Bij het slagen voor mijn rijexamen, onderhand al weer een tijdje geleden, was ik ronduit extatisch. Binnenkort zou ik dan eindelijk niet meer de bijna 20 kilometer per dag hoeven fietsen om op school en thuis te geraken maar prettig met mijn eigen auto, regenvrij, het land door kunnen rijden. Ik had al een auto op het oog en had in het weekeinde meer dan voldoende tijd vrijgemaakt om deze te gaan bekijken en hopelijk al aan te schaffen. Echter, de realiteit drukte de extase al snel. Toen ik, de dag nadat ik mijn examen had gehaald, naar het gemeentehuis belde om te informeren naar de openingstijden, verging mij het lachen.

Het gemeentehuis in mijn woonplaats is namelijk niet bepaald klantgericht te noemen. Zo is het dinsdag tot en met vrijdag slechts open van 9.00 uur tot 12.30 uur en enkel maandag is er ook een opening van 16.00 tot 20.00. Dit betekent niet alleen dat eenieder die gewoon moet werken op normale werktijden, enkel op maandag bij het gemeentehuis terecht kan, het levert een schrikwekkend contrast tussen de ambtenarij en de echte wereld. We kunnen opmaken dat, in een gehele week, waarin een fatsoenlijke baan minimaal 50 uur opeist, de gemeente een bedroevende 16,5 uur voor de burger vrijmaakt!

Laten we dit verschijnsel eens vanuit een economisch perspectief bezien. Hierbij kunnen we eerst de vraag duidelijk formuleren. De burger wil, zonder dat dit zijn kostbare werktijd verstoort, bepaalde (simpele) diensten met betrekking tot bijvoorbeeld vergunningen, identificatie, rijbewijzen et cetera. De volgende stap is om te kijken naar hoe deze vraag beantwoord kan worden. Ook dit is redelijk simpel. De bedrijfsleider zoekt naar werkkrachten die bereid zijn om, bijvoorbeeld, van 17.00 uur tot 22.00 uur beschikbaar te zijn voor de klant en om overdag de nodige uitvoerende taken te verrichten. Er is voldoende aanbod op de arbeidsmarkt om te voorzien in deze vraag. De werknemers worden betaald naar verhouding tot hun dienstverlening en, wanneer deze onder de maat is, gaat men naar de concurrentie.
Maar ach, ik ben iets vergeten; het is niet mogelijk een reëel aanbod voor de bestaande vraag te creëren. We hebben immers te maken met een tak waar immens veel geld in omgaat maar die niet onderhevig is aan de wetten van vraag en aanbod. Resultaat is dat de bedrijfsleider niet zoekt naar manieren om de dienstverlening naar de klant te verbeteren maar naar een prettige werksfeer met zijn tevreden werknemers. De ambtenarij is er voor de ambtenaren, niet voor de burgers. De realiteit is dat ambtenaren hun geld krijgen op basis van hun aantal jaren en niet op basis van hun prestaties, of eerder het gebrek daaraan.

Het is letterlijk zo, dat de ambtenarij dienst verleent, wanneer het hém uitkomt en niet de klant. De effecten op de maatschappij zijn desastreus! De openingstijden, die enkel werkelozen kunnen schikken, kosten vele miljarden aan arbeidsproductiviteit en, ironisch genoeg, dus ook belastinginkomsten. Ze snijden zichzelf dus in de vingers. Hoe langer men op bepaalde gemeentedocumenten moet wachten, hoe minder efficiënt hun werk kan verlopen. U kunt uw gehele werkdag wel wegschrappen, als u die dag voor één luttel documentje op het gemeentehuis moet zijn. De gehele dagelijkse productie van één persoon kan hierop verloren gaan. Hetgeen uiteraard nog het ergste is voor die persoon.

