null

Ex-moslims komen op voor tolerantie en vrijheid.

Ex moslims uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië hebben dinsdag in Den Haag een verklaring voor tolerantie en vrijheid en tegen de onderdrukking door de islam ondertekend.

Een van de ondertekenaars was Ehsan Jami van het comité van ex-moslims in Nederland.
Onder grote belangstelling van journalisten uit Nederland en andere landen plaatsten Jami en de twee vertegenwoordigers van de Britse en Duitse comités en handtekening.

Ze wijzen erop dat er duizenden jaren voor de vrijheid van meningsuiting is gevochten en keren zich tegen moslims die de islam als onderwerping zien en mensen het recht ontzeggen van het geloof af te vallen.

Volgens hun verklaring spreken moslims niet de waarheid als zij hun godsdienst een vreedzame religie noemen. Onderwerping is de ziel van de islam. Niet alleen christenen en joden, maar ook vrouwen en homoseksuelen moeten worden onderworpen, zo staat in de verklaring, die Jami voorlas.

Kort nadat hij zijn initiatief wereldkundig had gemaakt, noemde Jami de profeet Mohammed in een interview in het dagblad Trouw een verschrikkelijke man. Hij zei dinsdag zijn toon niet te matigen, want dat zal radicale moslims niet afschrikken. “Ik geloof niet dat ze de toon niet mogen. Ze willen het hele liedje niet horen.”
Hij zei “uit idealisme” met zijn comité te zijn begonnen.

Wij zeggen hier duidelijk dat moslims niet de waarheid zeggen als zij hun religie een vreedzame noemen.
Van een vriend kreeg ik wat foto’s van een demonstratie in Londen.
Deze foto’s (verspreid weergegeven in dit artikel) hebben betrekking op een demonstratie van enkele duizenden moslims die in augustus 2007 plaats heeft gevonden in Londen onder het motto “Religion of Peace.” Of “Godsdienst van de Vrede.”

Hierbij enige slagzinnen die op de spandoeken weergegeven waren.
Slay those who insult Islam. (Doodt diegenen die de islam beledigen)
Butcher those who mock Islam. (Slacht diegenen af die de islam bespoten)
Europe you will pay, your extermination is on its way. (Europa u zult betalen, uw uitroeiing is aanstaand)
Europe is the cancer, Islam is the answer.
Islam will dominate the world. (De islam zal de wereld domineren)
Europe take some lessons from 9/11. (Europa leer van 9/11)
Be prepared for the REAL holocaust. (Wees voorbereid voor de ECHTE holocaust)
Freedom go to hell.

Dit klinkt allesbehalve vredelievend, dit noem ik angstwekkend.
Ondanks dat dit “maar” enkele duizenden moslims betrof, is het angstwekkend omdat de geschiedenis zich dreigt te gaan herhalen.
Alle massamoordenaars van de 20e eeuw zijn begonnen met een achterban van enkele duizenden aanhangers. Denk maar aan Hitler (nationaal socialisme), Mussolini (fascisme), Lenin, Stalin en Mao (communisme).
Toeval dat het allemaal familie van elkaar is?
Ik heb geen last van fobieën, de foto’s weergeven ten slotte feiten, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee zou je zeggen.

Daar wordt blijkbaar door de politici anders over gedacht, gezien het feit dat bovengenoemde demonstratie met zulke slagzinnen toegestaan werd, en in België noem het een tegen demonstratie met als enige slagzin”stop islamisering ” werd verboden.
Hieruit blijkt dat de druk die de radicale moslims op de gemeenschap (lees politici) heeft gelegd ten opzichte van de beknotting van de vrijheid van meningsuiting al succesvol is.
Elke keer vraag ik mezelf af waarom “radicale” moslims zich in een in hun ogen intolerante en ongelovige samenleving hebben gevestigd.
Met hun ideeën kunnen ze moeilijk in hun land van herkomst in de problemen zijn gekomen, waardoor ze genoodzaakt werden om ergens anders asiel aan te vragen.

Bij de aan mij toegestuurde foto’s waren ook nog de volgende vragen toegevoegd.
Kijk naar de foto’s en besluit hoe u werkelijk over de toekomst van de westerse wereld denkt?
Waarom zou iemand kunnen denken, dat wij in oorlog met dergelijke aardige, vreedzame moslims zouden moeten zijn of kunnen geraken?
Moslims hebben verklaard dat Engeland het eerste land zal zijn, dat zij zullen overnemen.
Misschien is de wens de vader van de gedachte, maar ook misschien kunnen we over een aantal jaren vaststellen hoe duur de olie is betaald!
Niet alleen staat de vrijheid van meningsuiting onder druk, maar onze totale vrijheid.

