Vrijwilligerswerk, gratis en voor
niets klaarstaan voor je medemens.
Tonen dat je een hart hebt. Helaas
wordt er in toenemende mate ernstig
misbruik gemaakt van de goede
intenties van mensen. Waar iemand
een boterham zou kunnen verdienen,
is er nu iemand goedbedoeld voor niets
aan de slag.
De arbeidszoekende, de vrijwilliger en
de consument zijn de dupe. De overheid
vult zijn zakken en kletst over burgerplicht
en solidariteit.

Zorginstellingen, buurthuizen, ziekenhuizen, het onderwijs, openbaar vervoer en tal van liefdadigheidsinstellingen maken gretig gebruik van vrijwilligers. Onder het motto: ‘daar is helaas geen geld voor’ worden gratis arbeidskrachten ingezet. Met een bloemetje of een gezellige avond besparen deze instanties zich ieder jaar miljoenen euro’s. Dit uitgespaarde kapitaal komt, als het aan de bestuurders ligt, nooit aan de oppervlakte. Dat (semi-)overheidsinstellingen veel rijker zijn dan ze laten blijken, mag duidelijk zijn.

Naast het feit dat er door vrijwilligerswerk een flink deel van de arbeidsmarkt wegvalt in voornamelijk lager geschoold werk, is het ook nog eens gevaarlijk. Bejaarden die bussen besturen bijvoorbeeld. In Amsterdam veroorzaakte onlangs een 70 jarige vrijwilliger een bijna dodelijk ongeluk. De man bestuurde een busje van een zorginstelling met bejaarden.
In Brabant verzorgen 52 buurtbusverenigingen circa 70 buurtbuslijnen. Daarbij zijn 1400 vrijwilligers betrokken die voorzien in 20 procent van het lijngebonden openbaar vervoer in het bevoegdheidsgebied van de Provincie. Nergens in Nederland rijden zoveel buurtbussen als in Brabant, meldt de website van de Provincie trots. Sterker nog: ‘Ze bieden met de vrijwilligers achter het stuur invulling aan een sociale behoefte. Met de buurtbus is het openbaar vervoer in de landelijke gebieden haalbaar, betaalbaar én gezellig.’ Nee, lekker goedkoop voor de provincie Brabant en gevaarlijk door bejaarde vrijwilligers achter het stuur zal je bedoelen. Als je nagaat dat de procincie Brabant inmiddels voor 210 miljoen euro boekhoudfraude heeft staan dan is deze ‘oplossing’ wel erg wrang te noemen.

Dit is slechts één voorbeeld uit honderden. Het is hoog tijd dat vrijwilligerswerk in een ander licht komt te staan. Geen onbetaalde arbeid waar genoeg budget is om salarissen te betalen. Geen onbetaalde arbeid waar het bedrijfsleven de taak op zich kan nemen. Geen onbetaalde arbeid waar dit oneerlijke concurrentie geeft t.o.v. het bedrijfsleven. Geen onbetaalde arbeid waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Mocht u als vrijwiller ergens werkzaam zijn, check dan eens de financiële situatie van uw instelling via internet en denk nog eens goed na.

35 REACTIES

 1. Vrijwilligers worden wel degelijk betaald, maar niet via geld. De beloning is waardering.
  Overigens is elk werk vrijwillig, ik neem aan dat er geen mensen gedwongen worden om te werken (behalve dan wanneer de overheid in het spel is).
  Maar in grote lijnen ben ik het zeker eens met het artikel.

 2. [1] Ook in betaald werk is waardering onmisbaar voor blijvende arbeidsvreugde. Ik zie dus niet dat dit verschil maakt.

  Werk is helaas (?) niet vrijwillig. In NL vaak wel, dank zij de uitkeringsfabrieken, maar werk hoort verplicht te zijn. Niet opgelegd door een ander, maar door jezelf, als middel om in je onderhoud te voorzien. Geen werk = geen geld.

  There’s no such thing as a free lunch.

 3. Wat een onzin. Vrijwilligerswerk is meestal een overeenkomst tussen twee partijen waarbij geen salaris wordt betaald, en dit alles op basis van wederzijdse behoefte. Nou en. Als je gratis wilt werken is dat prima. Ik zie geen enkel bezwaar. Feit is dat dit werk vaak een mooie opstap is voor mensen met een handicap of psychiatrische problemen. Door eerst vrijwilligerswerk te verrichten kun je zonder al te veel druk weer de draad oppakken. Je kunt het beschouwen als een soort stage voor deze mensen. Wat betreft de bejaarden die de buurtbus rijden; veel mensen worden geacht om na 65 jaar achter de geraniums te zitten. Als deze mensen er lol in hebben om onrendabele buurtbustrajecten te rijden, lijkt me dat alleen maar een mooi en nuttig gebaar naar de samenleving toe. En wat een flauwe kul om over die ongevallen te zeuren. Deze mensen hebben gewoon een rijbewijs en mogen daarom net als ieder ander met een roze papiertje op zak in een klein busje rijden. Als je dat te gevaarlijk vindt schrijf dan liever een stuk over de controle op rijvaardigheid bij hogere leeftijd ipv dit uit zijn verband te halen en in een nieuwe context te gebruiken om je verhaal op onredelijke gronden kracht bij te zetten.

