Politici nemen bewust risico door het negeren van roep om een referendum.

Het kabinet heeft afgelopen week besloten dat het geen referendum wil houden over de nieuwe versie van de voormalige EU-Grondwet, nu opeens Hervormingsverdrag geheten. Het Hervormingsverdrag alias de EU-Grondwet 2.0 zal in grote lijnen hetzelfde bevatten als de vermaladijde EU-Grondwet die door Nederlanders en Fransen in het voorjaar van 2005 werd verworpen.

De definitieve versie van het verdrag wordt overigens pas in oktober van dit jaar vastgesteld. Het kernpunt zal ongewijzigd blijven, namelijk overdracht van de Nederlandse soevereiniteit op tal van terreinen aan Europa.
Nederland geeft dus een groot deel van de onafhankelijkheid die het in 1648 officieel verkreeg weer op. Niets bijzonders, zullen EU-adepten zeggen, dat proces is al in gang gezet met het Verdrag van Rome van 1957. Die bewering klopt tot op zekere hoogte. In het Verdrag van Rome werden de vier basisvrijheden van de gemeenschappelijke markt vastgelegd: vrijheid van personenverkeer, vrijheid van vestiging, vrij verkeer van goederen en diensten en vrijheid van kapitaalverkeer. Verder mocht er ook niet meer naar nationaliteit worden gediscrimineerd door de lidstaten. Het Verdrag van Rome schiep dus een gemeenschappelijke markt, ten voordele van de burgers. Het heeft uiteindelijk nog tientallen jaren geduurd voordat alle lidstaten deze vrijheden ook daadwerkelijk wisten te effectueren voor de EU-burgers.

Door de uitbreiding van het aantal lidstaten van Europa en de toename van het aantal taken dat de EU op zich nam, is er een probleem ontstaan met de besluitvorming binnen de EU. Beter gezegd: met de slagvaardigheid van de besluitvorming.
Het Hervormingsverdrag zoekt de oplossing, net als de weggestemde EU-Grondwet, in de vestiging van een Europees centraal gezag. Terug dus naar de tijd van Karel V, die ook een centralistische politiek voerde. EU-voorzitter Barroso grapte in juli 2007 – nadat de regeringsleiders tot overeenstemming waren gekomen over de EU-Grondwet 2.0 – al over een nieuw ‘empire’ dat was gevestigd. (link: www.youtube.com/watch?v=c2R…) Kortom, de Grondwet 2.0 is de geboorteakte van een ‘Brussels Empire’, niets meer en niets minder.

De vraag moet gesteld worden of dat is wat Nederlandse EU-burgers willen. Sommigen willen het vast wel. Anderen zullen het alleen willen als Nederland op bepaalde terreinen baas in eigen land mag blijven, zoals volkshuisvestingspolitiek, sociale zekerheid, arbeidsmarkt- en immigratiebeleid en noem maar op. Weer anderen zullen gewoon tegen zijn omdat zij helemaal geen politieke eenheid willen in Europa, zij vinden een gemeenschappelijke markt met vrij verkeer en vrije vestiging wel voldoende. Meer hoeft niet, al helemaal geen ‘Brussels Empire’.

Juist om duidelijkheid te krijgen over de vraag in welk standpunt een meerderheid van de Nederlanders zich kan vinden, is een referendum over deze Grondwet 2.0 gewenst. Dat de Haagse politici – SP en PVV tot nu toe uitgezonderd – dat niet willen, getuigt niet van veel vertrouwen in het eigen vermogen om draagvlak te scheppen in het land. Het feit dat het kabinet zelfs de Raad van State zover heeft gekregen dat dit hoog college van staat uitspreekt dat de soevereiniteitsoverdracht geen conflict met de grondwet schept en ook geen referendum nodig maakt, getuigt niet van veel zelfrespect bij de Raad van State (link: www.raadvanstate.nl/advicep… ), die zich gedraagt als de buikspreekpop in plaats van de adviseur van het kabinet.

