De EU Kosten Ticker van de Vrijspreker is aangepast aan de hand van het EU-trend rapport 2006 van de Algemene Rekenkamer.De oude versie hanteerde de totale uitgaven voor 2002 (4467,4 miljoen Euro) als gemiddelde voor alle opvolgende jaren. De ticker is nu gecorrigeerd met de cijfers voor 2003 en 2004 (respectievelijk 4919,5 en 5268,8 miljoen Euro *)

De ticker laat de totale afdracht van Nederland aan de EU zien en dus niet de netto afdracht die meestal wordt getoond. De Algemene Rekenkamer zegt hierover zelf:

“Voor de gelden die Nederland jaarlijks aan de EU afdraagt – circa ¤ 5 miljard – is wederom niet zeker of ze juist zijn besteed. Informatie over de doeltreffendheid van het EU-beleid in de lidstaten is dun gezaaid. Dat geldt ook voor Nederland. Hierdoor kunnen sommige ministeries nationaal en Europees beleid niet goed op elkaar afstemmen. Het risico bestaat dat er sprake is van overlappend, tegenstrijdig of ontbrekend beleid.
De voorstellen van de Europese Commissie om de financiële controle en verantwoording in de EU te verbeteren, stagneren vanwege tegenstand in veel lidstaten. Nederland heeft zich wél positief opgesteld.”

Zie ook Fraude, mismanagement en verspilling – een analyse van ’t European Court of Auditors Report
Plaats ‘m op uw eigen website door onderstaande code in de HTML van uw pagina(s) te copieren:

<script src="https://www.vrijspreker.nl/euticker.js" type="text/javascript"></script>

* De bijdrage aan ’t Europese Ontwikkelingsfonds – 127,4 miljoen in 2004 en 149 miljoen in 2005 – zijn niet meegenomen omdat die geen onderdeel uitmaken van de algemene EU-Begroting.
* Voor ’t aantal gezinnen zijn de laatste cijfers van ’t CBS gebruikt; 5.791.698 huishoudens (2007).

29 REACTIES

 1. Klopt het dat nog is exclusief kosten Uruzgan en Ontwikkelingshulp?
  Ook geld van productieve Nederlanders dat naar het buitenland in bodemloze putten verdwijnt.

 2. Volgens mij betekent dit een forse verhoging van de kosten per gezin vergeleken met de vorige versie van de ticker; die zat nog onder de 3.500 euro, als ik het wel heb. En dat vond ik al erg genoeg…

 3. [1] Als je met FF Firefox bedoelt snap ik je post niet goed. Ik gebruik al heel lang Firefox en de ticker heeft altijd gewerkt.

 4. [3] De oude versie gebruikte ’t aantal belastingbetalers (7200000) voor ’t aantal gezinnen, dat is nu gecorrigeerd.

 5. Niet geheel on-topic, maar wel EU gerelateerd: Giscard d’Estaing spreekt weer met dubbele tong. Na eerst de Europese burgers gewaarschuwd te hebben dat zij belazerd worden met het nieuwe EU verdrag omdat het wel degelijk gewoon de oude grondwet is waarschuwt hij nu de Europese regereingen om vooral niet toe te geven aan de roep om een referendum: http://www.nrc.nl/europa/ar

  (onder voorbehoud, betrouwbaarheid van NRC is niet wat zij ooit geweest is, maar dit oogt legitiem)

 6. [2] Exclusief die kosten inderdaad. Dit is puur ’t bedrag wat naar de algemene EU Begroting gaat, dus niet de extras

 7. Lijkt me een goed idee om eenzelfde tikker voor de overheid te maken!

  Vanaf 2002 zijn dat 5 jaren 150 miljard over 7,2 miljoen huishoudens. Kunnen we beginnen met Euro 104 166,66.

 8. [8] Als iemand de details hiervoor kan doorgeven dan geen probleem. 7,2 miljoen is ’t aantal belastingbetalers overigens, niet ’t aantal huishoudens.

 9. [5] Op Libertarian.nl staat de oude versie nog. Die staat vandaag op exact ¤ 3.500, gisteren nog op ¤ 3.499.

 10. "Afdrachten aan de Europese Unie kosten de rijksoverheid in 2008 7,69 miljard euro." ^^

  Na de Europese verkiezingen van juni 2004 zag de zetelverdeling tussen de landen er als volgt uit:

  * Duitsland 99
  * Frankrijk 78
  * Italië 78
  * Verenigd Koninkrijk 78
  * Spanje 54
  * Polen 54

  * Roemenië 35
  * Nederland 27
  * België 24
  * Griekenland 24
  * Portugal 24
  * Tsjechië 24
  * Hongarije 24

  * Zweden 19
  * Oostenrijk 18
  * Bulgarije 18
  * Denemarken 14
  * Finland 14
  * Slowakije 14
  * Ierland 13

  * Litouwen 13
  * Letland 9
  * Slovenië 7
  * Estland 6
  * Luxemburg 6
  * Cyprus 6
  * Malta 5

  Goh, ik ben benieuwd hoeveel Polen’s afdracht aan de unie is, gedeeld door de 54 zetels die zij hebben.