 4. [3] Een mooie opstap naar betaald werk, geloof je het zelf ? Denk je nou werkelijk dat de (semi-)overheid dit systeem loslaat? Uitbreiden ligt eerder in de lijn.
  En voor wat betreft de risico’s: ik zit zelf 1.000 x liever in de bus bij een professionele chauffeur dan bij een amateur op leeftijd.
  Je reactie demonstreert overigens uitstekend hoe goed de vrijwilligerscultus werkt. Er moet vooral niet over gezeurd worden, nee, dat begrijp ik. Er zijn namelijk veel te veel belangen.

 5. [2] Geen werk kan ook een vette erfenis met bijbehorende renteinkomsten betekenen. Werk is dus wel degelijk vrijwillig. Je hebt de vrijheid om niet te gaan werken, maar dan zal je de consequenties moeten aanvaarden.
  [3] Een echte collectivist zou helemaal niet blij moeten zijn door vrijwilligerswerk. Dat zijn namelijk mensen die onder het minimumloon werken, en dat kan natuurlijk niet 🙂

 6. "Geen onbetaalde arbeid waar het bedrijfsleven de taak op zich kan nemen. Geen onbetaalde arbeid waar dit oneerlijke concurrentie geeft t.o.v. het bedrijfsleven."
  Nu schiet ik toch enigszins, wat zeg ik, volledig in de lach. Je kan het marktdenken in een gewenste libertarische samenleving kennelijk ook tot dogmatische hoogte en absurditeit doorredeneren.

  Ik sluit mij helemaal aan bij Walt. Veel vrijwilligerswerk is nuttig, zowel de geholpene als de helpers hebben er baat bij, het gebeurt zonder dwang en mensen ontlenen er vooral enig plezier en levensvreugde aan. Dit in tegenstelling tot Seneca die i.t.t tot zijn naamgenoot kennelijk nergens stoicijns over kan zijn.

  Je moet wel een enorme azijnzeiker zijn als je zoiets als vrijwilligerswerk wil verbieden. Nou ja verbieden, als ik dat stel, krijg ik onmiddellijk weer een boze reactie. Maar hoe moet ik dit anders lezen?
  Vrijwilligerswerk dat door de overheid of markt kan worden gedaan of betaald, mag niet door vrijwilligers worden gedaan? Ten eerste verbaast het mij dat je met de overheid aankomt, dat is toch die dief die met ons belastinggeld al die oudjes gratis dreigt rond te rijden? En nu is er een goedkoper alternatief, is het weer niet goed.
  En nooit gehoord van oudpapierliefdeswerk? Ja, dat kan je als voetbalclub of buurtvereniging misschien ook wel uitbesteden, maar of dat zoden aan de dijk zet? En moet er achter elke bar in een buurthuis een betaalde kracht omdat het ‘oneerlijke concurrentie’ is?
  Vandaar dat ik er maar vanuit gaat dat jouw redenering toch op een omvangrijk verbod uitkomt.
  Pas op, zou ik zeggen: pak op straat nooit eens wat rondslingerend afval op om in de prullenbak te gooien, want daarmee benadeel je een betaalde vuilnisman.

 7. [5] Grappig dat veel mensen altijd op de uitzondering teruggrijpen om hun gelijk te halen. Het is al net als met het afschaffen van de heilstaat: dan komen de arme mensen in de verdrukking. Echte armen die niet kunnen werken zijn er maar weinig.

  En die paar rijken die in die uitzonderingscategorie vallen hoef je vaak niet te benijden. Niet verdiend, maar aangewaaid geld leidt veelal tot hopeloos gefrustreerde mensen (Paris Hilton), omdat ze de waarde van niet-verdiend geld niet kennen. Het lijkt warempel de roverheid wel, die weet ook niet wat het geld waard is, war de afgeperste hard voor heeft gewerkt.

  [6] Ook al zo’n briljante uitzonderingsridder. Niemand zal het oprapen van een papiertje als vrijwilligerswerk kenmerken. Als je dat als voorbeeld nodig hebt geef je al aan dat je argumenten wel erg zwak zijn.

  Achter de bar staan in je vereniging is vaak toch verkapt betaald, in de vorm van het niet hoeven betalen van consumpties. Bovendien verlaagt dat de contributie voor alle leden, dus als bij toerbeurt leden ‘keukendienst’ hebben betaalt men in natura wat men anders in geld had moeten betalen.

  Deze overwegingen zijn in de voorbeelden van Seneca niet aan de orde. Is gewoon een structurele job, alleen krijgt de persoon in kwestie niet betaald. Foute boel, dus.

