Het lijkt er op alsof bijna iedereen “democratie” beschouwt als het summum van staatsvorm of zelfs als de ene ware religie. Er worden zelfs “kruistochten” en “missionarissen” naar de andere kant van de wereld gestuurd (onder de naam van vredesmissies) om aan de heidenen dit ware geloof te brengen.

Democratie, zoals wij die nu beleven, is de staatsvorm waarin beslissingen worden genomen door meerderheid van stemmen. Als iemand iets wil, en hij ziet kans om 50% plus 1 stem mee te krijgen, dan worden de 50 % min 1 stem gedwongen om te gehoorzamen en te betalen.
Zoals Piet Hein Donner enige tijd verkondigde dat zelfs de sharia ingevoerd zal worden als de meerderheid dat wenst.

Het is duidelijk dat dit niets meer te maken heeft met persoonlijke vrijheid en soevereiniteit.

Zelfs de oude Plato heeft al geschreven dat “democratie over gaat in despotisme”.
Dat komt doordat veel mensen op een gegeven ogenblik ontdekken dat weliswaar niet rechtstreeks mogen stelen, maar dat ze toch hun wensen vervuld kunnen krijgen door voor hun wensen te “stemmen”.
Als eenvoudig voorbeeld zal bijna niemand die graag een zwembad in het dorp wil hebben, gaan inbreken bij zijn buurman om geld te verzamelen. Maar hij vindt het wel de gewoonste zaak van de wereld om naar de gemeenteraad te gaan om die het geld bij de buren te laten “ophalen”.

Op die manier is het nu al zover dat meer dan de helft van iemands eigen prestatie van hem wordt afgenomen en gebruikt voor de wensen van anderen die daarvoor gestemd hebben. Rechtstreeks of via vertegenwoordigers die gekozen zijn op basis van de beloften die ze bij de verkiezingen maken.

Als je dit aan anderen probeert duidelijk te maken, krijg je vaak het verwijt dat je zeker liever een dictatuur hebt en er wordt verwezen naar de bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Het is kennelijk moeilijk te denken in betere alternatieven.

Een veel beter alternatief is duidelijk een “Republiek” of een “Rechtstaat” waarin niet voor van alles en nog wat gestemd kan worden, maar waar geregeerd wordt op basis van een degelijke grondwet waarin de soevereiniteit van ieder individu wordt gegarandeerd. Dan wordt geregeerd op basis van de wet, en niet op basis van een volksmassa.

Dit staat los van wel of niet een monarchie. De “monarch” moet ook niet “regeren”, net zo min als de dictator. Die hebben we ook niet nodig als er op basis van de wet, van het recht wordt gere3geerd. We noemen het hier alleen zijdelings om te vermijden in een discussie over het koningshuis te komen. Dat is een ander onderwerp (weliswaar betrokken, maar kan beter afzonderlijk worden besproken.)

Waar we van af moeten is de absolute dictatuur van de meerderheid. Zelfs 99% heeft niet het recht om over leven, vrijheid of eigendom van een ander te beslissen.
Om dat te verwezenlijken zal het op de eerste plaats noodzakelijk zijn dat veel meer mensen de immoraliteit van de democratie = meerderheidscratie begrijpen en leren dat er een moreel alternatief is in de rechtstaat.
Waarbij we dan voor de duidelijkheid opmerken dat we in Nederland/België NIET in een rechtstaat leven. De wetten worden nu door meerderheden zeer frequent en willekeurig veranderd.

————————————————–
Zie ook vroegere Vrijspreker artikelen over democratie, onder andere:

DEMOCRATIE? Wat is dat?
Het lijkt alsof iedereen weet wat een democratie is. Totdat je het op de man af vraagt. Probeer het maar, je krijgt de meest vage definities. … www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Democratie is niet Vrijheid.

Nee, democratie is niet hetzelfde als Vrijheid. Te vaak is democratie zelfs gebruikt voor het rechtvaardigen van het vernietigen van Vrijheid. … www.vrijspreker.nl/vs/item/…

En
“No to democracy“: www.worldnetdaily.com/news/…
En
Het boek van Hans Hermann Hoppe: “Democracy the God that failed

12 REACTIES

 1. Je moet gewoon zorgen dat je een degelijke grondwet hebt die niet zomaar veranderd kan worden. De andere wetten moeten dan niet met een 51% maar met een 80% ofzo worden ingevoerd. Dat maakt het beleid ook veel consequenter (dan heb je niet meer van die generaal-pardon acties die van de één op de andere dag wel kunnen).

  Verder moet je de regering en 2e kamer laten gaan over uitvoerende zaken (wel of niet meedoen met oorlog in Irak e.d.) en de 1e kamer kan dan (indien nodig) wetten bijschaven en bedenken.

  Maar het lijkt mij niet verkeerd dat je voor die uitvoerende zaken een meerderheid hebt die beslist, i.p.v. een monarch.

 2. Leuk, maar hoe bepaal je het beleid dan ? Als je dat zwembad wilt, moet de regering dan enkel de gebruikers laten opdraaien voor de kosten ? Directe doorberekening van alle kosten van infrastructuur ? Maar hoe reken je dan indirect gebruik door in productprijzen ?

  Klinkt erg omslachtig, vraag me af hoeveel ambtenaren nodig zijn om dat te realiseren…

 3. [2] Als je een zwembad wil, dan moet je er een bouwen of anders wachten tot een ondernemer er een bouwt en uitbaat. Ik kan geen goede reden bedenken waarom dit een overheidstaak moet zijn en dus onder dreiging van geweld geld bij mij moet halen zodat mijn buurman op zondagochtend kan gaan zwemmen. Laat de markt het opknappen. Als er behoefte is aan zwemplezier, dan is er een markt.

