Bij tijd en wijle vraag ik mij wel eens af of onze regeringsleiders zich enkele decennia geleden hebben gerealiseerd wat ze hebben gedaan door busladingen vol met toen nog Turken en Marokkanen hier binnen te halen z.g. om het ‘vuile werk’ op te knappen.

Nu ja. Het vuile werk, werk wat naar zeggen door Nederlanders wat minder geambieerd werd, zoals poetsen, classificeren, schoonmaken en meer wat van dat soort werkzaamheden.

De Marokkanen, maar ook Berbers en de Turken, en ook veel Koerden kwamen nou niet bepaald vanuit de wat meer ontwikkelde gebieden en streken van deze landen.
Vele waren zelfs analfabeet en leefden als het ware in een maatschappij die wij ons maar amper voor kunnen stellen. Een tribale maatschappij met daarbij behorende stammen twisten en familievetes en een religieusbesef wat dichterbij de beleving stond van de moslims vanuit de tijd van Mohammed dan van hen die b.v. in de grotere steden woonden en dus al hadden geproefd aan wat wij de westerse maatschappij noemen.

In een eerder artikel had ik al eens gewezen op de plannen die er al waren in de vijftiger jaren van de vorige eeuw om hele massa’s mensen vanuit de Arabische wereld over te zetten naar Europa. De Gaulle vooral, de vroegere president van Frankrijk is hier m.i. zwaar mede debet aan.
Dit alles om te komen tot een Euro-Arabisch financieel en economisch machtsblok.
Maar helaas, deze z.g. vooruitziende regeerders hebben geen rekening gehouden, of willen houden, met de mentale, geestelijke en religieuze toestand van die mensen die werden uitgekozen om hier als kwartiermakers zich te vestigen.

De gevolgen van dit ondoordachte beleid ondervinden we nu dagelijks aan den lijve.

Want wat is het cruciale vraagstuk? Waarom integreren velen van deze mensen zich niet in onze maatschappij?
Laat ik duidelijk stellen dat het mijns inziens niets, maar dan ook helemaal niets met ras of racisme te maken heeft. Dat deze mensen een getinte huidskleur hebben, dus afwijkend zijn en ogen van de gemiddelde West-Europeaan is weliswaar een feit, maar dat is zeker niet de reden waarom deze bevolkingsgroep zoveel reden tot ongerustheid en afkeer oproept.
In wezen kun je stellen: “Gelukkig maar”. Anders was er wel degelijk een en ander mis met ons, de West-Europeanen.

Neen, dat is het duidelijk niet. Xenofobisch zoals sommige extreem rechtsen zijn wij gelukkig ook niet. Zie het recente verleden. Duizenden en duizenden Chinezen zijn in de vorige eeuw neergestreken in Europa. Geen mens had noemenswaardig last van hen, integendeel, de Chinees op de hoek die lekkere en goedkope maaltijden bereidt is een welkome aanvulling geworden in ons dagelijks bestaan. Later kwamen de Indo’s, ook dit ging hoegenaamd geruisloos en problemen waren er amper. De volgende golf kwam over Europa na de Vietnam-Oorlog. Vele tienduizenden Vietnamezen hebben in Nederland en elders in West-Europa een goed heenkomen gevonden en zij hebben een redelijk tot zelfs goed bestaan weten op te bouwen.
De voorspelde golf van Oost-Europeanen is uitgebleven, het zijn er weliswaar een dik miljoen, over heel West-Europa gesproken dan wel, die hier hun (tijdelijk) geluk proberen te zoeken, maar van échte problemen en grote aanpassingsmoeilijkheden kun je niet spreken.

En dan blijven we steken bij de Turken, Marokkanen, Irakezen, Iraniërs en allerlei andere volken en nationaliteiten die we kennen als zijnde moslimvolkeren.
Ook daar dienen we een scheiding aan te brengen. Want bijvoorbeeld lang niet alle Turken veroorzaken last en problemen. Met Iraniërs evenzo.
Vele van hen zijn z.g. seculier en zijn derhalve niet praktiserend islamitisch.
Ook deze z.g. seculiere Turken, Iraniërs, Irakezen etc.etc. hebben zich redelijk snel aan onze maatschappij weten aan te passen.

Waar wij nu mee geconfronteerd worden zijn de extreme gevallen, de religieuze moslims die ook als zo danig vaak te herkennen zijn. Qua uiterlijk in het bijzonder.
Dit zijn veelal mensen uit achtergebleven gebieden, weinig geletterd, vaak analfabeet, primitief in hun denken en beleven, zeker als je dit tegen onze verworvenheden afzet.
Deze mensen hebben geen renaissance, verlichting etc. doorgemaakt maar zijn blijven steken in een pré middeleeuwse woestijncultuur.
Je kunt je afvragen of de islam daar zelf ook debet aan is dan wel aanleiding toe geeft!