Niet zoveel jaren geleden had men zijn rijbewijs, nog op dezelfde dag dat hij het examen haalde. Nu ben ik, en dit is de optimale situatie waarbij ik weiger geld bij te leggen voor een snellere verwerking – want dat is ook nog mogelijk – letterlijk twee hele weken verder, eer ik mijn rijbewijs ook daadwerkelijk heb. Eén halve maand! Ik zou maar taxichauffeur zijn, of werk hebben dat verder dan 20 kilometer van huis is! Hoeveel geld zou daar al niet op verloren gaan?

17 REACTIES

 1. Heb je je examen ook niet gedaan tijdens werktijd?
  Ik ben het met je eens dat de gemeenteamtenaar een luie luis is. Maar er zijn tig niet-ambtelijke diensten die alleen overdag te bereiken zijn. tandartsen, opticiens, kappers, banken, etc..

  (Lijkt me trouwens een puik kunstje als je het voor elkaar krijgt om taxichaufeur te worden op dezelde dag dat je je rijbewijs haalt)

 2. [1] Tandarsen zijn in Belgie ook ’s avonds te bereiken. In Nederland zijn ze nog schaarser (a.g.v. overheidsbeleid zoals de numerus fixus voor opleidingen tot tandarts) waardoor ze zich hier de arrogantie van een ambtenaar kunnen permiteren.
  Kappers zijn ook in Nederland in het weekeinde open, i.t.t. het gemeenteloket.

 3. Als je het economisch bekijkt dan kun je constateren dat een gemeente geen winstoogmerk heeft. Derhalve heeft de gemeente helemaal geen incentives om (onder andere) de verkrijgbaarheid van haar ‘diensten’ te laten voldoen aan de vraag aangezien ze monopolist is. Waarschijnlijk zijn de genoemde openingstijden een maximering van kosten en baten, waarbij de baten (gemeentebelasting en andere heffingen) voorafgaan aan de kosten (dienstverlening).

 4. [2] In mijn gemeente is het loket zaterdagochtend en dinsdags’avonds open. Vergelijkbaar toch?
  Bovendien is er een internetservice waarbij je standaardzaken vanaf thuis kunt regelen.
  Pas op, ik ga bijna reclame maken voor de gemeentelijke diensten. Het gaat mij er echter om dat bovenstaand stukje gemeentediensten selectief vergelijkt met commerciele diensten. Er zijn wel degelijk veel commerciele diensten met starre openingstijden.

 5. [1] [4] Een combinatie van de winkelsluitingstijdenwet en de notie dat je de meest gereguleerde sectoren van de economie noemt, namelijk de zorg en het bankwezen, verklaren denk ik een hoop van die starre openingstijden.

 6. Tja, dat krijg je bij geen concurentie. Het was ook zeer interessant om te zien dat men in Hong Kong verschillende bankbiljetten heeft. Die zien er dan wel hetzelfde uit, maar worden door verschillende banken uitgegeven, en niet zoals in Nederland door een centrale (overheids) bank.

 7. Tegenwoordig met internetbankieren speelt dit niet meer zo, maar de enige reden dat ik bankier bij de Postbank is dat in ‘de oudheid’ dit de enige bank was waar ik zelf mijn zaken kon regelen, en (voor sommige handelingen) hooguit aan de openingstijden van postkantoren gebonden was. En die lagen heel wat ruimer dan die van de reguliere banken destijds (09:00-12:00 en 14:00-16:00).

  Arrogantie is dus niet alleen een monopolie van de staat.

 8. [4] "Er zijn wel degelijk veel commerciele diensten met starre openingstijden."

  Als dit het toevallige resultaat is van ongereguleerde marktwerking, is er principieel niets op tegen. Maar daar is i.g.v. de gemeente uiteraard geen sprake van.

 9. [7] Dat is grappig, De postbank is een voortzetting van de RPS, de rijkspostspaarbank, ja die bank die door de overheid was opgericht om de ambtenaren uit te betalen.

