelfs vaak verboden.

  Wat het collectief en de identiteit werkelijk maakt zijn verplichtingen. Wij worden verplicht om deel te nemen aan een sociaal fiscaal stelsel en hebben ook recht om gebruik te maken van de voorzieningen van dit stelsel. Dit maakt dat we binnen onze grenzen iets gemeenschappelijks hebben.

  [19]
  Er is inderdaad een (sub) cultuur die staat voor vrijzinnigheid, tolerantie e.d. Dit is echter niet typerend voor "De" nederlandse cultuur. Ook onder autochtone Nederlanders komt nog steeds heel veel intolerantie naar homo’s, sexisme en een afkeer van naaktstranden voor. De vrijzinnige cultuur die in stedelijke gebieden dominant is komt eerder voor in andere (niet Nederlanse) steden dan in wel-Nederlandse provincieplaatsen.

  Een Amsterdammer zal meer gemeen hebben met een Kopenhagenaar, Tel Aviv’er of Romein dan met een Vierhoutenaar, Spakenburger of Markenaar.

  Er is dus sprake van een "westerse" vrijzinnige cultuur, maar die is niet persé geografisch bepaald en zeker niet uniek voor Nederland. Misschien is het in Nederland wat sterker aangezet omdat door toevallige omstandigheden de "68’ers" hier meer invloed hebben gehad en zo hebben bijgedragen een sterkere emancipatie van homo’s, vrouwen, naaktlopers en drugsgebruikers. Diezelfde 68’ers dragen hier ook weer iets sterker bij aan het cultuurrelativisme, de andere kant van de medaille…..

  Ik ben het met je eens dat de vrijzinnige, kosmopolitische cultuur (of deze nu in Nederland of elders voorkomt) verdedigd moet worden tegen aanvallen van bekrompen provincialisme, of dat provincialisme nu uit het Rifgebergte, Anatolië of de Veluwezoom komt.

  [16]
  We leven nu eenmaal in een collectivistische maatschappij die ons bepaalde kernwaarden oplegt. Wil je je staande houden is het noodzakelijk om je daar deels in te schikken. Doe je dat niet dan zul je maatschappelijk weinig bereiken. In die zin is het nuttig, voor je eigen welzijn en welvaart, om je tot op zekere hoogte aan te passen. Van mij hoeft het niet, maar dan zou je ook niet moeten miepen dat je nergens aan de bak komt.
  Inderdaad is dit een keuze, in die zin is het deel uitmaken van het colectief niet geheel onvrijwillig.

 26. [26]

  Ik ben het met je eens dat het meer de Westerse cultuur is dan de Nederlandse omdat veel Westerse landen zaken met elkaar delen.

  Edoch zijn er onderling ook verschillen in vrijzinnigheid, zoals de voorbeelden die ik noemde (softdrugs, euthanasie, abortus, homorechten) die ook in andere Westerse landen niet op al te veel sympathie hoeven te rekenen.

  Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar er kan denk ik wel een redelijk algemene inschatting van cultuur worden gemaakt op basis van de wetten en vrijheden die er binnen landsgrenzen zijn. Een land vol homofoben zal geen gelijke rechten voor homo’s hebben. En een land vol mensen die euthanasierechten verafschuwen zal dat recht ook nooit hebben.

  Het is, kort gezegd, het gevolg van democratie waarbij de meeste stemmen gelden, en de meeste stemmen geven "zo ongeveer" aan wat de identiteit is, vooral over een langere periode bekeken.

  Hoe meer een overheid, of overheidsorgaan tegen de stemming of wil van de meerderheid van een bevolking ingaat, hoe meer deze overheid of overheidsorganen de realiteit van de gedeelde identiteit ontkennen.

  Dat kun je vooral zien m.b.t het EU verdrag. Men deelt bepaalde zaken met andere Europeanen, maar men is in de eerste plaats "Nederlander" en niet "Europeaan" omdat iedereen kan zien dat andere Europeanen op bepaalde vlakken andere identiteiten en dus andere belangen en waarden hebben dan de meerderheid van Nederlanders.
  Men heeft dus in de realiteit eerder de Nederlandse identiteit dan de "gedeelde" Europese identiteit.
  En dan hebben we het nota bene over landen waar de onderlinge verschillen nog relatief klein zijn t.o.v. de rest van de wereld.
  Men wil gewoon niets van de eigen waarden en belangen opgeven omdat die bij de eigen identiteit horen. Die zijn verworven en bevochten en zijn niet onderhandelbaar.

