Geachte KvK medewerker,
Tot mijn grote schrik lees ik in de Kamerkrant van september een artikel met de kop “Iedereen betaalt mee”, waarin wordt aangegeven dat het socialisme nu ook naar ondernemend Nederland wordt uitgebreid. Ondernemers mogen gaan betalen voor een experiment dat voortkomt uit een hobby van staatssecretaris Frank Heemskerk van EZ, genaamd “Experiment Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering”, oftewel het wetsvoorstel BGV, waarmee de ministerraad inmiddels heeft ingestemd.

Hierbij gaan ondernemers en gemeenten samen een gebied aanwijzen om te investeren in het ondernemingsklimaat. Als een meerderheid van de ondernemers het eens is met de plannen zorgt de gemeente via een speciale belasting voor de inning van de benodigde gelden. Alle ondernemers binnen het aangewezen gebied zijn dan verplicht bij te dragen.

Nodeloos te zeggen dat Frank Heemskerk een PvdAer is, wiens handelen van nature tegengesteld is aan diens woorden. Zie hiervoor www.ez.nl/content.jsp?objec…, waar hij zegt te streven naar “een overheid die helpt en niet hindert”. Ondertussen worden alle ondernemers in het aangewezen experimentsgebied gedwongen mee te betalen aan deze onzinnige hobby. Veel vager dan “investeren in het ondernemingsklimaat” kan het niet worden. Een bodemloos putje zonder meet of ijkpunten, want hoe meet je “ondernemingsklimaat”?

Waarom lees ik nergens dat de KvK als belangenorganisatie van ondernemend Nederland (toch?) hier krachtig tegen heeft geprotesteerd? De KvK heeft voor mij als ZZPer nog nooit iets betekend, anders dan de verplichte jaarlijkse bijdrage, waarvoor ik nog nimmer iets heb teruggezien, afgezien van de ‘gratis’ Kamerkrant, die natuurlijk helemaal niet gratis is maar uit die bijdrage wordt bekostigd. En nu ondernemers nog verder gaan worden uitgezogen lees ik nergens protest van de KvK daartegen, zelfs niet in die Kamerkrant.

Waarom moet het systeem waar de werkenden afgeperst worden ten behoeve van de uitvreters dat in de Medelandse politiek inmiddels geheel is doorgevoerd ook uitgebreid worden naar het bedrijfsleven? Waarom zou ik willen meebetalen aan ‘het ondernemingsklimaat’ van een ander? Waarom zou ik dienstbaar gemaakt moeten worden aan een ander, die kennelijk niet in staat is zijn eigen zaakjes te regelen? Ik mag als ondernemer ook al meebetalen aan de ziektekostenpremie van een ander. Ach, F.A. von Hayek heeft het allemaal al beschreven in zijn “The Road to Serfdom”.

Er is maar één ding dat de overheid kan doen om bij te dragen aan een gunstig ondernemersklimaat: er vanaf blijven. Ophouden met ondernemers te betuttelen en te vertellen wat wel en niet mag, en wanneer. Ophouden met steeds meer regeltjes en belastingen op te leggen, ophouden met het vernietingen van de ondernemerszin. Opheffen van het Ministerie van EZ.

Ben Hurenkamp van de KvK Utrecht laat duidelijk blijken er geen jota van te begrijpen: “Ik adviseer ondernemers die hun bedrijfsomgeving willen verbeteren wel samen te werken en hun wensen kenbaar te maken bij hun gemeente”, want hij vindt de drie projecten “heel weinig”. Hoezo, heel weinig? Het zijn er drie te veel! Eventueel gewenste verbeteringen, ook van de bedrijfsomgeving, dienen ondernemers zelf te realiseren; de gemeente dient het slechts toe te staan. En samenwerken is gevaarlijk: voor je het weet heb je de kartelpolitie op je dak.

Maar het cliëntelisme en corporatisme onder de Nederlandse ondernemers wordt steeds erger; in plaats van zelf te ondernemen om hun bedrijf gezond te houden klopt men steeds vaker bij de overheid aan, een overheid die daardoor alleen maar groter, ambtelijker en incompetenter wordt. En vooral ook machtiger. Socialisme is de meest asociale, want Marxistische, staatsvorm die er is. Dit dient krachtig bestreden te worden, en zeker niet uitgebreid naar de steeds kleinere groep mensen die Nederland nog draaiende houdt, de ondernemer in het MKB.

