Het idee van milieudefensie voor een milieuheffing van 0.85 cent op iedere kilo vlees is uitvoerbaar.
Boeren subsidie geven als het dier- en milieuvriendelijker gaan werken, mag echter niet volgens de Europese regels.
Het Centraal Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau re konden de plannen van het burgerinitiatief “stop fout vlees” door en presenteren de uitkomsten vandaag aan de tweede kamer.
Volgens milieudefensie, een van de trekkers van het initiatief, is een heffing nodig omdat de productie van vlees enorm veel CO2 veroorzaakt, onder meer door oerwoudkap voor de verbouw van veevoer.
Die milieukosten, net als de schade door ammoniakuitstoot uit mest, zitten niet in de karbonade prijs.

Het burgerinitiatief “stop fout vlees” haalde eerder dit jaar 106.975 handtekeningen op om zijn onvrede over de intensieve veehouderij op de politieke agenda te plaatsen.
Een vleesheffing kan, concluderen CPB en MNP, maar het brengt wel enorme administratieve rompslomp met zich mee. Want een biologische kip verdient minder taks dan een gewoon snelgroeiend haantje, gevoed met Braziliaanse soja.
In de kamer geven de PvdA en de SP de critici gelijk dat veel vlees eigenlijk te goedkoop is. Maar dat betekent niet dat de linkse meerderheid een kale vleesheffing gelijk omarmt.
CPB en MNP zijn wel kritisch over het plan om de heffing te verdelen onder de boeren die omschakelen naar duurzame veehouderij. Die subsidie zou een oneerlijk voordeel zijn ten opzichte van andere Europese boeren, een dus botst het met de internationale handelsregels.
De opbrengst van deze “biefstukbelasting” wordt geschat op 750 miljoen euro per jaar.

Landbouworganisatie LTO vindt dat de milieudefensie de plank “pijnlijk misslaat” met het plan om de intensieve veehouderij om te vormen. “Het is onhaalbaar en niet uitvoerbaar”.
LTO verwijt milieudefensie dat het zich afwendt van de economische werkelijkheid. Boeren moeten flink investeren in een systeem dat internationaal niet concurrerend is. “Nog los van de haalbaarheid in Europees verband is uitvoering alleen mogelijk als de samenleving jaren achtereen grote geldbedragen ter beschikking stelt voor de veehouderij.”
De financiële gevolgen noemt LTO desastreus. “Er gaat 15.000 arbeidsplaatsen verloren en de inkomens dalen dramatisch. De toegevoegde waarde van deze sector loopt terug van 4.7 naar 2.2 miljard euro terwijl de voordelen voor het milieu beperkt zijn.”
Tot zover de media.
Nu is algemeen bekend dat gesubsidieerde hobbyclubjes als milieudefensie zich niets aantrekt van de economische werkelijkheid. Maar ja daar doen ze in principe niets onder voor hun grote broers en zusters in Den Haag.
Dit initiatief lijkt meer op het opdringen van een visie, namelijk een vegetarisch leven zou een gezonder leven zijn, dan de bezorgdheid met betrekking tot de uitstoot van CO2.
Het vee is er immers al heel lang, alleen door de toename van de wereldbevolking in grotere aantallen. Want wat doen we dan met bijvoorbeeld alle mieren op deze wereld.
Laatst zag ik een documentaire op Discovery Channel met betrekking tot de uitstoot van CO2.
Hierin werd gesteld dat het gewicht van alle mierensoorten bij elkaar overeenkomt met het totale gewicht van de wereldbevolking. Maar zij (de mierensoorten) stootten anderhalf keer zoveel CO2 uit. (Ik heb het niet gecheckt, maar vond het interessant om te weten.)
Ik neem aan dat milieudefensie beslist er tegen is als iemand zo stellen dat op basis van dit gegeven de mierensoorten uitgeroeid moeten worden.(Ikzelf ook, maar niet vanwege de hype rondom de CO2 uitstoot.)
De voorstanders van een planeconomie zoals de PvdA en de SP doen ook nog een duit in het zakje door te stellen dat zij vinden dat veel vlees eigenlijk te goedkoop is. Hoe ze hierbij komen weet ik niet. Maar door het eventueel in te stemmen met een biefstukbelasting op een voor veel mensen (ook de sociaal zwakkeren) eerste levensbehoefte, geven zij aan zich niet om mensen te bekommeren maar alleen om macht. In hun calculatie, als deze heeft plaatsgevonden tenminste, zijn zij er waarschijnlijk niet vanuit gegaan dat via de landbouwsubsidies direct of indirect door de belastingbetaler al een hogere prijs wordt betaald dan dat op het prijskaartje bij de slager wordt vermeld.
Ook biedt het instellen van een “biefstukbelasting” die nu wordt vastgesteld op 0,85 cent in de toekomst de mogelijkheid die te verhogen naar gelang er een begrotingstekort is.
Maar er komt nog meer op u af.
Minister Klink van volksgezondheid laat momenteel onderzoeken of mensen met overgewicht gratis naar de sportschool mogelijk. Nu betekent gratis bij politici dat anderen er voor opdraaien. De zorg premie die naar schatting volgend jaar 10 percent duurder wordt zal hierdoor nog verder stijgen. Hij vindt ook dat ongezond voedsel daarentegen duurder zou mogen worden door een “vettaks”.
De bewindsman overweegt dus gezond gedrag te belonen en tegelijk ongezond gedrag te straffen.
Wat mij wel opviel en misschien heeft het er niets mee te maken is, dat dit voorstel juist gelanceerd wordt op het moment dat de VVD en onderzoek wil naar de kosten van het generaal pardon. Volgens de begroting is er voor plusminus de 30.000 asielzoekers 320 miljoen euro uitgetrokken om ze aan een huis, inrichting en een eventuele uitkering te helpen.
De VVD denkt dat dit bedrag veel te laag is.
Als je dus de biefstukbelasting invoert dan krijg je een reservepotje om de hogere kosten met betrekking tot de pardonregeling op te vangen. Misschien dat daarom de PvdA en de SP het eens zijn met milieudefensie?
Nog even en dan moet het individu belasting gaan betalen om te mogen sterven.
Wanneer komt er een einde aan de bemoeizucht van de overheid met betrekking tot het leven wat een mens wil leiden?