  Vergelijk dat maar eens door de nederlandse afdracht gedeeld door onze 27 zetels.

  Vind het zo krom: Landen waarvan de netto afdracht een schijntje, nul of zelfs netto ontvangen van de unie, hebben het dubbele aantal zetels.
  Dubbel zoveel vingers in de pap tegen nul kosten.

 11. …en dan laten we anderhalf miljard op tafel liggen aan subsidies omdat de overheid niet oplet?

 12. Echt belachelijk om alleen naar de kosten te kijken en niet naar de baten. Volkomen inhoudsloos zo’n ticker, want het neemt niet in beschouwing de welvaartswinst ald gevolg van de interne markt (2,2% extra economische groei in de periode 1992-2006 en 2.750.000 extra banen). En daarnaast – toch niet onbelangrijk voor zogenaamde vrijdenkers – de noet-economische winst: onmogelijk maken van oorlog tussen EU-lidstaten, verankeren van allerlei mensenrechten.

  Kijk eens wat verder dan je Hollandse portemonnee dik is, zou ik zeggen. En als je cijfers citeert, doe dat dan op een betrouwbare en eerlijke manier.

 13. De rekenkamer kijkt – zoals de rekenkamer zelf heel duidelijk uitlegt -naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitgaven. Oftewel: wordt het geld precies volgens de regels uitgegeven en worden met die uitgaven de beleidsdoelen gediend.

  Het ligt voor de hand dat de doelmatigheid van uitgaven niet 100% gegarandeerd kan worden. Lijden hogere salarissen voor verpleegkundigen tot betere gezondheidszorg? Waarschijnlijk wel, maar dat is moeilijk in cijfertjes uit te drukken.

  Onrechtmatigheid in de uitgaven, betekent ook niet meteen dat er iemand zit te sjoemelen. Soms wel, maar lang niet altijd. De financiële regels van Europa zijn zodanig moeilijk, dat mensen makkelijk vergissingen kunnen maken. Vraag dit maar na bij de Rekenkamer.

  De vraag hoeveel iets kost, zonder je af te vragen wat het oplevert is onzinnig. 150.000 euro is een boel geld, maar voor een vrijstaand huis is het best een goeie deal.

 14. [14] Ik ben het helemaal met Jansen eens. Er is een tendens om alleen maar te zeuren om alles wat fout gaat en een hoop geld kost, maar denk ook eens aan wat het allemaal oplevert: meer economische groei, meer banen, betere publieke voorzieningen, geen visum voor reizen naar het buitenland (elk tripje!), makkelijk werken en studeren in het buitenland, monetaire stabiliteit. En wat Jansen ook terecht aanhaalt: het oorspronkelijk idee van nooit meer oorlog in Europa dat voor Adenauer en De Gaulle een uitgangspunt was om tot nauwere samenwerking te komen. De Libertariërs moeten maar op een eiland gaan zitten waar zij hopelijk geen zorg nodig hebben en niet naar het buitenland willen reizen of via een weg willen rijden een bibliotheek in willen, of andere publieke voorzineingen nodig hebben….

 15. Dus in 2004 koste het NL 150 miljoen. Als we dat eventjes delen door het aantal inwoners 150/16 = 9,38 euro per jaar. Delen door het aantal maanden is dat toch snel 0,78 euro of 78 eurocent per maand per inwoner. Ik moet toch zeggen dat het in de buurt komt van 0,03% van mijn bruto maandsalaris… dit zijn toch wel enormeuh bedragen

 16. [16] Mis, die 150 miljoen zijn alleen de bijdrage aan ’t Europese Ontwikkelingsfonds die dus expliciet NIET zijn meegenomen in de ticker.

 17. Ja ik zie dat het hier gaat om de kosten van de EU, dat suggereert dat de EU iets is wat geld KOST.. dat is natuurlijk niet waar omdat Nederland enorm veel geld aan de EU verdient ik geloof iets van 30 miljard per jaar.. Dus dikke onzin wat jullie website suggereert..

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 18. Het zijn iig vooral ondernemers, die van het vrije handel geld verdienen en vervolgens belasting betalen aan de Nederlandse staat. Ik denk dat geld verdienen eigenlijk een van de weinige plus punten van EU is. Er zijn verder veel min punten waarover we dienen te discussieren maar juist het argument dat we geld verliezen aan de EU is taalloze keren van alle kanten werlegd…

 19. @Oscar [20]:

  Het zijn iig vooral ondernemers, die van het vrije handel geld verdienen en vervolgens belasting betalen aan de Nederlandse staat. Ik denk dat geld verdienen eigenlijk een van de weinige plus punten van EU is. Er zijn verder veel min punten waarover we dienen te discussieren maar juist het argument dat we geld verliezen aan de EU is taalloze keren van alle kanten werlegd…

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [23]:

  Ja er is vrije handel in de Europese Unie daarover gelden internationale afspraken zoals afschaffing van het invoertarief. Daarnaast is er ook vrijheid van Transport binnen de EU en Open Grenzen die de vrije handel verder stimuleren.

