Het milieubeleid in Nederland bestaat hoofdzakelijk uit het d.m.v. nieuwe heffingen duurder maken van zaken die door de heren en dames in Den Haag als milieuvervuilend worden bestempeld en het regelmatig verhogen van reeds bestaande heffingen.

Dit is zo ver doorgevoerd dat sommige van die als milieuvervuilend bestempelde bezigheden inmiddels onderhevig zijn aan een veelvoud van zulke heffingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan autorijden: in de Haagse milieuethiek is autorijden zo ongeveer gelijk gesteld aan kinderverkrachting. Dit maakt het erg makkelijk om wetsvoorstellen inzake heffingen op het bezit en gebruik van die auto door kamer I en II te jagen.
Daarna is het verhogen van bestaande heffingen helemaal een makkie. Iemand die een auto wil rijden betaalt hierdoor inmiddels o.a.: BTW bij aanschaf, BPM bij aanschaf, afhankelijk van het gekozen motortype worden er nog enkele milieuheffingen geheven, verwijderingsbijdrage, houderschapsbelasting, BTW op brandstof, brandstofaccijns en parkeerbelasting. Indirect zullen het er vast nog meer zijn. Bij een lease-auto bijvoorbeeld mag, nadat de hiervoor genoemde belastingen reeds zijn afgedragen, de bestuurder kan nog ’ s eenderde van de nieuwwaarde van de auto bij zijn jaarsalaris optellen en hierover loonheffing afdragen. Voor Jan Modaal met een modaal salaris en een compacte middenklasser, pak ‘ m beet een Golfje, betekent dat al gauw dat er over 25 tot 30% meer loon geheven kan worden.

Conform het milieubeleid dat we in Nederland aanhangen zijn al deze heffingen recentelijk verhoogd of worden dat binnenkort. Ook conform het milieubeleid staat er een volgende heffing in de vorm van “kilometerbeprijzing” reeds klaar om binnenkort aan het lijstje te worden toegevoegd.

Dit beleid wordt al tientallen jaren toegepast. Eigenlijk al sinds dat het milieu op de politieke agenda werd gezet. Dit ondanks dat het tot op de dag van vandaag nog geen microseconde heeft geleid tot iets wat ook maar in de buurt komt van het verminderen van de desbetreffende als milieuvervuilend bestempelde bezigheden. Sterker nog, ze nemen nog steeds toe. Toch blijft men stug volharden in bovenstaande aanpak. Zelfs met een zich links van het politieke midden bevindende partij als de PvdA als beheerder van de milieuportefeuille verandert daar niets aan. Sterker nog, de PvdA lijkt enthousiaster dan ooit in het heffingen doorvoeren en verhogen.

Hoe kan het dat men al een jaartje of 40 volhardt in een milieubeleid dat niet werkt?

De Staat der Nederlanden BV mag wel uit naam van het milieu heffingen opleggen, maar hoeft de inkomsten uit deze heffingen niet daadwerkelijk voor het datzelfde milieu aan te wenden.

Dat is nogal wat. Economisch gezien is de kostenpost “milieubeleid” hierdoor ineens een potentiële batenpost geworden. Iedereen weet natuurlijk dat economische belangen en die van het milieu vaak tegengesteld zijn. Tot op heden is het nog steeds zo dat economische belangen zwaarder tellen dan die van het milieu. Een milieubeleid dat geld oplevert in plaats van geld kost lijkt dan ook te mooi om waar te zijn en dat is het natuurlijk ook. Het milieubeleid zou er op gericht moeten zijn om het aantal milieuvervuilers terug te brengen, maar economisch gezien leveren die milieuvervuilers juist geld op. M.a.w.: de economische baten zijn omgekeerd evenredig aan die van het milieu. Goed milieubeleid zou dus moeten leiden tot steeds lager wordende economische baten. Je zou dus verwachten dat het management van de Staat der Nederlanden BV, vol met vertrouwen in het milieubeleid dat ze voeren, daar rekening mee houdt. Je zorgt thuis ook dat de betaling van je vaste lasten niet afhankelijk is van tijdelijke inkomsten.