23 REACTIES

 1. Er gaan veel mensen terug kippen, konijnen en varkens kweken brom ik je.

 2. [1] [2] Weer iets om nieuwe wetten (en toezicht) te maken opdat dit wel diervriendelijk gebeurt.

 3. De kosten van het generaal pardon? De kosten van het generaal pardon of ook de gevolgkosten? De directe kosten van juridische zaken, tijdelijke en daarna initiele vast huisvesting kunnen best iets van 320 miljoen zijn. En wellicht hoger.

  Maardaarna begint het feest pas. De vele toeslagen en subsidies zoals huurtoeslag, kinderbijslag en zorgtoeslag zijn enkele voorbeelden. Maar er zijn ook veel indirecte subsidies. Immers je krijgt door de staat betaalde zorg en door de staat betaald onderwijs. Beide alleen al samen ter waarde van tienduizenden tot soms tonnen over een mensenleven. Echter wie een laagbetaalde baan of zelfs geen werk heeft betaalt weinig belasting. Het verschil betaalt de rest van hetr land bij. En wie helemaal niet werkt krijgt een uitkering.

  Alles samen is dit een veel groter bedrag dan de initiele kosten. Lakeman berekende het in 1999 op 200.000 guldens per persoon. Nemen we nu gemakshalve een euro-ton per persoon en we zitten al op een efectieve kostenpost van 2 a 3 miljard euro. Welliswaar wordt dit uitgesmeerd over een flink aantal jaren, maar toch.

  Overigens nam Lakeman expliciet de kosten van veiligheid (justitie), indirecte kosten van achteruitgang van het onderwijs door het ontstaan van zwarte scholen, etc niet mee. De werkelijke klosten liggen dus nog hoger.

 4. De VVD wil met het onderzoek vermoedelijk aangeven, dat wat de regering nu voor ogen staat, onbetaalbaar is.
  Iedereen hoort te weten -en dat weet de VVD ook-, dat het integratiebeleid een volslagen fiasco is, juist OMDAT allochtonen worden gestimuleerd hun hand op te houden en zodoende in een SLACHTOFFERROL worden geduwd. Integratie is alleen mogelijk ZONDER handophouding.

 5. [3] én een bewustmakingscampagne in de scholen en de media dat kippen, konijnen en varkens privé kweken een MISDAAD is.

