De Duitse populaire Eva Herman, een talkshowpresentatrice, heeft na het prijzen van het familiebeleid van de nazi’s, de zak gekregen. Bij de presentatie van haar boek over opvoeden, waarbij ze zich negatief uitliet over Hitler,die volgens haar “manisch en gevaarlijk” was, prees ze de familiewaarden in die tijd. Dit kostte haar haar baan.

En da’s toch vreemd eigenlijk. We hebben veel ‘goede’ dingen te danken uit de nazi-tijd. De nazi’s voerden b.v. de ontslagvergunning in, zodat werkgevers niet zomaar hun werknemers konden ontslaan. Hier hoor je niemand over [althans, indien u nooit vrijspreker leest…]. En ook de fokpremie, de kinderbijslag, is iets uit hun tijd. Ook waren de nazi’s de eersten die roken in openbare rijksgebouwen verboden. Ouderdomsvoorzieningen waren ook hun idee.

De kennis die dokter Mengele opdeed met zijn experimenten op tweelingen wordt nog heden ten dage gebruikt. De Apollo 14, die op de Maan landde, althans een gedeelte hiervan, is voor een groot gedeelte gebaseerd op de kennis van Werner von Braun, die ook V1 en V2 rakketten ontwierp.

De KdF Volkswagen zag het levenslicht. Omdat Duitsland zich na het Verdrag van Versaille niet mocht bezighouden met de ontwikkeling van vliegtuigen, kreeg Mercedes volop subsidie, om dergelijke motoren te onwikkelen voor auto’s die ook snel in vliegtuigen geplaatst zouden worden.

Wist u misschien allemaal wel niet.

Wat u misschien ook niet wist was dat “Mein Kampf” helemaal geen haatdragend boek is. Het is een vrij intelligente beschouwing over politiek, en hoe je een compleet volk kunt belazeren, door ze steeds maar dingen te beloven vlak voor verkiezingstijd. Het gaat over politieke machten en hoe je die kunt beïnvloeden.

Het boek is niet verboden; de Nederlandse staat heeft alleen de reproduktierechten, en doet hier niets mee. Maar ik weet 100% zeker dat als iemand dat boek leest, hij zich erover zal verbazen hoeveel van zijn kennis momenteel wordt gebruikt door de huidige linkse politieke orde.

Wat zeg ik? “Huidige linkse politieke orde”??? Diezelfde linkse orde!!! Zowel Hitler als Goebbels hebben openlijk toegegeven “Linker” te zijn, linkse mensen. Maar wie zijn zij; hedendaagse historici weten het beter. Ach, één van zijn conclusies in Mein Kampf was ook: Hoe groter de leugen, des te meer mensen erin geloven.

Slaap lekker!

26 REACTIES

 1. De politieke dictatuur van de meerderheid wat democratie heet, is zo correct dat de waarheid onder tafel moet blijven.
  Opvoeding vandaag de dag levert alleen maar ettertjes op
  Ik vind het dus belachelijk dat die vrouw is ontslagen.
  Zelfde geld voor Rita Verdonk, wordt op alle manieren monddood gemaakt. Zo iemand kan zich niet inhouden,vreemdlingenbeleid was verdorie haar minister taak en wordt dus ook ontslagen.

 2. Er is wel een zeer dure prijs betaald voor die paar sociale verwezelijkingen van het Derde Rijk. Of is dat bijkomstig? Jongens toch waar zijn jullie hier mee bezig?

 3. De reproduktierechten van mein Kampf zijn niet in handen van de staat.
  Ze zijn van een erfgenaam van de toenmalige uitgever van de nederlandse vertaling.
  Deze maakt geen bezwaar tegen het opnieuw uitbrengen en de opbrengsten wil hij aan een goed doel schenken.

 4. "Wanneer de kracht om zijn eigen gezondheid te verdedigen niet meer aanwezig is, is het in deze wereld van strijd ook met het recht op leven gedaan. De wereld behoort alleen aan de sterken, aan de kerels uit een stuk en niet aan de slappen en de "halven". "
  Aldus Hitler

  Zoiets als heb ik zo,n linker van tegenwoordig en ook geen extreemlinks figuur ooit op kunnen betrappen.

