Deze actie werd ons toegezonden door actie “wijwillenreferendum”

Hoe sceptisch we ook zijn, een referendum is waarschijnlijk de enige kans om de ramp van verder soevereiniteitsverlies te voorkomen
.


Reeds 6000+ personen tekenden de petitie voor een referendum.

null

8 REACTIES

 1. Leuk zo’n actie maar niet echt een actie.

  Ik denk dat de PvdA meer aandacht zou schenken aan een echte actie. Bijvoorbeeld stuur een brief, baksteen, lading stront of iets anders naar hun echte antwoordnummer.

  PvdA-belangstellenden, Antwoordnummer 3989, 1000 PA Amsterdam.

  Dump die brievenbus maar vol met je ongenoegen. Als het helpt weet ik niet maar het is beter dan je frustraties opkroppen.

 2. Nu de PvdA tégen gaat stemmen is er nog maar één kleine kans en dat is een hantekeningeactie om het onderwerp opnieuw op de agenda te krijgen van de tweede kamer.

  Dan nog kunnen ze het wederom wegstemmen, maar wordt het qua PR nog meer pijnlijk.

 3. Ik ben bang dat het referendum er nooit komt, en de grondwet vrolijk wordt aangenomen, ondanks alle moeite en energie van de grote hoeveelheid tegenstanders.

  Is er geen andere mogelijkheid? Kunnen we mischien een aantal besluiten in het verdrag collectief (deze positief gebruikt) negeren, zodat het verdrag onuitvoerbaar wordt? Ik weet niet of er wat zaken in staan die makkelijk te frustreren zijn?

 4. Gekregen van: Publieksvoorlichting PvdA

  Hartelijk dank voor uw bericht over het nieuwe Europese verdrag. Hierover het volgende. De PvdA Tweede Kamerfractie vindt dat er geen referendum hoeft te komen over het Europees hervormingverdrag. Daarbij baseert de fractie zich op het PvdA-verkiezingsprogramma en op het door het PvdA-congres goedgekeurde regeerakkoord. Het verkiezingsprogramma bepleit een referendum wanneer er sprake zou zijn van een nieuw grondwettelijk verdrag. Volgens het regeerakkoord is daarover advies gevraagd aan de Raad van State. Die is tot de conclusie gekomen dat het nieuwe verdrag, in tegenstelling tot de Europese grondwet, geen grondwettelijke elementen bevat. De Tweede Kamerfractie heeft deze opvatting meegewogen in haar beslissing. De PvdA is tevreden met het nieuw Europees wijzigingsverdrag dat in plaats is gekomen van de Europese grondwet. Er is recht gedaan aan de bezwaren van de Nederlandse bevolking zoals naar voren gekomen bij het referendum in 2005. Bovendien wordt Europa meer slagvaardig en democratisch. Dat waren ook de voorwaarden van de PvdA aan een nieuw EU-verdrag. Het wijzigingsverdrag verschilt qua karakter van de Europese grondwet. Er is nu een duidelijke afbakening van de bevoegdheden van de lidstaten. Het motto is: Europa waar het moet, Nederland waar het kan. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zeggenschap behouden over ons drugs- en euthanasiebeleid. Tegelijkertijd zijn er noodremmen ingebouwd tegen overbodige Brusselse bemoeienis. Met dit verdrag kan Europa zich meer concentreren op het effectief aanpakken van problemen die Nederland niet alleen kan oplossen: asiel en immigratie, klimaatverandering, de dreiging van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit. Belangrijk voor de PvdA is natuurlijk ook de sociale kant van Europa. Onze publieke diensten zoals het zorgstelsel, het openbaar vervoer en de woningcorporaties worden afgeschermd van Europese marktwerking. De EU krijgt de verplichting om alle nieuwe Europese wetten voortaan te toetsen op hun sociale gehalte. Een EU van 27 landen kan alleen slagvaardig opereren op deze terreinen als de spelregels worden aangepast. In het nieuwe verdrag wordt de mogelijkheid om veto?s te gebruiken verkleind. Met dit verdrag wordt Europa democratischer. De versterkte rol van het Europees Parlement en het Nederlands parlement zorgt voor een betere controle op Europese besluiten. De PvdA zet zich af tegen de gedachte van een Europese superstaat. Daarom is het belangrijk dat in het nieuwe verdrag niet de weg opent naar een federaal Europa. Het past daarmee in het rijtje van eerdere Europese verdragen. Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet, Marleen ZuyderhoudtAfdeling Voorlichting

  De grondwettelijke verdrag is volgens hun veranderd in een wijzingsverdrag/hervormingsverdrag.
  De pvda vind dus dat ze beloofd hadden te zorgen voor een referdum bij grondwet verdrag en vind dit niet nodig bij een hervormingsverdrag.
  Welke plichten heb je bij een verdrag en welke bij een grondwet?
  Ik zie het beide als een verplichting voor Nederland.

 5. [5] "Europa waar het MOET" laat zien dat het verplicht is, wettelijk dus, in het midden laten wat er dan mmoet geeft het verdrag ongeveer een volmacht. Lust u nog peultjes, of ben ik nou gek?

 6. Dit brengt mij op het idee om zo’n soort postertje op A4 formaat voor mijn keukenraam hangen. Met alvast het kruisje ingevuld op JA. Daaronder een treffende zin over kiezersbedrog ofzoiets en vervolgens: http://www.wijwillenreferen

  Klaar en plakken maar!

 7. [7] Yaaa … yaaa … zoiets, en net zo effectief, als wat de shitsjhialisten ooit deden door voor hun raam (in de meest misserabele buurten) trots te verkondigen: "PARLA ESPERANTO" … terwijl men niet een een fatsoenlijke baan of beroep had dat ook wat opbracht.

  Briljant …

Comments are closed.