Deze advertentie zie ik de laatste dagen regelmatig op TV en hoewel hij niet door hemzelf ondertekend is, zou ik niet weten wie anders dan Jan Peter dit zo luidruchtig kan beweren.

Wordt die advertentie zo geprononceerd gebracht, in de week van de democratie, omdat Jan Peter wil benadrukken dat ondanks de afkeuring van het referendum, hij toch doet wat hij wil?

In het referendum is namelijk door een overgrote meerderheid de EU-Grondwet weggestemd. Tegen de zin van Balkenende en trawanten.
Toen zijn ze twee jaar aan het sleutelen geweest om de kaft te veranderen en wat cosmetische kleinigheidjes uit te halen. Zoals het liedje en het vlaggetje die toch al bestonden, uit het formele verdrag te halen. Dingen die niets betekenen. En dat willen ze nu zonder referendum ondertekenen. Het volk is intussen ingeslapen en de Tweede Kamer doet niets.

Steeds meer studies en verklaringen van deskundigen komen beschikbaar die bewijzen dat het “nieuwe verdrag” in essentie hetzelfde is als die oude afgekeurde grondwet. Dat ding mag dus helemaal niet getekend worden!

Maar Balkenende doet dat gewoon. En hij adverteert ondertussen dat hij de baas is!

En het volk laat zich apathisch naar de EU-slachtbank leiden.
Als jij dat niet wil, is het wel nodig dat je snel tot actie komt. Straks mag het niet meer.

10 REACTIES

 1. Die week van de democratie is één grote propaganda actie:

  “
  De publieke omroep staat van 5 tot en met 12 oktober onder de noemer “Wij zijn de baas” in het teken van de Week van de democratie. Op radio, tv en internet geeft elke omroep een eigen invulling aan het thema. Zowel in bestaande programma’s, zoals Nova De TV Show, Andere Tijden en Koefnoen als via speciale uitzendingen als Het nieuwe volkslied en Vraag het de MP. In totaal zal de belangrijkste pijler van onze samenleving in meer dan 40 programma´s vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken worden belicht en onderzocht.

  Aanleiding voor de themaweek is een internationaal initiatief Why Democracy, waaraan meer dan 30 omroepen meedoen met wereldwijd een potentieel publiek van in totaal 300 miljoen mensen. Onder hen Arte en de BBC, maar ook de Pan-Arabische zender Al Arabia. Vanaf 5 oktober vertonen deze omroepen een selectie van de tien documentaires rond democratie die werden gemaakt door internationaal gerenommeerde regisseurs. Ook de Nederlandse publieke omroep vertoont in deze week vijf documentaires uit de reeks waaronder de Chinese documentaire Please vote for me (VPRO), die onlangs nog in de prijzen viel op het Amerikaanse Silverdocs festival.
  Op de website Wijzijndebaas.nl kan het publiek stemmen, meedenken en reageren. Ook is op die site onder andere ook de complete programmering en een speciale ‘Uitzending Gemist’ te vinden:

  http://www.wijzijndebaas.nl/

  “

 2. Misschien moeten we nu echt het verzet in, als ze niet luisteren en toch het verdrag tekenen. Ik heb geen hoop meer dat ze (politiek) luisteren en ik zie maar een uitweg op dit moment en dat is een revolutie (gewapend, want anders luisteren ze niet).

  Het is niet anders, maar we (het volk) is verplicht om een regering die niet naar het volk luistert, af te zetten (met of zonder geweld). Aangezien de ene partij hetzelfde is als iedere willekeurige andere partij (Zelfs Geert Wilders en zijn PVV), moeten ze allemaal weg.

 3. [3] Ik denk niet dat je hieraan ontkomt om deze criminele kliek dit duidelijk te maken.

 4. In Den Haag willen ze na het mislopen van het Nationaal Museum nu het Huis (museum) van de Democratie plaatsen.
  Bijna hetzelfde allebei gaat het over het verleden.

