De grootste monopolist ooit, de EU, heeft in haar oneindige wijsheid besloten dat monopolies zijn voorbehouden aan de staat. Het bedrijfsleven wordt continu in de gaten gehouden, en zodra de EU meent dat een bedrijf groot genoeg is om met enige kans van slagen als monopolist bestempeld te worden komt men in actie. Monopolies zijn slecht, omdat het de monopolist in staat stelt prijs en kwaliteit te dicteren. Als gevolg van monopolies betaalt de consument te veel geld voor inferieure producten, zo is de redenering.

Deze redenering is natuurlijk 100% correct. Men hoeft maar zonder oogkleppen op om zich heen te kijken om dagelijks de bewijzen van de juistheid te zien. Kijk naar de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, het onderwijssysteem, politie, justitie, en de lijst gaat nog even verder. Allemaal veel te dure en inferieure producten, geleverd door één monopolist, de staat. De lezer die nu verontwaardigd roept dat bv. de zorgverzekeraars particuliere bedrijven zijn roep ik op zich nog even te verdiepen in wie het speelveld van deze verzekeraars heeft afgebakend. De zogenaamde privatisering is dat in werkelijkheid niet. Zij is uitsluitend ingezet om het falen van het staatsmonopolie ogenschijnlijk het falen van de markt te laten zijn, met als doel de roep om staatsinterventie.

Sinds 1990 ligt Microsoft al onder vuur in vele landen, wegens vermeende monopolistische activiteiten. En hoewel het optreden van Microsoft niet altijd de schoonheidsprijs verdient is het niet aan de staat om zich daarmee te bemoeien. De staat dwingt Microsoft zich te houden aan regels die voor geen enkel ander bedrijf gelden. In 2004 werd Microsoft veroordeeld tot een boete van ¤ 497 miljoen, het vrijgeven van bedrijfseigen code en het aanbieden van een Windows versie waar de eigen mediaspeler uit was gehaald, dat alles wegens ‘ machtsmisbruik’. Tevens werd door de EU een toezichthouder bij Microsoft aangesteld, die herhaling moest voorkomen. Verantwoordelijke EU commissaris was destijds Mario Monti.

Omdat Microsoft in beroep ging en geen haast maakte met het vrijgeven van de eigen code kwam daar in 2006 door toedoen van Neelie Smit-Kroes nog eens ¤ 280,5 miljoen bovenop. Hangende de beroepsprocedure had Microsoft een aangepaste versie uitgebracht van Windows zonder mediaspeler, maar de versie met en zonder mediaspeler bleven gelijk in prijs. Uiteindelijk moeten de kosten van verwijdering ook worden terugverdiend, de mediaspeler is altijd als een gratis toevoeging gepromoot, en bovendien is er helemaal geen vraag naar de uitgeklede versie. Logisch, ik gebruik de Windows speler zelden of nooit (alternatieven zat), maar heb er geen last van dat die er in zit.

Afgelopen maandag heeft het Europese hof van beroep het vonnis uit 2004 bekrachtigd. Dit tot grote vreugde van Smit-Kroes. Wel oordeelde de Europese rechter dat de aanstelling van een toezichthouder bij Microsoft door de EU onterecht was. Microsoft had zelf die toezichthouder moeten aanstellen. Microsoft en Neelie hebben beiden twee maanden de gelegenheid opnieuw in beroep te gaan. Gezien de vreugde bij Neelie zal zij dat naar verwachting niet doen; tenslotte verdwijnt die boete in haar zakken. Als Microsoft de strijd staakt zal zij de boete verhalen op de Europese markt. Logisch natuurlijk. En zo zadelt onze legitieme crimineel Neelie Smit Kroes keer op keer de Europese burger op met de consequenties van haar machtsgeilheid. Los van de enorme juridische kosten die aan beide zijden door de belastingbetalende consument worden opgebracht voor machtspelletjes waar iedereen slechter van wordt, behalve de advocatuur en de EU, zullen ook de antitrustboetes uiteindelijk door de consument worden betaald.