  Vaak is dan het tegenargument dat het belangrijk is om te leren zwemmen. Maar dat lijkt me onzin. Feit: mensen die hebben leren zwemmen hebben ongeveer twee keer zoveel kans om te verdrinken dan mensen die niet hebben leren zwemmen. Klinkt raar, maar is waar en logisch. Zwemmen heeft – kortom – eigenlijk alleen een recreatieve functie. Zou jij willen dat alle recreatieve activiteiten aan de overheid overgelaten worden?

  En dan nog, zwemles kan prima aan de markt overgelaten worden. De zwemschool waar ik zwemles gevolgd heb, is volledig verzelfstandigd, ontvangt geen stuiver subsidie en heeft zelfs een eigen privaat zwembad en draait al decennia op volle toeren. Tel uit je winst!

 4. [2]
  Waarom zou een regering zich met (de bouw van) een zwembad moeten bemoeien ?

 5. "Als je dat zwembad wilt, moet de regering dan enkel de gebruikers laten opdraaien voor de kosten ?"

  Met regering:
  Ja.

  Zonder regering:
  Geïnteresseerden leggen hun geld samen in een potje en huren een aannemer in om een zwembad te bouwen op een gekocht stuk grond. Andere geïnteresseerden (after the fact) betalen vervolgens aan het loket (of direct aan een eigenaar), en dat geld wordt verdeeld over de oorspronkelijke eigenaars van het zwembad.
  En dat is als de eigenaars willen dat anderen gebruik kunnen maken van dat zwembad, wat in de lijn der verwachtingen ligt als ze er geld aan willen verdienen.

 6. [2] Het is zeer prettig om deel te mogen zijn van het aanschouwen van de op handen zijnde ontwaking van Diploman uit de semi-kapitalistische, neo-liberale staatsdoctrine in het idee van de ware zelfstandigheid. 🙂

 7. En dit alles heeft het resultaat dat alleen mensen met kapitaal kunnen beslissen over wel of geen zwembad, de vrijheid van mensen zonder kapitaal word zo ingeperkt en komt er een kleine elite die alles kan betalen.
  Ik snap jullie bezwaren maar jullie plan gaat niet helemaal werken. Om voor grote groepen zoveel mogelijk vrijheid te creeeren, moet de overheid (en dan liever een orgaan wat gebasseert is op directe, participatieve en radicale domcratie vanuit de bevolking) voor voorwaarden zorgen. En dat betekent inderdaad dat er weleens wat van je geld aan iets word besteed wat je niet hoeft. Maar de meeste mensen kunnen op deze manier wel veel meer van hun behoeften krijgen.

 8. [8]

  Laat dat nu ook het argument van de gewone dief zijn.

  Sinds wanneer wordt de "vrijheid" van mensen zonder kapitaal eigen "ingeperkt" als ze niet met het geld dat iemand anders heeft verdiend iets kunnen krijgen wat nog niet eens een levensbehoefte is?

  Dat suggereert ten eerste:
  dat "vrijheid" bestaat uit zaken die anderen moeten bekostigen.

  En ten tweede:
  Dat als iemand vindt dat zijn geld niet gestolen mag worden, hij daarmee de "vrijheid" van de dief inperkt om met andermans geld in zijn eigen, niet eens noodzakelijke behoeften te voorzien.

  Een grotere verdraaiing van moraliteit en logica is nauwelijks te bedenken.

  Dat is nou een Orwelliaanse manier van denken.
  En nog steeds niet begrijpen waarom geen socialistische staat overeind gebleven is zonder onderdrukking op gigantische schaal.

 9. [8] Ik heb soms een enorme behoefte naar een tropisch onbewoond eiland waar ik me kan terugtrekken (vooral wanneer ik dergelijke posts lees). Het feit dat ik me dat financiëel niet kan veroorloven voel ik aan als een grote beperking van mijn vrijheid. Kan de overheid hierin niet tussenkomen en zodoende een groot onrecht herstellen? Als ze nu van iedereen een kleine som afhouden, zoveel kan dat toch niet zijn?

 10. [1] Je kunt natuurlijk vrij zijn (markt anarchisme) waarin en de meerderheid en een monarch niet over je beslissen.
  Maar bij keuze tussen meerderheid in monarch ben ik het met Hoppe eens dat je beter een monarch kunt hebben (vanwege de massaslachtingen bij democratie)

 11. [11]
  Njaaaagh … Laten nu de neo-marxisten in Nederland het juist op indivuend gemunt hebben door opzettelijk het gezin uiteen te slaan. Zulks onder het mom dat de staat voor iedereen op persoonlijke basis "zorgt" …

  Voor de ouden van dagen, voor de weduwen en wezen, en de zwakken en hulpbehoevenden . Voor de werklozen en werkschuwen. Het volk is beloofd dat voor alles en iedereen gezorgd zal worden op gelijke basis . En een tachtig procent vindt dat geweldig, ook als er een zwembadkomt …

  Ouders hoeven NIET voor kinderen te zorgen, en kinderen niet meer voor ouders. Broers en zussen zijn vreemdelingen van elkaar. Maar daarvoor in de plaats men is t.o.v. de gemeenschap "solidair". "humaan" en sjosjiaal bewogen. Wat een civilisatie. En nu gaat men gewelddaig deIslam tolereren.

  De enige persoonlijke band dat men nog behoeft is met de staat. Of niet soms?

Comments are closed.