null

Ex-moslims komen op voor tolerantie en vrijheid.

Ex moslims uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië hebben dinsdag in Den Haag een verklaring voor tolerantie en vrijheid en tegen de onderdrukking door de islam ondertekend.

Een van de ondertekenaars was Ehsan Jami van het comité van ex-moslims in Nederland.
Onder grote belangstelling van journalisten uit Nederland en andere landen plaatsten Jami en de twee vertegenwoordigers van de Britse en Duitse comités en handtekening.

Ze wijzen erop dat er duizenden jaren voor de vrijheid van meningsuiting is gevochten en keren zich tegen moslims die de islam als onderwerping zien en mensen het recht ontzeggen van het geloof af te vallen.

Volgens hun verklaring spreken moslims niet de waarheid als zij hun godsdienst een vreedzame religie noemen. Onderwerping is de ziel van de islam. Niet alleen christenen en joden, maar ook vrouwen en homoseksuelen moeten worden onderworpen, zo staat in de verklaring, die Jami voorlas.

Kort nadat hij zijn initiatief wereldkundig had gemaakt, noemde Jami de profeet Mohammed in een interview in het dagblad Trouw een verschrikkelijke man. Hij zei dinsdag zijn toon niet te matigen, want dat zal radicale moslims niet afschrikken. “Ik geloof niet dat ze de toon niet mogen. Ze willen het hele liedje niet horen.”
Hij zei “uit idealisme” met zijn comité te zijn begonnen.

Wij zeggen hier duidelijk dat moslims niet de waarheid zeggen als zij hun religie een vreedzame noemen.
Van een vriend kreeg ik wat foto’s van een demonstratie in Londen.
Deze foto’s (verspreid weergegeven in dit artikel) hebben betrekking op een demonstratie van enkele duizenden moslims die in augustus 2007 plaats heeft gevonden in Londen onder het motto “Religion of Peace.” Of “Godsdienst van de Vrede.”

Hierbij enige slagzinnen die op de spandoeken weergegeven waren.
Slay those who insult Islam. (Doodt diegenen die de islam beledigen)
Butcher those who mock Islam. (Slacht diegenen af die de islam bespoten)
Europe you will pay, your extermination is on its way. (Europa u zult betalen, uw uitroeiing is aanstaand)
Europe is the cancer, Islam is the answer.
Islam will dominate the world. (De islam zal de wereld domineren)
Europe take some lessons from 9/11. (Europa leer van 9/11)
Be prepared for the REAL holocaust. (Wees voorbereid voor de ECHTE holocaust)
Freedom go to hell.

Dit klinkt allesbehalve vredelievend, dit noem ik angstwekkend.
Ondanks dat dit “maar” enkele duizenden moslims betrof, is het angstwekkend omdat de geschiedenis zich dreigt te gaan herhalen.
Alle massamoordenaars van de 20e eeuw zijn begonnen met een achterban van enkele duizenden aanhangers. Denk maar aan Hitler (nationaal socialisme), Mussolini (fascisme), Lenin, Stalin en Mao (communisme).
Toeval dat het allemaal familie van elkaar is?
Ik heb geen last van fobieën, de foto’s weergeven ten slotte feiten, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee zou je zeggen.

Daar wordt blijkbaar door de politici anders over gedacht, gezien het feit dat bovengenoemde demonstratie met zulke slagzinnen toegestaan werd, en in België noem het een tegen demonstratie met als enige slagzin”stop islamisering ” werd verboden.
Hieruit blijkt dat de druk die de radicale moslims op de gemeenschap (lees politici) heeft gelegd ten opzichte van de beknotting van de vrijheid van meningsuiting al succesvol is.
Elke keer vraag ik mezelf af waarom “radicale” moslims zich in een in hun ogen intolerante en ongelovige samenleving hebben gevestigd.
Met hun ideeën kunnen ze moeilijk in hun land van herkomst in de problemen zijn gekomen, waardoor ze genoodzaakt werden om ergens anders asiel aan te vragen.