Microsoft maakt een product waar veel vraag naar is. Door bundeling van zaken als webbrowser, mediaspeler, CD-brandsoftware met Windows, en Windows met hardware, heeft de consument voor steeds verder dalende prijzen steeds krachter computers met vele mogelijkheden ter beschikking. Zo werkt de vrije markt. Concurrentie is er in overvloed, zoals Linux, Mac-OS en OS/2 (tegenwoordig bekend onder de naam eComStation) en mediaspelers, webbrowsers, brandsoftware, office-suites en noem maar op. Maar omdat andere besturingssystemen meer technische kennis vereisen dan Windows, behalve Mac-OS, dat alleen op aanmerkelijk duurdere hardware draait, en Windows in het bedrijfsleven zo’n beetje de de-facto standaard is geworden, kopen veel consumenten Windows, al dan niet gebundeld met een PC. De EU wil Microsoft met valse argumenten straffen voor haar succesvolle marketingstrategie en voor het leveren van een populair product.

Dit ingrijpen door roverheden in de markt van vrije concurrentie is ronduit crimineel en gaat uiteindelijk slechts om het beroven van succesvolle bedrijven ten behoeve van de politieke agenda en het financieren van de eigen hobbies. De gevoerde argumentatie, bescherming van de burger tegen onnodig hoge prijzen, wordt door de actie bij voorbaat ongeldig gemaakt: enerzijds hoest de burger de juridische kosten aan de kant van de EU op en anderzijds de juridische kosten plus de boete aan de kant van het bedrijfsleven. Neelie Smit Kroes is dan ook een ordinaire crimineel, zij het een door de eigen organisatie gelegitimeerde. In haar heeft de EU de gedroomde antitrust-commissaris: crimiNeel.

Lees hier (klik) ook wat Pim Fortuyn schreef over Neelie Smit Kroes in een destijds door Elsevier geweigerde column.

31 REACTIES

 1. Autobedrijven leveren auto’s met autoradio’s erin, zomaar standaard. Nu maken de leveranciers van losse autoradio’s natuurlijk geen kans meer om hun produkt te verkopen. Dit onrecht moet hersteld worden! Eruit met die gratis autoradio’s, laat de consument maar apart betalen voor een losse autoradio!

  Trouwens, Microsoft id geen monopolist, maar een marktleider. Monopolie betekent "alleenrecht". Dat houdt in dat de monopolist als enige op de markt MAG opereren. Een regeling van de overheid dus.

 2. de vrijspreker.nl is erg succesvol met objectief commentaar en heeft ook een agenda op haar site.
  Die agenda moet er hoognodig van af want dat belemmert de vrije markt.
  Ik las ook ergens het voorbeeld van de monopolie positie van de rechterschoenen producent, die heeft het in zijn hoofd gehaald om zo maar gratis de linker schoen erbij te leveren. Schande.

 3. 1. De monopolietheorie van de EC is flawed. Monopolies worden net als macht niet verkregen, slechts verleend. De vraag is of Microsoft monopolieprijzen kan berekenen. Ik denk van niet. Waarom kost Windows Vista niet ¤1000 of ¤2000? Omdat de consument cq. computerbouwers dan meer geneigd zijn naar alternatieven te gaan zoeken (Ubuntu – graties!).

  2. Als het de EC echt om de consument te doen zou zijn waarom pakt zij dan niet de staatsmonopolies aan? Waarom niet de natiestaten zelf? Waarom niet zichzelf (als monopolist op de EU antitrust markt)?

 4. Binnenkort komt er een proefschrift over mededinging in high-tech markten uit. Verdediging is volgens mij 8 oktober. Iets voor de liefhebbers?

  [1]

  Monopolie betekent in deze context enige aanbieder.
  Wat niet onverlet laat dat de schadelijkste monopolies hun oorsprong vinden in de dwang der gemeenschap (overheid).

  [3]

  Je punt 2 is onterecht. In Nederland hebben we het klassieke vonnis van de rechtbank Rotterdam 01-08-2001, bloemenmarkt. Dit is in lijn met een lange lijn van europeesrechtelijke jurisprudentie.
  Juist het optreden tegen overheden is het weinige goede dat we ooit aan de EG (niet EU) hebben mogen ontlenen.

 5. [4] De DEFINITIE (ja, ja daar gaan we weer) van een monopolie is het door de overheid verleende alleenrecht een markt te bewerken.