Het kabinet Balkenende-IV speelt hoog spel met dit soort manipulaties. Nederlanders hebben best wel door dat het advies van de Raad van State een schaamlap is van bange politici. Het negeren van de onvrede met de manier waarop de Grondwet 2.0 er doorheen gejast dreigt te worden, zou de verhoudingen tussen kiezers en gevestigde partijen opnieuw op scherp kunnen zetten, terwijl die nu juist weer enigszins genormaliseerd waren.

Kortom: bedenk goed, politici, wat u met deze laatste referendumkans doet!
————————————
Ingezonden door Paul Verhaegh

15 REACTIES

 1. Uitstekende observering van Paul Verhaegh, iets waar wij al jaren op hebben gehamerd en dat is dat de soevereiniteit van Nederland nu wordt overgedragen aan een vreemde mogendheid, de EU-superstaat. Zoals Verhaegh al zegt speelt dit kabinet hoog spel, enerzijds het hoogverraad wat wordt gepleegd ten aanzien van de onvrijwillige soevereiniteitsoverdracht en anderzijds de volledige minachting van de stem van het Nederlandse volk, alleen een dictatuur waardig. De roep om revolutie neemt allleen maar toe.

 2. "Juist om duidelijkheid te krijgen over de vraag in welk standpunt een meerderheid van de Nederlanders zich kan vinden, is een referendum over deze Grondwet 2.0 gewenst. Dat de Haagse politici – SP en PVV tot nu toe uitgezonderd – dat niet willen"

  Dat is natuurlijk geklets. PVV en SP willen geen referendum omdat ze de wil van de kiezer willen weten, maar enkel omdat ze weten dat het dan mogelijk weggestemd wordt.

  En als libertarier is ‘de wil van de meerderheid’ nu niet iets wat interessant laat staan relevant is. De wil van de meerderheid is ook dat ‘rijken’ meer belasting gaan betalen …

 3. Prima artikel.
  Zoals ik al vaker heb gezegd is de vraag, of hier sprake is van "diplomatiek landverraad" door de Raad van State (inbreuk op art. 99 van het Wetboek van Strafrecht). Hieronder valt ook beraming van een misdrijf tegen de staatsveiligheid.
  In dat geval kan men aangifte doen tegen de verantwoordelijke autoriteiten en juristen en hen mogelijk strafrechtelijk doen vervolgen.

 4. [3]
  De Grondwet staat toe om (delen van) de souvereiniteit op te geven. Een zeer bekend voorbeeld van een opgeven van souvereiniteit is het NATO verdrag. Daar wordt namelijk een zeer belangrijk aspect van de souvereiniteit, het aangaan van oorlog en het sluiten van vrede, gedelegeerd. Ook de eerdere EGKS, EEG en EU verdragen behelsden een gedeeltelijke overdracht van souvereiniteit.

  Juridisch ben je dus kansloos. je kunt beter proberen toch het referendum te krijgen (of hopen dat de Denen of Zweden "Nee" zeggen).

 5. Als Hollander (inwoner dus van het graafschap Holland) zou ik ook wensen dat de soevereiniteit van dit mooie graafschap nimmer was overgedragen aan de Nederlandse eenheidsstaat. Eerst in 1579, toen Holland deel ging uitmaken van een unie met andere provincies, en later in 1795, toen die Unie een centrale staat werd.

 6. [4] Klassiek, je vergeet dat er detsijds geen aangiftes gedaan zijn. Ik denk niet dat Spynose kansloos is. Bovendien zou de exposure tot ver buiten Nederland reiken. Ik zou zeggen: wie durft?

 7. [4] KL,
  Haast elk verdrag houdt het opgeven van een deel van de soevereiniteit in. Maar het gaat erom, of de politici zich daarbij aan de grondwettelijke procedures houden. En dat is soms maar de vraag.

  Dat was met name de vraag bij het EU-verdrag (Verdrag van Maastricht) en bij de invoering van de Euro. Het is ook zo, dat onze grondwet geen bindend referendum kent.

  In het onderhavige geval denk ik eerlijk gezegd ook, dat er juridisch gezien geen eer aan te behalen valt.

  [6] Jack,
  Kun je hierop wat dieper ingaan? Ik ben geen staatsrechtgeleerde. Bij voorbaat dank.

  SpyNose

 8. [2]
  Armin,

  Inderdaad, laten we nu niet ineens hypocriet gaan doen over "democratie".