Feit is dat wij hier geconfronteerd worden met gevallen van eerwraak, extreme scheiding van geslachten tussen man en vrouw, een afwijzing van onze cultuur, denken en leven wat zich ondermeer uit in opstootjes en autoverbrandingen zoals in Parijs en andere Franse steden en sinds kort ook in Amsterdam. Maar dit is m.i. slechts een begin. De visie van deze mensen is namelijk dat wij als maatschappij verrot en verdorven zijn. Wij de West-Europeanen zijn kaffirs, ongelovigen en volgens hun primitieve en letterlijke interpretatie van onder meer de koran en de vele hadiths verdienen wij niets meer of minder dan een smadelijke dood. Enig gevoel van menselijkheid en compassie jegens andersdenkenden is bij deze steeds groeiende groep in het geheel niet aanwezig.
Het bekende ’thee drinken’ van burgemeester Cohen en geldverslindende oplossingen van een heel legertje ‘geitenwollensokken’ doet daar ook niets aan toe of aan af.
Mensen die eenmaal in de ban zijn of gekomen zijn van het negatieve en destructieve en conservatieve islamdenken, zijn zo geprogrammeerd, dat zij geworden zijn tot: Vijanden.

Met dit gevaar dienen wij rekening te houden. Dit gevaar leeft onder ons.
Vijanden, die zó denken als zij, kun je hooguit individueel tot andere gedachten brengen, maar dat is een zwaar, lang en enerverend proces. De ‘massa’ van vijanden zal het dan ook niet toestaan dat dit gebeurt en diezelfde massa zal blijven aangroeien.
Het ligt ook geheel in de lijn van de conservatieve islam dat ze operen in groepen en niet individueel.
Dit gevaar en deze uitdaging staat ons allen te wachten.
En ik vrees dat het gevaar dagelijks groter en groter wordt.
Of naar Nederlandse begrippen de AIVD of wie dan ook hier echt constructief nog iets aan kan veranderen? Ik vrees dat het te laat is.
Spannende tijden staan er voor de deur. Want het is meer dan begrijpelijk dat wij, West-Europeanen ons niet KUNNEN en WILLEN conformeren aan dié gedachtegang van hen die nog met een been in de woestijn staan.
——————————————————-
Ingezonden door Silvia Videler.

1120 REACTIES

 1. Inderdaad mensen onderscheiden. Dat is natuurlijk niet eenvoudig. Want ook bij de “religieuze moslims” zijn er soorten.
  Al is elk geloof door zijn irrationaliteit gevaarlijk, er zijn gelovigen (bvb christenen) die zover ontwikkeld zijn dat ze maar weinig gevaar inhouden.
  Een grote vraag is waar ligt die scheiding tussen de door Silvia genoemde “extreme religieuze moslims” en de “gewone moslims”, en hoeveel gevaar is er dat die zich ook tot extreme religieuze ontwikkelen?

 2. De beleidsmakers van de EUSSR noemen het de Euro-Arabische dialoog, of de dialoog met de Middellandse-Zee-landen.
  In feite komt het neer op een dictaat van Arabische zijde.
  De islam kan zich niet ontwikkelen, dit is namelijk volledig in strijd met de koran, die als het laatste en eeuwig vaststaande woord van god wordt gezien, en die sterk legalistisch van aard is.
  Ieder die daar van afwijkt wordt door de ‘echten’ als afvallige beschouwt en beledigt alszodanig de islam.
  Daar is geen ontwikkeling in te bespeuren.
  De islam is het probleem, inderdaad, niet de afwijzing van een ras o.i.d.
  Overigens werden de Vietnamese bootvluchtelingen niet overal met open armen ontvangen. Ik herinner mij een Driebergense Sociale Academie die hen de toegang wilde weigeren. Zij namen het hen kennelijk bijzonder kwalijk dat zij een communistisch paradijs waren ontvlucht.

 3. [1] De ‘extremen’ (ik geloof er niet zo in) hebben haat en oorlog als doctrine (jihad e.d. concepten). Het is denk ik niet de vraag of er een burgeroorlog komt in Europa maar *wanneer* deze zal plaatsvinden.

 4. Ik vind het overdreven, want er zijn echt nauwelijks extreme moslims.

 5. [4] Ik ben het niet met je eens, maar al was het er maar een:
  Het zal alweer een jaartje of 20 terug zijn geweest toen ik de indertijd zeer geachte minister Winsemius (Volksgezondheid-Milieu) op TV hoorde uitleggen hoe een samenleving in elkaar steekt. Hij vergeleek deze met een mechanische machine. "Kijk", sprak hij, "Je kunt de meest geoliede en geperfectioneerde machine ter wereld hebben, maar als ik er nu slechts 1 zandkorreltje in laat vallen, is het niet ontdenkbaar dat de gehele machine vast zal lopen. Het laat zich slechts raden wat er zal gebeuren als ik er 2 of 200 zandkorreltjes in strooi. De machine zal vastlopen."

