In haar zucht naar verdere nivellering heeft het kabinet weer iets nieuws bedacht.
In het artikel wordt weliswaar niet over nivellering gesproken, maar de strekking van de maatregel duidt daarop.
Kabinet gaat ook op kinderbijslag bezuinigen.
De kinderbijslag gaat in 2010 omlaag. Dat komt doordat het kabinet dan geld overhevelt van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget.

Dat is, in tegenstelling tot de kinderbijslag, een inkomensafhankelijke regeling.
Vooral hogere inkomens zullen dus last ondervinden van de maatregel. ( Lees ze krijgen dus minder of helemaal niets.)
Ingewijden in politiek Den Haag hebben een bericht hierover in de Telegraaf van dinsdag bevestigd.
De verschuiving van enkele honderden miljoenen euro’s van kinderbijslag naar kindgebonden budget levert per saldo een bezuiniging van 100 miljoen op voor de schatkist.
Het kindgebonden budget wordt volgend jaar ingevoerd. Het komt in de plaats van de fiscale kinderkorting. Die heeft als nadeel dat gezinnen met een laag inkomen er niet van profiteren, omdat ze te weinig belasting betalen om voor de korting in aanmerking te komen.
Het kindgebonden budget wordt volgend jaar nog per huishouden verstrekt, maar vanaf 2009 per kind. Gezinnen krijgen dan meer naarmate ze meer kinderen hebben.
Buiten het feit dat ik vind dat het hebben van kinderen een persoonlijke aangelegenheid is van de desbetreffende partners en daarom niet aan subsidie onderhevig hoort te zijn, lijkt deze maatregel een tegemoetkoming te zijn aan de GPV voor haar deelname aan het kabinet.
Het is bekend dat in haar achterban en bij de allochtonen het aantal kinderen per gezin hoger is dan bij de rest van de bevolking.
Dit is door het CBS uitgerekend en u kunt het wellicht uit uw naaste omgeving bevestigen.

Waarom zou deze maatregel dan discriminerend werken!
Hier volgt een passage uit de grondwet onder het hoofdstuk grondrechten.
Artikel 1; allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Toegegeven ik ben geen jurist, maar volgens mij is deze maatregel als zovele maatregelen van de regering pure discriminatie.
Er is hier sprake van een gelijk geval voor iedereen die zich in Nederland bevindt namelijk het hebben van een kind of kinderen. Dus de subsidie zou voor ieder kind hetzelfde moeten zijn.
Door het inkomensafhankelijk te maken wordt er onderscheid (gediscrimineerd) gemaakt tussen personen op basis van hun inkomen.
Er staat toch duidelijk in artikel 1 dat discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan.
Het inkomen kan niet alleen onderdeel van een levensovertuiging zijn, maar is tevens persoonsgebonden, net zoals ras, geslacht, politieke gezindheid en daardoor zijn inkomensafhankelijke maatregelen van de overheid in mijn ogen pure discriminatie.

Het is tevens in strijd met mijn levensovertuiging. (En misschien die van U?)
Mijn levensovertuiging is op het volgende gebaseerd.
Het individu heeft het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom (waaronder inkomen) te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische vrijheid in. Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiƫren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid.

Maar ja, hoe kan en wil een collectivistische overheid hier rekening mee houden?

15 REACTIES

 1. Zo ver ik heb kunnen nagaan sinds dat bespottelijke artikel 1 is ingevoerd, is het exclusief van toepassing op de niet-linkse mens, dit ter beoordeling van de linksmens die van Allah persoonlijk de wijsheid in pacht kreeg.

  Goed nieuws dus voor die 30.000 ex-illegalen en hun 100.000 familieleden die hier binnenkort ook zitten. Ook goed nieuws voor iedereen met talent, ambitie en (vage) plannen voor emigratie. Tijd om op te stappen, voordat deze regering met een emigratiebelasting komt.

 2. Dat de korting op de kinderbijslag voor de "rijken" in combinatie met de afschaffing van de kinderaftrek neerkomt op discriminatie van de "rijken" is volkomen juist.

  Toch nog wat kanttekeningen echter, waarbij ik uitga van de premisse dat wie niet in de minimale kosten van levensonderhoud kan voorzien,recht op bijstand heeft.

  De kinderbijslag is destijds ook in plaats van de kinderaftrek ingevoerd, omdat mensen die geen belasting betalen niet van die aftrek kunne profiteren en dat mensen die in een hoger belastingtarief zitten er meer van profiteren. De gedachte achter de kinderaftrek was dat er pas belasting mag worden geheven boven het bedrag van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Progressiviteit van belastingen is gebaseerd op het theoretisch onverdedigbare draagkrachtbeginsel. Maar de regressiviteit van de kinderaftrek is eventueel corrigeerbaar door een correctiefactor afhankelijk van de belastingschaal. Wie dan een te laag inkomen heeft om belasting te moeten betalen, kan dan eventueel negatieve belasting worden betaald voor zover gerechtvaardigd door de kosten van noodzakelijk levensonderhoud van kinderen. In feite is dat natuurlijk een bijstandsuitkering.

