De Amsterdamse wethouder Buyne wil een harde aanpak van kredietmaatschappijen die onverantwoorde leningen verstrekken. Zij wil bij leningen die zijn verstrekt zonder voldoende kredietwaardigheidstoets, de mogelijkheid hebben om de invordering te laten vervallen.
Bij schuldsaneringstrajecten in de hoofdstad wordt regelmatig geconstateerd dat mensen onverantwoord hoge leningen krijgen en er sprake is van ernstige vormen van overkreditering. Van de 10.000 huishoudens die jaarlijks via de gemeente een schuldsaneringstraject krijgen aangeboden, is bij meer dan de helft van de gevallen sprake van overkreditering. Het gaat hierbij om huishoudens met een minimum inkomen en een gemiddelde schuld van meer dan 19.500 euro.

Kredietverschaffers die geen of een onvolledige kredietwaardigheidstoets hebben uitgevoerd, krijgen weliswaar te maken met de regelgeving van de AFM en riskeren een boete, maar volgens de wethouder helpt dit de consument die mogelijk onterecht is voorgelicht weinig bij zijn plicht om de schuld af te betalen.

Zij pleit er daarom voor om wettelijk vast te leggen dat bij kredieten die zonder een goede kredietwaardigheidstoets zijn verstrekt, de mogelijkheid om tot invordering over te gaan vervalt.

Jawel, het is allemaal de schuld van het grootkapitaal. Die dwingen u een afspraak te maken om geld te lenen en vanwege die gemene dwang hoeft u zich niet aan uw afspraak te houden om de lening terug te betalen.
Typisch voorbeeld van een naïeve en goedwillende? overheid die alle risico’s die u kunt lopen, meent te kunnen uitbannen. Helaas, u, ik en zelfs politici, hoewel? gaan allemaal dood en probeer dat maar eens uit te bannen.
Ondertussen heeft het geen zin om alle krediet risico’s uit te bannen, dat kunnen die gore kapitalisten zelf wel, als de besten, want anders zouden ze nu niet meer bestaan. Echter door nu weer meer te reguleren en daarmee de kans op terugbetaling te verkleinen, is het uiteindelijk resultaat dat het overgrote deel van de geld in-leners die nu nog ‘geholpen’ wordt, straks ook geen krediet meer krijgt. En dat zijn er veel meer dan waar de wethouder voor opkomt.
Als ze daar al voor opkomt, of gewoon weer wat goedkoop wil scoren.

12 REACTIES

 1. Dus NL wil na de VS, haar eigen kredietcrisis creeren?

  Geen investeerder op de tweedehandsmarkt wil straks een NL’se lening overnemen.

  De overheid bepaalt toch wel, dat je het niet terug hoeft te betalen…

 2. Heel goed dat dit soort malafide organisaties zoals interkrediet of becam worden aangepakt. Natuurlijk zijn mensen er zelf ook bij als ze tekenen. Maar uit onderzoek is gebleken dat de kennis van de nederlandse consument beneden de maat is.

  Aangezien de overheid het lenen heeft aangemoedigd is de overheid medeschuldig aan de enorme schulden die mensen hebben. Het is in dat geval zaak dat de overheid het een en ander recht zet.

  Het optreden van de overheid in deze moet niet gezien worden als inmenging in de markt, maar in het bevorderen van goed koopmanschap, in de zin van fatsoenlijk bedrijfsvoering.
  Bedrog en misleiding kan en mag in een beschaafd land niet worden gehonoreerd.

 3. "Maar uit onderzoek is gebleken dat de kennis van de nederlandse consument beneden de maat is"

  Dus andere mensen zijn de lul (hogere rentes) omdat een paar mensen niet kunnen (willen) lezen?

  Dankjewel…

 4. Weer een politica die het wiel opnieuw wil uitvinden, en denkt dat overal altijd (meer) wetten voor nodig zijn. Er is echter al de wet van de realiteit, die zelfs het bestaande faillisementsrecht relatief overbodig maakt.