 6. [4] Destijds waren de meeste Duitsers ook geen extreme Nazi’s. Maar opeens was de kleine groep die wel radicaal was er de baas. Misschien niet eens zozeer omdat die kleine groep zo sterk was, maar omdat de grote meerderheid zwak was, of misschien gewoon onverschillig.

 7. De Nederlandse gemeenten hebben steeds vaker te kampen met rechts-radicalisme dan met islamitische radicalisering. Dit blijkt uit een onderzoek van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in opdracht van de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
  Duidelijk dat de aandacht afgeleidt moet worden van de radicale islamieten. De moslims zijn watjes vergeleken bij de neo’s. Wat wil de VNG ons vertellen?! De honden van de PvdA weten wel waarheen met ons geld. En als twee vliegen in één klap ook nog beweren dat we van moslims minder te vrezen hebben dan van rechtse autochtonen??!! Moeten NLers zich straks tegenover de moslims ook nog even verantwoorden? Worden wij NLers alvast klaar gekneedt voor een Moslim-staat?! PVDA IS EEN PIEPELAAR!!

 8. [6]

  In deze reaktie kan ik me helemaal vinden. Een salafist met een uzi is machtiger dan 10 gematigde moslims met argumenten. En die gematigde moslims zijn er in ruime mate. Op mijn werk heb ik te maken met goed geintegreerde moslims waarvan hun dochters zonder hoofddoekje lopen en aan sport doen. Het oude testament is net zo fundamentalistch als de koran maar een beetje ontwikkelde christen/moslim prikt daar doorheen.
  Ik vrees echter dat deze groep steeds meer "gegijzeld" wordt door de radicale minderheid. En deze regering laat het ook nog gebeuren!
  Ik kan me bv ook niet voorstellen dat het tuig in slotervaart gelovige moslims zijn.
  De regering moet de oorlog verklaren aan de extreme niet democratische variant van de islam; het salafisme. De wet moet zo aangepast worden dat we deze elementen uit het land kunnen gooien. Alle middelen zijn naar mijn mening geoorloofd om dit gezwel te verwijderen. Maar daarvoor heb je de gematigde moslims wel nodig en die moet je dus de hand reiken.
  Geert Wilders doet dit helaas niet.

 9. [8]GB,

  Citaat uit "The trouble is the West", interview with Ayaan Hirsi Ali on Islam, immigration, civil liberties, and the fate of the West, Reason Magazine*):

  "Reason: "Do you think Islam could bring about similar social and political changes?

  Hirsi Ali: Only if Islam is defeated. Because right now, the political side of Islam, the power-hungry expansionist side of Islam, has become superior to the Sufis and the Ismailis and the peace-seeking Muslims.

  Reason: Don’t you mean defeating radical Islam?

  Hirsi Ali: No. Islam, period. Once it’s defeated, it can mutate into something peaceful. It’s very difficult to even talk about peace now. They’re not interested in peace.

  Reason: We have to crush the world’s 1.5 billion Muslims under our boot? In concrete terms, what does that mean, “defeat Islam”?

  Hirsi Ali: I think that we are at war with Islam. And there’s no middle ground in wars. Islam can be defeated in many ways. For starters, you stop the spread of the ideology itself; at present, there are native Westerners converting to Islam, and they’re the most fanatical sometimes. There is infiltration of Islam in the schools and universities of the West. You stop that. You stop the symbol burning and the effigy burning, and you look them in the eye and flex your muscles and you say, “This is a warning. We won’t accept this anymore.” There comes a moment when you crush your enemy.

  Reason: Militarily?

  Hirsi Ali: In all forms, and if you don’t do that, then you have to live with the consequence of being crushed.

  Reason: Are we really heading toward anything so ominous?

  Hirsi Ali: I think that’s where we’re heading. We’re heading there because the West has been in denial for a long time. It did not respond to the signals that were smaller and easier to take care of. Now we have some choices to make. This is a dilemma: Western civilization is a celebration of life—everybody’s life, even your enemy’s life. So how can you be true to that morality and at the same time defend yourself against a very powerful enemy that seeks to destroy you?

  Reason: George Bush, not the most conciliatory person in the world, has said on plenty of occasions that we are not at war with Islam.

  Hirsi Ali: If the most powerful man in the West talks like that, then, without intending to, he’s making radical Muslims think they’ve already won. There is no moderate Islam. There are Muslims who are passive, who don’t all follow the rules of Islam, but there’s really only one Islam, defined as submission to the will of God. There’s nothing moderate about it."

  Einde citaat.

  Rogier van Bakel, http://www.reason.com/news/

  De vraag is: "Wat heb je aan -al dan niet bedreigde- maar zwijgende "gematigde moslims" ?"