  De term schadelijk in de context van vrije uitwisseling van goederen en diensten betekent de glijdende schaal van de welfare economics wat leidt tot het analsyeren van ELKE interactie op haar gevolgen in termen van SUBJECTIEVE welvaart (succes er mee, laten we het bij de werkelijheid houden en hypothetica en metafysica terzijde schuiven – wegens onwerkbaar).

  "Je punt 2 is onterecht."

  Aan jurisprudentie veeg ik mijn achterste af. Iets is niet gerechtvaardigd in de juiste zin van het woord, enkel omdat er jurisprudentie over is. Zo kun je alles wel arbitrair rechtvaardigen.

  Heverelingsdemocratie werkt het slechts op lokaal niveau, omdat dan de uitwassen van de herverdeling zichtbaar worden. Daarom zie ik een supranationaal instituut als de EG/EU niet iets dat dit zichtbaar maakt, en daarom is dat ‘weinige goede’ voor mij slechts een kleine (hypothetische) pleister.

 6. [4] mo·no·po·lie (het ~, -liën/~s)
  1 uitsluitend recht dat men bezit tot het verhandelen of het verrichten van iets => alleenrecht

  Recht, dus bevolen door de overheid. De politie heeft een geweldsmonopolie. Iedere andere burger KAN geweld uitoefenen, maar MAG dat niet van de overheid. Overigens erg handig als je als overheid burgers wilt uitknijpen….

 7. [4] NvdB,
  Zet de details van die verdediging en de these maar in je commentaar, anders valt niet ff na te gaan, of het allemaal de moeite waard is.
  Probleem met EU/EG is nu een keer, dat het Beelzebub is die de duivel te lijf gaat, om het maar eens in de taal van bijbelgeleerden te zeggen. Dus of libertariers in het algemeen daar zo vreselijk in geinteresseerd zijn waag ik te betwijfelen, maar dat is een andere kwestie.

 8. [5]

  "De DEFINITIE (ja, ja daar gaan we weer) van een monopolie is het door de overheid verleende alleenrecht een markt te bewerken."

  Nee, niet DE DEFINITIE.
  Zie Hal Varian, Microeconomic analysis, 3de editie, hoofdstuk 14 en van dezelfde auteur, Intermediate Microeconomics, 6de editie, hoofdstuk 24, R.S. Pindyck en D.L. Rubinfeld, Microeconomics, 4de editie hoofdstuk 10, A. Griffiths en S. Wall, Intermediate Microeconomics, hoofdstuk 7, Eijgelshoven, Nentjes en van Velthoven, Markten en Overheid, 3rde druk, hoofdstuk 6, D.E. Waldman en E.J. Jensen, Industrial organisation, 2de editie, blz 37 e.v.

  Om enigzins in jullie richting te komen zou je nog kunnen stellen dat een monopolie een alleenrecht is. Evenwel gaat het in deze context om de definitie van monopolie die door de aangehaalde auteurs wordt gebruikt.
  De link met de overheid is er geheel niet, zo kan ik aan eenieder een monopolie op mijn product verstrekken.

  @ punt 2. Je stelling was dat de EU de landen niet zou aanpakken. Dat is klaarblijkelijk een onjuiste stelling. Over rechtvaardiging is niet gesproken.

  [7]
  De link met de overheid komt bij mij gekunsteld over. Overigens kom je met je redenatie dat alle rechten van de overheid komen (delegatie) logischerwijze tot de conclusie dat niet het individu, maar de staat de basiseenheid van de samenleving is. Maar nu de overheid niets anders is dan een groep burgers, zou dat betekenen dat rechten uit de collectiviteit voortvloeien. In andere woorden: Mijn vrijheid is door de overheid c.q. gemeenschap bevolen. Komt dicht bij de twee zwaarden leer overigens.

  [8]

  Zodra ik de korte samenvatting heb zal ik die aan hub doorgeven en in een commentaar posten.

 9. [9] Het kan aan mij liggen maar ik vind al dat geneuzel over definities niet zo erg interessant. Dat is prachtig voor de mensen de er een levenswerk van hebben gemaakt om alles exact zo te benoemen dat er geen gevoel of persoonlijke inbreng meer mogelijk is.