Bij de aan mij toegestuurde foto’s waren ook nog de volgende vragen toegevoegd.
Kijk naar de foto’s en besluit hoe u werkelijk over de toekomst van de westerse wereld denkt?
Waarom zou iemand kunnen denken, dat wij in oorlog met dergelijke aardige, vreedzame moslims zouden moeten zijn of kunnen geraken?
Moslims hebben verklaard dat Engeland het eerste land zal zijn, dat zij zullen overnemen.
Misschien is de wens de vader van de gedachte, maar ook misschien kunnen we over een aantal jaren vaststellen hoe duur de olie is betaald!
Niet alleen staat de vrijheid van meningsuiting onder druk, maar onze totale vrijheid.

36 REACTIES

 1. Uiteraard is het zorgwekkend dat een bepaalde groep moslims de Islam op zo’n manier interpreteert. En wellicht is het "de" letterlijke interpretatie van de Koran en de Hadith. Maar laten we wel even bedenken dat van "oorlog" tegen "de" Islam moeilijk sprake kan zijn, omdat die Islam zich in de hoofden van individuele moslims bevindt.

  Bovendien blijf ik me verbazen dat veel mensen die (terecht) angst hebben voor deze vorm van extremisme, tegelijk niet zien hoe miniem de kans is dat zulke figuren hier de macht zullen grijpen. Laat dit soort beelden aan de gemiddelde Nederlander, of zelfs gemiddelde Nederlandse moslim zien, en ze zullen er voornamelijk afkeer voor voelen. Zelfs de demografische ontwikkelingen bekijkend, kan ik niet zo snel zien dat dat soort figuren hier werkelijk de politiek zullen dicteren.

  Maar op een indirecte manier kunnen ze dat wel, mede door het creëren van dit soort angsten. En die angsten worden dankbaar geëxploiteerd door de mensen waar je wel degelijk bang voor moet zijn, en die zelfs de macht momenteel in handen hebben. Door iedere keer te beginnen met het tonen van de extremisten, waar ieder redelijk mens tegen zal zijn, maar dan meer of minder subtiel de groep "vijanden" uit te breiden met de hele Islamitische gemeenschap, dien je volgens mij niet de vrijheid, maar de collectivisten werkelijk macht hebben. Natuurlijk ben ik tegen de Islam zoals voorgestaan door dat soort gekken, en ben sowieso niet dol op religie (zelfs in gematigde vorm) in het algemeen, maar ik hou wel in ogenschouw dat niet iedere Islamiet zo denkt. En dat in feite vanuit liberaal oogpunt 99% van de hele mensheid in meer of mindere mate "de vijand" is.

  Ik ga niet de andere 98 vijanden even een handje helpen om 1 te vernietigen, want daar maken ze alleen maar misbruik van als het specifiek op die groep wordt gericht. Als we fysiek geweld en dwang willen bestrijden, dan ALLE fysiek geweld en dwang. Ik ga geen vrijheden of mensen opofferen, die geen groter gevaar voor de vrijheid zijn dan de mensen die het luidst over hun "onliberale" eigenschappen klagen. Dat die demonstratie tegen de Islamisering is verboden is uiteraard een schande vanuit het oogpunt van vrijheid, en compleet hypocriet als dit soort moslim-demonstratie wel mag. (Weliswaar in een ander land, maar toch.) Ik heb echter tegelijk weinig behoefte om figuren als De Winter of Wilders te steunen, die volgens mij net zo min vrienden van vrijheid zijn, maar gewoon detzelfde collectivistische wolven in een niet-halal schapenpak.

 2. Het enige aanknopingspunt voor de oplossing van het kwaad ligt m.i. in de moslimgemeenschap zelf.
  Alleen mensen als Ehsan Jami verkeren in de positie om de groep van (ex-)geloofsgenoten "om" te krijgen en de fundi’s te isoleren.

  Lukt het Jami en consorten niet, dan zullen de fundi’s niet alleen die hele groep, maar de hele samenleving kunnen gijzelen.

  Daarom verdienen mensen als Jami ons aller steun.

 3. Zo, zo dat zijn me nog eens teksten. Ik ben geen handschrift deskundige maar ik kan met grote zekerheid stellen dat deze borden zijn vervaardigd door de zelfde figuur. En na het maken heeft dit figuur een paar gedegenereerde medestanders (om)gekocht om toch maar vooral voor de camera’s te wapperen met de beeldspraak.

  “Butcher” zou precies de term zijn die ik zou gebruiken om dit soort figuren uit de maatschappij te verwijderen.