 5. Bedankt voor dit artikel, XL. Dit soort zaken kunnen niet vaak genoeg gezegd worden.

  Toevallig schreef ik gisteren ook al dat Mein Kampf meer een handleiding is, in de trant van Machiavelli’s "Il Principe", vertaald als "De Heerser". Het is jammer dat een Geert Wilders dit ook niet lijkt te beseffen, maar daarin staat hij niet alleen. Plasterk, van ‘cultuur’, heeft ook geen benul.

  [2] Het lijkt erop dat je het niet helemaal begrijpt. "die paar sociale verwezenlijkingen" zijn onderdeel van de huidige luilekkerland-heilstaat waar links zo mee dweept. Hier wordt dus niet beweerd dat Hitler en Mengele nog iets goeds hebben opgeleverd, althans niet vanuit libertarisch standpunt (let op de aanhalingstekens rond ‘goede’). Maar links koestert deze zaken, en wenst de ogen te sluiten voor het feit dat zij deze aan Hitler c.s. te ‘danken’ heeft. Ondertussen wijst links alle associaties met Hitler af. Met Stalin, Lenin, Mao en Pol Pot heeft men dan weer geen moeite. Tja…

 6. ‘De orde moet blijven’ ongeacht of die tot de juiste dingen leidt. En omdat orde belangrijker is zie je collectieve beslissingen die meer het collectief zelf dienen, dan de individuen waar het door gevormd wordt.
  Rita V. is daar een heel mooi voorbeeld van. Ik bedoel ‘de eenheid van de partij’ is belangrijker dan wie er gelijk heeft.
  Let wel ik zeg niet dat Rita gelijk heeft, maar als voorbeeld is het mooi, omdat in een libertarische omgeving er bijna geen dingen zijn waar iemand zo nodig namens het collectief moet optreden.

 7. [6] Bedankt voor de verduidelijking maar ik begrijp nog steeds niet de logica. Zouden sociaal bewogen mensen dan Hitler moeten adoreren? Of wordt er gesuggereerd dat we ons mogen verwachten aan een nieuwe holocaust uit die hoek?

  Begrippen als ‘links’ en ‘rechts’ zijn al lang voorbijgestreeft.

 8. [8] Socialisten zijn geen ‘sociaal bewogen’ mensen, in tegenstelling tot wat zij claimen. Socialisten zijn asociaal, zij stellen wat zij denken dat het belang is van de groep boven het individu. Als gevolg wordt het individu gereduceerd tot slaaf met als enig bestaansrecht het dienen van de groep.

  Overigens valt moeilijk in te zien hoe het belang van de ‘groep’ autochtone Nederlanders gediend wordt met de import van intolerante kolonisten. Dit komt omdat socialisten ‘begaan’ zijn met minderheden. De meerderheid dient zich dienstbaar te maken aan de minderheid, daarmee ook de ‘groep’ meerderheid dienstbaar makend aan de ‘groep’ minderheid.

  Ondertussen dicteren de socialisten jou hoe je moet leven, wanneer je wat mag zeggen, wanneer je mond te houden, hoe je een debat dient te voeren, hoeveel van je zelf verdiende geld je af moet staan voor hun doelstellingen, welk type lampen je moet gebruiken, wat voor auto je mag rijden, etc. Islam is voor socialisten gefundenes Fressen, want islam gaat nog veel verder, islam schrijft zelfs voor hoe je naar de w.c. dient te gaan.

  De Nazi’s hadden dat perfect door, en Nazi-Duitsland onderhield dan ook warme banden met de islamitische machthebbers. Klinkt dat sociaal bewogen? De mensen die zij ‘helpen’ raken alle zelfstandigheid, en daarmee hun gevoel voor eigenwaarde kwijt. Zie in dat kader ook mijn artikel De Illegalenhoedster op HVV: http://www.hetvrijevolk.com
  Over de democratische opvattingen van socialisten heb ik eveneens geschreven:
  http://www.hetvrijevolk.com
  http://www.hetvrijevolk.com

  Misschien dat deze artikelen nog wat kunnen verduidelijken.