  Iemand kan nóóit meer lenen dan waarvan hij de rente kan betalen uit zijn (toekomstig) beschikbare inkomen en huidige vermogen. Een kredietverstrekker die dom genoeg is om meer te verstrekken, kan naar zijn geld fluiten. Als hij een volledig arbeidsongeschikte, bezitloze zwerver een miljoen euro zou lenen, of al vraagt hij officiëel 1000% rente, van een kale kikker kun je geen veren plukken. Want heeft iemand die weet dat hij niets van zijn toekomstige inkomsten zelf mag houden, nog enige stimulans om te gaan werken? Zo iemand zou net voldoende geld willen verdienen om zelf te kunnen overleven (meer kan hij toch niet houden) en de crediteur ziet geen cent van zijn lening terug.

  "Uitbuiten" of "oplichten" zal slechts concurrenten op het idee brengen om hem zwart te maken, z’n debiteuren herfinanciering te bieden met mildere voorwaarden, en zal hem uiteindelijk meer geld kosten aan oninbare leningen dan dat het oplevert. Een handige crediteur zal kijken naar de Laffer-curve, en zijn debiteuren het optimale percentage van hun inkomen als rente laten betalen om zijn eigen winst te maximaliseren:

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Daar hoort automatisch bij dat de debiteur het % van z’n inkomen dat hij zelf mag houden, kan gebruiken om de hoofdsom af te lossen. Dat verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar wat is het alternatief? Het idee dat een burger niet zou begrijpen wat een lening inhoudt, lijkt me nogal minachtend en elitair denken. Mensen die zo dom zijn dat ze niet eens kunnen begrijpen wanneer ze x% van hun inkomen of x euro aan rente moeten betalen, kunnen beter onder voogdij van hun meest naaste verwanten met enige herseninhoud worden geplaatst. Hoe zulke mensen überhaupt aan het beschikbaar inkomen komen om in staat te zijn geld te lenen, is me ook een raadsel. Zijn ze wel in staat om te begrijpen wanneer ze x euro krijgen, maar niet in staat te begrijpen dat ze y euro moeten betalen?

  Als de politiek mensen wil "beschermen" tegen hun eigen keuzes, dan is er nog de vraag wat nu precies een "te risicovolle" lening is. Iedere lening, zelfs een rentevaste hypotheek, is een risico. Geen enkele lening biedt de garantie aan de debiteur én de crediteur dat men geen verlies zal lijden. Hoogstens zou je, zoals het artikel aangeeft, kunnen verbieden dat mensen nog langer een lening kunnen krijgen boven een bepaald bedrag of risico. Of wettelijke maximum-rentes voorschrijven, maar dat komt op hetzelfde neer als een verbod, omdat geen enkele crediteur bereid zal zijn om voor hetzelfde risico als voorheen een lagere rente te rekenen. Als hij dat trouwens wel zou doen, maak dat het kunstmatig goedkoper om meer te gaan lenen, wat me niet echt de bedoeling lijkt.

  En waarom zou de geheel subjectieve risicobereidheid van een politicus ineens de maatstaf moeten zijn voor de risico’s die iedere burger mag nemen?

 5. Voorzorgbeginsel, vanwege de schuldsanering die de ‘helpende’ overheid op zich heeft genomen.
  Die wil schuldsanering zoveel mogelijk voorkomen (kosten), en gaat daarom vooraf extra controle invoeren.
  Hulp die steeds meer wetgeving uitlokt.

 6. De overheid heeft bepaald dat de maximale effectieve rente op jaarbasis hooguit 18% mag bedragen. Dat is voor leningen met een hoog risico natuurlijk veel te weinig.

  Daarom heeft het Finse bedrijf Ferratum dit wettelijke voorschrift legaal weten te omzeilen door slechts kortlopende leningen aan te bieden (maximaal 15 dagen).

  Ferratum rekent 25 euro rente per 100 euro geleend geld (dat is 22,7% effectieve rente op jaarbasis). Je kan bij ze terecht voor een minilening van 100, 200 of 300 euro die je per sms kan afsluiten.

  Tja, het is geen 100, 200 of 300 duizend euro, dus veel heb je er niet aan. Maar het is leuk om te zien dat men toch naar de mazen in de wet zoekt om de markt te bedienen.

  http://www.ferratum.nl

 7. Aan Peter:

  Als er maar geld verdiend kan worden door ondernemend Nederland dan is volgens mensen als jij alles geoorloofd. Rentes hoger dan 17 procent (dat is het wettelijk maximum ) zijn eig. al woekerrentes.