  Ze zonder vorm van proces, waarom nog geld investeren in deze mensen, in de vleesmolen werpen en de gemaakte worst als halal verkopen om de kosten te dekken.

  Maar ja… misschien ben ik te extreem rechts (volgens het NRC).

 4. [3]

  Hoi GN,

  Misschien is de reden voor hetzelfde handschrift (indien het al dezefde schrijver was), wel dat het de enige was die Engels kon schrijven?!

 5. [1] "Bovendien blijf ik me verbazen dat veel mensen die (terecht) angst hebben voor deze vorm van extremisme, tegelijk niet zien hoe miniem de kans is dat zulke figuren hier de macht zullen grijpen."

  Dit is exact de redenering die het NationalSocialismus de kans heeft gegeven groot te worden. Als zelfs een kritische denker als jij nog steeds zo naïef kunt zijn over de kolonisten van de islam valt het ergste te vrezen voor de houding van de collectivistische schapen, en de uiteindelijke consequentie daarvan op de westerse wereld.

  In België heeft men dinsdag duidelijk laten zien wie er werkelijk aan de macht is, nu al, en dat is bevestigd door Terry Davis, van de "Council of Europe", die o.a. het volgende zei:

  “It is very important to remember that the freedom of assembly and expression can be restricted to protect the rights and freedoms of others, including the freedom of thought, conscience and religion.”

  Hoe iemand zo’n expliciete tegenspraak uit zijn mond kan krijgen en dan ook nog eens niet terecht te worden gewezen door zijn toehoorders is indicatief voor hoever we al zijn afgegleden, en wie er wel (de "others") en niet (de nu mishandelden) recht op hun mening hebben. De islam is al aan de macht, zeker in Brussel, en dus in Eurabië.

 6. [2] Die Jami is gewoon een mannelijke aandachtshoer. Dus waarom zou die "ons aller steun" verdienen?

 7. [6] Tjemig, Michiel, wat is dat een ongelofelijk zwak weerwoord van je!
  Kun je je nader verklaren?

 8. [2]
  Daarnaast zullen de machthebbers hun politiek correcte pro-islam beleid moeten laten varen.

  We hebben kunnen zien hoeveel commotie dhr. Wilders in de tweede kamer heeft veroorzaakt door één van de politiek correcte machthebbers als krankzinnig te portretteren; de eveneens politiek correcte kamervoorzitter tracht nu het ’taalgebruik’ in die poel van jolijt ‘aan te passen’, niks anders dan een poging tot censuur dus, en nog wel op de plek die geacht wordt het volk te vertegenwoordigen.

  Ben ik de enige die het vooralsnog somber inziet ?

 9. [8] "Ben ik de enige die het vooralsnog somber inziet ?"

  Nee, helaas.

  [6] Goed onderbouwd Michiel (quod non). Maar ik heb ook mijn reserves bij Jami en zijn optreden. Desalniettemin zorgt hij voor commotie en daarmee voor discussie over het voortschrijdend Islamisme, en dat kan ik alleen maar als winst qualificeren.

  Volgens mij is op VS nog geen artikel gewijd aan de gebeurtenissen in Brussel op 11 september, afgezien van een side note in mijn artikel van vandaag, maar op Brussels Journal en Gates of Vienna is al uitgebreid verslag gedaan over de wederwaardigheden in de islamitische kolonie die Brussel heet.

  Alleen al daarom is alle tegengas die de islamisten geboden wordt belangrijk genoeg om onze steun te verdienen. Vooral nu er een ‘ex-moslim comité’ (vanuit de moskee, hoezo ex?) door internationale moslim-socialisten wordt opgericht, dat wel alle steun en aandacht van bv. een NRC krijgt.

 10. Hoezo een geloof van vrede? Een stel analfabeten die geleid worden door een aantal psychopaten die alleen maar uit zijn op chaos. Is dat wat de Bijbel zou bedoelen met de komst van de Antichrist?
  Ik hoop dat ik dood ben eer zij aan de macht komen.

 11. [10] "Ik hoop dat ik dood ben eer zij aan de macht komen"

  Als je je verzet tegen de machtsovername kan dat zeker geregeld worden. Maar dat biedt nog geen oplossing voor wie je achterlaat. Enige realistische optie is voorkomen dat ze aan de macht komen, maar op strategische plaatsen zijn ze het dus effectief al.