 10. [8]
  “De regering moet de oorlog verklaren aan de extreme niet democratische variant van de islam; het salafisme.”

  Dat zou het extremisme alleen maar versterken. Vergeet niet dat het salafisme juist ontstaan is door de koloniale onderdrukking ( http://nl.wikipedia.org/wik… ).

  Het probleem is ook niet zozeer de islam, maar vrijheid en respect. Het betreft vooral Arabieren, maar bijv. ook Indonesiërs hebben, gezien hun koloniale ervaringen, enig recht van spreken.

  De Arabische wereld was ooit toonaangevend op het gebied van wetenschap en techniek, wetgeving, welvaart en kunst. Dat is door toedoen van westerse landen allemaal verloren gegaan. Op dit moment behoren de Arabieren tot de armste en meest achtergebleven bevolkingsgroepen ter wereld.

  En tot de meest onvrije. De meeste Arabische landen zijn gruwelijke dictaturen waar een kleine elite, schatrijk door de olie, het voor het zeggen heeft. De verpauperde en geknechte massa beseft maar al te goed dat die dictators in het zadel zijn geholpen door de westerse mogendheden toen zij hun koloniën moesten verlaten.

  Arabieren zijn altijd belogen en bedrogen door het westen. Een nog altijd voortwoekerend kankergezwel in de regio is natuurlijk het Palestijns-Israelische conflict. Die grond was in WOI door de Britten aan de Palestijnse Arabieren beloofd als zij zouden meehelpen de daar heersende Ottomanen te verslaan. Maar toen de Palestijnse guerillastrijders daarin ten koste van veel mensenlevens waren geslaagd gaven de Britten het land aan de Zionisten.

  Het is dus helemaal niet zo gek dat de gemiddelde Arabier het bloed van de westerling wel kan drinken.

  Arab Human Development Report 2003 Exec Summary (pdf-file)
  http://www.rbas.undp.org/ah

  http://www.meforum.org/arti

 11. [10]
  Het enige dat het westen kan doen om de verstandhouding te verbeteren is het rechtzetten van het onrecht uit het verleden.

  Daarom is de actie van Bush in Irak om dictator Saddam te verwijderen alleen maar goed. Saddam was indertijd met hulp van de VS aan de macht gekomen en de Amerikanen horen hun eigen rommel op te ruimen.

  Hetzelfde geldt voor de Taliban in Afghanistan die ook door de VS aan de macht zijn gebracht.

  En voor Israel. Dat land is illegaal en de grond behoort aan de Palestijnen. Een taak voor de Britten om dit recht te zetten en die 6 miljoen Israelische joden kunnen dan gewoon naar hun familie in de VS. Veel minder stress en net zulke goede kansen op een hoge welvaart.

  En NL kan dan een oorlog tegen Indonesië beginnen om eindelijk onze belofte aan de Papoea’s voor een onafhankelijk Papoea, en aan de Molukkers voor een onafhankelijke RMS in te lossen. In Afghanistan hebben wij uiteraard niets te zoeken. 😉

 12. [11]
  "En voor Israel. Dat land is illegaal en de grond behoort aan de Palestijnen. Een taak voor de Britten om dit recht te zetten en die 6 miljoen Israelische joden kunnen dan gewoon naar hun familie in de VS. Veel minder stress en net zulke goede kansen op een hoge welvaart."

  Nederland is ook illegaal en de grond behoort aan de Friezen.
  Nederlanders kunnen gewoon terug naar hun familie in Duitsland (nassau), Polen, Portugal, Spanje, Frankrijk (oranje) enzovoort.
  😉

 13. [9]

  De vraag is: "Wat heb je aan -al dan niet bedreigde- maar zwijgende "gematigde moslims" ?"

  Niets, zo lang je de radicale ondemocratische tak niet uitroeit in het westen. Dat wil niet zeggen dat er met de zwijgende gematigde moslims niet redelijk harmonieus samen te leven valt. Hirsi Ali zet "de moslims" zonder enige nuance als één radicale groep weg. Over de inhoud ben ik het vaak met haar eens maar de toon is net te onverzoenlijk en oorlogszuchtig volgens mij.
  Haal je bij bv voetbaltokkies of slotervaarttuig dmv van keiharde repressie de harde kern eruit dan heb je het probleem voor 80% opgelost. Hoe denk je dat ze in een multiculturele stadsstaat (met veel maleisische moslims)als Singapore optreden tegen dit soort tuig? Voor mij is dit een teken dat repressie wel degelijk werkt.
  Dat rechters/advocaten en reclasseringswerkers ons anders willen doen geloven is normaal want zij eten een hele dikke boterham van dit draaideurtuig.
  Het grootste probleem in het Westen is de slappe rechtspraak en naieve onconsequente politiek en niet "de moslims".