Helaas, de baten uit de heffingen op milieuvervuilende zaken worden massaal aangewend voor het dichten van gaten in andere portefeuilles zijn inmiddels een belangrijk onderdeel van de staatsbegroting geworden. Ondanks dat duidelijk is dat de milieudoelstellingen niet worden gehaald worden de milieubeleidbaten daar niet voor gebruikt. Logisch, want zou men die in het milieubeleid stoppen, dan zouden die gaten in de andere portefeuilles er niet mee gedicht kunnen worden en worden de baten uit het milieubeleid ook nog eens minder.

Dit gaat fout. Zo fout zelfs dat we inmiddels de bedenkelijke situatie hebben waarin de boekhouders van de Staat der Nederlanden BV hun begroting niet meer sluitend zouden krijgen zonder de inkomsten uit de heffingen op milieuvervuilende zaken.
M.a.w.: We weten dat het huidige beleid al 40 jaar niet heeft gewerkt en ook de komende 40 jaar niet zal werken, maar we kunnen niet zonder de inkomsten die dit beleid genereert. Momenteel lijken we verder dan ooit verwijderd van milieubeleid dat daadwerkelijk zal leiden tot minder vervuiling en het dreigt zelfs economisch onhaalbaar geworden.
————————–
Ingezonden door PZ

23 REACTIES

 1. Goed stuk. Dat ik dat zeg zegt niets, maar ik wilde het toch even gezegd hebben.
  Ik heb nog wel een aanvulling die laat zien dat de zaak nog schrijnender is dan hier al omschreven is: door achterblijvende uitbreidingen van het wegen net en onvoldoende inspanningen om wonen en werken bij elkaar te brengen, wordt er jaarlijks alleen al in de file 400.000.000 liter brandstof onnodig verbruikt, dit levert een zeen aanzienlijke verhoging van de vervuiling op, omdat deze er niet zou zijn als de overheid haar taak had gedaan. Daar komt nog bij dat een stationair draaiende motor minder goed verbrandt en de katalysator door de lagere temperatuur minder goed of helemaal niet werkt.
  De overheid weet deze feiten, maar handelt er niet naar. Dat kan alleen maar kwade opzet zijn, anders niet.

 2. Aanvullend; er wordt vaak belasting over belasting geheven, bijvoorbeld btw over bpm, bijtelling (in geval van leasebak) wan ‘waarde’ auto betreft fabrieksprijs plus belastingen.

  Een fanatieke pvda’er die ik ken stelt dat het niet uitmaakt hoe belastingen worden, want al dat geld is hard nodig om ons ‘geweldige’ sociale systeem in stand te houden. Want zo lang er nog eentje over is die ziek, zwak en misselijk is moet het hele ‘sociale’ stelsel in stand blijven. Of het geld naar behoren wordt besteed boeit niet.

  3x raden wie de beinstiden zijn van dit systeem, waaraan in mijn ogen alle grote partijen medeplichtig zijn.

 3. [2] ik raad: de politici zelf en hun vriendjes van het grote geld, die gaan er met de poet vandoor. De mensen in dit land die ziek zwak en misselijk zijn, al dan b=niet met hartelijke medewerking van de overheid zover gebracht, vormen een kleine post in het geheel van de begroting.

 4. "Hoe kan het dat men al een jaartje of 40 volhardt in een milieubeleid dat niet werkt?"

  Één van de oorzaken is de subsidie die aan de criminele organisatie MilieuDefensie verstrekt wordt. Via de Postcode Loterij wordt MD in het leven gehouden. Dus hierbij een oproep aan alle Postcode Loterij Spelers. PER DIREKT OPZEGGEN.

  Voor het jaarverslag 2006 zie http://www.milieudefensie.n… zie pag 62. De bijdrage van Postcode Lotereij is bijna ¤ 1.9Mio.

 5. Citaat: "Hoe kan het dat men al een jaartje of 40 volhardt in een milieubeleid dat niet werkt?"

  Dat is niet helemaal waar. In de periode 1965 – 1985 is het milieu enorm verbeterd. Dat was toen ook hard nodig. De resultaten waren daar ook naar. Onze lucht, grond en het water (rivieren, vaarten, sloten, grondwater) zijn toen enorm schoner geworden, zodat zelfs rivieren als de Rijn weer geschikt zijn voor forel, steur en zalm. Vreemd genoeg is dat allemaal bereikt zonder specifieke milieuheffingen.