  Het is echt twee voor twaalf, en dan bedoel ik niet de quiz.

 12. [11] Tja, ik zal natuurlijk niet zitten te wachten opdat zij met het zwaard aanbellen. Maar ik hoop dat deze signalen, ook van Wilders enz, op tijd worden opgemerkt en ernaar gehandeld wordt. Het lijkt inderdaad wel herhaling van de geschiedenis van eerdere pogingen tot kolonisatie. Het lijkt mij in Amerika’s belang dit zeer goed te monitoren.

 13. Gelukkig ziet vrijspreker, de website die de individu centraal stelt, in dat de Islam monolistisch is. Ik bedoel, d’r is maar 1 Islam, daarom schieten Muslim erlkaar af in Iraq. Daarom is er competitie tussen Saudi Arabie en Iran. Daarom is wel oorlog in Chechenia maar niet in Tartarstan.

  Wordt eens wakker daarzo. Als je maar 1 minuut verder kijkt dan de borden die gedragen worden tijdens demonstaties zie je dat er niet een soort Islam is. Je zal zien dat er indaad voldoende Islam stromingen zijn die niet extremistisch zijn, en dat de minder extreme vormen vaak populairder zijn dan de extreme stromingen.

  Maar staar je vooral blind op de one-liners die op borden staan. Wees maar bang en loop maar achter Geert aan, een individu is niks als het niet nadenkt

 14. [7] Ik denk dat hij Hirsi Ali gewoon aan het werk gezien heeft. Bovendien is het een ontzettende ijdeltuit. En dat hij zegt dat WB niet de goede leider voor de PvdA is, en dat hij door WB gebeld zou moeten zijn na zijn molestering…

  We hebben het hier wel over een broekie van 22, hoor.

  Willem Middelkoop zei erover:

  " ’t Wordt een personalityshow. Ik wacht op z’n eigen talkshow."

 15. [15]

  Kom nu eens met argumenten of bewijzen, Michiel.

  Je maakt jezelf alleen maar belachelijk met ad hominem argumenten over zijn karakter of zijn motiveringen.

  Heeft hij onzuivere motieven? Misschien wel, misschien niet.

  Maar mensen als jij zijn er slechts op uit om karaktermoord te plegen en op die manier zijn argumenten te kunnen negeren.
  Typisch de gebruikelijke politiek correcte benaderingen t.o.v. mensen die onwelgevallige meningen erop nahouden.

  Dus kom maar op met argumenten of bewijs waaruit blijkt dat deze jongen geen steun verdient van – nota bene – voorstanders van onbeperkte vrijheid van meningsuiting.

  Let wel: ZELFS als het ijdeltuiterij is heeft hij recht op steun voor zijn vrijheid om te zeggen wat hij wil.

 16. [16]

  “Kom nu eens met argumenten of bewijzen, Michiel.”

  O.a. wat hij over WB zegt. Wat verbeeldt hij zich wel niet. We hebben het hier niet over een TK-lid, of een fractievoorzitter in de gemeenteraad van een grote stad, maar over een gemeenteraadslid uit Leidschendam-Voorburg.

  Als je een paar foto’s van hem ziet, zoals die 1) bij de stukjes op GeenStijl, 2) bij het wijndrinkstukje op GeenStijl (grote foto). 3) bij de stukjes op nu.nl en 4) op z’n boek, mag je denk ik wel de conclusie trekken dat meneer een ijdeltuit is.
  ”Je maakt jezelf alleen maar belachelijk met ad hominem argumenten over zijn karakter of zijn motiveringen.”

  Dat is jouw mening… die je niet onderbouwt.

  “Heeft hij onzuivere motieven? Misschien wel, misschien niet.”

  Beetje een stoplapopmerking.
  ”Maar mensen als jij zijn er slechts op uit om karaktermoord te plegen”

  Een onnozele, niet onderbouwde bewering. Als het erop lijkt dat het persoonlijk gewin gaat voor de zaak waar men voor zegt te staan, dan wijs ik daar op. Is dat karaktermoord?

  “en op die manier zijn argumenten te kunnen negeren.”

  Jaja, van een 22-jarig broekie uit Leidschendam. Waar gaat dit in ’s hemelsnaam over?