 6. Als ik zie hoe dieren gefokt worden en afgemaakt, dan zou ieder mens normaal gesproken geen vlees meer op zijn bord lusten en kan me goed voorstellen dat er milieuverdedigers zijn die het één of ander hopen te kunnen veranderen aan de vlees-industrie. Maar ik vraag mij werkelijk af of deze milieuverdedigers geloven dat het probleem opgelost kan worden met een paar eurocent per kilo vlees meer?
  Wat milieudefensie hier aan de stamtafel heeft bedacht is volgens mij weer het zoveelste plan wat laat zien dat ze een ongeloofwaardige club is. Raar dat alle plannen voor milieuverbetering altijd weer richting geld gaan. Met alleen maar domweg alles duurder maken los je een probleem niet op. In de jaren dat NL’ers ook al onder het rode juk leefden hebben de milieudeskundigen niet anders kunnen verzinnen dan alleen maar alles duurder maken en deze weg slagen ze nu weer in, lekkerrrrr slim. Dat is één van de redenen waarom ik afkerig ben van milieu-freaks. Niet omdat het mij zou treffen in de portemonnee, maar omdat iedereen weet dat je met alleen meer betalen het milieu niet helpt. Wel help ik weer een selecte club mensen die van mijn geld lekker mogen mee snoepen uit het zoveelste potje. Daarom!!
  Milieu-freaks roepen bij mij ook altijd de volgende associaties op; Volkert van de Graaf, oubolligheid, domweg-regels-opvolgende-ambtenaren, gefrustreerde opvoedingen, ongewassen kleding, oud zweet, gele kruizen, versleten Birkenstocks, hulperverlenende gezins kapotmakers, slinkse clubjes, zakkenvullers, in de kroeg hangende profiteurs, huigelaars, vliegvakantie houden op kosten van de staat, adders, gieren, hyena’s, motorbakfietsen, krakers, niet te innen boetes, hoeven nooit hun naam te noemen bij politie, leven onder en boven de wet, huis- dealers, advocaten maatjes, handlangers, hitsige honden, stiekem vleeseten,ik leen even je auto, geen vreten in huis, op de oude dag braaf zijn, op de oude dag zijn schaapjes op het droge hebben, wethouder/burgemeester/minister worden, hit and run en een ander met de ellende achterlaten en wat dies meer zij.

 7. Als milieudefensie eens dichter bij huis zou kijken, bijvoorbeeld bij defensie, en dan met name de Leopard II.

  – Gewicht 65000 KG
  – 1500 PK
  – Snelheid 79km/u begrenst. (zonder begrenzer 130km/u)
  – Inhoud brandstoftanken: 1190 Liter
  – Verbruik 4 op 1 (ja je leest het goed.. niet 1 op 4)

  Dan valt daar nog genoeg te winnen lijkt me.

 8. [9]
  Naaaagh … die leeuwpaardjes worden steeds op een milieuvriendelijke OPLEGGER zo ver mogelijk aan het front bezorgd … Of niet soms?

  Men gaat er niet in joy-rijden …

 9. Ook dit idee is weer uit de hersenloze gasten van Milieudefensie ontsproten.

  Het wordt echt tijd dat er maatregelen tegen deze gesubsidieerde criminele organisatie ondernomen gaat worden.

 10. [11] Weinig kans. Die gasten krijgen subsidie omdat zij een voorpost van het Cultureel Marxisme zijn. En dus belangrijk voor de staat.

 11. En intussen laat Nederland 1,5 miljard aan EU subsidies liggen: http://www.elsevier.nl/nieu

  Dat is dus ¤ 200 per huishouden. Wij worden uitgeperst, de Balkenbende sluist een deel door naar de EU, en wat zij terug mag halen laat ze liggen. Geld te kort? Halen we toch gewoon bij de burger weg…

  Zum Kotzen!

 12. Zit de CO2 uitstoot van die methaan hoestende Milieu Defensie stinkers wel verwerkt in de prijs van een kaartje van De Efteling?

  /OT geen stukje over de gotspe van de Balk? Het politiegeweld in Birma veroordelen maar zwijgen over Brussel?

 13. [4] Armin heb je er ook aangedacht dat het asielzoekers verboden is betaald te werken en vele die onder de pardonregeling vallen zijn nu illegaal oftewel zij hebben alreeds werk anders waren ze al van de honger gestorven.

