Een NUjij-lezer (Jozias) van ons artikel:
“EU-Verdrag bevat wel degelijk grondwettelijke elementen” *)
maakte een serie opmerkingen die we wel vaker horen en die het waard zijn toe te lichten of te ontzenuwen.
Ivo was zo vriendelijk om nader verklarende antwoorden te verstrekken:

1. De herziene EU-grondwet gaat boven de Nederlandse Grondwet
Opm: Gaan internationale verdragen niet altijd boven nationale wetten?

Antw: Ja, in de Nederlandse grondwet is al jaren een artikel opgenomen waarin wordt bepaald dat internationale verdragen prevaleren boven Nederlandse wetten. Met andere woorden: als een Nederlandse wet in strijd is met een door Nederland aanvaard internationaal verdrag, dan is de Nederlandse wet niet geldig. Als we akkoord gaan met dit nieuwe verdrag komen er 62 beleidsgebieden bij waarop Europa voorrang krijgt op Nederland. Het is een buitengewoon grote uitholling van onze parlementaire democratie. De macht verschuift op 62 belangrijke terreinen van ons nationale parlement naar de donkere kamers van 3000 geheime werkgroepen rondom de Commissie met niet-gekozen bestuurders en 300 andere geheime werkgroepen met ambtenaren rondom de Raad.
Bovendien zou een integere regering nooit verdragen sluiten die in strijd zijn met de eigen grondwet.

2. Het Handvest van de Fundamentele Rechten zal juridisch bindend zijn.
Opm:
Prima, die rechten zijn burgerrechten!
Antw: Ja, het uitgangspunten van burgerrechten is prima. Het is nu alleen de ondemocratische superstaat Europa die bepaalt wat de rechten en de plichten van de burger gaan worden!

3. De EU-symbolen zullen verder gaan
Opm:
Had iemand verwacht dat die vlag zou worden afgeschaft?
Antw: Nee, ik vind het ook een klein puntje. Alhoewel het zogenaamd afschaffen van de symbolen door onze politieke leiders telkens weer als belangrijk argument is genoemd. Vandaar dat het me goed lijkt om de mensen te vertellen dat zelfs dat argument niet echt waar is!

4. De Europese Minister van Buitenlandse Zaken zal hetzelfde Ministerie hebben
Opm:
Het eerste punt waarbij ik mijn wenkbrauwen optrek.
Antw: Ja, hij krijgt dezelfde macht als in de oude versie. Heeft bovendien dubbelfunctie (vicepresident van de Europese Commissie en Minister van Buitenlandse zaken).

5. De EU zal onderhandelen en afspraken maken met andere staten
Opm:
Lijkt me logisch. Anders zouden er onderhandelingen moeten plaatsvinden met alle landen apart. Daarvoor ben je geen unie.
Antw: Helemaal correct. Maar wees dan eerlijk, als je hiervan een voorstander bent, en noem het een Europese Staat, hetgeen inderdaad de bedoeling is van de opstellers van het verdrag. Dat wordt alleen op allerlei manieren tegengesproken, terwijl het wel het geval is.

6. De nieuwe EU-staat heeft geen welzijn en geen democratie
Opm:
Dat klopt. Komt omdat het vorige voorstel is afgewezen, waarin dit beter was geregeld.
Antw: Omdat de EU met de Hernoemde Grondwet een veel grotere begroting kan ritselen en gezamenlijke belastingen kan invoeren zonder de kiezer te raadplegen, is dit griezelig. De EU kan namelijk ook nog die Hernoemde Grondwet op eigen houtje veranderen.

7. Het Europees Parlement blijft vooral een adviesorgaan
Opm:
Zie 6. We willen toch niet dat het parlement wetgevende bevoegdheden (macht) krijgt?
Antw: Wel de macht overdragen aan Europa en het parlement niet dezelfde rechten geven als ons nationale parlement. Dus alleen de macht overdragen zonder parlement? Ik heb de parlementaire democratie lief! [Red: Die laatste zin voor verantwoording van de schrijver!!!!]

8. Het subsidiariteitsbeginsel is moeilijker haalbaar
Opm:
“Dit is een grap, want voor invoering van wetgeving is, hoe dan ook, altijd de steun van 55% van de lidstaten nodig.”
Antw: 55% is toch meer dan 1/3? Lijkt me dus beter… hier stond een fout in het artikel! Het gaat om 55% van de lidstaten in plaats van 1/3 van de nationale parlementen. Het is dus een grap om dat een verbetering te noemen, zoals onze regering dat noemt!

9. De wettelijke verplichtingen in beide ontwerpen zijn identiek
Opm:
Zou kunnen, ik heb geen van de teksten recent nog gelezen, en zo lekker lezen die EU teksten niet.
Antw: Beide versies zijn juridisch op dezelfde manier bindend. Er zijn nauwelijks of geen juridische verschillen. Prima, maar wees daarover dan ook eerlijk en vertel niet aan de burger dat er een afgezwakte versie is gekomen waardoor een referendum niet meer noodzakelijk zou zijn.
Waar nog bij komt, is dat omdat ze identiek zijn, automatisch ook die Hernoemde Grondwet in het Nederlandse en Franse referendum al afgekeurd is. De Nederlandse politici zouden dus nooit (moreel) mogen doorgaan met weer een groot deel van de Nederlandse soevereiniteit prijs te geven.
Dat ze daar met legale trucjes toch kans toe zien, is een kwalijke zaak