  ”Typisch de gebruikelijke politiek correcte benaderingen t.o.v. mensen die onwelgevallige meningen erop nahouden.”

  Zzzzzz…je weet niet waar je over praat. En onderbouwt weer niet.

  ”Dus kom maar op met argumenten of bewijs waaruit blijkt dat deze jongen geen steun verdient van – nota bene – voorstanders van onbeperkte vrijheid van meningsuiting.”

  Zie boven. Waarom zou deze jongen “onze” steun verdienen terwijl hij vooral bezig is met een marketingcampagne voor de persoon Ehsan Jami? En daar dan wat Islamargumenten bijsleept?

  “Let wel: ZELFS als het ijdeltuiterij is heeft hij recht op steun voor zijn vrijheid om te zeggen wat hij wil.”

  Natuurlijk. Alleen zou ik ‘ook’ zeggen in plaats van zelfs.

 17. [5] R. Hartman,
  Precies ! Zie ook mijn opmerking [2]
  In de Nazi-tijd werden de diverse maatschappelijke tegenkrachten onder bedreiging onschadelijk (monddood) gemaakt en één voor één ingekapseld.
  Dat was de strategie van de dictator die zodoende de hele macht kon opeisen. De mensen dachten: "hij deugt misschien niet, maar hij is de enige die tenminste maatschappelijke orde en rust kan brengen."

  Precies dit zie je nu weer gebeuren.
  Msg
  SpyNose

 18. Michiel,

  Je kunt niet serieus zijn.
  Denk je nou echt dat jij geen ad hominem (aanvallen op de persoon) pleegt als jij schrijft over zijn niet door jou te bewijzen "slechte" motieven, zijn optreden, zijn toon, zijn verschijning bij Geenstijl of zijn leeftijd?

  Jij negeert zijn argumenten, en valt zijn motieven aan op basis van het volstrekt irrelevante feit dat hij 22 jaar oud is, uit Leidschendam komt, vaak besproken wordt door een blog of niet in de 2e kamer zit.

  Verdiep je eens in de argumentatieleer en de logica.
  Je argumenten zijn ridicuul.

  Volgens jouw eigen gebruik van "logica" kom je alleen maar op vrijspreker om je frustraties over Ehsan Jami bot te vieren, omdat je duidelijk eenzaam bent en aandacht wilt, omdat je Wouter Bos een toffe peer vindt en het niet zo hebt op immigranten die voor zichzelf denken.

  Dat baseer ik allemaal op de manier waarop je jezelf in dit draadje manifesteert, wat voor mij bewijs genoeg is.

  Klinkt lekker logisch, he?

 19. Mensen, het is allemaal heel simpel.
  Dit land heeft -in tegenstelling tot Vogelaar en consorten- nooit een islamitische traditie gekend en ik vind dat dat nooit mag gebeuren.
  Hoofddoel van de islam is overheersing.
  De islam heeft niks met vrede te maken, als het wel wordt beweerd is dat zuivere propaganda.
  http://www.ci-ce-ct.com/Fea
  Analoog aan de Zwitserse SVP vind ik het tijd worden um Sicherheit zu schaffen!
  http://www.svp.ch
  http://www.zottel-game.ch
  Nb, de bok Zottel is nu ook als knuffel te koop. Slechts 1000 stuks.
  Zie ook:
  http://www.hetvrijevolk.com

 20. [20]
  Dat is wat de moslem ons leren:

  Wij hebben ons zuivere geloof want wij
  zuiveren onze handen, gezicht, nek en
  voeten alvorens als wij de moskee betreden om te bidden (maar wat zij achterwege laten is om hun kont te wassen en dat met respect voor hun allah).

  Alzo komt het hier op neer dat deze ware gelovigen van de islam Europa zal binnenstromen met de overtuiging van:
  "Wij hebben er overal SCHIJ* aan.
  Ja, wat wij allah aandoen alzo met de mensdom.

 21. [5]
  R.Hartman,

  Je vergelijkt hier volgens mij appels met peren. Het nationaal-socialisme was ten eerste een beweging van autochtone Duitsers, en expliciet tegen allochtonen en minderheden. Ten tweede heeft de Nazi-partij een aanzienlijke minderheid van de Duitse kiezers achter zich gekregen. Een Sharia-partij kan niet eens rekenen op de steun van 2\3 van de Nederlandse moslims van de eerste en tweede generatie. Laat staan een meerderheid in de Staten-Generaal.