  Al moet natuurlijk wel gezegd worden dat libertariërs over het algemeen eerlijk zijn in hun afkeer van de dictatuur van de meerderheid. De SP en PVV, en alle andere partijen zoals het CDA, PvdA en VVD, beweren democraten te zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze zo anti-democratisch en regentesk als de pest. En zij hebben niet een agenda waarin individuele vrijheid boven democratie en dictatuur verheven staat, maar een agenda van gedwongen onderwerping aan hun willekeurige wensen.

  Als ze daarbij democratie kunnen gebruiken zullen ze het doen. Maar als ze gewoonweg over de hoofden van mensen heen kunnen regeren via Brusselse bureaucraten, zullen ze dat ook zeker niet laten.

 9. [5]
  Hollander,

  Als bewoner van de gemeente kun je ook je soevereiniteit opeisen. En nog beter, waarom niet gewoon je soevereiniteit als kleinste ondeelbare minderheid en autonoom bestuursorgaan opeisen: als individu. In plaats dat de politici lopen te huichelen over "In Nederland regelen wat kan, en in Europa wat moet", kunnen ze beter zeggen dat het individu gewoon 99,99% van zijn beslissingen neemt, en alleen die eventuele 0,01 mag dan door Nederland worden gedaan. Al dan niet in samenwerking met andere vrije landen.

 10. Ik wil inderdaad geen politieke eenheid in europa. Ik wil het liefst helemaal geen geografische afgebakende eenheden.

  Overigens staan dit artikel nu ook op nujij. Stemmen dus!

 11. Het parlement van de EUSSR wordt steeds door een overduidelijke minderheid gekozen. Daar verbindt het politbureau geen conclusies aan.
  De grondwet werd door een overduidelijke meerderheid verworpen.
  Ook daar heeft het politbureau lak aan.
  Balkende zou, in plaats van kruipen, alle andere regeringsleiders moeten uitdagen in hun eigen land ook een referendum te houden over die grondwet of matig gewijzigde grondwet.
  Dan zien we wat al die Europeanen er werkelijk van denken.
  Ierland zal wel voor stemmen, want ze hebben hun rijkdom aan de EU te danken, hoorde ik al iemand zeggen. Maar Ierland ontwikkelde zich, zonder die grondwet.
  En geen enkele politicus kan uitleggen waarom open grenzen het terrorisme beter tegenhouden dan dichte grenzen.

 12. Ik spreek de hoop uit dat de bom onder dit kabinet snel zal afgaan.

  Politici die eerst het volk laten kiezen en vervolgens hetzelfde volk bij een gewijzigde versie niet meer laten kiezen zijn niet waard dit land te besturen.

 13. Waargebeurd verhaal:

  Lang geleden niet hier ver vandaan in een klein landje kwamen 500.000 mensen op de been voor een demonstratie tegen het plaatsen van kenrnwapens gericht op het stoutste jongetje van de wereld. Het stoutse jongetje is inmiddels overleden. De kernwapens werden overigens wel stiekem geplaatst maar dat zei de meneer niet tegen de kinderen. Die 500.00 mensen van toen zijn inmiddels ook oveleden of op zijn minst hersen dood. Tegenwoordig praten we wat vormen we een mening die niet de onze is en gaan sóchtends weer naar ons werk. We hebben het lekker druk nu. We hebben geen tijd meer om op een zaterdag (mijn dochter tenist op zaterdag) een demonstratie te houden tegen de meneer. De meneer is een gelukig mens hij doet wat hij wil. En wij doen wat hij wil, met gemopper weliswaar maar morgen zullen we toch weer naar ons werk moeten en ach volgende week weer het Nederlands elftal op TV. En om met de woorden van 1 van de meest inteligente jongen van Nederland te spreken: eens dan komt er een dag voor jouw dat het geluk ook naar jou lacht(F. Bauer). Zo zie je maar alles komt goed. En wat betreft die Europese grondwet die komt er toch. Ben ik blij dat we een een land wonen waar we dingen opgedrongen krijgen en er wel over mee kunnen praten. Jammer dat als we praten de meneer net een dutje doet. En wij morgen weer naar ons werk moeten.

Comments are closed.