Dankzij onze volstrekt hardleerse minister-president, is het referendum over de Herziene Grondwet, een stuk naderbij gekomen.

In plaats van het afschieten van een initiatiefwet over te laten aan de VVD-fractie van de Eerste Kamer, heeft de regering de zaak meteen op scherp gezet door aan te kondigen een initiatief wet niet te zullen contrasigneren.

De kwestie is daarmee tot een prestigeconflict tussen regering en parlement geworden.
Pechtold heeft intussen bezwaar aangetekend omdat volgens hem door de kamers aanvaarde initiatiefwetten altijd zijn gecontrasigneerd.
Maar dat is het punt helemaal niet. Het punt is dat onze constitutie weliswaar het correctieve referendum uitsluit, maar een adviserend referendum wordt er niet door uitgesloten.

Het kabinet beroept zich op het advies van de Raad van State dat een referendum niet nodig is omdat de constitutionele elementen van de Europese Grondwet zouden zijn verdwenen. Maar dit doet absoluut niet ter zake. Het parlement mag er zich te allen tijde via een consultatief referendum vergewissen of een wetsvoorstel of de goedkeuring van een verdrag voldoende draagvlak heeft onder de kiezers.

Het gunstige van een en ander voor de tegenstanders van Hernoemde Grondwet is dat het niet anders kan dan dat de huidige manoeuvre van de regering de grote argwaan zal losmaken onder de kiezers ten aanzien van de stelling dat er iets wezenlijks veranderd is in vergelijking tot de Europese Grondwet.

De regering heeft zich weer eens in het eigen ben geschoten. Hopelijk zullen ook de VVD-leden van de eerste kamer nu bloed ruiken. Ze kunnen zich geruggensteund weten door een artikel van Bolkestein in de Volkskrant van gisteren. Daarin sprak hij zich uit voor een tweede referendum en verwees meteen de stelling naar de rommelzolder dat Nederland het zich niet kan permitteren om nog eens “nee” te zeggen.
—————————————–
Ingezonden door Nico Roos

17 REACTIES

 1. Ik hoop dat een VVD zich nu niet laat ringeloren. Maar die zijn veel te bang. Die durven geen echte maatregel te nemen.En ook die schikken zich onder de partij-discipline.
  Frits Bolkestein is kennelijk een uitzondering. Zeker p bepaalde punten.

  Toch zal er veel meer protest moeten klinken om het referendum te krijgen.
  En daarna nog meer om de Hernoemde Grondwet af te schieten.

 2. wedden dat er geen referendum komt?

  of mag dat niet?

  Overigens het beste argument om geen referendum te houden is: dat er al een over hetzelfde verdrag is geweest, en toen is het al afgestemd.

 3. [2] Dat klopt elemaal, maar ondanks dat BLIJKT dat Balkenende en trawnten zich daar niets van aantrekken.
  Zelfs onmiddellijk na het NEE zijn zij begonnen met manipuleren om hun zin (soevereiniteit overdragen aan de EU) toch door te voeren.

  Dus nu zien we dat JPB de Hernoemde Grondwet de volgende maand gaat ondertekenen.
  TENZIJ een Tweede Kamer of het volk hem tegenhoudt. Dat zie ik nog niet gebeuren.

  Het referendum met weer een duidelijk nee, is de enige kleine kans om de Vrijheid te behouden.

  Een (gedegen) aanklacht tegen JPB wegens landverraad lijkt ok niet binnen de mogelijkheden van beschikbare tijd en geld.

 4. Waar doe je dat eigenlijk, aangifte wegens landverraad? Gewoon op het plaatselijke politiebureau? Zijn er redenen waarom bv. de PVV dat niet zou kunnen doen? Of een gewone burger?

  Valt de actie van de Balkenbende overigens niet onder de noemer staatsgreep? Het is duidelijk wat het volk wil, het lijkt redelijk duidelijk wat de tweede kamer wil, en de senaat is momenteel nog onbeslist. Maar deze openlijke weigering zich ook maar iets van de parlementaire democratie aan te trekken, plus het feit dat Bea dit kennelijk goedkeurt (mogelijk opdracht toe gegeven heeft?) is in mijn optiek niet anders aan te duiden dan als een staatsgreep. En dat bezorgt Medeland dan de unieke status van nep-monarchie, met een vals koningshuis, een dictatoriaal kabinet en twee staatsgrepen in minder dan 6 jaar.