  Bovendien lijk je "de moslim", zoals Sam ook lijkt te zien, als een collectief te beschouwen, maar dat is het niet. Ik wil je op zich best geven dat de moslims gemiddeld minder vrijheidsgezind zijn dan alle autochtonen als groep, maar daar is het ook wel mee gezegd. Vergelijk je de groep moslims met de groep gereformeerde christenen of de groep SP-stemmers bijvoorbeeld, zijn de verschillen wat betreft vrijzinnigheid al een stuk minder. En hier komen ook factoren bij kijken als het feit dat de meeste moslims uit immigranten voortkomen die zowel laagopgeleid waren, als uit in het algemeen zeer conservatieve gebieden kwamen. Ook dat is een factor die door onvermijdelijke "besmetting" door de Nederlandse cultuur zal worden verminderd.

  Ik zie dus werkelijk niet hoe ooit de moslimfundamentalisten hier de macht kunnen grijpen, als hun achterban ethnisch en religieus is verdeeld in verschillende stromingen en nationaliteiten, waarbinnen weer verschillen in orthodoxie bestaat. Het kost ze al moeite om in landen met een 90%+ meerderheid van "moslims" de macht te verkrijgen, ondanks economische en sociale problemen vergelijkbaar met die in Duitsland de NSDAP aan de macht hielpen. Door immigratie de meerderheid krijgen is praktisch onmogelijk, want al hun incompetentie en kwaadaardigheid ten spijt selecteert de EU of Nederland haar immigranten echt niet op basis van hoe fundamentalistisch iemand is.

  En door kindertal wordt dat ook zeer lastig. Anders zouden de gereformeerden of katholieken, of de SP nu ook een absolute meerderheid in Nederland moeten hebben door gedurende de afgelopen eeuwen een veel groter kindertal te krijgen dan de liberalen. Hoewel het met het liberalisme slecht is gesteld, denk ik niet dat dat aan geboorte- of immigratiestrategie van haar vijanden heeft gelegen. Tegen de tijd dat "moslims" een meerderheid zouden kunnen vormen in Nederland, wat op zichzelf al twijfelachtig is, is de meerderheid van gematigden (die 2\3 die nu al tegen iedere vorm van Sharia is), waarschijnlijk alleen maar groter geworden. Ik zie de kans dat de SP de meerderheid krijgt als groter, en ook daar heb ik redelijk gematigde hoop dat het niet gebeurt. Bovendien moesten ze voor hun huidige succes al enigszins naar rechts opschuiven, het territorium van de PvdA in. En zij hebben een relatief uniforme achterban. Een moslimpartij bestaat niet eens in de Tweede Kamer.

  Wat betreft het verbieden van die demonstratie, dat is inderdaad een schande. Maar dat is niet omdat de moslims hier de macht hebben, maar de autochtone, collectivistische politiek-correcten, die ten koste van alles uniformiteit en de lieve vrede nastreven. Ik denk niet dat links of rechts Nederland staat te trappelen om moslims te laten voorschrijven wat de positie van de Nederlandse vrouw of homo moet zijn bijvoorbeeld. Daar trekken ook de huidige machthebbers de grens, omdat de moslims dan zelf de status quo aantasten. Je ziet ook vanuit de politiek constant pogingen om de moslimvrouwen gelijk te trekken met de autochtone vrouwen, die ze weer gelijk willen krijgen met de mannen. Het is makkelijk voor ze om de moslims op het punt van zo’n demonstratie te steunen, want dat is slechts een kleine minderheid. Die zijn geen gevaar voor hun macht, maar juist een leuk excuus om eventuele meerderheden en diverse andere minderheden in toom te houden, en hun "tolerantie" te tonen. Het is gewoon allemaal een machtsspel van de gevestigde politiek.

 22. [22] Ik ben het absoluut niet met je eens, maar hoop van harte dat je gelijk hebt. Ondertussen zijn inmiddels hele gebieden tot no-go area’s verworden, met dank aan deze ‘verrijkers’. Die gebieden worden alleen maar groter, en er wordt niet tegen opgetreden, om ‘niet te provoceren’.