  De meerderheid van een bevolking bepaalt in algemene zin de identiteit binnen een land of gemeenschap, onafhankelijk van wat de zgn vertegenwoordigers daarvan willen doen geloven.

  Dat bijvoorbeeld libertariers deze identiteit niet (wensen te) delen is omdat het voor hen vaak nog lang niet ver genoeg gaat en niets te maken willen hebben met het idee van "de meerderheid beslist", maar zoals ik al aangaf, ook ZIJ zullen zich veel meer identificeren met Nederland en de verworvenheden en vrijheden hier, dan die in veel niet-Westerse landen.

  En dat zegt genoeg, want het geeft duidelijke culturele verschillen, en dus verschillen in ‘identiteit’ aan, zelfs als die identiteit niet voor de volle 100% wordt gedeeld.

 27. [25]

  Je stelt het te sterk.
  Het gaat niet om verschillen die geen langdurig en diepgewortelde conflicten oproepen.
  De gedachten staan vrij.

  Waar het omgaat is dat er afspraken worden gemaakt waarin de meesten zich kunnen vinden, en waarbij degene die zich daar niet in kunnen vinden niet vinden dat zij met het initiëren van geweld hun eigen zin kunnen doordrijven, of kunnen eisen dat mensen met gangbare, breed geaccepteerde en gewaardeerde waarden deze opzij zetten om zij die zich daar niet in kunnen vinden tevreden te stellen terwijl zijzelf de keuze vrijwillig hebben gemaakt om van een dergelijk land onderdeel uit te maken.

  Ga maar eens een kamer huren, en draai om 3 uur ’s nachts een heavy metal plaat af omdat JIJ dat leuk en normaal vindt, en kijk eens hoe lang het huis leefbaar en vredig blijft en hoelang je op sympathie van je medebewoners kunt rekenen.

 28. [21] Tuurlijk mag dat. Ik ben gewoon Arend, aangenaam. Jij bent vast IIS maar dat je Nederlander bent zegt mij niets dan dat je een paspoort hebt waar dat in staat. Of jij anders bent dan Jose of François die een Spaans en Frans parpoort hebben…. ongetwijfeld! Maar of dat nu in de nationaliteitenlidmaatschapjes zit… Lijkt me niet.

 29. [27]
  Als, moge de Grote Niet Bestaande het verhoeden, er een Europese eensheidsstaat komt, met staatsonderwijs, een staatsomroep en dienstplicht, dan bestaat er over 100 jaar ook een Europese nationale identiteit.

  Zo is Nederland ook ontstaan. In 1815 was men loyaal aan de eigen provincie of stad en zag men de eenwording van Nederland en de centralisatie vanuit Den Haag als een inbreuk op de eigen souvereiniteit.

  Inderdaad zijn in Nederland een aantal dingen anders geregeld. Ik denk dat dat eerder het gevolg is van politieke toevalligheden. In Denemarken, Frankrijk of Duitsland denkt ongeveer een zelfde deel van de bevolking hetzelfde over homorechten of een liberaal drugsbeleid als in Nederland. (overal is een meerderheid voor een repressiever drugsbeleid, _ook_ in Nederland!)

  En uiteindelijk is het, ondanks de angst om een identiteit te verliezen, nog steeds een overgrote meerderheid die kiest voor partijen die positief staan tegenover multicultuur (alles behalve SGP en PVV) en positief staan tegenover een Europese integratie (alles behalve SP, PVV en SGP). Ook DAT is dan dus een onlosmakelijk deel van de Nederlandse identiteit….

  Als ik mij toch verbonden voel, dan voel ik mij verbonden met de pak hem beet 30-40% van de westerlingen die de vrijheden en westerse kernwaarden onderschrijven. In het ene land wordt die (grote) minderheid sterker gehoord dan elders. In Nederland gelukkig behoorlijk sterk, maar ook hier is een groot deel niet zo gecharmeerd van al deze vrijheden en zou er heel veel van teruggedraaid willen zien hebben.

Comments are closed.