  Interessanter is de vraag, waarom men met steeds meer heffingen, steeds minder en uiteindelijk niets meer weet te verbeteren. Grotendeels is dat omdat er nauwelijks nog echte vervuiling bestaat, zoals die er zeker tot en met 1985 wel was.
  Het lijkt erop dat de wet van de afnemende meeropbrengst, tot en met zelfs de vernietiging van productie, helemaal van toepassing is op het milieubeleid.

  Voor de rest ben ik het geheel met je analyse eens. Milieuheffingen worden volledig gebruikt om de gaten bij andere ministeries te kunnen vullen en een enorm apparaat, zowel overheid als subsidietrekkende milieu-organisaties te kunnen blijven financieren. Het woord ‘roof’ is hier geheel op zijn plaats.

  Waar men ooit terecht bang was voor concrete gezondheidsgevaren veroorzaakt door o.a. lood, benzeen en allerlei andere zeer toxische stoffen die zomaar werden geloosd en gedumpt, daar moet men nu steeds abstractere en in de toekomst liggende ‘gevaren’ aanwenden om de milieubelastingen te kunnen rechtvaardigen. Daarbij wordt ingespeeld op de angst, en inmiddels zijn politici, ambtenaren en ‘actievoerders’ daarin net zo bedreven geraakt als ooit dominees en priesters de angst voor de hel gebruikten.
  Ik ga daarover nog wel eens in discussie met milieufanaten. Een zinloze oefening, maar een mens heeft soms zo zijn merkwaardige hobbies. Wel sta ik altijd erg sterk in mijn schoenen. Ik heb nooit een auto gehad, reis nooit met het vliegtuig (mijn vakanties gaan niet veel verder dan Belgie) etcetera. Dan blijk ik altijd ‘milieubewuster’ te leven dan die milieufreaks. Alleen al de blik op hun gezichten als ik dat punt bereik, is die verder zinloze discussie meer dan waard.

 6. [6]
  Fred,

  Dat is een goeie inderdaad.

  Heb je ook wel eens zo’n milieufanaat gevraagd waarom men kennelijk wel 10 keer onnodig met de bus mag reizen, maar niet 1 keer in een auto? Of waarom we wel 20 spaarlampen vol kwik mogen branden, maar niet 1 gewone lamp of een kwikthermometer gebruiken? Het zou al een stuk helpen als milieubeleid echt gericht wordt op vermindering van werkelijke vervuiling, en niet tot in detail gaat voorschrijven hoe men die reductie moet bereiken.

  De één zal dan groene stroom gebruiken, maar ook gewone gloeilampen en een gewone auto, de ander zal wellicht een hybride auto kopen of de bus nemen, maar gewone "grijze" stroom (al dan niet met spaarlampen) gebruiken. De milieu-gelovigen zijn echter niet alleen de nieuwe dominees wat betreft de hel en verdoemenis, maar ook de eindeloze litanie aan onzinnige geboden en verboden, die geen enkel ander doel dienen dan de machtsbevrediging van de milieufanaat.

  Verder ook een goed hoofdartikel.

 7. Praat jij met milieufanaten? Negeren die lui. Beter nog: "abschiesen die Schweine"! [7]

 8. Als je werkelijk iets goeds wil doen voor het milieu, dan je zou het laatste moeten uitvoeren! Ieder mens die vertrekt naar de eeuwige jachtvelden geeft geen milieubelasting meer, letterlijk en figuurlijk! [8]

 9. Is er wel een probleem met het milieu, of wordt ons dat wijsgemaakt? Het is beter eerst jezelf goed te informeren, voordat je zomaar wat opschrijft.

 10. Is er wel een mileuprobleem? Er zijn kuddes schapen en hordes wolven die dat beweren. En zolang die dat roepen, is er een milieuprobleem! Of betalen wij allemaal voor Noppes?? [10]

 11. [7]
  Nu het begrip ‘groene stroom’ is gevallen even het volgende. Met stijgende verbazing, nee met onbegrip zie ik geregeld een spotje van een of andere energieleverancier die groene stroom aanbiedt. Het is dat spotje waarbij alle woningen langzaam groen kleuren. Wat ik niet begrijp ? Wel er wordt dan gezegd dat het niet duurder is. Ik weet niet beter of alle woningen zijn op hetzelfde elektriciteitsnet aangesloten. Ik vraag me af hoe die groene stroom nu ‘weet’ naar welk huis hij moet als mijn buurman voor groene stroom heeft gekozen en ik niet ! En …. als het toch niet duurder is waarom dan niet iedereen zonder er om te vragen groene stroom ? Beter voor het milieu toch ? Bij mij gaat het licht uit. Wel spaarlampen natuurlijk dat begrijp je wel !