 8. [7] Dat oprapen van een papiertje was een grapje, een hyperbool heet zoiets, maar gebrek aan humor, daar hebben meer mensen last van.

  En zwakke argumenten? Ik stel – en het voorafgaande was wel serieus – dat Seneca vrijwilligerswerk dat door de overheid of het bedrijfsleven betaald of aangeboden kan worden, wil verbieden.
  Verbieden? Ja. Citaat: "Geen onbetaalde arbeid waar genoeg budget is om salarissen te betalen. Geen onbetaalde arbeid waar het bedrijfsleven de taak op zich kan nemen. Geen onbetaalde arbeid waar dit oneerlijke concurrentie geeft t.o.v. het bedrijfsleven. Geen onbetaalde arbeid waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan." Vooral de tweede en derde klinken als een verbod.

  Verder volgt er geen argumentatie, geen poging wat dan wel of niet door een bedrijf kan worden geleverd of door de overheid zou moeten worden gedaan. Het is een losse flodder die verder niet is uitgewerkt of onderbouwd.

  Seneca noemt trouwens geen voorbeelden, zoals jij beweert, hij geeft er slechts één, Hij heeft het alleen over die busjes. En na het ene voorbeeld, waarin Seneca m.i. ook een punt scoort, volgt hij met "en zo kan ik nog vele voorbeelden noemen." Niet dat hij dat doet.

  In de aanhef zegt hij slechts: "Zorginstellingen, buurthuizen, ziekenhuizen, het onderwijs, openbaar vervoer en tal van liefdadigheidsinstellingen maken gretig gebruik van vrijwilligers."
  Dat is een constatering, inderdaad. Dat gebeurt soms al eeuwen, zoals in ziekenhuizen.
  Buurthuizen draaien om vrijwilligers, omdat dat de essentie van buurthuizen is. Buurtbewoners doen het zelf voor en met elkaar. Hier begon ik al te grinniken, mssr bij die liefdadigheidsinstellingen kreeg ik een lachstuip. Omdat het tegenwoordig soms volledige professionele organisaties zijn geworden – waardoor ze trouwens meer en meer kritiek krijgen en minder leden en donateurs – wil dat niet zeggen dat ze dat zo behoren te zijn. Ja, het bedrijfsleven kan ook geld inzamelen en leden werven, maar wat denkt Seneca dat het woord liefdadigheid oorspronkelijk betekent? Mag niemand nu nog aan liefdadigheid doen, omdat veel organisaties laten zien dat het ook met betaalde krachten kan? Hij zegt dat wel met zijn stelling "Geen onbetaalde arbeid waar het bedrijfsleven de taak op zich kan nemen".
  Het is deze verborgen logica van Seneca waardoor ik niet kon laten te reageren. Dan ben ik nog beleefd, want verborgen logica is hier een eufemisme voor onnadenkendheid.

  Zijn al die vrijwilligers vervangbaar en nemen ze ‘echte’ arbeidsplaatsen in? Om hoeveel werk gaat het? Dat wil ik weten voordat Seneca zulke boute uitspraken doet. Noem dan eens goede voorbeelden. In ziekenhuizen wordt geen verzorgend, genezend, verplegend, administerend, technisch onderhoudend, inkoop etcetera etcetera werk gedaan door vrijwilligers. Die maken vooral praatjes, schikken de bloemen, doen een boodschapje voor een zieke, maken een wandelingetje door het park met iemand in een rolstoel etcetera.
  Zijn die mensen zo dom omdat ze een potentiele baan innemen? Of zoals Seneca zegt: "Mocht u als vrijwiller ergens werkzaam zijn, check dan eens de financiële situatie van uw instelling via internet en denk nog eens goed na."
  Je moet wel redelijk van de geldpot zijn gepleurd om zoiets uit je toetsenbord te krijgen. Of beter: Seneca kan zich kennelijk niet voorstellen dat mensen het een prettig gevoel geeft om af en toe eens iets zomaar te doen. Vanwege dat laatste oproepje noemde ik hem een ‘azijnzeiker’.

  Hartman, ik vrees dat het marktdenken bij jou en Seneca doorgeslagen is. Liever een ‘uitzonderingsridder’ dan iemand die menselijke relaties alleen maar afmeet aan de economische functie die ze vervullen of kunnen vervullen. Dat laatste zal ik even onderbouwen. Je schrijft: "Een vrijwilliger in een vereniging die achter de bar staat, krijgt ook verkapt betaald…. " Tsja, als ik dat nu nog moet uitleggen….

 9. Is niet het probleem in deze discussie dat niet alle factoren en de uitgangssituatie erbij worden betrokken?

  Factoren als:
  -Je MOET met 65 jaar ( of zoiets) met pensioen.
  -(Oudere)werklozen komen moeilijk aan een baan door minimumloon en andere voorschriften.
  -Aan het pensioen en AOW wordt voortdurend geklungeld, zodat men vandaag niet zeker is welke grillen de politici morgen weer hebben.
  -De geldontwaarding waardoor pensioenen minder koopkracht hebben. (Gulden/euro)
  -en misschien kun je zelf nog factoren toevoegen.