 14. [10]

  Peter;

  Ik vind dat jij helemaal meegaat in het slachtofferdenken dat de olie-elite ons Weterlingen wil aanmeten. Natuurlijk hebben wij een bedenkelijke rol gespeeld in delen van het Midden Oosten. De VS doet dit nu nog in Irak.
  Ik heb echter de indruk dat de situatie van nu in het Midden Oosten niet zoveel verschilt van de situatie in het Westen van zo’n 60 jaar terug.
  Toen lag de macht hier ook bij grootindustrieëlen die samen met de kerk een pact hadden gesloten om de status quo te behouden.
  Waarom investeren de fundamenmtalistische oliesheiks uit Saudi Arabie hun oliegeld niet in ontwikkeling van bv Palestina ipv van het op te hoeren & snoeren in bv Marbella?
  Het antwoord lijkt me duidelijk; houd de bevolking arm en dom dan kun je ze met een grijpstuiver zo om je vinger winden.

 15. [13] GB,
  M.i. was je het in [8] *helemaal* eens met AHA:
  "(…)Alle middelen zijn naar mijn mening geoorloofd om dit gezwel te verwijderen."

  Maar aan het eind stel je:
  "Maar daarvoor heb je de gematigde moslims wel nodig en die moet je dus de hand reiken.(…)"

  Wat bedoel je daarmee?

  En in je volgend commentaar merk je op:
  "Dat wil niet zeggen dat er met de zwijgende gematigde moslims niet redelijk harmonieus samen te leven valt."

  Hoe wil je samenleven, als je niet weet, wat voor vlees je in de kuip hebt? Zolang ze geen stelling nemen kom je daar nauwelijks achter.
  Hoe maak je onderscheid (discrimineer je) tussen "potentieel radicaliserende moslims" en gematigde moslims, die niet zullen radicaliseren?

  Bovendien lijkt het erop, dat art. 1 van de grondwet en enkele verdragen op een zeer wezenlijk punt, nl. het discriminatieverbod, zullen moeten worden gewijzigd of zelfs geheel afgeschaft, want er zal voortaan wel onderscheid gemaakt moeten worden. Het gaat om TIENDUIZENDEN RADICALE moslims, alleen al in Nederland.

  Ik zie dat wijzigen c.q. afschaffen niet gebeuren.

  Daarom denk ik, dat Ayaan gelijk heeft: de verrotting is al te ver gevorderd om zachte heelmeesters aan het werk te laten. Hier moeten de "goede" moslims onder de kwade leiden, tenzij ze de islam openlijk afzweren.
  Dat zou m.i. moeten kunnen, want de islam is in de praktijk niet meer dan een anti-liberale, anti-democratische politieke filosofie en daarom een nepreligie. Ook Ayaan lijkt eventuele gewelddadige consequenties niet uit de weg te gaan:

  "Now we have some CHOICES (capitalen van SN) to make. This is a dilemma: Western civilization is a celebration of life—everybody’s life, even your enemy’s life. So how can you be true to that morality and at the same time defend yourself against a very powerful enemy that seeks to destroy you? (…)

  There is NO MODERATE Islam. There are Muslims who are passive, who don’t all follow the rules of Islam, but there’s really ONLY ONE ISLAM, defined as SUBMISSION to the will of God. There’s NOTHING MODERATE (cap.SN) about it."

  Voortzetting van de huidige appeasement politiek en uitstel van harde maatregelen zal m.i. op termijn vanzelf tot een (burger)oorlog op het Europese subcontinent leiden.

 16. [15]

  Spynose;

  Op zich verschillen wij niet zo veel van standpunten. Ik heb echter een aantal moslims als collega en als individu zijn het vaak prima kerels waar een goede inhoudelijke discussie me te voeren is.
  Ze nemen dan wel degelijk stelling en zijn het er vaak mee eens dat radicale terroristen/criminelen veel te soft worden aangepakt. Ik moet er wel bij zeggen dat daarna vaak het "Ja maar" argument komt waarbij allerlei stokpaardjes als discriminatie e.d. van stal worden gehaald.
  Het wordt inderdaad wel tijd dat we ze echt voor het blok zetten en ze kleur laten bekennen. Wegkomen met het "Ja maar"-antwoord moet niet meer mogelijk zijn. We moeten ze daar wel in ondersteunen want de groepsdruk (met geweld en intimidatie?) van vooral de radicale islam is volgens mij wel groter dan veel Nl-ers beseffen.
  En zoals al eerder vermeld; een geweldadige radicaal is machtiger dan 10 gematigde moslims.
  Met een goed repressief beleid die specifiek op die radicalen is gericht moet het tij volgens mij nog wel te keren zijn.
  Ik hoop het tenminste!
  "I hope the moslims love there children too" (vrij naar een nr van Sting;-).
  Nb; Ik heb een aversie tegen geloof maar eenieder heeft het recht om in sprookjes te geloven of het nou om het geloof of b.v. het koningshuis gaat.

