Zelfs de grootste leugenaar spreekt wel eens de waarheid. Verrassend, maar ook Jan Pronk doet dat blijkbaar. Hij noemde JP Balkenende gewoon een leugenaar. Niks nieuws onder de zon natuurlijk, JP is immers een leugenaar, zoals alle politici.

Jammer dat Jan Pronk de duidelijke lijn niet even doortrekt door ook dat vast te stellen. Het zou wel verhelderend werken als mensen als Jan Pronk nu gewoon eens duidelijk maken aan het volk dat al hun geklets maar op één ding neerkomt: liegen en bedriegen. Met als doel om leuke baantjes te krijgen voor de politicus en zijn vriendjes, leuke machtsspelletjes te spelen, zo af en toe een copieus diner te genieten en er nog mee weg te komen ook. Op uw en mijn kosten, uiteraard.

Nu is dit niet uitsluitend voorbehouden aan Jan Pronk, Balkenende of al dat andere tuig. Er zijn meer mensen die liegen en bedriegen. Het grote verschil is dat de politici zichzelf beschermen door middel van een geweldsmonopolie. De natte droom van iedere maffiabaas, een stuk grondgebied waar je het exclusieve recht hebt op gebruik van geweld. En min of meer naar believen je eigen regeltjes kunt laten gelden.

Er zijn echter verschillen tussen die maffiabaas en de politicus: de politicus zit er gegarandeerd voor vier jaar, wordt positief bejegend door de door hem gesubsidieerde pers, en krijgt daarna weer een ander vet betaald baantje.

Leest u de komende week de krant eens met de volgende handleiding, en de vergelijking wordt heel helder.

Vervang in ieder krantenbericht de volgende woorden voor hun equivalent:

Politicus – Maffioso
Subsidie – Smeergeld
Belasting – Losgeld
Kamerlid – Bendelid
Samenwerking – Kartelvorming
EU – Europees maffiakartel
Politieke partij – Criminele organisatie
Minister – Maffialeider
Politieagent – Hitman
Regelen – Afdwingen
Recht – Privilege
(aanvullingen zijn welkom)

En ieder krantenbericht is opeens veel helderder.

45 REACTIES

 1. [29]
  Precies, David. Verbazingwekkend.

  Uitpuilende wegen door groot gebrek aan wegcapaciteit vanwege een wanbeleid van overheidswege sinds Lubbers de ‘zaak’ ‘onder controle’ bracht. De automobilist moet wél betalen, maar krijgt daar dick shit voor terug.

  Woningen van 4 ton o.a. omdat het fantastische woning’beleid’ van zo’n beetje alle regeringen sinds mensenheugenis geleid hebben tot een verstarring en verkrapping van de woningbouwmarkt waardoor starters thans bijkans helemaal geen woning meer kunnen krijgen omdat deze onbetaalbaar zijn.

  Verbazingwekkend, niet ?

 2. [27] Het hiearchische algorithme van de Nederlandse machtspolitiek ziet er als volgt uit:

  Bovenaan de machtspyramide bevindt zich de Monarchie die meer dan vijftig procent van het nominale BNP opzuigen en 75% van de feitelijke BNP >>> Gevolgd doo de Politieke Pachters die allerlei Partijen als "merknaam" hebben, maar allen tot neo-marxistisch zijn (en die zich op hun beurt van parlementaire Kadavers bedienen) >>> Bijgestaan door de beroeps Bureaucratie en Ambtenarij, die de "revenuen" binnen harken en het namens de politiek bazen herverdelen >>> Het geheel GEPROPAGEERD doo de MEDIA die de Goebbelliaanse loopjonges zijn van het boven hun geplaatste poltieke stelsel, en tevens de hersenspoelers des volks zijn >>> DOm den brode gesundeerd door het legioen der "hulpverleners" en de soepsidieparasieten, die de deugden van het multikulse neo-marxisme rondtoeteren >>> Ondersteund door de 2,5 % van de kiesgerechtigden die lid zijn van politieke partijen omwille van de illusie van "invloed en macht" >>> Het geheel weer MOGELIJK GEMAAKT door niet minder dan een 80% procent van de bevolking die inmiddels letterlijk zijn VERSLAAFD aan de verzorgingsstaat.

  PS: Maar inmiddels bestaat een 80% van de echt-geld-opbrengende Nederlandse economie uit kleine neringdoenenden en bedrijven (met elk minder dan 500 man personeel) die letterlijk worden UITGEWRONGEN, terwijl de meete corporaties reeds geheel of gedeeltelijk zijn ge-emigreerd.

 3. [20]
  Hét bewijs dat uit je nek loelen goed betaalt. Landverrader en neo-marxist [32] Maxiempje aan het woord.

 4. [27]
  Nog es op een rijtje:

  Het hiearchische algorithme van de Nederlandse machtspolitiek ziet er als volgt uit:

  Bovenaan de machtspyramide bevindt zich de Monarchie, die als institutie, meer dan vijftig procent van het nominale BNP opzuigen en 75% van de feitelijke BNP >>> Gevolgd door de Politieke Pachter Partijen die verschillende "merknamen" hebben, maar allen tot de heersende neo-marxistische gilde behoren, Ook de SP en PVV (en die op hun beurt zich allen van benoemde parlementaire Kadavers bedienen) >>> Terwijl deheersende top wordt bijgestaan door de uitvoerende beroeps Bureaucratie en Ambtenarij, die de "revenuen" binnen harken en het namens de politiek bazen herverdelen, en "recht, orde en rust" handhaven >>> Het geheel zorgvuldig GEPROPAGEERD door de "particuliere" en staats MEDIA, die allen de Goebbelliaanse loopjonges van het boven hun geplaatste poltieke stelsel, evenals de hersenspoelers des volks, zijn >>> Verder ondersteund door het om den brode legioen der "hulpverleners" en de soepsidieparasieten, die de deugden van het multikulse neo-marxisme "beleid" rondtoeteren >>> Tevens ondersteund door de 2,5 % van de kiesgerechtigden die lid zijn van "politieke partijen", zulks omwille van de illusie van "invloed en macht" >>> Terwijl het geheel weer geligitiemiseerd wordt door niet minder dan een 80% procent van de bevolking … die inmiddels letterlijk zijn VERSLAAFD aan de verzorgingsstaat.