 12. [8] [9] [10] [11]
  IIS, Johnny

  Ik zei ook niet per se dat ik geloof in al die milieuhysterie. Maar als je in discussie gaat, wat inderdaad niet altijd even zinvol is, kan het soms helpen even hypothetisch mee te gaan in de redenatie dat er een milieuprobleem zou zijn, om de absurditeit van hun "oplossingen" aan te tonen.

  Afschieten gaat me nog wat te ver. Al kun je je afvragen zo langzamerhand of het geen zelfverdediging of noodweer is. Aangezien de milieufanaten geen enkele rekening houden met de (enorme) kosten van het kunstmatig duurder maken van energie. Zelfs als die fossiele brandstof "vervuilend" is, wil dat nog niet zeggen dat de kosten van die vervuiling, in mensenlevens en in materiële schade door groter dan natuurlijke klimaatverandering bijvoorbeeld, groter zullen zijn dan de kosten aan mensenlevens en materiële welvaart als men geen fossiele brandstof meer kan gebruiken.

  De milieulobby speculeert er wel lustig op los hoeveel "de mens" gaat kosten voor "de natuur", en komt met steeds psychotischer en ongefundeerdere getallen over de financiële en menselijke kosten. Maar over hoeveel hun plannetjes "de mens" gaan kosten, willen ze liever niet teveel nadenken. Want dan zou het plaatje er wel eens veel ongunstiger voor hun uit kunnen zien.

 13. [12]
  Rob Van Der Heijden,

  Dat is niet zo vreemd. Het is niet dat de stroom specifiek naar je huis wordt gestuurd natuurlijk, maar jouw deel van de totale productie wordt dan met "groene" bronnen opgewekt. Als jij en je buurman 6000 Kilowattuur aan stroom verbruiken, wordt jouw helft dus waarschijnlijk met wind-, zonne-, biomassa, of wellicht zelfs kernenergie geproduceerd. Hoe het "even duur\goedkoop" kan zijn is mij een raadsel overigens. Belastingen misschien? Of wellicht lijden ze er verlies op?

  Ik vind het ook een bijzonder ergerlijke reclame, die intapt op de milieuhysterie, terwijl de rol van menselijke CO2 in (natuurlijke) klimaatverandering nog vrij vaag is. Aangezien voor zover ik weet is aangetoond dat in het verleden de CO2 stijging meestal 800 jaar ná de temperatuurstijging volgt door verwarming van de oceaan. Dus hoe dat dan de oorspronkelijke oorzaak van temperatuurstijging moet zijn, is mij een raadsel. Nog afgezien van verwarming van Mars, of alle terugkoppelingsmechanismen in het klimaat.

  Die reclame doet me denken aan wat er zou kunnen gebeuren als de milieufanaten hun zin krijgen: totale ineenstorting van de maatschappij, waarna onze beschaving wordt overwoekert door de "natuur".

 14. [14]
  Wat NOG ergelijker is, is dat bijvoorbeeld een bedrijf als Essent (en wellicht ook Nuon, maar daar heb ik geen ervaring mee) als enige de stroomkabels aan mogen leggen. Concurrentie ? Nee, bedankt. Behalve genoegen te moeten nemen met de onbeschofte houding van semi-ambtenaren, ben je dus ook verplicht om een klimatose-vriendelijke houding te slikken omdat je geen andere keuze hebt. Alhoewel je eigen energie opwekken meer in lijn is met individuele onafhankelijkheid.

  Het causale verband tussen temperatuur en CO2 is inderdaad aangetoond als zijnde omgekeerd aan de aannames van de miljeu-fanatici. Meer daarover morgenvroeg om 0800 uur scherp, op vrijspreker.nl

 15. Volgens mijn vader was er een tijdje geleden op de TV dat 1 van de manieren om groene stroom op te wekken palm olie was. Fijn eerst een stuk ourwoud om kappen om er vervolgens palm bomen neer te zetten volledig met subsidie van onze welvaartverplaastende goedzakken uit Den Haag… Helaas heb ik zo even geen bron…

 16. [14] Dat de CO2-stijging een vertraging heeft van 800 jaar, komt wel overeen met de warme middeleeuwse periode, die rond 1200 het toppunt bereikt en pas halverwege de 14e eeuw omsloeg in afkoeling.