  Ik bemerk dat de laatste tijd “De Vrijspreker”ook niet gevrijwaard hiervan blijft. Ik heb al meer verteld ik ben niet zo’n geleerd persoon en bezit geen 200 delige encyclopedie om alles nog eens een keertje op te zoeken. De meeste tijd gaan op aan dit geneuzel zonder dat het ook maar iets bijdraagt aan de echte discussie. Soms lijkt het meer op een dood maker.

  Ik heb maar een echte vraag. Wanneer wordt de democratie in Nederland afgeschaft en deze vervangen door een op ijzeren discipline geschoolde dictatuur. Misschien dat de geleerde mensen hier in dit forum eens een antwoord op kunnen geven. Een datum graag. De rest beschouw ik als overtollige balast die niet het lezen waard is.

 10. [9] Ah op die fiets. Als er over een issue gesproken wordt in een bepaalde context dan hanteren we een bepaalde definitie. Dan kun je wel met allerlei andere definities komen maar dat heeft in een intellectuele conversatie weinig opbouwende kwaliteiten. Het ondermijnt enkel de discussie. Oftewel, ja je kunt allerlei neo-klassieke concepties van monopolie wel monopolie noemen en dan de hele tijd met die term gaan schermen, maar dat heeft weinig zin, behalve natuurlijk als de term claimen of de discussie ondermijnen een doel op zich is.

  Ik heb in alle reacties van je ook redelijk kunnen herleiden waar je vandaan komt (om het maar zo te zeggen); en dat het gegeven die herkomst niet raar is dat je me die definities aankomt. Maar de discussie ging nu net over het verschil tussen monopolie als verleende alleenrechten tegenover de veronderstelde neiging van het ontstaan van marktmonopolies en dán de onmogelijkheid dat een marktmonopolist een monopolieprijs kan berekenen (want dat is wat de neoklassieke economie verondersteld).

  "De link met de overheid komt bij mij gekunsteld over."
  Mij niet.

  "Overigens kom je met je redenatie dat alle rechten van de overheid komen (delegatie) (…)"
  Alle positieve rechten komen toch ook van de overheid, als dan niet via democratische weg?

  "(…) logischerwijze tot de conclusie dat niet het individu, maar de staat de basiseenheid van de samenleving is."
  Dat volgt daar helemaal niet uit, hoezo logischerwijs? Degene die rechten declareert is helemaal niet de de basis van een samenleving, noch die positieve rechten zelf zijn de basis van een samenleving.

  "Maar nu de overheid niets anders is dan een groep burgers, zou dat betekenen dat rechten uit de collectiviteit voortvloeien."
  Daar waren we al uit, dat dat zo gaat. Wat is het punt?

  "In andere woorden: Mijn vrijheid is door de overheid c.q. gemeenschap bevolen. Komt dicht bij de twee zwaarden leer overigens."

  Je positieve rechten/vrijheden wel ja. Te weten recht op arbeid, recht op onderwijs recht op …. etc.

  Je reductio ad absurdums volgen dus niet uit je analyse maar zijn of gewoon fouten in logisch redeneren (is fout maar no harm done) òf onterechte verdachtmakingen (dat is al wat minder) òf een combinatie van beiden (pazzop! :)).

 11. De uiterst SINISTERE agenda van de EU (dat wordt gedreven door haar super-bureaucraten) is NIET MINDER dan de TOEPSSING van de samengevoegde KOLONIALE ervaring van GB, F, NL, B, I, SP en P op de eigen Europese bevolking. En hoe men de eigen bevolking dient te bespelen heeft men vooral in Duitsland geleerd.

  Ten eerste. waren die overzeesche gebiedsdelen stuk v oor stuk artificieel MULTICULTUREEL en daaaaardoor tot zekere hoogte steeds opzettelijk instabiel gehouden … om het uitoefenen van GEZAG te vergemakkelijken en te faciliteren. Met name door de IMPORT van grote vreemdelingengroepen die als culturele eilandjes functioneerden die desgewenst op elkaar kunnen worden losgelaten.

  Ten tweede, was er steeds nauwkeurige en zeeeer vergaande controle en beheer zoniet monopolien over alle industriele en commerciele activiteiten. Steeds om gevaarlijke kapitaal vorming en accumulatie te voorkomen … en zowel als het importeren van wapens zowel als een capaciteit om het te produceren onmogelijk te maken. E.e.a. om eventuele rellen, onlusten en omwentelingen te voorkomen.