  De stelling dat het voortbrengen van kinderen een private aangelegenheid is, doet niets toe of af aan het feit dat een kind als zodanig recht op levensonderhoud heeft ten opzichte van de staat gesteld dat de ouders daarin niet kunnen voorzien. Dat heeft inderdaad tot gevolg dat deze bijstand belet dat dreigende armoede een rem is op het voortbrengen van kinderen. De enige remedie is de bijstand inderdaad alleen het minimum te laten dekken. Overigens schijnen immigranten zich betrekkelijk snel (al in de tweede generatie) aan te passen wat betreft de reproductiequote. Op zichzelf genomen is het geboorteorschot van immigranten ook geen demografisch probleem. Zonder dat overschot zou onze quote behoorlijk negatief zijn.

 3. [2] "wie niet in de minimale kosten van levensonderhoud kan voorzien,recht op bijstand heeft."

  Natuurlijk is het rot als je niet in een behoefte kunt voorzien. Maar dat geeft je nog niet het RECHT om het dan van een ander te (laten) roven!
  Ook is het goed dat je je daar zorgen over maakt. Doe ik ook. Maar laten we dan een eerlijke morele oplossing zoeken die niet anderen tegen hun zin gaat beroven.

 4. [2] Ik kan een heel eind met je redenering meegaan, zij het met sterke nadruk op het woordje kan in "wie niet in de minimale kosten van levensonderhoud kan voorzien".

  Het moet dan echt over niet kunnen gaan, en niet over niet willen of door eigen onverantwoordelijk handelen niet in staat zijn. Dan houd je een zeer klein groepje over, dat behapbaar is (private liefdadigheid).

  Geboorteoverschot van immigranten an sich is inderdaad geen demografisch probleem, geboorteoverschot van kolonisten is dat echter wel. Daarbij is een negatieve bevolkingsgroei voor NL geen probleem, als de roverheid zou stoppen met het belemmeren van de economie. Reeds in de jaren ’60 van de vorige eeuw werden Nederlanders ‘geholpen’ te emigreren, omdat het land vol dreigde te raken. Intussen is het alleen maar voller geworden, en voor welvaart in een vrije maatschappij was dat totaal onnodig geweest.

  Tenslotte trekken de kolonisten een zware wissel op de maatschappij, niet alleen demografisch en cultureel, maar ook financieel, omdat het merendeel te laaggeschoold (om het maar eens vriendelijk te zeggen) is om zich nuttig te maken, maar wel meteen door de linkse lutsers aan het staatsinfuus wordt gehangen.

  Met de jongste maatregelen van ons bruine kabinet worden de kolonisten nog verder bevoordeeld, te betalen (onder dwang) door de mensen die zij trachten te onderwerpen.

 5. KLein puntje voor verbetering: het is de ChristenUnie in het kabinet, niet het GPV.

  Waarbij het wat mij betreft simpel is: zo lang de pil gratis wordt verstrekt is het krijgen van kinderen dus een eigen keuze. Hoe je de opvoeding dan vervolgens gaat betalen is daarmee ook een eigen keuze, en zaken als kinderbijslag of hoe ze het ook noemen is allemaal onzin. Afschaffen die onzin. Tesamen met de inkomstenbelasting svp.

 6. [5] "het is de ChristenUnie in het kabinet, niet het GPV."

  Ik had ‘m gezien: same difference.

  "zo lang de pil gratis wordt verstrekt"

  Huh? gratis? Sigaar uit eigen doos, waar ook de geheelonthouders, onvruchtbaren, vrouwen na de overgang en niet te vergeten mannen aan meebetalen!

  Wel of geen kinderen krijgen is altijd een eigen keuze, even vooropgesteld dat de vrouw medisch gezien in staat is zwanger te worden en die zwangerschap te voldragen, en verkrachting buiten beschouwing latend.

 7. [6] Natuurlijk is de pil niet gratis. Maar vooral het tokkievolk dat onbeperkt kids krijgt en ze eigenlijk niet kan onderhouden zou toch minimaal kunnen snappen dat daar middeltjes voor zijn.

  Kun je, voordat je kinderen hebt, al niet rondkomen, begin er dan niet aan. Vrij simpel stelregeltje. Helaas snapt dat volk het niet. Of krijgt vanuit het gebedshuis te horen dat het Gods/Allah’s opdracht is om geen zaad en eieren te verspillen….

 8. [2] "De kinderbijslag is destijds ook in plaats van de kinderaftrek ingevoerd, omdat mensen die geen belasting betalen niet van die aftrek kunne profiteren en dat mensen die in een hoger belastingtarief zitten er meer van profiteren."