  Het is vanzelfsprekend dat alle belastingen die de burger betaalt aan de Nederlandse overheid bij de burger terecht komt in verschillende vormen. Een gedeelte van de EU begroting wordt ook besteed in Nederland in de vorm van Subsidies b.v voor ontwikkeling van (relatief) achtergebleven provincies zoals Friesland en Flevoland. Verder bestaat er een Erasmus beurs waar bijna alle Nederlandse studenten die naar het buitenland gaan, gebruik van maken. Meer informatie kun je vinden op de website van de EU.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 21. @Kiril [24]:

  Er wordt dus overal binnen de EU 0% importheffingen gevraagd, 0% belastingen geheven en men is volledig vrij om in alle goederen die maar bestaan (inclusief cocaine, hasj en wapens) te handelen binnen de EU en er bestaan ook geen EU-landbouwsubsidies? Dat wist ik niet.

  “Het is vanzelfsprekend dat alle belastingen die de burger betaalt aan de Nederlandse overheid bij de burger terecht komt in verschillende vormen. Een gedeelte van de EU begroting wordt ook besteed in Nederland in de vorm van Subsidies b.v voor ontwikkeling van (relatief) achtergebleven provincies zoals Friesland en Flevoland. Verder bestaat er een Erasmus beurs waar bijna alle Nederlanders die naar het buitenland gaan, gebruik van maken. Meer informatie kun je vinden op de website van de EU.”

  Belastingen en subsidies horen niet bij vrije handel. Als die belastingen in de vorm van subsidies in achtergebleven provincies terecht komen, dan komen die belastingen dus niet bij de burger terecht.

  Kiril [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Oscar [25]:

  Kijk.. Wat de EU-landbouwsubsidies betreft, weet ik daar weinig over, volgens mij bestaan ze niet meer.
  Ja dat klopt, er worden 0% importheffingen gevraagd, Ik weet niet welke belastingen je verder bedoelt..
  Ja men is volledig vrij om in alle goederen te handelen die er bestaan.. Het handelen in drugs is zoals je misschien weet verboden door de wet, hoewel er veel meer gesmokkelt wordt dan vroeger..
  Ik weet niet wat je precies bedoelt met “Burger”. Voor mij betekent burger : een ondernemer, een werknemer, een student of een gepensioneerde. De EU en de Nederlandse overheid besteden veel belasting aan het onderwijs, de AOW, uitkeringen voor werklozen en zo voort, het maken van beleid voor imigraten etc.
  Het geld dat geinvesteeerd wordt in achtergebleven provincies komt wel degelijk bij de burger terecht, natuurlijk niet in de vorm van “gratis geld” maar voor bijvoorbeeld bouw van gebouwen en wegen, het beheer van milieu, dijkbouw etc.

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 23. @Kiril [26]:

  Het gaat om herverdeling van geld van de ene, productieve, burger naar de andere, minder productieve, burger. Die herverdeling vindt plaats door middel van geweld. Daar maak ik bezwaar tegen.

  Mensen mogen niet zelf bepalen waarin zij willen handelen. Daar maak ik bezwaar tegen.

  Er worden voor miljarden aan landbouwsubsidies verstrekt en de overschotten worden vervolgens gedumpt in de Derde Wereld, terwijl er nog steeds importheffingen bestaan voor producten uit de Derde Wereld. Daar maak ik bezwaar tegen.

 24. Ja ik begrijp het, ik ben zelf ook tegen dat soort bleid… maar ik blijf wel objectief..

  Ik ben een student en ik heb Europakunde gestudeerd en wil u vrzekeren dat Nederland wel degelijk veel geld heeft verdient en de minder productive burgers van Nedrland en alle EU-lid staten via veel verschillende projecten zijn gesteund , het gaat om projecten voor b.v reintegratie en Herstructurering van de Arbeidsmarkt.

  Wat ik probeer uit te leggen is dat de stelling dat Nederland geld verliest aan de EU nergns op gebseerd is en is daardoor misleidend.

  Ik zal eerder bweren dat Nederland geld verliest aan de burocratie binnen de Ministerie van defesie maar dat is een ander verhaal…

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 25. @Kiril [28]:

  Mijn probleem is niet het geld verdienen, maar probleem is de herverdeling die gebaseerd is op georganiseerde roof. Buitendien is het niet de Nederlandse burger die geld verdient aan de EU-zwendel, maar bepaalde Nederlandse burgers die door de overheid worden begunstigd.

  De overheid ‘verdient’, na groep A te hebben afgeperst, geld om aan groep B te geven.

  Ik maak bezwaar tegen de initiatie van geweld. Ook als dat geweld wordt toegepast door organisaties die zich een monopolie op het uitoefenen van agressief geweld aangematigd hebben.

Comments are closed.