  Ten derde hield men steeds directe volksrepresentatie af en ver buiten de deur. In DAT opzicht zijn NL en B eerder een model voor de EU dan andersom.

  Wat CrimiNeeltje doet verbaast mij geen seconde …

 12. [10] Als je een discussie wilt voeren is het vaak handig om het eens te zijn over definities, anders komt die discussie niet veel verder dan alleen maar ‘gevoel’ en ‘persoonlijke inbreng’. Je treft dan het risico dat je jezelf buitenspel zet en de bijdragen inderdaad in geneuzel ontaarden.

  Een reactie op Hartman: het is mij ook een volkomen raadsel waarom de EU in dit geval microsoft heeft aangepakt. (Behalve om de spierballen te tonen en geld binnen te halen.) Grappig is dat een belangrijke concurrent van Windows het gratis Linux is. De stad Munchen is overgestapt op Linux en er zijn al heel wat bedrijven en particulieren die dat gedaan hebben. Een bedrijf dat moet opboksen tegen een ‘gratis’ concurrent kan ik, volgens welke definitie dan ook geen monopolist vinden.
  Jammer voor Microsoft dat er geen concurrerende gerechtshoven zijn.

 13. [11]

  "Als er over een issue gesproken wordt in een bepaalde context dan hanteren we een bepaalde definitie."

  Inderdaad. Of beter gezegd, de juiste of toepasselijke definitie. Dus in het mededingingsrecht gebruiken we de definitie uit de economische literatuur zoals die gangbaar is in beleidsdiscussies. Een juist gebruik van definities versterkt het debat. monopolies van overheidswege noemen we ofwel gereguleerde monopolies of staatsmonopolies (afhankelijk van wie daadwerkelijk produceert).

  "Ik heb in alle reacties van je ook redelijk kunnen herleiden waar je vandaan komt (om het maar zo te zeggen)"

  Als je geinteresseerd bent in mijn achtergrond wil ik daar best iets over zeggen hoor: mr drs, promovendus in de rechtseconomie (verbintenissenrecht), ondernemer, klassiek liberaal, heterosexueel, samenwonend, liefhebber van auto’s en motoren, vechtsportbeoefenaar, sportvlieger, zonder geloof, verder nog iets? 😉
  Ik meen niet dat Frenkelfrank zich beperkte tot positieve rechten i.d.z.v. positieve vrijheden. Hij maakte enkel een link tussen recht en befel door de overheid.

 14. [14] "Inderdaad. Of beter gezegd, de juiste of toepasselijke definitie. Dus in het mededingingsrecht gebruiken we de definitie uit de economische literatuur zoals die gangbaar is in beleidsdiscussies. Een juist gebruik van definities versterkt het debat. monopolies van overheidswege noemen we ofwel gereguleerde monopolies of staatsmonopolies (afhankelijk van wie daadwerkelijk produceert)."

  Mededingingsrecht is hier niet de context maar de rechtvaardiging van mededingingsbeleid in het algemeen en bepaalde beleidsacties in het bijzonder is dat. Dat is dus een filosofisch issue waar rechtstatelijke, economisch wetenschappelijke en andere zaken bij komen kijken. Terminologie die gangbaar is in beleidsdiscussies is hier irrelevant want biased.

  "Ik meen niet dat Frenkelfrank zich beperkte tot positieve rechten i.d.z.v. positieve vrijheden. Hij maakte enkel een link tussen recht en befel door de overheid."

  Lol, ik ga consistent in op jouw inconsistente reactie op Frenkelfrank en nu zeg je dat wat ik zeg niet volgt uit Frenkelfranks verhaal? Nee natuurlijk niet, maar het volgt wel uit jouw interpretatie ervan. Lees nog maar eens goed.

  En over je achtergrond, een en ander kan wel je animositeit verklaren voor bepaalde modellen en de menselijke cq collectieve rationele maakbaarheidsveronderstelling die daar aan ten grondslag liggen. No offence intended.

 15. [10] Wanneer wordt de democratie in Nederland afgeschaft en deze vervangen door een op ijzeren discipline geschoolde dictatuur. Misschien dat de geleerde mensen hier in dit forum eens een antwoord op kunnen geven. Een datum graag. De rest beschouw ik als overtollige balast die niet het lezen waard is.