  Ieder redelijk denkend mens weet dat.

 8. [7]
  Nee hoor, als er mensen zijn die dat willen betalen is er niks mis mee.

  Wat er mis is, is dat er mensen zijn die het mensen aan de aanbodkant willen verbieden om geld te verdienen door de verdiensten te maximaliseren, waardoor aan de vraagkant minder dan de marktprijs betaald wordt. Dat is immoreel, ieder rationeel denkend mens weet dat.

 9. [6]
  Er zijn mensen zoals Marnixje die ‘woekerrentes’ wilen verbieden. Wie bepaalt wat ‘woeker’ is ?

  Komisch om te zien dat deze ras-wereldverbeteraars niet op het idee komen om de VRAAGKANT de mond te snoeren; het zijn altijd de grote boze ONDERNEMERS die de uitzuigers en de misdadigers zijn, niet de mensen die vanuit hun eigen behoefte dit soort transacties aan willen gaan.

  Deze GWS-figuren hebben NIETS geleerd van de geschiedenis.

 10. [7]
  Marnix,

  Dat rentepercentage is niet het winstpercentage. We hebben het hier over leningen met een hoog risico. Stel je leent 100 mensen ieder 100 euro en je wil een bescheiden 5% winst (= 500 euro op je uitstaande bedrag van 10 mille). Als nu 20 mensen je niet kunnen terugbetalen, moet je dus hun 2000 euro plus je 5% winst verhalen op de 80 die wel terugbetalen. Dat komt dus neer op (2000+500)/8000 x 100% = 31,25 % rente in totaal.

  Bij startende bedrijfjes is het risico nog veel groter. Als een venture capitalist 10 start-ups financiert met elk 10 miljoen, dan zijn er na 3 jaar nog maar 2 over en is 80 miljoen verdampt.

  Als hij vervolgens op zijn totale investering van 100 miljoen een rendement van slechts 15% per jaar wil maken, moet hij na 3 jaar dus 152 miljoen uit de 2 overgebleven bedrijfjes kunnen halen. Per bedrijf moet een investering van 10 miljoen dan 76 miljoen opleveren, ofwel bijna het 8-voudige !

  Je ziet dat het rentepercentage op zich weinig zegt. Je moet ook naar de markt kijken.

  Een laag rentepercentage bij een laag risico kan een veel grotere winst opleveren dan een hoog rentepercentage bij een hoog risico.

 11. André: Wat jij maar niet schijnt te begrijpen is dat je niet alles aan de markt kunt overlaten.

  Ik geloof in het marktmechanisme, maar ik ben daarnaast ook van mening dat het vaak zal leiden tot een maatschappij van het recht van de sterkste.
  Als je alles aan de markt over laat dan ga je letterlijk over lijken en dat wil je toch zelf zeker ook niet.

  Overigens bestaat er ook nog zo iets als bedrog en misleiding. Banken hebben misleidende informatie verstrekt aan consumenten. Er is sprake van informatieassymetrie, hetgeen inhoudt dat er een kennisverschil is.

  Als jij in het marktmechanisme gelooft als alles allesregulerend mechanisme dan geloof je dus dat alles geoorloofd is als het maar winst opleverd. Dit betekent dus dat bedrog en misleiding ook geoorloofd is volgens jou.

  Kennelijk begrijp je niet dat wilsovereenstemming en handel pas dan plaatsvindt als alle partijen een beslissing hebben kunnen nemen. Dat is bij bedrog en misleiding niet het geval dat moet jij toch ook weten of moeten we dit soort wetten dan maar afschaffen zodat dit soort banken geheel vrij spel krijgen, zodat jou eventuele oma van 80 een lening van 50.000 euro krijgt aangesmeerd. Zou je dat dan leuk vinden ?

 12. Overigens leiden bedrog en misleiding tot een aantasting van de werking van het marktmechanisme. Het vertrouwen verdwijnt en dus gaan mensen minder lenen of vragen.
  Dan kan de rente vervolgens wel omlaag gaan, maar dat biedt geen oplossing voor het gebrekkige vertrouwen als gevolg van bedrog en misleiding ontstaan.

  Een zekere regulering dmv wetten is dus noodzakelijk.

Comments are closed.