  Gevolg: Streekvervoer kan niet meer op commerciele basis.

  Daardoor, onder andere, verdween het streekvervoer waardoor:
  -allerlei gepensioneerden achter de geraniums gedrukt worden, zich vervelen en verzuren.
  -andere mensen (zonder auto) zien geen kans om in de stad te komen.

  Dan komt men (wie??) met de olossing om gepensioneerden in te schakelen en als vrijwilligers in te schakelen.

  Resultaat:
  -doelloos, zich vervelende mensen krijgen zinvol werk en zijn gelukkig.
  -Veel mensen in buitengebied krijgen kans om naar vrienden en naar de stad te gaan.

  Vanuit een foutieve beginsituatie komen oplossingen die verschillend beoordeeld worden.

 10. [9] Ouderen kunnen wel degelijk onder het minimum loon werken; 0 euro verdienen ís toch onder het minimum loon?
  Het bizarre is dat als een organisatie een vrijwilliger een kwartje geeft om een kop koffie te halen, dit in feite al loon is en dus verboden, want het is onder het minimum loon.

 11. [7] We moeten er maar geen woordspelletje van maken, maar als ik het woord verplichting hoor, dan ga ik automatisch uit van een externe dwang (meestal overheid). Dat je jezelf dwingt/verplicht is mijns insziens een bizarre stelling.
  Soms werk je, en als je voldoende geld hebt werk je niet, ga je op vakantie of zo. Geen verplichting dus om te werken.

 12. [8] Tja, ik lees dat toch anders. Veel structureel vrijwilligerswerk bestaat alleen maar vanwege het feit dat noodzakelijke functies in onze maatschappij niet kunnen worden ingevuld met betaalde krachten. Er is niks mis met vrijwilligerswerk, en dat heb ik uit Seneca’s artikel ook niet kunnen opmaken.

  Wat er mis is is dat vele maatschappelijke functies niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers, door toedoen van de roverheid. In het huidige systeem nemen vrijwilligers potentiëel betaalde banen in. In bv. de ouderenzorg krijgen de bejaarden geen fatsoenlijke hulp meer als de vrijwilligers wegvallen, alleen omdat de roverheid o.a. liever 500 miljoen naar Honduras stuurt en daartoe 600 miljoen bij onze ouderen zorg weghaalt.

  Als de zorg, streekvervoer, bibliotheken en noem maar op fatsoenlijk kunnen draaien met betaalde krachten zullen vrijwilligers nog steeds welkom zijn: vele handen maken licht werk. De aanklacht is gericht tegen het feit dat in het (nog) rijke Nederland vrijwilligers noodzakelijk zijn om de boel draaiend te houden, omdat het beschikbare geld massaal weggegooid wordt in plaats van nuttig gebruikt.

  Dus net als Walt geef je aan al zo geïndoctrineerd te zijn met dit verschijnsel dat het inzicht dat het fout is (op deze manier dus) niet kan worden overgebracht.

 13. Het heeft niks met indoctrinatie te maken, Hartman. Het is zo frapant dat de overheid er elke keer bijgesleept wordt, alsof die een noodzakelijke schakel zou zijn. Het tegendeel is waar. Veel vrijwilligers komen eenvoudig aan hun baantje door 1 op 1 afspraken tussen hulpbehoevende en vrijwilliger. En als vrijwilliger wordt je daar in natura beter van, niet geldelijk. Of dat nou is omdat je je prettig voelt bij het helpen van anderen waar je mee begaan bent, of dat je nou "verkapt betaald" krijgt door ergens bij een cluppie achter de bar te staan. Je betaald in ieder geval geen cent belasting over je ‘verkapte inkomsten’, wat me alleen maar positief in de oren klinkt.
  Vrijwilligerswerk is mischien wel een hele zuivere manier van samenwerken, waarbij de overheid hhet nakijken heeft: wij komen er zelf wel uit!
  Dat er zoveel vrijwilligerswerk te doen is bij door de overheid gefinancieerde diensten zal niemand verbazen. De overheid voert de zaken nou eenmaal beroerd uit, door de collectivistische drang tot het verzorgen van diensten die veel beter zouden worden uitgevoerd als er marktwerking in zat.

  Het betoog van Seneca kan zich daarom beter richten op de slechte uitvoering van zaken door de overheid, dan dat hij zijn pijlen richt op de vrijwilligers die de kooltjes uit het vuur halen die de falende overheid laat liggen.