 10. [9] Daar haden mijn ouders destijds idd nog een boekje van. Maar volgens mij was het al geen overheid meer toen ik bij ze ging bankieren. RPS had geen thuisbankieren, toch? Anyway, zelfs al was het overheid, het was toen de enige enigszins klantvriendelijke bank…

 11. Het verschil in dienstverlening is te verklaren doordat er een essentieel verschil zit in de verhouding en producten.
  In eerste plaats ben je geen klant maar een burger. Als klant ben je afnemer van een product van een handelaar.
  Als burger vraag je een officieel document aan die je een bepaalde bevoegdheid (vrijheid)geeft te handelen.
  Hiermee is de aard van de dienst helemaal verschillend. Toch proberen gemeenten steeds meer ‘klant’ vriendelijk te worden. Dit resulteert in ruimere openingstijden en meer service. Er worden in gemeenteland onderzoeken gedaan naar de klantvriendelijkheid. Op zich is dat een goede zaak. Maar het is misleidend omdat de overheid, ten onrechte, steeds meer als een b.v. wordt vergeleken.
  Dit terwijl een overheid in principe niet participeert in het economisch proces.
  Daarmee komt bovenstaand verhaal in zijn geheel op losse schroeven te staan, aangezien appels met peren vergeleken worden.

 12. [11]
  Ik heb net van Michael Badnarik geleerd, dat de overheid er is om je rechten als burger te waarborgen, niet om er inbreuk op te maken ( http://www.archive.org/deta… ). Als je als burger netjes aan alle regels voldoet en t.g.v. die regels schade lijdt, zoals bovenstaand voorbeeld laat zien, dan is die overheid verkeerd bezig.

 13. [12] Bovenstaand geval is mijn inziens geen geval van schade. Echter, geldt tegenwoordig al dat bij een inbreuk op de rechten van een burger dat de schade als gevolg hiervan gecompenseerd wordt.
  Bijvoorbeeld planschade, vergoeding op basis van de onteigeningswet en andere regelingen.
  In principe zijn er voldoende waarborgen om je schade te verhalen.

 14. [13]
  Hoezo geen schade ? Stel je hebt een auto nodig voor je werk, dus om een inkomen te kunnen verwerven.

  De overheid zou je, na betaling van de nodige pecunia, gewoon op haar wegen kunnen laten rijden en eventuele schade die je daarbij aan wegmeubilair en aan derden veroorzaakt gewoon laten vergoeden. Deelname aan het verkeer is dan voor eigen rekening en risico.

  Aangezien je niet voor niets wil werken, zal je die schade zoveel mogelijk willen beperken. Zonder dat de overheid je daarom vraagt zal je dus een goede rij-opleiding volgen, zodat je van je dagelijkse rit naar je werk voldoende geld overhoud en, niet onbelangrijk, langer dan die ene rit in leven blijft. Om dezelfde reden zorg je dat je voertuig veilig voor jezelf en voor anderen is. Daarnaast zal je voor een goede verzekering zorgen, want je wil ook niet failliet als er onverhoopt toch iets misgaat.

  De overheid, die er blijkbaar van uit gaat dat alle burgers gevaarlijke gekken zijn, eist nu echter dat je aantoont te kunnen rijden, voordat je zelfstandig de openbare weg op mag. Dat kost je op voorhand geld + tijd (=geld) dat je niet terugkrijgt als blijkt dat je idd kan rijden en de eis dus feitelijk onterecht was. Schadepost 1.

  Vervolgens eist de overheid, dat wanneer zij je daarom vraagt je moet kunnen aantonen, dat je idd over haar toestemming beschikt om op de openbare weg te mogen rijden. En dat terwijl de overheid zelf over die informatie beschikt ! Zij heeft je immers die vergunning verstrekt. Om dat te kunnen aantonen blijk je over een roze papiertje/kaartje te moeten beschikken dat alleen met heel veel moeite (= tijd + geld) te bemachtigen is. En dat terwijl ze je het ook per post hadden kunnen toezenden ! Banken doen dat al jaren met hun bankpassen, dus waarom kan dat met een rijbewijs niet ? Schadepost 2.