 9. LS…

  Het is wonderlijk en onbegrijpelijk dat een gedegenereerde bastaard als Hitler zoveel charisma werd toegeschreven. Zijn " Richtiger Germaner " was toch groot,blond en goedgebouwd ! Nu hebben we een kamer vol bastaards en ook nog geestelijk gehandicapt. Gooi Mein Kampf en de Koran er tegenaan en we zijn klaar voor de volgende eeuwen.

 10. Duitsland is nog veel politiek-correcter dan Nederland. Ik ken deze mevrouw toevallig al een tijdje, het zal mijn afkeer van het radicale feminisme en mijn voorkeur voor blondines zijn. Een half jaar terug schreef ze al een boek met pleidooien voor het moederschap.

  Broodnodig trouwens, want 40% van de hoogopgeleide Duitse vrouwen blijft bewust kinderloos. Een goede zaak om voor op te komen. Dat ze dan weer zo’n tactisch domme opmerking maakt, vind ik wel echt ongelooflijk…

  Gelijk hebben en gelijk krijgen, zijn verschillende dingen. Helaas valt dat de Eva Hermans — of ons aller Rita Verdonken — niet uit te leggen.

  Jammer, van zo’n intelligente vrouw.

 11. [4] Wat hier beschreven wordt, is een zogenaamd natuurrecht, zoals het er in de natuur aan toe gaat. Ook Darwin had zo’n quote kunnen doen zonder als "rechts" afgedaan te kunnen worden.

  Wij mensen hebben gelukkig meer fatsoen dan dieren, en ik heb ook zeker geen overheid nodig om me daarop te wijzen, dat ik "sociaal" moet zijn. Dat doe ik nl al uit mezelf.

 12. [2] Ehm, ik denk niet dat je m’n artikel echt goed begrepen hebt, maar ik ben absoluut geen voorstander van het (toenmalige) nationaal socialisme. Als libertarier heb ik daar een schurfthekel aan, mocht dat niet duidelijk zijn.

  Maar wat ik hypocriet vindt is dat ze niet de familiewaarde mag roemen uit die tijd, terwijl politici wel dwepen met Hitlers ideeen alsof ze ze zelf verzonnen hebben.

 13. [8] Ja, sociaal bewogen mensen adoreerden Hitler. Hoe denk je anders dat de NSDAP aan voldoende zeteltjes kwam??? Zij wonnen de verkiezingen op volkomen legale wijze.

  Alleen, wat Hitler ook schrijft, is dat het meerendeel van het volk dom is en dat je ze alles wijs kunt maken. Beloof iedereen wat leuks, en ze stemmen op je.

  Wat we hier op deze site propageren, is dat mensen de overheid niet teveel macht moeten geven omdat ze toch liegen tegen je.

  Weet je nog van het zuur en zoet van Balkenende? Terwijl het zuur nog bijt word je nu in een financiele wurggreep genomen middels allerlei belastingverhogingen. Da’s geen zoet volgens mij.

  En waarom hebben zoveel mensen gestemd op die partijen? Omdat ze zoveel goeds beloofden voor de verkiezingstijd.

  Ik hoop dat je nu de parallel ziet.

 14. [2] We zijn hier op deze site dus TEGEN kinderbijslag, tegen collectieve ouderdomsvoorzieningen, tegen ontslagbescherming, enz. We staan dus compleet tegenover het national socialisme.

  En dat is niet omdat ze het de mensen niet gunnen, maar omdat de geschiedenis ons leert dat als je de mensen de macht geeft om dergelijke voorzieningen te realiseren, ze er misbruik van maken. Of dat nou is om zichzelf 10-30% salarisverhoging te geven of om er een oorlog mee te beginnen, da’s om het even.