 14. [12] [12] Hartman, je wil mijn krtiek op Seneca niet eens echt lezen en je blijft niet reageren op mijn argumenten.
  Als Seneca met die vier stellingen komt en verder niet aangeeft welk vrijwilligerswerk ten onrechte gebeurt en waar vrijwilligers kennelijk misbruikt worden, schrijft een leeg artikel.
  Vooral de stelling als vrijwilligerswerk oneerlijke concurrentie voor het bedrijfsleven is, zal Seneca goed moeten onderbouwen. Of meent Seneca werkelijk dat wie vrijwillig langs de deur gaat om geld in te zamelen voor het kankerfonds eigenlijk iemand het brood uit de mond stoot? Want dat is wel het logische gevolg van Seneca’s redenering. Hij noemt liefdadigheidsinstellingen namelijk als een van de sectoren waar dat gebeurt.
  Die redenering noem ik de absurditeit van het marktdenken. Wat dat betreft: "Net als Seneca geef je aan al zo geïndoctrineerd te zijn met dit verschijnsel (hier dus marktdenken)dat het inzicht dat het fout is (op sommige terreinen) niet kan worden overgebracht."

  Als je zegt: "Wat er mis is, is dat vele maatschappelijke functies niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers, door toedoen van de roverheid. In het huidige systeem nemen vrijwilligers potentiëel betaalde banen in." Bewijs dat dan.
  Zoals ik al zei, vond ik het ene voorbeeld van die busjes een goed voorbeeld. Hier denk ik dat de provincie zich er heel makkelijk van af heeft gemaakt.
  Maar heel veel vrijwilligerswerk is altijd vrijwilligerswerk geweest, dat zijn nooit officiele banen geweest.
  Je noemt zelf bejaardenzorg: dat bestaat past sinds de eind jaren zestig. Toen kwamen de eerste bejaarden-en verpleeghuizen pas in Nederland. Daarvoor had je wijkverpleegsters die af en toe langs kwamen, verder verwachtte men van buren en familie dat zij die zorg leverden.
  Er zijn sindsdien in die bejaardenzorg juist ongelooflijk veel banen gecreerd, omdat er veel bejaarden bijkwamen. Eerst werden ze snel in bejaardentehuizen gestopt, later zag men in dat zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, gewenst was. Daardoor ontstond wat nu de thuiszorg heet. Daarnaast zijn er nog steeds veel mensen die ook vrijwillig een hand toesteken. Wat jij bepleit is dat die laatste vrijwilligers kennelijk ook door betaalde krachten moeten worden vervangen.

  Nu ligt het bij de thuiszorg trouwens heel ingewikkeld. Ik ken een paar vrouwen die in de thuiszorg werken. een kwart van hun clienten heeft helemaal geen hulp nodig. Daar wordt gewoon met geld gesmeten en werkkrachten totaal verkeerd ingezet. Daardoor vallen mensen die hulp nodig hebben buiten de boot, terwijl anderen onnodige hulp krijgen. Dat hoor ik van deze vrouwen zelf. Meer eerste-handinformatie kan ik niet verkijgen.

  Je kan wél discussieren over het feit of zowel overheid als bedrijfsleven te weinig doet aan het vervullen van behoeftes. De vraag: geld naar ontwikkelingshulp of naar ziekenverzorgers in verpleeghuizen? is een legitieme vraag. Maar momenteel doet geen enkele vrijwilliger in een verpleeghuis werk dat door ziekenverzorgenden wordt gedaan. Dat is namelijk wettelijk verboden. En dat geldt voor heel veel andere sectoren en terreinen. Jouw stelling dat veel vrijwilligers kennelijk werk doen omdat de overheid tekort schiet, zal je moeten bewijzen en mijn argumenten zal je moeten weerleggen. En dat doe je niet door mij van geindoctrineerdheid te beschuldigen.

 15. [13] dat is een fraaie omkering van de gang van zaken. De vrijwilligers helpen de overheid uit de brand, wat een opofferingsgezindheid !
  De overheid speelt in op de gevoelens van mensen en maakt daar handig gebruik van. Er is niet voor niets een massieve pr-campagne m.b.t. vrijwilligerswerk. Ga eens googlen op vrijwilligerswerk, je struikelt over de (al dan niet gesubsidieerde) sites.
  Er gaat betaald werk verloren door deze stroom aan GRATIS arbeid. De overheid vervangt banen door vrijwilligers en houdt het aldus bespaarde geld achter.
  Een hele zuivere manier van samenwerken, ja, binnen NIET GESUBSIDIEERD clubverband.
  Je hebt de clou van mijn artikel niet begrepen, vrees ik. Wellicht dat het in de verdere loop van je leven duidelijk mag worden.

 16. [14] Ook Fred trapt in de val van menslievendheid en goedertierenheid zonder verder te kijken dan zijn neus lang is.
  Ik ben niet tegen vrijwilligerswerk. Als iemand voor niets wil werken voor een bepaald doel (en dat doe ik zelf ook) dan vind ik dat prima.
  Wat ik niet prima vind, is dat er gestructureerd vrijwilligers ingezet worden ter vervanging van betaalde banen en ten koste van het bedrijfsleven.
  Tenslotte pleit ik niet voor VERBIEDEN. Het verbieden laat ik aan collectivisten over. Ik stel alleen een aantal richtlijnen vast waar het vrijwilligerswerk aan getoetst kan worden. Bij voorkeur door diegene die zijn of haar gratis hand- en spandiensten wil gaan verlenen.
  Eigen verantwoordelijkheid is mij namelijk heilig.