Socialistisch gezien is het natuurlijk erg aantrekkelijk om je beter presterende concurrent mee te laten aan de verbetering van jouw bedrijfsomgeving, maar met ondernemen heeft dat niets te maken. Alweer een belasting waarvan een aantal ambtenaren aan een baan wordt geholpen, en ondernemers verplicht worden hun bedrijf te verhuizen of op te heffen. En daarmee wordt het alleen maar slechter. Ik zou van de KvK dan ook een krachtig protest verwacht hebben.

Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie.


Vriendelijke groet / Best regards,

R. Hartman

9 REACTIES

 1. Rake analyse.
  Ben benieuwd of je een reactie krijgt.
  Ben niet zeker of KvK’ers in Nederland zelf ook ambtenaren zijn. Ik denk het wel. Maar zoniet dan liggen ze in elk geval met de overheid in bed. Dus hoe dan ook vrees ik dat je van je brief niet teveel moet hopen.

 2. Veel vragen, waar de KvK medewerker wellicht geen afdoende antwoord op heeft.

  Men kán als ondernemer niet veel anders dan bij de roverheid aankloppen. Als voorbeeld moge de WBSO dienen (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, uitgevoerd door de veelal uit de WAO ‘geredde’ ambtenaartjes; hiermee kan men een aanzienlijke reductie van de loonbelasting realiseren; uiteraard verdwijnt een deel van deze reductie door IB dan wel VPB en door extra administratieve werkzaamheden, om nog maar niet te praten over het risico dat men loopt door n.a.v. controle achteraf op de vingers getikt te worden wegens verkeerde interpretatie van ‘de regels’.

  De enige oplossing is een aanzienlijke reductie van de overheid en de regeltjes die zij implementeren. Maar goed, we hebben gezien dat initiatieven in die richting vanuit de overheid zelf de afgelopen paar kabinetten uitsluitend hebben geleid tot meer regeltjes. Je hoeft dus ook geen raketgeleerde te zijn om te kunnen bevroeden dat deze ontwikkeling zich verder door zal zetten.

 3. Was de Kamer van Koophandel geen overblijfsel uit de tijd dat die Oostenrijkse zondagsschilder hier de baas was? Lijkt mij een gevalletje van heel snel afschaffen, maar zal zo iets snel gebeuren met iets van (nationaal) socialistische huize?

 4. [3]

  Evenals de KINDERBIJSLAG … Of niet soms?

  Maar ach … wij komen zometeen onder das viertes Reich … Of niet soms?

 5. U heeft het kennelijk als ZZPer gered. Ik hbe bijna twee jaar geleden het hoofd in de schoot gelegd. Bijna drie jaar zelfstandig ondernemen, premies betalen, IB afdragen, voldoen aan regeltjes en voorschriften maakten het voor mij onmogelijk om de broek zog als zelfstandige omhoog te houden. En laatst hoorde ik onze staatsecretaris van EZ zichzelf afvragen waarom de hoger opgeleide (U en ik dus) geen onderneming starten. Een STAATSSECRETARIS van ECONOMISCHE ZAKEN. Hallo bent u d’r nog? Ik ben weer loonslaaf en heb een hele leuke baan. Soms kijk ik jaloers naar mijn baas. Om vervolgens weer het besef te krijgen waar hij zich mee bezig moet houden. De arme man….

 6. [5]
  De staatssectretaris van EZ zou zelf eens een bedrijf moeten opzetten, of als ZZP-er aan de kost moeten proberen te komen..

  De EVD heeft onlangs (of is nog) een enquete uitgevoerd hoe zij exporterende bedrijven zouden kunnen ondersteunen. Ik heb de mevrouw aan de telefoon verteld dat ze er voor moeten zorgen dat ze zichzelf overbodig maken door afschaffing van regels, subsidies en vermindering van belasting. De kostbare bemoeials van agentschappen als de EVD, Senter etc. kunnen dan productief ingezet worden in het bedrijfsleven, waar ze geen geld kosten maar geld opleveren. Wellicht dat een omscholing noodzakelijk is, maar dat terzijde..

 7. Sterker nog, jij bent als ondernemer verplicht je in te schrijven bij de KvK, je moet verplicht je ‘bijdrage’ betalen en vervolgens verkoopt de KvK middels de NV Databank, jouw bedrijfsgegevens gruwelijk duur aan collega ondernemers. Of heeft iemand hier zichzelf ooit vrijwillig aangemelsd bij Dell en Viking Direct?
  De KvK is een volkomen overbodig en geldverslindend instituut.

 8. BTW: De KvK’s vallen volgens mij gewoon onder het ministerie (sic!) van EZ. Ambtenaren dus, is ook de enige verklaring voor de prijs/kwaliteits verhouding van de dienstverlening.

Comments are closed.