36 REACTIES

 1. [14] Er is( helaas) maar 1 islam en wel deze:"
  Saoedische Fatwa: er komen en zijn geen liberale moslims.
  De Saoedische sjeik Saleh al-Fozan is één der prominentste
  islam geleerden. Deze sjeik laat regelmatig van zich horen
  door wereldwijde Fatwa’s te lanceren. Nu heeft deze sjeik
  laten weten dat, indien er moslims zouden zijn die op een
  liberale islam hopen, zij dit kunnen vergeten. In een Fatwa
  voor de gehele islam heeft Daleh al-Fozan de islamieten
  gewaarschuwd, dat een liberale islam ingaat tegen Allah’s wil.
  ( Reuter 08 juli 2007)

 2. [31]
  Geweta,

  En zo’n sjeik heeft de pretentie dat zo’n Fatwa bindend wordt geacht door alle Soennieten, Sji’ieten, overige hoofdstromen, en al hun substromingen?

  Dat is zoiets als de Paus die zegt dat niemand erop mag hopen dat er ooit zoiets zal bestaan als niet-Katholiek christendom, en dat alle niet-Katholieken ingaan tegen God’s wil. Ik denk niet dat voor de meeste Rooms-Katholieken, laat staan de Protestanten, Oosters-Orthodoxen, Kopten, Armeense christenen, etcetera, daar erg van onder de indruk zullen zijn. En misschien is Paus nog te veel eer qua vergelijking met die Sjeik, want Sjeiks en schriftgeleerden zijn er in de Islamitische wereld in overvloed. Het zou wellicht meer vergelijkbaar zijn met een dominee Jerry Falwell, of kardinaal Simonis die zo’n uitspraak zou doen.

  Het blijft me toch verbazen dat als het op Islam aankomt velen ineens lijken te denken dat we hier met het Borg-collectief uit Star Trek van doen hebben, met maar één gedachte van assimilatie van alle niet-Islamieten. Dat lijkt me gezien de feiten die we zien in de praktijk (waarin de Moslims elkaar naar het leven staan), en gezien de menselijke individuele natuur, nogal een vreemde stelling.

 3. [13] Over een paar duizend jaar en wellicht eerder zal iedereen atheist zijn volgens de interpretatie van de huidige Christelijke doctrine, evenals iedereen nu al atheist is voorzover het geloof in Zeus betreft. Hoe slecht en verderfelijk was het vroeger , niet in hem te geloven!

 4. De vrijheid van onderwijs mag geen alibi zijn om kinderen te indoctrineren. De basis van onze samenleving is die van vrije burgers die zelf keuzen maken. Ook het onderwijs dient zich aan dit uitgangspunt te conformeren.
  – Ideologische/politieke activiteiten, belastingontduiking, illegaal bankieren en zwartwerken lijkt in de moskee dus een alledaagse gang van zaken waaraan weinig tot geen aandacht wordt besteed. Moskee staat nu boven de wet! Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: Zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschaap in Nederland waardoor Immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten. Zelfs diegenen die hier met een Nederlands paspoort rondlopen en de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen blijven eerst en vooral loyaal aan de islamitische politieke /Militaire machthebbers in hun herkomstlanden.

  – Verbied alle illegale korancursussen, internaten en moskee activiteiten, stop moskeebouw in Nederland. Uitzetting van de Imam’ s en andere militanten moet zo snel mogelijk beginnen.

  – De overheid zal een eind moeten maken aan het voornaamste wapen van de islam, migratie en gezinsvorming. Verblijfsvergunningen moeten nu omgezet worden in de arbeidsvergunningen.

 5. [34]
  Je hebt blijkbaar nog niet in de gaten, dat ‘wij’ niet in een samenleving van vrije burgers leven die zelf hun keuzes kunnen maken. En dat is ook precies de reden waarom dit soort misstanden ontstaan en voortbestaan. Je vertrouwt er op dat de overheid, die deze wantoestanden nota bene met behulp van bijvoorbeeld positieve discriminatie en financiele douceurtjes van jewelste in stand houdt, een einde maakt aan ‘het voornaamste wapen van de islam’. Dat gaat niet gebeuren. De enige kans op verandering is een drastisch kleinere overheid, maximale individuele vrijheid en de daaruit volgende mogelijkheid voor burgers om de overheid datgene te laten doen wat zij willen, en niet andersom. Op dat moment zijn wantoestanden zoals met de Westermoskee in Rooibosthee-City verleden tijd, mits de burgers dat willen. Zoals het hoort.

 6. [14] na jaren in saudie te hebben gewoond ben ik hier weer terug.Daar was de bijbel verboden het uitdragen van een ander geloof ook.Hier weet men schijnbaar nog niet dat de islam is geschreven door een struikrover en een pedofiel die het enkel voor zelf verrijking heeft gedaan.Zijn woorden werden geheiligd omdat hij tegenstanders ombracht in naam van zijn god,hun bezittingen en vrouwen nam.Dit gebod staat nog steeds"dood aan de niet gelovige"of bedoelde hij dood aan hem die mij niet volgt.

Comments are closed.