 17. [15] Argumenten Seneca. Ik wil argumenten. Welke banen zijn er verdwenen? Welk betaald werk is er verloren gegaan omdat die verschrikkelijke overheid misbruik maakt van de opofferingsgezindheid van vrijwilligers? Ik heb inmiddels in drie reacties argumenten gegeven en voorbeelden van het tegenovergestelde. Het enige dat jij en Hartman er tegenover stellen is algemene stellingen en termen als ‘uitzonderingsridder’ ‘geindoctrineerd’ en ‘je hebt de clou niet begrepen’.

 18. [16] "Ook Fred trapt in de val van menslievendheid en goedertierenheid zonder verder te kijken dan zijn neus lang is." Zie mijn vorige commentaar.

  "Tenslotte pleit ik niet voor VERBIEDEN…Ik stel alleen een aantal richtlijnen vast waar het vrijwilligerswerk aan getoetst kan worden."
  Nog maar een keer: "Geen onbetaalde arbeid waar het bedrijfsleven de taak op zich kan nemen. Geen onbetaalde arbeid waar dit oneerlijke concurrentie geeft t.o.v. het bedrijfsleven."
  En als volgens die twee bovengenoemde richtlijnen van jou vrijwilligerswerk niet door de beugel kan, wat moet er dan gebeuren? "Geen onbetaalde arbeid", zeg je. Dat beschouw ik dan als een verbod. Maar je durft de consequenties en gevolgen van je eigen gedachtengang niet eens onder ogen te zien. Liever beschuldig je anderen van kortzichtigheid.
  Ik wacht op argumenten.

 19. [18] ‘…wat moet er dan gebeuren?’ Oh Here God, help mij ! De typische gedachtengang van iemand die wacht op acties van de boven hem gestelden.

 20. [19] Je reacties worden alsmaar dunner en dunner….
  ‘Wat moet er dan gebeuren?’ Dat is een vraag aan jou, geen wachten op advies van boven mij gestelden. Wat zijn de consequenties van jouw richtlijnen? Als die er niet zijn, houd je ideeen en gedachten dan in vervolg voor je. En nog steeds: waar zijn je argumenten?

 21. [20] Of ik mijn ideeen en gedachten voor mij moet houden, beslis jij volgens mij niet.
  Hoe en wat ik in mijn artikel zet, bepaal jij trouwens ook niet.
  Mocht je je geroepen voelen om zelf een artikel over vrijwilligers te schrijven dan zie ik dat graag tegemoet.
  Nu moet ik weer betaald aan het werk.

 22. [21] Ik bepaal inderdaad niet hoe en wat jij in je artikelen zet, maar iemand die niet reageert op vragen en tegenargumenten nadat hij een artikel heeft geschreven en alleen maar verongelijkt reageert, daarvan vraag ik mij af wat de zin van zo’n artikel is. Ik ben namelijk in de veronderstelling dat dit een discussiesite is en niet een platform voor pamfletten. Al zo vaak kom ik hier schrijvers tegen die van alles beweren en overal kritiek op hebben, maar zelf elke discussie uit de weg gaan als ze een weerwoord krijgen.

 23. [14] "Nu ligt het bij de thuiszorg trouwens heel ingewikkeld. Ik ken een paar vrouwen die in de thuiszorg werken. een kwart van hun clienten heeft helemaal geen hulp nodig. Daar wordt gewoon met geld gesmeten en werkkrachten totaal verkeerd ingezet. Daardoor vallen mensen die hulp nodig hebben buiten de boot, terwijl anderen onnodige hulp krijgen. Dat hoor ik van deze vrouwen zelf. Meer eerste-handinformatie kan ik niet verkijgen."

  Mijn dochter heeft vakantiewerk gedaan in de thuiszorg en ik kan dit verhaal helaas alleen maar beamen.

  "Wat jij bepleit is dat die laatste vrijwilligers kennelijk ook door betaalde krachten moeten worden vervangen"

  Alleen voor zover deze banen noodzakelijk zijn om adequate invulling aan de functies te geven. Daarnaast mogen er zoveel vrijwilligers bijkomen als beschikbaar: vele handen maken licht werk.

  In mijn beleving geeft dit laatste ook het verschil in onze uitgangspunten aan: noodzakelijke taken betekenen werk, en behoren dus op de arbeidsmarkt te worden ingevuld. Extra handjes mogen gratis zijn, vrijwilligers ook blij.