  15 september 2019.

  Hoop uw vraag afdoende beantwoordt te hebben 😉

 16. [14]
  "Mededingingsrecht is hier niet de context maar de rechtvaardiging van mededingingsbeleid in het algemeen en bepaalde beleidsacties in het bijzonder is dat. Dat is dus een filosofisch issue waar rechtstatelijke, economisch wetenschappelijke en andere zaken bij komen kijken. Terminologie die gangbaar is in beleidsdiscussies is hier irrelevant want biased."

  Mededingingsrecht is niet de context want we hebben het over mededingingsrecht? Sorry hoor…

  "Lol, ik ga consistent in op jouw inconsistente reactie op Frenkelfrank "
  Nope, jij voegde een beperking toe en ging daarna daar op verder. Das geloof ik een stroman.

  "maakbaarheidsveronderstelling"
  Verklaart u nader a.u.b.

 17. [18] Tja als je tot een contradictie komt in het interpreteren van wat ik zeg, check your premises. Jawel, ik zeg dus wel degelijk dat mededingingsrecht NIET hetzelfde is als het zoeken naar een filosofisch wetenschappelijke rechtvaardiging ervan.

  "Nope, jij voegde een beperking toe en ging daarna daar op verder. Das geloof ik een stroman."

  Yep een ‘beperking’ tot positieve rechten omdat negatieve rechten niet consistent zijn met mijn verhaal over de (negatieve gevolgen van de) werking van democratie. En het monopolierecht is een positief recht, lijkt me zo. Hoezo stroman? Als je bedoelt dat mijn redenering een reductio ad absurdum is van jouw reactie op Frenkelfrank dan heb je gelijk, dat was ook precies de bedoeling.

  "Verklaart u nader a.u.b."
  welvaartsmaximalisatie, mededingingswetgeving als model (met neoklassieke veronderstellingen van perfect competition en definitie en betekenis van monopolies daar achter), etc etc. Dat veronderstelt een collectivistische cenrale rationele beslissingsactor, en daar waar noodzakelijk wordt het uitbesteed. Maar het is en blijft overheidshandelen onder de veronderstelling van sociale maakbaarheid met het geweldsmonopolie achter de hand.

 18. [16] Dank je wel voor deze zeer informatieve link. Het stuk op Mises geeft een zeer goede achtergrond van dit artikel en toont nog maar eens aan dat Neelie een echte crimiNeel is, een superrover een superstaat waardig.

 19. [13] "Jammer voor Microsoft dat er geen concurrerende gerechtshoven zijn"
  Gerechtshoven zijn ook een staatsmonopolie, en dat is niet alleen jammer voor Microsoft…

 20. Ha! Had ik nog niet gezien, maar het ministerie van Justitie in Amerika heeft felle kritiek geuit op de beslissing van het Europese hof, tot grote ergernis van crimiNeelie:
  "’Not done’, oordeelt Kroes. Ze vindt het onaanvaardbaar dat een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering een onafhankelijke rechtbank buiten haar eigen jurisdictie bekritiseert. ‘De Europese Commissie bekritiseert Amerikaanse rechtbanken niet en wij verwachten van de Amerikanen eenzelfde mate van respect.’"

  Hoezo onafhankelijk? Het Europese hof dat oordeelt over een zaak met zeer grote (prestige, alsmede jurisprudentie) belangen voor de EC. Tja…

  http://www.elsevier.nl/nieu

 21. [21] Eigenlijk wel grappig, ergens; monopolist beschuldigt marktleider van monopolisme.

  [18] Wat kan jij veel woorden vuil maken aan iets heel simpels. Check het woordenboek, volgens mij is dat een leidraad waar iedereen het wel mee eens is. Zo niet, dan wil ik ook best in een ander taaltje spreken hoor, maar geef me dan wel even een woordenboek, voor ik mezelf verspreek….
  Nogmaals; een monopolisme wordt altijd afgedwongen, en aangezien de overheid een geweldsmonopolie heeft en dus de macht heeft, moet het wel de overheid zijn die een monopolisme afdwingt.
  Maar zelfs al zou ik in je woordenspelletje meegaan; Microsoft is niet de enige aanbieder, en is dus sowieso geen monopolist.