  Al die tijd heb je je auto niet kunnen gebruiken voor het verwerven van je inkomen. Uitsluitend en alleen door toedoen van de overheid. Schadepost 3.

  Je hebt het over planschade en andere RO-regelingen om je schade te kunnen verhalen. Die zijn op deze casus, en op duizenden andere situaties waarin de overheid burgers in hun rechten aantast en schade berokkend, helemaal niet van toepassing.

 15. [14]

  Het behalen van een rijbewijs, is voor de overheid een manier om de veiligheid te waarborgen of het voorkomen van schade. Het voldoet daarmee aan een bestaande behoefte.

  In een libertarisch model zou het alleen mogelijk zijn pas maatregelen te nemen wanneer de doden al gevallen zijn. Dit is derhalve onwenselijk.
  Ookal zullen er mensen zijn die uit zichzelf betere auto’s kopen, verzekeren etc. Zij kunnen niet afdwingen dat anderen dat ook doen.

  Het is op zijn minst noodzakelijk als voorwaarde te stellen dat men eerst aantoont te kunnen rijden alvorens men de weg op gaat. De verantwoordelijkheid bij de persoon zelf te leggen, brengt een onverantwoord risico met zich mee voor zichzelf en voor anderen. Misschien dat 4% al zou kunnen rijden voor een eventueel examen. Dan staat dat nog tot geen verhouding tot het risico van bijvoorbeeld 12% wat zou gaan rijden zonder het afleggen van examens. Gevolg daarvan zou kunnen zijn dat het aantal ongelukken hoger uitvalt.

  In principe geldt nu al dat de rijvaardigheid niet meer getest wordt; na 1 keer te zijn geslaagd, heb je carte blanch. Gevolg is dat mensen met oude kennis (bijv. rijbewijs behaald in 1960) rijden in verkeerssituaties van 2007. Mensen nemen geen initiatief om zichzelf bij te spijkeren. Terwijl dit in principe wel een noodzakelijk kwaad is.
  Vanuit praktisch oogpunt is het makkelijker je rijbevoegdheid aan te tonen dan dat de politie het moet opvragen. De politie/overheid heeft nog niet de middelen om dit systeem anders aan te pakken. Welliswaar is het technisch mogelijk maar financieel niet.
  Daarnaast is een rijbewijs een legitimatiebewijs. Je identiteit moet derhalve vastgesteld worden. Bij een bankpas niet.
  Ook hier geldt dat het wellicht in de toekomst mogelijk is met technische middelen dit anders aan te pakken.

  De vraag is of het alleen door het toedoen van de overheid is dat geen inkomen hebt kunnen verwerven.
  Wellicht is het eigenschuld en is hij te laat met lessen begonnen. Hij had ook rekening moeten en kunnen houden dat er enige tijd overheen gaat voordat je het rijbewijs kan ophalen.
  Dit soort informatie is gewoon opvraagbaar.
  Het is flauw om dit op conto van de overheid te schrijven, want dit is gewoon een logistieke vraag.
  Ik kan van een aannemer ook niet verwachten dat zij mijn huis morgen hebben gebouwd.

  De verschillende compensatie regelingen zijn slechts voorbeelden waarin de overheid in een juridisch kader heeft laten vastleggen. Daarmee neemt de overheid ook verantwoordelijkheid.
  In het verhaal van Lodderzat, had hij bijvoorbeeld een civiele vordering kunnen instellen, dan wel bij de klachtencommissie terecht gekund.
  De haalbaarheid van zijn vordering is echter een ander vraagstuk.