 24. [23] "Alleen voor zover deze banen noodzakelijk zijn om adequate invulling aan de functies te geven. Daarnaast mogen er zoveel vrijwilligers bijkomen als beschikbaar: vele handen maken licht werk"
  Daarmee ben ik het met je eens. Mijn vraag was echter hoe vaak momenteel vrijwilligers worden ingezet waar eignelijk betaalde krachten voor zouden moeten worden ingezet. Seneca lijkt te beweren (ik weet het niet zeker, want hij reageert maar niet op mijn vragen), dat dit op grote schaal plaats vindt. Dan wil ik graag meer dan één voorbeeld over busjes in Brabant.

  "Noodzakelijke taken betekenen werk" Ook hier ben ik het met je eens. Maar dan komen we terug bij de voorbeelden die ik in de paar reacties heb beschreven. Welke taken zijn noodzakelijk? Welke niet? Wie bepaalt dat? En vooral wie betaalt dat?
  Maar de simpele stelling dat de overheid vrijwilligers al te gemakkelijk en steeds vaker gebruikt om betaalde banen te schrappen, vind ik niet onderbouwd. En zonder die onderbouwing geeft hij uiteindelijk de honderdduizenden vrijwilligers een schrobbering, omdat ze zich – in zijn ogen – kennelijk al te gemakkelijk voor het karretje van de overheid laten spannen. Misschien is dat zo, maar ik heb tot nu toe nog maar één redelijk voorbeeld gezien.

 25. [24] Eén voorbeeld dat ik zo kan geven is bibliotheken. Deze hebben slechts enkele vaste krachten en de rest is vrijwilliger. Zonder de vrijwilligers zouden de bibliotheken niet kunnen draaien.

  "Welke taken zijn noodzakelijk? Welke niet? Wie bepaalt dat? En vooral wie betaalt dat? "
  Dat brengt de discussie op een ander niveau. Als je stelt dat er geen bibliotheken hoeven te zijn heb je die vrijwilligers ook niet nodig.

  Maar ik redeneer even uitgaande van de situatie dat een bepaalde instantie bestaansrecht heeft.

  Voor de rest begrijp ik je kritiek, en kan ik daar ook wel in meegaan.

 26. [25] Dat van die bibliotheken wist ik niet. Ik ben al vele jaren geen lid meer. Als in mijn stad (Leiden) de bibliotheek ook voornamelijk op vrijwilligers draait, dan vind ik dat de gemeenteraad en B&W maar eens moeten bekijken waar ze momenteel onterecht geld aan uitgeven en hoe dat opnieuw verdeeld moet worden. Ik vind een bibliotheek namelijk wel een nuttige instelling die een belangrijke maatschappelijke functie vervult.
  .
  Uiteindelijk kan deze discussie alleen maar bestaan bij dit soort voorbeelden. En als daaruit uiteindelijk blijkt dat op deze wijze de afgelopen tien, vijftien jaar steeds vaker via bezuinigingen banen zijn geschrapt en men het met vrijwilligers probeert te compenseren, dan is de kritiek daarop terecht.
  De vraag blijft dan wat de overheid (in dit geval de gemeente) met het geld doet. In Leiden weet ik dat wel enigszins: mijn stad is al vijftien jaar bezig met de ene na de andere reorganisatie en dat kost klauwen met geld. Ja, dan moet je weleens op zinvolle dingen bezuinigen. Zo zijn er ook een paar zwembaden gesloten, uiteraard nadat het schoolzwemmen was afgeschaft (ook zo’n schandalige beslissing en bezuiniging). Maar nu komen we weer op een geheel ander terrein.

  Overigens: zo’n discussie als voorgaande op het scherpst van de snede bevalt mij wel. No hard feelings.

 27. [26] "zo’n discussie als voorgaande op het scherpst van de snede bevalt mij wel"

  Mij ook. Ik heb al lang geleden geleerd dat je, zeker in schriftelijke discussies (blogs, maar ook (zelfs zakelijke) email), niet te lange tenen moet hebben, omdat de verbale interactie en de lichaamstaal ontbreekt. Een stuk, een zin of een opmerking kan zomaar vanuit een heel ander perspectief gelezen worden dan je hem opgeschreven had. En dan kan die heel verkeerd worden geïnterpreteerd.

  Het is grappig hoevaak je het na zo’n discussie op grote lijnen toch wel eens blijkt te zijn, zelfs ondanks soms vrij hard aangezette initiële kritiek. Meestal blijkt dat beiden vanuit verschillende gezichtspunten de materie beschouwen, waardoor je eigenlijk twee verschillende discussies krijgt.

  Natuurlijk zijn er ook mensen die hard aan hun standpunten vasthouden, maar zolang men die kan onderbouwen is daar niets mis mee. Het blijkt alleen dat linkse mensen vaak niet rationeel aan hun stellingen vast kunnen houden in een inhoudelijk debat. Ook liberalen en libertariërs onderling zijn het lang niet altijd eens, maar zij hebben meestal wel goede argumenten om hun mening te verdedigen.