 5. Na zijn looptijd kan ie direct door naar het Internationale gerechtshof om zich te verantwoorden. Middels een eerlijk "proces" wordt ie dan veroordeeld tot een nacht met Del Ponte!

 6. Opstanden en revoluties zijn niet zinvol. Die mislukken voortdurend (dan wel direct, danwel doordat de nieuwe leiders de oude kopiëren) en kosten slachtoffers. Je kunt natuurlijk wel pressiegroepen oprichten e.d. Die bereiken in NL veel meer.

 7. Marcel, let op, want de Stasi leest mee. Ook ik zou het liefst die lui van duidelijke repliek dienen, maar ik ben bang dat je weinig steun vanuit de bevolking zult ontvangen. Het grootste deel van het volk weet niet beter dan dat het niet zonder een regering kan en zolang de meeste mensen gewoon een huis, auto, kleding en eten kunnen kopen interesseert het ze geen donder door wie ze geregeerd worden. Helaas.

 8. WAAROM tegenstribbelen?

  Per slot en in een nut shell … Nederlanders waren in de 17 eeuw vooral risico dragende durvers en avontuurlijke ontdekkingsgezinden die werden geleid door ter zake vakkundigen, en in zowat in elk gekozen gebied uitblinkenden. De zeevaart, de schilderkunst, wetenschappen zoals medicijnen, de natuurkunde etc. . In de 18 en 19de eeuw transformeerden zij zich echter in beroeps moordenaars, uitbuiters en uitzuigers van anderen, eerst om territorium te verwerven, en daarna om de zogenaamde overzeese gebiedsdelen te "kerstenen" en te koloniseren … vanwege de rijkdommen aldaar. (Alhoewel men zich ook met succes in de commercie begaf maar waarvan velen – naaazaten – inmiddels zijn geemigreerd).

  Dat feest duurde to medio vorige eeuw, waarna in een inmiddels failliet land de fabriekslieden, vakbondsleiders en werkers, dankzij de Marshall hulp, land en volk gingen domineren. En waar de monarchie (wegens verlies van de kolonies en waardoor het in heur hemd kwam te staan) ook partij voor koos. Van toen af heerste in Nederland een steeds dalende en lagere proletarische mentaliteit dat is gebaseerd om "egaliteit" uitsluitend en alleen omdat men anderen NIET MEER wenst te gunnen.

  Uit deze hoek is ook het tegenwoordige "leiderschap" en monarch gerezen, die bovendien hier barmhartigen om twee redenen importeerden om aan de macht te kunnen blijven. Ten eerste om de onderste maatschappelijk lagen het (goede) gevoel te geven dat zij een trapje hoger zijn komen te staan, en ten tweede om de politiek permanent te destabiliseren … zoals ook die Floridiaanse moeder die steeds faeces in het eten van vaar dochtertje deed om haar chronisch ziek te houden en er voor te kunnen "zorgen" …

  Inmiddels is het volk volledig verslaafd en geheel afhankelijk aan en van de sjosjiale voorzienningen en het verzorgings stelsel … en wensen daar niets meer aan te doen.

  Het Nederlandes volk heeft helaas GEEN eigen karakter meer en is dus zonder enige vorm van indentiteit. Want men schuivelt nog slechts als robots door de straten en voor zich uit … of verplaatsen zich in gemotoriseerde broodtrommeltjes in de illusie het nog nooit zo goed te hebben gehad.

  Het Nederlandse volk dat in feite in haar hele geschiedenis nog nooit zo afgestompt en geestelijk verpaupert is geraakt, gaat daaaarom nu door eigen doen onherroepelijk haar ondergang tegemoet … om het slechts te overleven als hebben behorend tot de "eerdere" bevolkingsgroepen in het Rijn Delta gebied van de EU, respectievelijk van Groot Duitsland …

  Of niet soms?

Comments are closed.