 16. [15]
  “In een libertarisch model zou het alleen mogelijk zijn pas maatregelen te nemen wanneer de doden al gevallen zijn”

  Is dat zo ? Verzekeringsmaatschappijen kunnen meestal prima rekenen. Het is heel goed mogelijk dat je je alleen kan verzekeren, en het dus economisch haalbaar voor je is om auto te rijden, als je aan bepaalde eisen voldoet.
  “Het is op zijn minst noodzakelijk als voorwaarde te stellen dat men eerst aantoont te kunnen rijden alvorens men de weg op gaat. De verantwoordelijkheid bij de persoon zelf te leggen, brengt een onverantwoord risico met zich mee voor zichzelf en voor anderen. “

  Er is geen enkele reden waarom je niet eerst een goede rij-opleiding zou volgen. Doe je dat niet dan is de kans dat je dure schade rijdt, of zelfs dood gaat, immers veel groter. Zoiets doe je ook maar één keer en dan ben je voorgoed uit de roulatie. 😉

  Daarbij zal een verzekeraar je waarschijnlijk alleen als klant accepteren als je kan rijden en dus ook voor hen geen bijzonder risico vormt.

  Geef eens aan waarom het huidige systeem met overheidsregulering beter zou werken dan zo’n marktregulering.
  “Mensen nemen (nu) geen initiatief om zichzelf bij te spijkeren. Terwijl dit in principe wel een noodzakelijk kwaad is.”

  Dat ben ik met je eens. Maar dat is volledig te wijten aan het feit dat de overheid dit goedkeurt. Zodra mensen niet meer naar de minimum eisen die de overheid stelt kunnen verwijzen en zo hun eigen verantwoordelijkheid kunnen afschuiven, maar zelf moeten gaan nadenken, is er geen enkele reden waarom mensen hun kennis en vaardigheden niet gewoon up-to-date houden. Nogmaals, vanuit hun verzekeraar, of alleen al vanwege hun banksaldo tgv dure schades, zal dit vanzelf al gebeuren.

  Een goed voorbeeld vind ik altijd de verkeersveiligheid die in de EU veel sterker is gereguleerd dan in de VS. Dat blijkt niet gunstiger. Zo stierven in 2000 in de EU 13,6 mensen per miljard voertuigkilometers tegen 9,5 mensen per miljard voertuigkilometers in de VS. Dat is in de EU dus maar liefst 43 % meer. En zelfs de veiligste landen binnen de EU (t.w. Groot-Brittannië, Zweden en Nederland) blijken veel minder veilig dan de veiligste staten in de VS. Zo is bijvoorbeeld de staat New Jersey 27 % veiliger dan Nederland, ondanks het feit dat New Jersey net zo dichtbevolkt is als Nederland en de inwoners daar jaarlijks veel meer kilometers maken dan de Nederlanders.
  “Hij had ook rekening moeten en kunnen houden dat er enige tijd overheen gaat voordat je het rijbewijs kan ophalen.”

  Waarom is dat nodig ? Hij was toch al geslaagd voor het rij-examen ? Dat papiertje van die rij-examinator zou voldoende moeten zijn en zo’n geslaagde kandidaat zou direct in zijn eigen auto moeten kunnen wegrijden. Waarom mag dat niet ?

  “Daarnaast is een rijbewijs een legitimatiebewijs. Je identiteit moet derhalve vastgesteld worden. Bij een bankpas niet.”

  Oh nee ? Er is geen bank die het zich kan veroorloven dat andere mensen dan de rekeninghouder met het geld vertrekken.
  “Ik kan van een aannemer ook niet verwachten dat zij mijn huis morgen hebben gebouwd.”

  Ja, ja. Dus op ‘print’ drukken is volgens jou vergelijkbaar met het bouwen van een huis ? :-p
  “In het verhaal van Lodderzat, had hij bijvoorbeeld een civiele vordering kunnen instellen, dan wel bij de klachtencommissie terecht gekund.”

  Dat had hij niet. Dat is nu juist het hele punt. Je voldoet als burger aan alle regels, je lijdt desondanks schade, en dat is volkomen legaal !

 17. de overheid is de vijand van de burger,
  zij rooft belasting en luistert niet naar de stem van het volk.
  wereldvreemde ambtenaren en kamerleden, en bange ministers verpesten ons leefklimaat.

Comments are closed.