 22. [18]

  "Jawel, ik zeg dus wel degelijk dat mededingingsrecht NIET hetzelfde is als het zoeken naar een filosofisch wetenschappelijke rechtvaardiging ervan."
  Blijft een discussie over het mededingingsrecht.

  "Yep een ‘beperking’ …. precies de bedoeling."
  Ik beperkte mij niet tot die rechten die mij goed uitkwamen, maar ok. Monopolierecht lijkt mij geen positief recht, daar het oproept tot een dulden: Dulden dat ik de enige ben die het goed verkoopt. Vraagt geen positieve handeling van anderen.
  "welvaartsmaximalisatie, mededingingswetgeving als model (met neoklassieke veronderstellingen van perfect competition en definitie en betekenis van monopolies daar achter), etc etc. Dat veronderstelt een collectivistische cenrale rationele beslissingsactor, en daar waar noodzakelijk wordt het uitbesteed. Maar het is en blijft overheidshandelen onder de veronderstelling van sociale maakbaarheid met het geweldsmonopolie achter de hand."

  Dus als ik mijn welvaart maximalizeer door een vrijwillige uitruil van goederen en diensten veronderstelt dat een collectivistische centrale rationele beslissingsactor?
  Nee, dat kun je niet bedoelen. Gaarne nog een aanvullende toelichting, want dit klinkt niet logisch. Zou je jouw redenatie misschien wat uitgebreider met mij willen delen?

  [18]
  "een monopolisme wordt altijd afgedwongen, en aangezien de overheid een geweldsmonopolie heeft en dus de macht heeft, moet het wel de overheid zijn die een monopolisme afdwingt."

  Bedoel je nu de normale definitie van monopolie als de marktsituatie waarin maar 1 aanbieder bestaat of de minder bruikelijke definitie van een recht van exclusief verhandelen?
  Mij lijkt het laatste, en hoewel onjuist in deze context wil ik daar in dit commentaar best in meegaan. Het monopolie moet dan op basis van een contract ontstaan (exclusiviteitsovereenkomst met een buitenlandse fabrikant b.v.). De handhaving van dat contract kan d.m.v. de overheid plaatsvinden, maar er kan ook sprake zijn van een relationeel contract of een uitwisseling van gijzelaars die wanprestatie van de wederpartij voorkomt. Maar dat gaat wel heel erg ver.
  Overigens wordt in deze context uit duidelijk dat het moeilijk is om over "de" overheid te spreken. Gaat het om de buitenlandse centrale overheid, de commissie, de Nederlandse overheid?

  "Microsoft is niet de enige aanbieder, en is dus sowieso geen monopolist."
  Ja en nee. Ja, M$ is inderdaad geen monopolist voor de markt van besturingssoftware. Nee, M$ heeft het alleenrecht op haar intellectueel eigendom en is wat dat betreft monopolist. Gerechtvaardigd indien men patenten e.d. rechtvaardig / efficient acht.

  Mijn opmerking beperkte zich slechts tot de onjuiste noodzakelijke link tussen monopolie en overheid.

  De uitspraak van het hof lijkt mij niet de juiste en pijnlijk achterhaald in de tussentijd. M$ is een monopolist, maakt aanzienlijke overwinsten als gevolg van die positie, maar de dynamische (in)efficientie van die overwinsten is niet vastgesteld door het hof. Ik hanteer dan liever het principe van tien schuldigen op straat dan een onschuldige in de bak.

 23. [17]
  WELLUKKE … demecrasjie? Nederland heeft noooit geen demecrasjie gekent en de uitdrukking "parlementaire demcrasjie" hebben de spindoctors in Madison Avenue bedacht …

 24. Bill Gates verdient een enorm standbeeld en grote verering door de linksen.
  Hij heeft immers de personal computer, met zijn simpele muisklik en zijn virtuele knopjes, bereikbaar gemaakt voor elke arbeider!
  Elke arbeider kan zich nu in alle kennis van de wereld verdiepen, tegen zeer geringe kosten.
  Daarbij heeft Gates geen gebruik gemaakt van wapens, gevangenissen en marteling.
  Een held voor elke proletarier.

 25. Even nog over Neelie : bij VROM liep jaren geleden een onderzoek naar TCR/Smit-Kroes stuk omdat uit dossiers stukken waren verdwenen. Toeval ?

Comments are closed.