 15. [9] [14] Wellicht ten overvloede:
  Ik schrijf: "Socialisten zijn geen ‘sociaal bewogen’ mensen"
  MrXL schrijft: "sociaal bewogen mensen adoreerden Hitler"
  Oppervlakkig gezien lijkt dit tegenstrijdig maar is het niet. Waarom niet wordt al door MrXL aangegeven: "…dat je ze alles wijs kunt maken".

  Socialisten vertellen sociaal bewogen mensen dat socialisme sociaal is (zoek nog maar eens een speech van of interview met Jan Marijnissen op). En die sociaal bewogen mensen geloven dat.

  Ondertussen censureren al die socialistische websites (SP, PvdA) dat het een lieve lust is. Waarom geloven veel mensen de socialistische leugens en waarom censureren socialisten hun websites?

  Omdat de beweringen meestal op het eerste gezicht best plausibel klinken, en de gemiddelde burger er verder niet over nadenkt. Doe je dat wel, dan wordt al snel duidelijk dat er iets niet klopt. Zet je dat op zo’n website, dan is dat ongewenst. De niet nadenkende burger moet natuurlijk niet op ideeën gebracht worden. En zo is het kringetje weer rond.

 16. [16] Amen! Zoals Pamela al schreef: Wouter Bos kan iedere vent in NL wel een blowjob beloven, maar wie gaat ‘m geven? Niet Wouter zelf dunkt me…

 17. [17] En zo ja: welke vent zou ‘m van Wouter willen hebben? Brrr…

 18. Doet me denken aan Triumf des Willens. Een libertarische kennis van me had die verboden film in het buitenland op DVD gekocht uit niewsgierigheid.
  Ik heb hem toen gezien en was ronduit geschokt.
  Waarom? Omdat er niks schokkends aan was. Daarom.

  Ik zag gewoon politici die (zij het extra uitvoerig) collectivistische propaganda voerden met allerlei redevoeringen voor enthusiaste mensenmassa’s.
  Eigenlijk zag je niets anders dan doodgewone politici.

  En laat dat nu net het schokkende zijn: dat een schijnbaar doordeweekse enthusiaste politicus in werkelijkheid zo’n monster blijkt te zijn als Hitler daadwerkelijk was.

  DAT mochten we dus niet zien: dat er in feite niks opmerkelijk aan Hitler was (behalve dad ie wellicht een begenadigd spreker was) en dat dus in wezen eender welke politicus die we dagelijks op televisie kunnen zien ook zo’n boef in herenkleren zou kunnen zijn.

  DAAROM is die film verboden. Want het echt schokkende aan de film is dat er verder z.g.a. niets schokkends aan is.

  Voor de volledigheid: er werd minder dan 3 minuten over Joden gesproken op ruim anderhalf uur. (Uiteraard werd er over concentratiekampen niet gerept). Maar voor de rest was alles "onschuldig": de eigen natie verheerlijken. Zoiets van hetzelfde niveau als "Wij Nederlanders zijn een nuchter hardwerkend volkje" … "waar een klein land groot in kan zijn" en wat dies meer zij en dat dan terwijl de menigte dan met oranje petjes rondloopt op koninginnedag.
  M.a.w. alledaags collectivisme, alleen toevallig in een Duits jasje.

 19. Ik heb ’t geprobeerd. Mein Kampf… Na pakweg 10 bladzijden was ik al murw van de onbegrijpelijke leuterteksten. Doet u mij de Da Vinci Code maar, is ook lekker ingewikkeld en daagt je uit je fantasie te gebruiken.

 20. [12]"Wij mensen hebben gelukkig meer fatsoen dan dieren…."

  Het begrip "fatsoen" kun je alleen maar gebruiken m.b.t. menselijke verhoudingen. De ene mens kan fatsoenlijker zijn dan de ander.
  "Fatsoen" is helemaal niet van toepassing op dieren. Zoiets als een fatsoenlijk of onfatsoenlijk dier bestaat niet.