Opm: Ik zie slechts 2 punten waar ik niet zo blij mee ben.
Een pure economische unie lijkt het beste, alleen dan blijkt dat het handiger is om meer zaken samen te regelen. Misschien gaat het allemaal wat te snel?
Antw: Ja, ook op de Vrijspreker is vele malen betoogd dat de bezwaren liggen op het gebied van de politieke onderdanigheid. Een vrijwillige (economische en andere) samenwerking kunnen we alleen maar toejuichen.
——————————————————————
*) www.vrijspreker.nl/vs/item/…

3 REACTIES

 1. In de UK vindt op dit moment de jaarlijkse(?) conferentie van de conservatieve partij plaats. William Hague, de conservatieve schaduw minister van buitenlandse zaken hield een verassende speech. Hij beloofde dat wanneer zijn partij aan de macht komt, ze wettelijk gaan vastleggen dat bij iedere toekomstige overdracht van soevereiniteit aan de EU een referendum moet plaatsvinden, ook over de EU-grondwet, …eh wijzigingsverdrag.
  Vermeldenswaardig is ook de volgende uitspraak:

  "The attempt to portray this treaty as fundamentally different from the EU constitution, when 240 of the 250 provisions are exactly the same, is one of the most bare-faced and deliberate misrepresentations in the modern annals of political deceit."

  http://politics.guardian.co
  http://eureferendum.blogspo

 2. 1) De koningin van Engeland heeft 6 van de 7 EU verdragen getekend.

  2) De 6 verdragen definiëren en bouwen de EU als een dictatuur

  3) De EU wetten geven de bevoegdheden van een politiestaat

  4) Het 7de EU- verdrag zal de afschaffing van Groot-Brittannië als natie voltooien.

  Zouden wij nu niet het Europese Communautaire Besluit van 1972 nu moeten herroepen, alvorens wij permanent gevangen worden genomen?

  Al 33 jaar lang heeft u kunnen merken hoe onze democratie wordt teruggetrokken. De EU heeft ons het recht ontnomen om te stemmen voor de basis, voor het EU verdrag. Een meerderheid heeft toch zijn bedenkingen over de EU.

  Voelt u zich ook niet machteloos? Uw stem is inmiddels niets meer waard. 70% van de wetten die onze regering ons oplegt, zijn EU wetten. Ze zijn niet van ons zelf. Is de echte reden dat de mensen het vertrouwen en interesse in de politiek hebben verloren, omdat de EU alles van ons afneemt waar onze ouders en grootouders voor hebben gevochten? Nu krijg je dus ook dat de regering boven de wet staat. En wij burgers worden daar niet bij betrokken. We hebben inmiddels al veel rechten verloren. De macht van de regeringen groeien zo enorm, zoals dat van grote bedrijven. En daarbij komt ook nog dat de politici continu liegt over de EU.

  De EU kost ons 800 miljard euro, ofwel 20% van onze economie.

  Volgens de Werkgroep van de Verordening van de overheid , kost het voldoen aan EU-verordeningen onze economie meer dan 400 miljard euro per jaar. De economen schatten dat wij 320 miljard door ‘inferieure economieën’ binnen de EU verliezen. De EU ontnam ons grotendeels onze vrije visindustrie, die ons 20 miljard euro kost. Voordat wij lid werden van de EU hadden wij met alle landen een gelijke handelsbalans.

  Kijk eens hoe uw leven is veranderd sinds we lid zijn geworden van de EU.

  Het arrestatiebevel van de EU laat ons toe om zonder last te worden gearresteerd en voor onbepaalde tijd zonder recht worden vastgehouden, een advocaat te zien, of zelfs maar een telefoongesprek te voeren. U kunt eenvoudig verdwijnen. In het kader van het Ernstige Georganiseerde Akte van de Misdaad en van de Politie (SOCPA) 2005, kunnen wij nu zonder reden worden vastgehouden in een politiecel. Het laat ook toe dat de overheid zomaar beslag kan laten leggen op uw eventuele goederen. Dit omvat uw huis. Het geeft overheid ook het recht zijn bevolking naar verschillende plaatsen te verplaatsen; u kunt in principe overal naar toe gestuurd worden om verder te leven als een vluchteling. In 2004 opgemaakt in het EU verdrag.

  Als er een staking plaats vindt of een demonstratie en er is volgens de regering een noodsituatie kunnen ze zonder u daarvan in kennis te stellen alle toegangswegen afzetten, telefoons uitschakelen, internet blokkeren, het sluiten van wegen en spoorlijnen. Het lijkt inmiddels meer op Hitlers Machtigings Akte van 1933.

  En dit alles onder het mom van terrorismebestrijding. Maar inmiddels is dit meer van toepassing op de gewone burgers. 91% van mensen die zijn gearresteerd onder het kopje terrorisme is onschuldig of incorrect behandeld. En het overige deel heeft te maken met onnodige arrestaties en boetes.

  We raken ons recht om te leven in vrijheid en democratie bijna kwijt, als we hem al niet kwijt zijn. Een democratische stem in het kabinet wordt niet getolereerd

  Heeft u onze groeiende politiestaat al opgemerkt?

  Opbouwende netwerken, het ophangen van camera’s, . bureaucratieën, gegevensbestanden registreren, controle op alles wat we doen, En dit allemaal als misdaad bestempelen wanneer wij hieraan niet kunnen voldoen.

  Heeft u het nu dan eens een keer door?

  De zes verdragen zijn:

  1. The European Communities Act 1972.
  2. The Single European Act, 1986.
  3. The Maastricht Treaty, 1992.
  4. The Amsterdam Treaty, 1997.
  5. The Nice Treaty 2001.
  6. The European Union Treaty, 2003.

  Om te voorkomen dat Europese burgers nieuwe referenda over het EU-verdrag zouden eisen, is de tekst van dit verdrag met opzet onleesbaar gemaakt.

  Bron: Verschillende

Comments are closed.