  Dat is natuurlijk beide onjuist. Mensen met ene laag inkomen betalen wel inkomensbelasting, maar die is hernoemd tot sociale premie. Een fiscalisatie van de volks en werknemers verzekeringen zou dit oplossen.

  En mensen met een hoger inkomen profiteren exact evenveel. Verwar niet meer aftrek krijgen met meer profiteren. Als immers de 52% schijf naar 60% gaat, kost dat de staat echt niet 8% meer geld.

  Aftrek wil enkel zeggen dat je iets van je bruto inkomen mag betalen en je dus enkel over een kleiner deel van je inkomen belasting betaalt. Dat hoeveel kleiner is echter exact evenveel voor iedereen ongeacht inkomen.

  Om diezelfde redenen zijn aftrekposten dus ook niet hetzelfde als subsidies al roepen linkse politici soms van wel. Dat is echter enkel propaganda.

 9. [7] Yep. Ergens gelezen dat het niet moeilijk is om niet arm te worden/bljven:
  1) school afmaken
  2) werk aanpakken, welk (eerlijk) werk dan ook
  3) pas kinderen maken als je (stabiel) getrouwd bent
  4) mijd drugs

  Er waren nog een paar van deze inkoppertjes.

 10. [8] "Als immers de 52% schijf naar 60% gaat, kost dat de staat echt niet 8% meer geld."

  Andersom?

 11. Hier in de VS mogen we van G.W. $1000 per kind van onze belasting aftrekken. Betaal je geen belasting dan krijg je $1000 per kind terug als premie. Helaas vallen velen in de schalen boven het maximale inkomen en "krijgen" dus minder tot niets van die $1000 te zien. Natuurlijk zijn het wel de schalen waarvan de meeste centen worden geroofd.
  Dus voor een modaal gezin is meer kinderen, meer geld. Voor een gezin boven dat maximale inkomen kost het nog meer geld.(leven is hier niet goedkoop!)
  Als die $1000 nou helemaal afgeschaft kan worden, zou het iedereen wat schelen, behalve natuurlijk die in de minima, die op dat geld rekenen.
  Je wordt er helemaal duizelig van en het gaat van kwaad tot erger.
  Arme Nederlanders, "krijgen" ze zo nog minder.Wil je bewust geen kinderen…betaal je toch! Dat is het ergste.

 12. [3] Best Hub, in mijn reactie was recht opbeisjtand een expliciet uitgangspunt. Maar goed, als je dat wilt berkritiseren, is mijn reachte als volgt. Als ik de term "recht" gebruik doe ik dat, anders dan mijn zeer gewaardeerde collega Frank van Dun, niet in termen van een natuurrechtstheorie, die ik onhoudbaar acht (zie ter illustratie van enkeel problemen van het naturrecht de aardige discussie van enkele dagen geleden op deze site), maar in termen van mijn eigen theorie van "recht als een manier van overleven". Recht op bijstand wordt daarin afgeleid vanuit de gedachte dat iemand die door armoede dreigt te verrekken niet kwalijk kan worden genomen al hij of zij door misdaad poogt te overleven. Overigens bepleit ik om van alle administratieve rompslomp cq fraude af te zijn, een (minimaal) basisinkomen.

 13. [8]Ben het er niet mee eens, Armin. historisch was de argumentatie voor kinderbijslag de regressiviteit van de belastingaftrek en die kritiek is, gegeven de verwerpelijkheid van progressiviteit in de inkostenbelasting. Dat er daarnaast nog niet-progressieve belastingen zijn, inclusief de premies volksverzekreingen die naar boven toe gelimiteerd zijn, en dat de belastingdruk door met name de hypotheekrenteafrek in feite niet zo sterk verschilt tussen de hogere en de lagere inkomens, doet niet af aan het feit dat aftrek regressief werkt.

 14. [8]Ben het er niet mee eens, Armin. historisch was de argumentatie voor kinderbijslag de regressiviteit van de belastingaftrek. Dat er daarnaast nog niet-progressieve belastingen zijn, inclusief de premies volksverzekreingen die naar boven toe gelimiteerd zijn, en dat de belastingdruk door met name de hypotheekrenteafrek in feite niet zo sterk verschilt tussen de hogere en de lagere inkomens, doet niet af aan het feit dat aftrek in de inkomstenbelasting regressief werkt.

 15. Ik ben tegen iedere vorm van subsidie ben dus ook tegen kinderbijslag, kinderaftrek of hoe je het ook noemt. Het geven van deze subsidie is niets meer dan een ander laten opdraaien voor de kosten van jouw kinderen.

  Als je het je niet kan permitteren om kinderen een behoorlijke opvoeding te geven maak ze dan niet maar schuif niet de verantwoordelijkheid op de schouders van een ander.

Comments are closed.