 14. [13]
  Bijna 100 pleuro per persoon, of kan ik niet meer hoofdrekenen ? Da’s meer richting 400 pleuro per huishouden van 4 personen.

  Wat kan een gezin zoal doen voor 400 pleuro ? Kort weekend centerparks, een maand lang elke zaterdag naar de pizzeria, een golf diesel 8 keer ramvol met ontzettend dure brandstof tanken (goed voor 5000-6000 km), twee weken (dure) boodschappen halen, etc. etc. etc.

  Waar is in vredesnaam al die europese boelsjit goed voor, behalve voor degenen in de keten tussen afdracht van je geld en ontvangst daarvan ? GVD nog an toe. Zum Kotzen, big time.

 15. [14]
  Wat mij betreft mogen de miljeudefensie-rukkers stikken in hun eigen CO2. Of in een lekker stukje vlees dat in het verkeerde keelgat schiet.

  Dat gezegd hebbende, is het de overheid cq. het politieke systeem dat dit soort uitschot/uitvreters faciliteert. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat het gedachtengoed van de Frankfurter Schule hieraan ten grondslag ligt.

 16. Toen ik gisteravond mijn heerlijk stukje vlees zat te eten moet ik denken aan de discussie hier gevoerd. En ik moet zeggen die milieujongens hebben helemaal gelijk.

  Het vlees is veel te goedkoop. Ja, en dit kan alleen maar bereikt worden door dat de boeren, transporteurs en slachthuizen als beesten omgaan met de beesten. Overvolle stallen, geen beweging, hormoonpreparaten en voedingssupplementen maken de dieren zo zwak dat er ook nog kilo’s aan medicijnen gevoerd worden om ze levend te houden.
  Na de periode bij de boer komt het transport, wat lijkt op de bekende Joden vervolgings filmpjes uit de WW2, waar ze in over volle vrachtwagens worden gejaagd met behulp van knuppels en elektrische schokken. Bij het slachthuis aangekomen volgt de omgekeerde wereld en worden ze uit de wagens gejaagd en het dier dat niet meer kan lopen wordt met een lier en shovel in de goede richting gestuurd. Half verdoofd worden ze aan hun achterpoten opgehangen en de zaagmachines doen de rest. In stukken gehakt wordt in de koelcellen ongeveer 15% water toegevoegd om de winst nog meer te vergroten.

  Eet u smakelijk

 17. [19]

  Maar als U een groep leeuwen een aantal antilopes opjaagt een er uiteindelijk een of een aantal al op beginnen te peuzelen voordat de dieren ook maar helemaal dood zijn dan doet U dat niets .. Dat is Natuurlijk en diervriendelijk….

  Hou toch op met je gezeur, de Natuur is niet eens diervriendelijk waarom moeten wij dat dan perse weer wel zijn.

 18. Ik ben gek op mijn JRT honden, en op biefstuk. Met de JRT’s ga ik het strand op en de biefstuk eet ik daarna lekker met een gebakken aardappeltje en sla.

 19. [21] U zei “Hou toch op met je gezeur, de Natuur is niet eens diervriendelijk waarom moeten wij dat dan perse weer wel zijn.”.

  Allereerst had ik niet het idee dat ik zeurde maar misschien ervaart u het dusdanig als zo. Hiervoor mijn welgemeende excuses en zal in het vervolg proberen rekening te houden met uw lage “zeur” drempel.

  Dat wij als mensen anders met onze “prooi”omgaan als is duidelijk dacht ik. We stoppen onze prooi in afgesloten gebieden, vertroetelen ze met allerlei kunstgrepen om ze zo snel mogelijk op gewicht te krijgen. Transport en slachten zijn negatieve invloeden en dienen tot een minimum te worden teruggebracht.

  Denk niet dat ik tegen de consumptie van vlees ben. Ik ben erg gesteld op mijn lapje vlees. En omdat ik dit ben heb ik iedere invloed van buitenaf als groei versnellers en hormonen uitgeschakeld. Ik hou mijn eigen vee, koeien, varkens en kippen dat vrij loopt en geen kunstmatige ingrepen ondergaat.

  Resultaat mijn vlees smaakt naar vlees en niet naar een schoenzool die met kruiden en sausjes eetbaar gemaakt moet worden.

  Eet u smakelijk….

Comments are closed.