We beweren wel, dat kapitalisme goed of juist slecht voor de mensheid is, maar in de praktijk van alledag bestaat het niet en heeft het ook nooit echt in de pure vorm bestaan.

Als we het bekritiseren, kankeren we op de zogenaamd rijke stinkers, die de armen -en nog veel meer- puur uitbuiten; als we het aanhangen, scharen we ons weer onder de groep, die de schatten van de aarde (zowel materieel als spiritueel) puur voor eigenbelang en -gewin willen exploiteren.

Wat is dan toch het probleem? MORALITEIT!
Moraliteit is het geestelijk vermogen van individuen om niet hun macht te laten prevaleren, maar hun geest/hun geweten! Kapitalisme heeft alles van doen met individuele vrijheid. De vrijheid om te leven, zoals men zelf wil. De vrijheid om te kunnen beschikken over ons eigen/individuele gedachtegoed. Of dat zich nu uit in briljante uitvindingen of over oude tradities binnen bevolkingsgroepen, culturen of religies…

Daarbij is de mensheid één ding VOLKOMEN uit het oog verloren: VRIJHEID kan nooit bestaan, laat staan bloeien, als dat TEN KOSTE gaat van anderen!
DAAROM functioneert Kapitalisme niet en redden het communisme en socialisme en noem maar op… het evenmin!
De mensheid heeft talloze wetten gemaakt, om dit toch op één of andere manier in goede banen te leiden… En waarom werken die niet? Omdat iedere wet niet alleen vanuit het goede in de mens dient te functioneren, maar ook gebaseerd moet zijn op de AFDWINGBAARHEID van dergelijke neergeschreven ‘flauwekul’. Wetten staan op papier, moraliteit leeft in de mens zelf. Als die twee niet samenvloeien in een realiteit van alledag, werkt het absoluut NOOIT.

Zolang er nog godsdiensten zijn, die onderscheid maken tussen de MORELE waarde van man en vrouw (islam), zolang er nog regeringen zijn, die onderscheid maken tussen bevolkingsgroepen (Sudan/Darfur), [RED: Allachtonen/autochtonen!] kun je nog zoveel wetten maken, maar als je ze in de praktijk niet keihard afdwingt, werken ze nooit!
Onze wereld is rijk genoeg om een ieder, die daarop leeft, voldoende eten en educatie te geven om te (over-)leven; op te bloeien zelfs. Zolang er onder welke noemer dan ook, daar geen gestalte aan wordt gegeven vanuit de MORALITEIT, die in iedere mensenziel sluimert, zal het NOOIT lukken.

– Dit is een zeer vrijblijvende versie van de toespraak van John Galt in het boek Atlas Shrugged: in de Nederlandse vertaling bij iedere boekhandel verkrijgbaar: Atlas in Staking.
Lees daarin zelf, wat er gebeurt als de machthebbers ZONDER MORALITEIT, het voor het zeggen krijgen in onze wereld, onder het vervloekte motto, dat ze ons welzijn beogen -.
Atlas in Staking is vrij te koop: U hebt geen enkel excuus meer, als uw moraliteit niet in balans is met uw leven van alledag!
———–
Ingezonden door HR
———————–
Zowel in Nederland als in België is ‘Atlas in Staking’ eenvoudig te bestellen bij iedere beetje gerenommeerde boekhandel!
De prijs is overal hetzelfde: 38,90 euro.

4 REACTIES

 1. MORALITEIT, natuur van de mens, slechte eigenschappen van de mens, het komt allemaal op hetzelfde neer. Hoe wil je de eigenschappen van de mens aanpassen, zodat niet elk bedacht systeem om zeep geholpen wordt door hebzucht, machtlust, jaloezie, etc, dmv corruptie, chantage en connecties in de praktijk gebracht?

  Dit begint bij de opvoeding en onderwijs.
  In het onderwijs ontbreken de vakken sociologie, filosofie en psychologie.
  Je moet de kinderen leren dat ze zichzelf wat kunnen leren.
  (door toegeven, fouten erkennen en jezelf niet voor de gek houden)
  Leer de kinderen zich een beter voorstellingsvermogen aan om zich in iemand anders zijn situatie in te leven/beelden om wat weer begrip voor elkaar te krijgen.
  Dit uiteraard zonder dit aan een geloof of goddienst te koppelen.
  Leer ze ook naar zichzelf te kijken, dus zichzelf een spiegel voor te houden wat betreft handelen en doen van hun eigen.
  Misschien dat de hypocratie en egoisme dan wat kleiner wordt.

  In het communisme heb je de slechte eigenschappen van de mens verlamd, alleen de motivatie om wat (extra) te doen ook.
  Hebzucht: ieder krijgt hetzelfde.
  Jaloezie: ieder heeft hetzelfde kapitaal
  Afgunst: ieder heeft hetzelfde kapitaal
  Onderscheid: iedereen is gelijk.
  Egoisme: iedereen gelijk.
  Hypocratie: iedereen gelijke rechten
  Macht: iedereen is gelijk.
  Eerzuchtig: iedereen krijgt het gelijke.
  Alles gelijk stellen wordt wel saai en geen hond is meer gemotiveerd en je kweekt luiheid.
  Je moet niet alleen delen met mensen die minder kunnen, maar ook met mensen die gewoon minder doen.
  Vele systemen draaien juist op de slechte eigenschappen van de mens.

  Ps. Communisme landen die wij kennen waren alle dictaturen. Bestaat er ook zoiets als democratisch communisme?
  Dit zijn maar gedachtenkronkels.

 2. Misschien handig om uitleggen wat jij onder de pure vorm van kapitalisme verstaat.

 3. [2] Het artikel is misschien ook wel een goed pleidooi om Ayn Rand’s ‘Capitalism, the Unknown Ideal" eens te lezen.

 4. Hypocratie is pas eerlijk: iedereen gelijk onder het bestuur van de paarden.

Comments are closed.