  [7] Beste Owl, dank je voor deze extra munitie in een eventuele volgende discussie, die ik af en toe toch blijf aangaan, ondanks dat enkelen hier het mij afraden. Ik vind een tegengeluid nodig, ook gewoon – of juist! – op verjaardagen, feesten en in kroegen.

 17. [13]
  Tip: lees het boek ’the sceptical environmentalist’ van Bjorn Lomborg
  Dan zie je pas echt wat de huidige milieu staat is, en wat al die milieu ‘grappen’ ons allemaal gaan kosten, en hoe weinig ze op gaan leveren.

 18. Milieubeleid, de opwarming van de aarde, het zijn niet meer dan drogredenen voor de regering om allerlei lastenverzwaringen goed te praten. Inderdaad, de poolkappen zijn aan het smelten. Maar wat ze er niet bij vertellen is dat de poolkappen van andere planeten en manen in ons zonnestelsel ook kleiner worden door toenemende zonneactiviteit. Maar dat past natuurlijk niet in het politieke plaatje, en wordt dus angstvallig verzwegen. Immers, met dit gegeven is geen geld te incasseren. Zoek b.v. met Google eens naar "the great global warming swindle". Op "YouTube.com" is een wetenschappelijk onderbouwde documentaire te zien van bij elkaar meer dan een uur! En daar zijn nou niet bepaald de kleinste jongens aan het woord. Er wordt op overtuigende wijze bewijs geleverd voor het verloop van naar blijkt, een normaal natuurverschijnsel. De heren regenten gebruiken dit ten kosten van ons om munt uit te slaan. Het is één grote zwendel met maar één doel, de burgers zoveel mogelijk geld afhandig maken. Daar zouden we met z’n allen tegelijk eens wat tegen moeten doen.

 19. Hoeveel zouden de filmrechten opleveren voor Al Gore, en dat kan hij goed gebruiken om de strijd om Presidentschap te financieren ?

 20. en ondertussen lullen we al 20 jaar over een stukje wegverbreding bij hazerswoude rijndijk, waar al 20 jaar mensen in de file staan. alleen wegverbreding, en niet over meer auto,s op dat stuk.
  het is mijn mening dat het de luchtkwalitijd alleen maar zou verbeteren als je daar kon doorrijden,maar we lullen er al twintig jaar over en er gebeurt niks.
  je zal er maar alle dagen moeten staan.
  Het is hetzelfde als alle inwoners van amsterdam naar almere lelystad verhuizen, alleen die mensen moeten wel naar hun werk,in amsterdam onderandere.
  gaan die gekke mensen alle dagen op en neer rijden naar hun werk, hoe verzinnen ze het?

 21. [22]
  “Het is hetzelfde als alle inwoners van amsterdam naar almere lelystad verhuizen, alleen die mensen moeten wel naar hun werk,in amsterdam”

  Dat komt, toen jaren geleden Schiphol nog een kleine luchthaven was die dringend gemoderniseerd moest worden, ambtenaren besloten dat vanwege ‘de traditie’ Schiphol moest blijven waar het was.

  Als de nationale luchthaven toen was verplaatst naar de nog geheel lege Flevopolder zou Amsterdam prima hebben kunnen uitbreiden in de Haarlemmermeer, zonder dat honderdduizenden mensen permanent in de vliegtuigherrie en stank zouden hebben gezeten.

  Lelystad en Almere zouden helemaal niet hebben hoeven te worden gebouwd. Dus ook al dat ‘geforens’ zou niet nodig zijn geweest.

  En de lokatie van het nieuwe Schiphol in de Flevopolder zou ideaal zijn geweest voor ontsluiting van de noordelijke provincies (kan geen Zuiderzeelijn tegen op) en voor filevrij transport richting Duitsland.

  Maar ja, regeren is vooruitzien en dat is niet voor iedereen weggelegd. 😉

Comments are closed.