 21. [19]
  Hetzelfde geldt voor Mein Kampf. Net zoals je in de Bijbel e.e.a. kan lezen over de grondbeginselen van het christendom en in Das Kapital van Marx en het Rode Boekje van Mao de principes van het communisme worden verduidelijkt, zo geeft Mein Kampf van Hitler inzicht in de nazi-ideologie. Waarom zou dat verboden moeten zijn ? Het is juist een uiterst leerzaam boek. Het christendom en het communisme hebben een veelvoud aan slachtoffers opgeleverd en die boeken zijn ook niet verboden.

  In tegenstelling tot Triumpf des Willens, wat een cinematografisch meesterwerk is, is Mein Kampf geen literair hoogstandje. Hoewel het indertijd in miljoenenoplage is gedrukt (als je trouwde kreeg je een exemplaar van de ambtenaar) zullen maar weinig mensen het werkelijk gelezen hebben. Toch was Hitler’s aanhang onder de bevolking bijzonder groot.

  Dat was helemaal niet zo vreemd. De politici van de Weimar Republiek hadden er een rommeltje van gemaakt. De economie stagneerde, er was hyperinflatie en grote werkloosheid. Duitsland werd aan alle kanten geboycot en moest enorme herstelbetalingen doen. Er was een grote armoede en aan alles was gebrek. De internationale beurscrash van 1929 deed er nog een schepje bovenop. Toevallig waren het veel joden die het in de financiële wereld en in de media voor het zeggen hadden en die er toe hebben bijgedragen dat het steeds slechter ging met Duitsland.

  De NSDAP had een helder programma om uit de ellende te komen en een lijsttrekker die dat goed kon overbrengen. Na de verkiezingsoverwinning van 1933, toen Hitler dat programma kon gaan uitvoeren, kregen de mensen weer werk, geld en eten. Ze kregen ook betere woningen want Hitler startte met grote sociale woningbouwprojecten. Er kwamen nieuwe wegen, fabrieken, en ook de meeste bezette gebieden werden weer teruggegeven of heroverd door Duitsland. In korte tijd kregen de mensen het beter en kwam Duitsland er weer bovenop. Als Hitler toen was overleden, zou hij de geschiedenis in gegaan zijn als een groot en gevierd politicus.

 22. [22]
  In Mein Kampf kan je overigens lezen, dat Hitler samen met de Britten de Bolsjewieken wilde aanpakken. Rudolf Hess is later daarvoor nog naar Engeland geweest en het is ook de reden dat Hitler de verslagen Britse troepen bij Duinkerken heeft laten vertrekken, en de slag om Engeland niet heeft doorgezet door de bombardementen op de RAF vliegvelden te staken.

  In Mein Kampf kan je ook lezen, dat het steeds Hitler’s bedoeling was de Joden (en ander, in zijn ogen, uitschot) uit Duitsland te verwijderen dmv deportatie. Van massamoord is nooit sprake geweest. Toen echter bij de oorlog aan het Oostfront bleek, dat het om enorme aantallen mensen ging die gedeporteerd moesten worden en de logistieke problemen te groot werden, is op de Wannsee conferentie (door Reinhard Heydrich) tot een andere oplossing besloten. Maar dat was dus zuiver op praktische gronden, niet op ideologische basis.

  De Amerikaanse film Conspiracy uit 2001 geeft een goede indruk van het verloop van deze invloedrijke conferentie.

  Zie ook:
  http://en.wikipedia.org/wik

 23. "De kennis die dokter Mengele opdeed met zijn experimenten op tweelingen wordt nog heden ten dage gebruikt."

  Ja, hij vond de tweelingen die in Auswich binnenkwamen erg interesant. Verder vond hij het ook interesant om joden die in de concentratiekampen zaten chemische stoffen in hun ogen te injecteren om ze blauwe ogen te proberen te geven.
  Sorry, maar ik hou niet van Mengele.

 24. LS…

  Wat een mooi mens…Zo zie ik ze graag. Blond en Germaans. Heeft niets met Nazi’s te maken. Dat waren meestal kleine gefrustreerde bastaardjes zoals Hitler, Göbbels en nog meer van die griezels. Het enige voordeel van de Nazie discipline was de zgn Sperrzeit. Na acht uur avonds geen gespuis meer op straat !

Comments are closed.