 17. [16] GB,
  Zolang iemand zijn "geloof" niet oplegt aan anderen zou het geen probleem mogen zijn.
  Maar ik ken geen "geloof" dat zo vrijblijvend is. Religie strekt in wezen tot het controleren van mensen door hen angst voor "een hoger wezen" in te boezemen en aldus de macht van de geestelijkheid te rechtvaardigen.

  M.a.w. "geloof" is in wezen gericht op de vestiging en uitoefening van macht over andere mensen, m.b.v. valse justificaties.

  Daar zijn de voortdurende vermaningen van Balkenende-III en IV alsmede de aanhoudende zedeprekerij van (leden van) het koningshuis treffende voorbeelden van.

 18. [12]
  “Nederland is ook illegaal en de grond behoort aan de Friezen”

  Dat klopt niet Jetze. Als je zover terug wil gaan stammen Nederlanders af van de Bataven (in het midden en oosten) en van de Canninefaten (in het westen). De Friezen zaten in het noorden en kwamen pas in de latere Romeinse tijd (dwz. tussen 70 en 300 n.Chr.) afzakken naar het zuiden (tot in Vlaanderen toe). Daar komt bij dat de mensen die je noemt, die hier veel later zijn blijven hangen, nooit hebben geprobeerd degenen die hier al woonden te verjagen om het land voor zichzelf te kunnen opeisen.

 19. [14]
  “houd de bevolking arm en dom dan kun je ze met een grijpstuiver zo om je vinger winden”

  Arabieren beseffen maar al te goed in wat voor dictatuur ze leven. Die uitzichtloosheid voedt alleen maar het fundamentalisme. Net zoals hier de arbeiders die zich onderdrukt voelden een makkelijke aanhang voor de socialisten werden.

  De fundamentalistische islam is slechts een uitlaatklep, net zoals het socialisme. Het is niet de kern en het heeft dus ook geen zin het te bestrijden.

  De kern is gebrek aan vrijheid en respect. Het is voor Arabieren moeilijk te verteren dat ze eerst leidend in de wereld zijn geweest en nu geen spat meer in te brengen hebben en door iedereen worden genegeerd.

  Dan ga je vanzelf wel eens over een spectaculaire actie nadenken. 😉

 20. [19]
  Diverse heersers in onderdrukkende Arabische staten worden in het zadel gehouden door de Ami’s onder de bezielende leiding van dan weer een dhimmycraat, dan weer een republikein. In die zin heeft bemoeienis van buitenlanders in feite in direkte zin tot effect dat deze en gene fundamentalist op/in een torentje of twee landt, die vervolgens curieuzerwijze in elkaar zakken. Dat heet blowback.

  Goed om te zien dat er in feite iemand is in de VS die dat heeft begrepen en dat zou willen verabderen, mocht hij president worden: Ron Paul http://www.ronpal2008.com

 21. [18]
  Peter,

  De oorsprong van de Friezen ligt in een gebied dat ruwweg Zuid-Scandinavië, Denemarken en de regio Weser/Oder beslaat. In de periode tussen 1750 en 700 vC maakten ze nog deel uit van een grotere groep mensen, de Germanen (of Teutonen) genoemd. Deze grotere groep was voornamelijk van het Nordische ras (dolichocranic). (Tussen de Nordiërs leefden ook een –kleinere- groep van brachycranics, die mogelijk de positie van slaaf had).

  Na 1400 vC vond er een expansie van de Germanen plaats richting Zuid-Europa.
  Rond 1400 vC was de oorspronkelijke Germaanse groep gesplitst in een West-, Oost- (de Goten en de Vandalen) en een Noord-Germaanse groep (de Scandinaviërs). De verschillen kunnen worden gevonden in taal en cultuur. Aan het eind van de Bronstijd (700 vC) had de expansie van de West- Germanen de kuststreken van Noordwest-Duitsland bereikt (thans de provincie Hannover).

  De West-Germanen kunnen, langs religieuze grenzen, worden onderverdeeld in drie stamgroepen: de Inguaeonen, de Istuaeonen en de Irminonen. De Friezen behoren tot de Inguaeonen. De naam Inguaeonen is afgeleid van de god Inguz: de Friezen geloofde dat ze van hem afstamden. Inguz is een andere naam voor de Germaanse god Freyr. Andere stammen die tot de Inguaeonen behoorden waren: de Juten, De Warnsers, De Angelen en de Saksen. Van deze stammen waren de Saxen het meest verwant met de Friezen. Alle Inguaeonen woonden in de kuststreken van de Noordzee. De Chaukianen, ook een stam die aan de Noordzee woonde, behoorde tot de Irmionen

  Vanuit het noordwesten van Duitsland en, om preciezer te zijn, de kuststreken rond de mondingen van de rivieren de Eems en de Weser, koloniseerden de Inguaeonen de kleigronden langs de kusten van de huidige Nederlandse provincies Friesland en Groningen (700-600 vC).