  PS: Maar inmiddels bestaat een 80% van de echt-geld-opbrengende Nederlandse economie uit kleine neringdoenenden en bedrijven (met elk minder dan 500 man personeel) die letterlijk worden UITGEWRONGEN, terwijl de meete corporaties reeds geheel of gedeeltelijk zijn ge-emigreerd.

  [29]
  In de zuidelijk EU-lidstaten is (volgens de BBC) de zwarte en geen belastingen betalende economie reeds de twintig procent gepasseerd ( Terwijl in Italalie reeds meer dan 30% van de economie in handen is van de georganiseerde misdaad). De vraag is daarom eerder waar men in Nederland nu aan toe is …

 5. Pronk heeft spijt van uitspraak over Balkenende
  DEN HAAG – Kandidaat-voorzitter van de PvdA Jan Pronk heeft er spijt van dat hij premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende een „leugenaar” heeft genoemd. Hij heeft „een politieke fout“ gemaakt, zegt hij woensdag in een interview met de gratis krant De Pers.

  ANP
  Jan Pronk maandagavond tijdens het debat met de andere kandidaat-voorzitters.
  Foto: ANP
  Ads door Google
  Jan Pronk
  Alles over de oud-minister van ontwikkelingssamenwerking en VROM.
  http://www.parlement.com/
  DNA onderzoek ONTROUW
  Duidelijkheid in uw situatie door betrouwbaar sporenonderzoek
  http://www.consanguinitas.nl
  Verkiezingsprogramma Cda
  Actueel nieuws over de Nederlandse gemeenten! Lees het nu online.
  IntermediairPubliekeZaken.nl

  „Ik heb mij de afgelopen jaren geërgerd aan mensen die politieke kritiek vermengden met persoonlijke kwalificaties. Nu heb ik me daar zelf schuldig aan gemaakt.”

  Pronk deed zijn uitspraak dinsdagavond tijdens een debat met de andere kandidaat-voorzitters. Na afloop reed hij „met niet zo’n prettig gevoel naar huis”, bekende hij aan De Pers.

  Woensdag namen CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel en diens ChristenUnie-collega Arie Slob duidelijk afstand van de woorden van Pronk.

  BRON http://www.telegraaf.nl/bin
  Een leugenaar met berouw. Liegt Jan Pronk nu of loog hij eerder.

 6. Tja… ik las al uw.. gif of commentaren; als we er nu vanuit gaan dat Immanuel Kant ongelijk heeft (de mens is niet tot het goed geneigd, zoals ik beweer)dan kan eenieder verder z’n mond houden "want we zijn allemaal een beetje, of soms meer "crimineel" en alsdan verstommen alle moralistische betogen.. "Ach vriend… gaat u toch maar hogerop in het Rijk der Rechtvaardigen!" Ik sar u wat! Nee, dat hoort u zich ook niet zeggen. Lees verder op m’n website http://www.villamithras.com voor diverse vermakelijkheden (zeggen anderen!) Groet! Jan Bouma

 7. [36] Nog steeds dezelfde Pronk dus… Niks nieuws onder de zon. Hij zal wel weer een borrel te veel op gehad hebben toen-ie het zei. Of toen-ie het herriep. Beide keren lijkt ook niet uitgesloten.

 8. Aanvuling:

  Naheffing – Afrekening
  Opiniepeiling – Propaganda
  Leugenaar – collega
  Burger – Klant
  Prinsjesdag – Forgetaboutit

 9. Persoonlijk zie ik een coalitieregering van de Lijst Pronk en Lijst Marijnissen wel zitten. Wat zal het dan makkelijk worden om libertarische standpunten te verkopen! In NL zal de wal het schip moeten keren dus hoe sneller dat moment komt hoe beter wat mij betreft.

  Politici zijn inderdaad geen dieven van uit hun eigen morele standpunt gezien. Zij zien zichzelf als een soort heiligen, en wie weet zelfs reincarnaties van Jezus Christus. Dat verklaart ook die betweterige onnozelheid van ze.

 10. Ja, Jan Pronk kennen we allemaal nog wel, al of niet zonder mijter, want deze figuur heeft heel wat van ons zuurverdiende geld weggesluisd naar ontwikkelingslanden waar er voornamenlijk wapens, uniformen en villa’s van zijn gekocht en de bevolking kon verrekken.
  Project LUCID — het 666 universeel controlesysteem van het beest.
  (en hoe we allen tot slaven worden).
  http://83.161.104.6/henryv/

 11. LS…

  David is waarschijnlijk een ouderwetse nette jongen van goede huize. Was ik vroeger ook. Maar David, beste jongen, de Nederlanders worden een beetje (erg) wanhopig van dit incompetente kabinet vol knettergekke landverraders. Wat wil je nou ?

Comments are closed.