  En iedereen drinkt een glas, doet een plas, en laat alles gewoon zoals het was…

 5. Ik geloof dat ik H.van Bommel van de SP iets heb horen melden over het "naar huis sturen van het kabinet" als het referendum ondanks een meerderheid in de kamer wordt geblokkeerd.

  Ik denk dat dat de eerste keer is dat ik enige sympathie voor Van Bommel voel.

  Inderdaad. Referendum blokkeren? Dan maar het kabinet opblazen.

 6. Vanmorgen werd ik wakker en zal dit artikel.

  Kabinet zal referendum torpederen

  DEN HAAG – Het kabinet zal een initiatief uit de Tweede Kamer voor een referendum over het nieuwe Europese verdrag blokkeren. De ministerraad heeft vrijdag tot dit veto besloten, melden goed geïnformeerde bronnen rond het kabinet.

  De afspraak is niet aan de Kamer gemeld. Premier Balkenende en staatssecretaris Timmermans (Buitenlandse Zaken) lieten vrijdag alleen weten dat de regering zelf – zoals verwacht – geen referendum wil.

  De initiatiefnemers voor het referendum zijn woedend over de blokkade van het kabinet. ‘Dit is de ultieme belediging aan het adres van de Kamer’, stelt SP-Kamerlid Van Bommel. ‘Dit is ongehoord. Het kabinet holt hiermee de democratie uit. Alle reden deze ministersploeg naar huis te sturen.’

  GroenLinks-fractievoorzitter Halsema: ‘Als dit klopt, is dat hét bewijs van de arrogantie van de macht. De bewindslieden zijn kennelijk zó bang voor de uitslag van het referendum.’ Volgens Halsema brengt het kabinet op deze manier Europa alleen maar verder in diskrediet. ‘Het versterkt het gevoel bij de burger dat alles wat uit Europa komt, niet te vertrouwen is.’

  Ook D66-fractievoorzitter Pechtold is perplex. ‘Het is schandalig als dit klopt. Balkenende dwarsboomt het parlement en komt daar vervolgens niet eerlijk voor uit. Dat is politieke lafheid.’

  De oppositiepartijen gaan wel door met hun initiatief. Zij hopen in enkele weken het wetsvoorstel klaar te hebben dat een volksraadpleging mogelijk maakt over het nieuwe verdrag. Dat vervangt de Europese Grondwet die in 2005 door Nederland en Frankrijk via referenda werd weggestemd.

  Er is een goede kans dat het initiatief in de Tweede Kamer een meerderheid krijgt. De PvdA bepaalt dinsdag haar positie maar vele fractieleden zijn voor. In 2005 was de PvdA een van de initiatiefnemers voor het referendum. Of de Eerste Kamer zijn goedkeuring geeft, is nog onduidelijk. Daar heeft de VVD de sleutel in handen. VVD-coryfee Bolkestein riep eerder deze week in de Volkskrant zijn partijgenoten op, het referendum te steunen.

  Als de Tweede en de Eerste Kamer akkoord zijn, heeft het wetsvoorstel de handtekening van de koningin en de verantwoordelijke minister nodig om tot wet verheven te worden. Het kabinetsbesluit vrijdag om dit contraseign te weigeren, torpedeert bij voorbaat het initiatief.

  Volgens betrokkenen wilden de PvdA-bewindslieden de optie van het contraseign openhouden, omdat zij niet verwachten dat het initiatief door beide Kamers komt. De CDA-ministers stelden voor geen risico’s te nemen en af te spreken dat er geen handtekening onder het initiatiefwetsvoorstel komt. Dat is vervolgens aangenomen.