  Dus, tussen 700 en 600 vC koloniseerden de voorvaderen van de Friezen de kleigronden langs de kuststreken van de huidige Nederlandse provincies Friesland en Groningen.

  Maar je mist mijn punt.

 22. [17]

  Er is inderdaad geen vrijblijvend geloof buiten het boedhisme. Maar dat is dan ook meer een leer i.p.v. een geloof. Toch heb ik het idee dat door goede opleiding en welvaart de meerderheid van de mensen tot inzicht komt dat men achter een sprookje aanloopt. Moslims moeten door het verlichtingsdenken net zoals vele christenen. Dit kan alleen maar als ze vrij kunnen denken en handelen en daarom moeten we alles dat neigt naar fundamentalistisch denken en handelen keihard aanpakken. Dat wordt een harde strijd die de toekomst in NL bepaalt.
  Ik ben het met je eens dat we met dit achterlijke kabinet weer jaren worden teruggeworpen in deze strijd.
  Het kombineert nl het slechtste van 2 werelden met elkaar (geloofsfundamentalisme en socialisme).

 23. [21]

  Dat mis ik idd. Want als je zegt, dat de voorvaderen van de Friezen na 700 v.Chr. slechts de kleigronden langs de kuststreken van de huidige provincies Friesland en Groningen in bezit namen (en ik geloof graag dat die toen vrijwel verlaten waren) wat geeft de Friezen dan het recht ook de rest van het huidige Nederland te claimen ? Toen ze in de vroeg Romeinse tijd (70-300 n.Chr.) naar het zuiden begonnen af te zakken kwamen ze immers in gebieden terecht die allang bewoond waren.

  Hetzelfde geldt voor de Israelieten, het verband van Hebreeuwse stammen, afkomstig uit Mesopotamië (het huidige Irak) dat de grond waarop het huidige Israel ligt van de oorspronkelijke bewoners (de Kanaänieten) had afgenomen.

  Verder is het voor het Palestijns-Israelische conflict helemaal niet nodig om tot bijbelse tijden terug te gaan. Tijdens de 4 eeuwen Ottomaanse bezetting van Palestina hadden de meeste Joden het land immers verlaten. De Joodse staat had opgehouden te bestaan en er was ook geen regering in ballingschap. Daarom konden alleen nog individuele Joodse grondeigenaren dan wel hun erfgenamen aanspraak maken op individuele grondstukken.

  De Palestijnen hebben echter meegeholpen heel Palestina te veroveren op hun Ottomaanse onderdrukkers. Op basis daarvan en vanwege de afspraken met de Britten hebben de Palestijnen recht op heel Palestina minus gerechtvaardigde claims van individuele Joodse families.

  Het is dus niet, zoals de Joden stellen, dat de Joden recht hebben op heel Palestina, minus gerechtvaardigde claims van individuele Palestijnse families die indertijd door de Zionisten zijn gedeporteerd.
  Mijn punt is niet wie er in dit conflict gelijk heeft, maar dat er zonder een voor beide partijen acceptabele oplossing altijd hevige vijandigheid tussen de Arabische wereld en het westen zal blijven bestaan.

  De kern is niet de geloofstegenstelling maar het eigendomsrecht op de grond. Dat vraagstuk is simpel op te lossen door een internationaal gerechtshof.

 24. [22] GB,
  … En dus kom ik -net als Ayaan- terug op de voorafgaande vraag, of "gematigde" moslims wel bestaan en zo ja, hoe je een gematigde (zwijgende maar potentieel radicale) moslim -een gemakkelijke prooi voor of slachtoffer van de chanterende fundamentalist- wilt onderscheiden van een radicale moslim.

 25. [24]

  Laat ik afsluiten met mijn visie;

  – de gematigde moslim bestaat
  – de uitdaging van het westen is om ze los te weken van de radicale variant.
  – die radicale variant is volgens mij wel te onderscheiden maar het huidige kabinet heeft niet het lef of de wil om die daadwerkelijk keihard aan te pakken
  – de tijd zal het leren of bij het bovenstaand proces de seculiere gematigde moslims kiezen voor salafisme, burka’s en sharia of voor een meer westerse manier van leven.
  Mijn hoop en geloof is er op gericht dat de meerderheid voor het 2e kiest.

  De huidige politieke rampsituatie maakt het er echter niet gemakkelijker op want de tijd om tot een relatief geweldloze oplossing te komen dringt.

 26. [23]
  Mijn punt is dat je zo wel door kunt gaan met mensen laten vertrekken uit hun "onterrecht" verkregen land, vandaar dat van die Friezen.