  Nee, ik zie een hele andere trend. FS. Maar ik bewonder je optimisme.

 23. [22]

  Mooi helder betoog.

  [23]
  De opkomst en ondergang van gebieden met beperkte handhaafbaarheid van de orde is gegeven de ervaringen met zigeuners / kampers, krakers en religeuze gemeenschappen als Staphorst geen nieuw gegeven. Dat betekent overigens niet dat je er niks aan moet doen, maar wel dat doemdenken niet rationeel is.

  Ik weet niet of anderen ook de documentaire over de RAF hebben gezien die afgelopen zondag en maandag door de ARD is uitgezonden, maar een punt wat mij opviel is dat de aanzet tot organizatie en de overgang tot geweld samenviel met een sterke polarisatie binnen de duitse samenleving (eind jaren zestig). In die zin is het raadzaam om zowel de opmerking van Owl ter harte te nemen dat men moet oppassen om omstanders tegen zich op te zetten, alsook actief te waken tegen de initiering van geweld door kleine groepen. Met name de visie van de RAF dat geweld met geweld bestreden moest worden die voor zoveel ellende zorgde. In die zin moeten we vooral waakzaam zijn voor islamisten en islamieten die de jihad bepleiten. Dat rechtvaardigd veel meer bijzondere aandacht dan het gestelde "facistische karakter van de Koran".

 24. [23]
  R. Hartman,

  Ik ben zeker geen optimist, integendeel.

  Maar ik zie veel groter gevaar vanuit onze autochtone meerderheid. Zij zijn de politiek-correcten die demonstraties verbieden. Zij zijn degenen die minderheid tegen minderheid uitspelen. De ene keer zich opwerpend als "beschermer" van minderheden, dan weer als degenen die een impopulaire minderheid wel even zullen "aanpakken". De moslims zijn degenen die lekker thee met ze mogen drinken om te horen hoe ze "beschermd" zullen worden door Don Overheid. Tot het punt waar de moslims zelf de macht van de politiek dreigen te verstoren.

  Een meerderheid van moslims, zeker als ze gemiddeld nog steeds onvrijzinniger zijn dan de autochtone meerderheid nu, zie ik niet echt zitten. Maar de kans daarop acht ik vrij klein. Of de grenzen moeten ineens wagenwijd open gaan, en dan zou om onverklaarbare reden ook nog eens de meerderheid van immigranten een radicale vorm van Islam moeten aanhangen en generatie na generatie moeten doorfokken als konijnen, concurrerend met de door inkomensafhankelijke kinderbijslag doorbroedende autochtone onderklasse en christenen. Dat risico kan ik vooralsnog in de laatste initiatieven, o.a. de Blue Card van de EU, niet echt ontwaren.

  Wat is trouwens FS? Iets Latijns?

 25. [19] Tony weet duidelijk niet waar hij over praat. Maar hij denkt vast ook dat Robert-Jan Doorn oprecht libertarisch is…

 26. [26]

  Gefeliciteerd met je fantastische reactie.

  De poedelprijs zal snel naar je toegestuurd worden.

  Gooi er ondertussen nog even een drogredenering tegen aan om ons te vermaken op deze saaie zaterdag.

 27. [28]

  Ik blijf liever hier als je ’t niet erg vind.
  Te veel monologen daar.

  Misschien iets voor jou, aangezien je bij argumenten om die drogredeneringen van jouw te ontkrachten niet tot veel meer in staat bent dan nietszeggende comments.

  Ondertussen wacht ik nog even op het bewijs dat Jami het doet voor zijn ego.
  Dat wil zeggen, buiten het zgn bewijs van zijn leeftijd, zijn woonplaats en zijn wel of niet aanwezigheid in de 2e kamer, die schijnbaar een voorwaarde is om aandacht te vragen voor zich wel degelijk afspelende maatschappelijke kwesties.

  Je mag zelf natuurlijk beslissen of je voorts leutert over jouw denkbeeldige toelatingseisen tot het hebben van een serieuze mening, maar daar schieten serieuze mensen (i.t.t. zelfverkozen pionnen van het politiek correcte establishment) niet veel mee op.

  En nu?
  Weer een holle frase?

 28. [29] als je ’t niet erg vind.

  moet zijn: als je ’t niet erg vindt.

Comments are closed.