  Van Bommel en Pechtold spreken over een ‘parlementair unicum’. Pechtold: ‘Voorzover mijn kennis reikt, is het nog nooit voorgekomen dat een kabinet het contraseign voor een initiatiefwetsvoorstel weigert.’ De D66’er wijst erop dat de Kamer als wraak zou kunnen weigeren het nieuwe verdrag niet te ratificeren.

  In het kabinetsbesluit tegen een referendum volgt het kabinet het advies van de Raad van State. Die oordeelt dat het nieuwe verdrag een gewoon (niet grondwettelijk) verdrag is, zodat de normale goedkeuringsprocedure via het parlement volstaat. De Raad roept op tot meer debat over Europa.

  BRON http://www.volkskrant.nl/bi
  Ik heb heel andere ideeën over een democratie. Dit kabinet met met voorrang getorpedeerd worden.

 7. [5]

  Overigens bedoel ik "kabinet opblazen" natuurlijk wel spreekwoordelijk.

  Ik wil in deze dagen van meekijkende overheidsinstituten en hun vazallen in de MSM niet dat "Vrijspreker.nl" gezien wordt als foute site met gevaarlijke meningen.

  Speciaal voor de meelezende Joep Dohmens in het land.

 8. Noem het … GEREFORMEERDE TACHIYA …

  Balle-kie is wel honderd keer erregur dan TulbandKok ooooit was. Maar dat komt tuurlijk vooral omdat tie in God gelooft … en Tulband als marxist niet …

 9. [4] R. Hartman,
  Hoewel ik geen expert ben op staatsrechtelijk gebied (daarvoor zijn gekwalificeerde staatsrechtgeleerden aangewezen), maar er wel enigszins aan heb geroken, gaan mijn gedachten in de richting van titel 1 van het Wetboek van Strafrecht "Misdrijf tegen de veiligheid van de Staat" en wel inbreuk op art. 99, dat luidt: "Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie."
  Dat nadeel moet m.i. onomstotelijk bewezen worden.

  Zelfs beraming van een dergelijk feit is strafbaar. Tot het doen van aangifte is iedereen bevoegd, die kennis draagt van een begaan strafbaar feit (art. 161 Wetb. v. Strafv.). Dat kan bij een gewone opsporingsambtenaar, maar pas op:

  De Officier van Justitie beslist over de vervolging (opportuniteitsbeginsel, art. 167 lid 2 Wetb. v. Strafv.). Op grond van het algemeen belang kan hij daarvan afzien.

  Tegen een beslissing van de OvJ kan o.g.v. art. 12 beklag worden gedaan bij het gerechtshof binnen het rechtsgebied, waarvan de beslissing tot niet vervolging is genomen.

  Dit zijn allemaal uiterst gewichtige juridisch-technische zaken, die tevoren zeer zorgvuldig moeten worden overwogen, wat niet zomaar voor iedereen is weggelegd. Me dunkt, dat hierover alleen de beste staatsrechtgeleerden kunnen adviseren.

  Msg,
  SpyNose

 10. Een overgrote meerderheid van de bevolking wil een referendum over het nieuwe verdrag
  Balkenende en co negeren deze wens

  We gaan er met zijn allen op achteruit volgend jaar
  De ministers krijgen een flinke verhoging

  Een parlementair onderzoek naar de gang van zaken in Srebrenica is gewenst
  Balkenende en co blokkeren dit

  Ik ben tegen fysiek geweld, maar indien Balkenende nog één keer het woord FATSOEN in zijn mond durft te nemen, ben ik persoonlijk bereid zijn tong af te snijden.

  Ik wil echt niet op Wilders stemmen, maar ik weet niet hoelang ik nog weerstand kan bieden tegen de druk van Balkenende en Bos.

  RuudB

 11. Er komt geen referendum.

  Van de partijen die voor een referendum zijn, hebben D66 en GL veel sympathie voor Europa.

  De VVD en CDA zijn sowieso anti-referendum. PvdA doet alles om te mogen en blijven regeren en zal dus meestemmen met VVD en CDA.

  Kortom: de drie-eenheid die ons land al sinds WOII in de greep houdt.

