Onze Europese leiders hebben een akkoord bereikt bij de top in Lissabon omtrent de nieuwe Europese grondwet, excuus, het totaal vernieuwde en verbeterde verdrag.
De media is lovend over deze top-prestatie van de Europese leiders. En het is ook wel een huzarenstukje, men geeft ons een vierkante cirkel.

Als je het nieuws mag geloven brengt dit nieuwe verdrag ons namelijk een ‘besluitvaardiger en democratischer Europa’. Het lijkt er op dat Balkenende en consorten dit ook daadwerkelijk geloven. Niets geks, pathologische leugenaars geloven vaak ook echt in hun eigen web van leugens, maar dit terzijde.

Democratie heeft best wel voordelen. Het geeft de mogelijkheid om het volk mee te laten beslissen over het beleid. Het voornaamste nadeel is echter dat het alleen kan werken binnen een eensgezinde club. Als bestuursvorm voor bijvoorbeeld een tennisvereniging is democratie prima. Alle leden willen immers hun hobby, tennissen, zo goed en leuk mogelijk beoefenen. Men heeft dus een gemeenschappelijk doel. Het wordt anders zodra er een vereniging ontstaat van tennissers, voetballers en de Sociëteit ter bevordering van het sigarenroken.

Hoe ga je die clubs verenigen in één democratisch model? De sigarenrokers ergeren zich er aan dat hun contributie gebruikt wordt voor de aanleg van voetbalvelden, de tennissers willen na hun spelletje niet in de sigarenrook zitten, etcetera. Het gevolg: de democratische besluitvorming zal traag worden, er is immers geen gemeenschappelijk doel meer.

In de samenleving zien we hetzelfde gebeuren, bijvoorbeeld rondom de aanleg van nieuwe snelwegen. Automobilisten zijn voorstander, milieubeschermers zijn tegen, en zo spelen er tal van krachten in een samenleving die er voor kunnen zorgen dat het aanleggen van een snelweg tientallen jaren duurt. Dankzij de democratie;.

Democratische besluitvorming heeft daarom per definitie als nadeel dat het lijdt tot trage besluitvorming.

Zo niet in de EU volgens het nieuwe verdrag. Dit zal leiden tot meer democratie én meer besluitvaardigheid. Een interne tegenstrijdigheid die gewoon niet waar kán zijn. Het zal dus of het één, of het ander zijn. Waarbij dan ook nog eens beide mogelijkheden niet in uw of mijn belang zijn.

Stel, de EU wordt inderdaad democratischer. In een statenbond van meer dan 25 landen is de stem van die paar Nederlanders vergelijkbaar met die van D66 in het Nederlandse parlement. De soevereiniteit van Nederland wordt hierdoor verder uitgehold. De Tennisvereniging Nederland wordt democratisch geleid vanuit een club met 25 andere sportclubs. Zou dit echt goed zijn voor de tennisliefhebbers?

De andere optie is dat de EU meer besluitvaardig wordt. Ook dan betekent het dat we minder zeggenschap over ons eigen land krijgen. De nieuwe EU-president kan over ons beslissen, zonder ons daarin te kennen, meerderheidsbesluiten komen in de plaats van een veto-recht.

Kortom: welke van de twee het ook wordt, besluitvaardiger óf democratischer (allebei kan dus niet), beter zullen we er niet van worden. Een prettige constatering.

De beste optie is natuurlijk om weer gewoon zelfstandig te worden. En alleen maar de vrije handel tussen landen propageren. Dan, en alleen dan, zou iedereen er beter van worden.

3 REACTIES

 1. Een democratie geeft de illusie het volk invloed uit te laten oefenen op hun eigen leven. Echter, hoe groter de democratie (hoe meer mensen mee doen), hoe kleiner de invloed van de mensen over hun eigen leven.

  Een stem heeft weinig invloed op het resultaat van een verkiezing. Mensen hebben dus weinig zin om uitvoerig te onderzoeken waar zij het beste voor kunnen kiezen. Het is gewoon de moeite niet waard.

  In een kleine groep van (stel) 50 mensen in een tennisclub is de situatie anders.

  Ten eerste worden alleen beslissingen over de tennisclub genomen, dus het is veel makkelijker om uit te vinden waar het over gaat en wat de beste keuze is.

  Ten tweede is een enkele stem van veel grotere invloed.

  Ten derde is men vrij om naar een andere vereniging te stappen als men het niet eens is met het beleid. In de grootste verenigingen houden de meeste leden dus rekening met de belangen van de andere leden.

  Hierom produceert een democratische bestuursvorm in een tennisclub een resultaat dat beter in het belang is van de leden dan dezelfde bestuursvorm op (bijvoorbeeld) landelijk niveau.

  Op de schaal van zo’n 17 miljoen mensen produceert de democratie allang geen efficient beleid meer. Wat er gebeurt als we de schaal nog verder vergroten lijkt me duidelijk. Twee belangrijke gevolgen:

  – Individuele verantwoordelijkheid en vrijheid krimpen.
  – Intellectuele en culturele diversiteit verdwijnen (langzaam) aangezien minderheden benadeeld worden.

 2. dat "verdrag" blijft gewoon een vodje papier, net zoveel waar als de overeenkosmt tussen Chamberlain en Hitler en dat is totaal niks. We kunnen net zo gemakkelijk uit de EU treden als de tijd rijp is.

  Wie houdt ons tegen ?

 3. [2] Het EU-legerkorps?

  Wat je tegenhoudt is precies hetzelfde als wat de Friezen tegenhoudt om zelfstandig te worden.

Comments are closed.