  Het groot Friese rijk bestond vanaf ca. 500nC tot 719nC, en niet zoals jij zegt 70-300(de rijn was de zuidelijke grens totdat in 410 nC het Romeinse rijk in elkaar donderde).
  Wel hadden de Friezen in 28nC mot met de Romeinse keizer Tiberius (i.v.m. belasting) zodat ze de rijn overstaken om verhaal te halen en de bende kort en klein sloegen.

 27. @GB
  – "de gematigde moslim bestaat; de uitdaging van het westen is om ze los te weken van de radicale variant."

  – Lijkt me onbegonnen werk, gezien de aard van het politieke crapuul.

  – "die radicale variant is volgens mij wel te onderscheiden maar het huidige kabinet heeft niet het lef of de wil om die daadwerkelijk keihard aan te pakken"

  – Eh, wat zei ik zojuist?

  – "de tijd zal het leren of bij het bovenstaand proces de seculiere gematigde moslims kiezen voor salafisme, burka’s en sharia of voor een meer westerse manier van leven."

  -Proces? Welk proces?
  Wat is een "seculiere gematigde moslim"? Doel je op het sprookje van de eenhoorn?

  -"Mijn hoop en geloof is er op gericht dat de meerderheid voor het 2e kiest."

  -Moed der wanhoop, vermoed ik. Geloven doet men in de moskee.

  -"De huidige politieke rampsituatie maakt het er echter niet gemakkelijker op want de tijd om tot een relatief geweldloze oplossing te komen dringt."

  Dat gevoel van urgentie neem ik op verschillende plekken in de maatschappelij waar.
  Maar waar zou een geweldloze oplossing zo plotseling vandaan moeten komen?
  Je kunt je m.i. beter voorbereiden op een gewapend conflict door tijdig de benen te nemen.

  Begrijp ik goed, dat je al begonnen bent je koffers te pakken? Heel verstandig. Goede reis. Veel geluk 🙂

 28. [26]
  Doe niet zo flauw Jetze. Jij stelde: “Nederland is ook illegaal en de grond behoort aan de Friezen”. Dat is dus aantoonbaar niet correct.

  Grond kan, net als ieder ander eigendom, slechts gehomestead worden als het vrij is. Dus als een ander die grond nog niet in bezit heeft genomen, dan wel heeft achtergelaten of moeten achterlaten, zonder dat men de claim op die grond in stand heeft gehouden.

  Dat is het geval in Palestina. De Joodse staat heeft de claim op die grond niet in stand gehouden, want die staat is opgeheven tijdens de Ottomaanse bezetting. Slechts individuele Joodse families die nog over eigendomsverklaringen beschikken kunnen een rechtsgeldige claim op individuele stukken grond handhaven.

  Het gaat dus niet aan, dat er in 1948 een nieuwe Joodse staat is opgericht op grond die grotendeels aan anderen toebehoorde.

  Nogmaals, mijn punt is helemaal niet dit issue, maar het simpele feit dat de spanningen tussen de Arabische wereld en het westen niet gelegen zijn in de godsdienst (Islam) maar in een onrecht tav eigendomsrechten dat moet worden recht gezet.

  Het is voor alle betrokkenen een kleine moeite om dit probleem op te lossen, maar men is zo stupide om de kop in het (woestijn)zand te steken voor het onvermijdelijke, nl. een arbitrage door een onafhankelijk gerechtshof.

  Uiteindelijk zal Israel de Palestijnen een aanzienlijke schadevergoeding (denk aan honderden miljarden dollars) betalen en de zaak is dan voor altijd afgedaan.

  Als dan ook nog de Amerikanen hun Arabische dictator vriendjes afzetten, net zoals ze met Saddam hebben gedaan, dan hebben de Arabieren het druk genoeg met zichzelf en hun eigen toekomst om zich nog met het westen bezig te houden.

 29. [13] Elk land met een grote moslimdiaspora moet rekening houden met geweld en terreur. De geschiedenis is wat dat betreft zeer duidelijk. Er zijn gematigde moslims, maar de islam is nooit gematigd geweest. Al vanaf het prille begin was het gewelddadig, getuige de Hadith, oftewel de levenswandel van Mohammed, hoezeer onze politieke hippies met hun roze gekleurde brillen ons anders willen doen geloven. Het feit blijft dat de islam als enige religie die nog overblijft in de wereld welke hun gelovigen aanspoort om te doden voor hun geloof. In het verleden hadden we veel van deze cultussen, zoals de Azteken, Inca’s, Thugs etc.

 30. [27]
  Begrijp ik goed, dat je al begonnen bent je koffers te pakken? Heel verstandig. Goede reis. Veel geluk 🙂

  Nog niet; het komende deccenium wordt bepalend. Wordt het een (goed doordachte) confrontatie of wordt het een burgeroorlog. Als het kabinet valt en we naar rechts buigen heb ik nog enige hoop.
  Zo niet dan ga ik inderdaad eens serieus rondneuzen waar er nog een veilige vluchthaven voor mij te regelen is 😉

Comments are closed.