  Het komt neer op Wilders en SP… Maar ook dat is schijn. Zij willen vooral scoren met het anti-EU sentiment. Electoraal is geen referendum veel interessanter dan wel een referendum.

  Het is een gelopen race.

 12. [11] VVD is de enige die nog geen duidelijk standpunt heeft ingenomen. Dat brengt haar in de situatie dat zij het breekpunt wordt. Als gevolg daarvan loopt zij het grote risico door de kiezer afgestraft te worden voor de dictatoriale opstelling van Balkellende. Wederom de VVD slachtoffer van de machinaties van anderen.

  Daarom kon de VVD uit zuiver electorale overwegingen wel eens vóór het referendum stemmen. Bolkestein heeft daar al naar gehint. Dat kon ook wel eens precies de reden zijn waarom de Balkenbende nu al aangeeft de zaak te zullen blokkeren. Angst voor de VVD. Daarmee laat ze echter haar dictatoriale aard zien, hetgeen nu al voor verontwaardiging in de TK zorgt. Hoe meer onenigheid in Den Haag, hoe beter voor ons.

  Maar, inderdaad, het ziet er naar uit dat we afhankelijk zullen zijn van de Ieren en de Denen. Hoewel ook daar de landverraders er alles aan doen een referendum te blokkeren.

 13. [11]
  Nauwelijks te geloven dat mensen die nog proberen te denken, als een Jimmy, er vierkant IN STINKEN … want nu "DENKT" Jimmy zelfs … "een race te hebben gelopen", terwijl daar absoluuuut niks van waar is …

  Mayaaa … daarom nemen de mensn ook nog steeds de moeite om telkens weer te gaan "stemmen" … terwijl dat noooooit anders is geeest als een dikke WASSEN NEUS, want op wie men ook stemt … men kiest voor de monarchie ZONDER een oppositie …

  En dan denkt men dat een Wilders of eenMaorijnissen tegengas weten te geven, terwijl het eenvoudig clowns en grapjassen zijn in een en dezelfde zellufde circus.

  Het treurige is vooral dat de bevolking steeds volledig wordt gemanipuleerd zonder dat zij ooit in de gaten krijgen dat hun dat gebeurt …

 14. [9] Dit is een buitengewoon interessante materie. Maar hoe te bewijzen dat al dan niet met opzet ten nadele van de staat gehandeld werd? Wat de een nadeel voor de staat acht, zal de ander een voordeel vinden.
  Voorbeeld: het uitdelen van ontwikkelingshulp. Dit is buitengewoon nadelig voor de staat, maar sommigen menen dat het tot voordeel strekt!

 15. [9] Is dit niet concreter uit te pluizen? Lijkt mij schitterend plan om met tienduizenden aangiftes het systeem danig te ontwrichten. Zal veel publiciteit opleveren. Soort burgelijke ongehoorzaamheid.

 16. [13] [11]
  Ik begrijp je teleurstelling over onze politiek en de gevolgen die het zal hebben voor het Nederland dat je liefhebt, maar wat kunnen wij bij de Vrijspreker nu veranderen aan dit Kabinetsbesluit?

  Mijn gok is dat Balkenende na zijn premiersperiode in Europa zal plaatsnemen, net als Bos. Daar richt hij zich nu op.

  Als libertariërs kunnen we waarschuwen, actie voeren en in de toekomst deze niet-legitieme grondwet weer proberen ongedaan te maken.

  Aangezien ik geloof, nee weet, dat economische en politieke centralisatie gedoemd is te mislukken, hoeven we alleen maar af te wachten tot het moment daar is dat de EU uit elkaar valt.

  Dat zal niet lang meer duren als men doorgaat op het gekozen pad.

  Verder ben ik het eens met R.Hartman, het hangt nu af van andere EU-lidstaten en hun vaderlandsliefde. De Nederlanders hebben hun stem laten horen, net als de Fransen.

  Als de rest van de EU-landen net zoveel waardering zouden tonen voor hun eigen staat als onze eigen bevolking — wie kon dat weten? Nederlanders als patriotten… — dan zouden de Eurocraten nog afgestopt kunnen worden.

Comments are closed.