  Zolang het inhoudelijk is en niet op de man gespeeld wordt heb ik er meestal wel plezier in. Natuurlijk heeft iedereen wel eens een off-day, maar goed, dat pik je er dan wel uit. Het kost alleen allemachtig veel tijd…

 28. [15] Mischien begrijp jij er gewoon niets van. Vrijwilligers helpen medemensen uit de brand, met de typhus voor de overheid.
  En nogmaals, je kan googlen wat je wilt, de meeste vrijwilligersjobs worden buiten de overheid om geregeld. Je google-bewijskracht gaat alleen op bij grootschaligheid. Op kleinschalig niveau vind er allerhande vrijwilligerswerk plaats zonder tussenkomst of subsidie van de overheid.
  Verder: "Er gaat betaald werk verloren door deze stroom aan GRATIS arbeid."
  Wat is het probleem? Begin een bedrijfje dat deze zaken gaat aanbieden als je denkt dat er munt uit kan worden geslagen (je doet gezien je mening al gauw beter dan een vrijwilliger, en ook nog eens minder gevaarlijk, dus de klanten zullen in de rij staan.) Ik denk echter niet dat je er steenrijk mee wordt.

  en: "De overheid vervangt banen door vrijwilligers en houdt het aldus bespaarde geld achter."
  Dit komt volgens mij uit je grote duim, of kan je dit onderbouwen?
  Kritiek op de overheid hoor ik graag, maar wel zinnige onderbouwde kritiek. Dit boe-geroep lijkt door zijn gebrekkige inhoud geboren uit een overheids-fobie van de schrijver: alles wat slecht is in verband brengen met de overheid.

  Een falende overheid is een gegeven, maar dat betekend niet dat je daarom met je armen over elkaar boe gaat roepen. Je probeerd je medemens die door de loze beloften van deze overheid tussen wal en schip ligt te helpen. En leuk als je daar in natura voor wordt beloond. Het gaat vaak om klusjes waar geen betaalde kracht zijn bed voor uit komt. Zou dat wel zo zijn dan gaat deze arbeid gewoon over in betaalde dienst, voorbeeld: particuliere zorgverlening. Bij kleine klusjes wordt de buurvrouw ingezet, als het meer wordt kan een betaalde kracht alle zaken overnemen. Dit is realiteit.

  Als laatste:
  "Geen onbetaalde arbeid waar het bedrijfsleven de taak op zich kan nemen"

  Waarom niet?
  Mischien moet je het woordje "gesubsidieerde" toevoegen, dan begrijpen we elkaar wat beter.
  "Geen onbetaalde arbeid waar dit oneerlijke concurrentie geeft t.o.v. het bedrijfsleven."
  Idem

  "Geen onbetaalde arbeid waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan."
  Betaalde arbeid mag wel gevaarlijk zijn?

  "Wellicht dat het in de verdere loop van je leven duidelijk mag worden."
  insgelijks.

  p.s. waar jij een hele avond zit te pijnzen over het schrijven van je stukje, schrijf ik deze reactie ergens tussendoor, als ik een paar verloren minuutjes heb. Mischien dat dit je laat inzien dat het lezen van reacties wat inprovisatie vereist om de bedoeling van de schrijver te begrijpen.

 29. [28] "…schrijf ik deze reactie ergens tussendoor, als ik een paar verloren minuutjes heb."

  Dat is te merken ook. Want erover nadenken heb je kennelijk geen tijd voor.

  "Begin een bedrijfje dat deze zaken gaat aanbieden"

  Zo’n bedrijfje heeft dus NUL % kans van slagen als diezelfde zaken ‘gratis’ worden aangeboden. Dat heet dus oneerlijke concurrentie.

  Je overige vragen zijn evenzo inkoppertjes; daar ga ik niet eens meer op in. Even nadenken en je kunt zelf de antwoorden bedenken, maar dat moet je dus wel willen.

  Als je vragen daarna werkelijk nog steeds een antwoord nodig hebben, na de eerdere uiteenzettingen, zet ik je bij in het vakje niet-te-redden.

 30. [29] gelul Hartman.
  Leer ook eens begrijpend lezen. Cinisme ontdekken is niet je sterkste kant. Maar om het even uit te spellen voor de authisten: Als die ‘gratis’ zaken van onvoldoende kwaliteit zijn kiest een consument over het algemeen voor betaalde diensten. Of komt dit zo wereldvreemd over? Dit is een heel bekend marktmechanisme waar heel wat grote bedrijven successen mee behalen.

  "Je overige vragen zijn evenzo inkoppertjes; daar ga ik niet eens meer op in."
  Op deze manier hoeft dat ook niet, arrogante kwal.

  "Als je vragen daarna werkelijk nog steeds een antwoord nodig hebben, na de eerdere uiteenzettingen, zet ik je bij in het vakje niet-te-redden."

  Je doet maar. Jij staat inmiddels in het vakje "niet mee te discuseren i.v.m. tunnelvisie"

  Leuk forum hier. Op deze manier wordt de vrijspreker nog eens heel groot!
  Succes ermee, Hartman, ik heb mijn verloren minuutjes er weer opzitten, ga weer even werken.

Comments are closed.