“Het publiek zal geleid worden, zonder dat zij het zelf beseffen, om de voorstellen die wij hen niet rechtstreeks durven aan te bieden, toch aan te nemen.”… “Alle vroegere voorstellen zullen in de nieuwe tekst zitten, maar wel op de een of andere manier verborgen of vermomd.”*)Wel, als dat geen eerlijke bekentenis is. En dat van de man die de leiding had bij het tot stand komen van die grondwet! Maar in Nederland hebben we nog geen enkele politicus gezien die Balkenende daarmee confronteert.
En Balkenende en zijn trawanten gaan maar door met het volk voor te liegen dat zij zoveel bereikt hebben en dat het nieuwe “verdrag” iets anders is dan de door de kiezers verworpen EU-Grondwet.
Ik krijg ook steeds meer de overtuiging dat de politici niet eens weten waarover ze het hebben of dat ze weten wat er in die stukken staat.

Om zelf te constateren dat er geen essenties veranderd zijn in de Hernoemde Grondwet, zie:

www.vrijspreker.nl/vs/item/…
en voral
Zie: www.openeurope.org.uk/resea…

—————————————
*) “Public opinion will be led to adopt, wihout knowing it, the proposals that we dare not present to them directly”… “All the earlier proposals will be in the new text, but will be hidden and disguised in some way.”
(Le Monde, 14 juni 2007 and Sunday Telegraph, 1 juli 2007)

11 REACTIES

 1. Beste Hub, je overtuiging klopt! Heel veel politici kunnen geen eens lezen wat er aan de hand is. Jens Peter Bonde beschrijft vandaag op zijn website hoe de actuele onderhandelingen over de Hernoemde Grondwet plaatsvinden in volledige geheimhouding. Zowel de leden van de nationale parlementen als de leden van het Europarlement worden volledig buiten gesloten, tenzij je bent bevoorrecht met speciale toegang. Privileges gelden er voor de drie grootste politieke partijen in het Europese Parlement, terwijl de vijf andere politieke groeperingen slechts worden toebedeeld met mondelinge notulen uit een gekozen selectie van het totaal. Bonde: ‘Wij kunnen geen documenten zien. Samen met mijn Finse collega Alexander Stubb heb ik hiertegen geprotesteerd op de voorlaatste vergadering van de commissie constitutionele zaken en opnieuw op 2 oktober.

  Op de Conferentie van Presidenten op 27 September heb ik driemaal moeten opstaan, voordat de voorzitter van het Europarlement Parlement Hans-Gert Pöttering eindelijk toegaf en beloofde dat de vijf kleinste politieke partijen ook toegang zouden krijgen tot de verslagen. Ik heb hem daaraan nog herinnerd afgelopen vrijdag, maandag en dinsdag, maar heb nog steeds niets ontvangen. Hoe diep kun je zakken?’

  Afgelopen donderdag bezocht de commissie constitutionele zaken Lissabon. De kleine politieke partijen konden deze belangrijke vergadering wederom niet bijwonen. Ze stonden wederom in de kou.

 2. Wat is het nut van een referendum wanneer de regerende partijen kunnen bepalen wanneer en waarover we onze mening mogen geven? Op die manier kunnen zij dus er voor kiezen alleen een referendum uit te schrijven indien zij verwachten dat de uitslag wenselijk is.

  Het kán niet zo zijn dat simpelweg het anders benoemen maakt dat een referendum ineens niet meer nodig is. Het gaat om de inhoud en de gevolgen daarvan voor ons Nederlanders. Een inhoud waar twee derde van de Nederlandse bevolking het in eerste instantie níet mee eens was. Men zegt nu dat de inhoud dusdanig is veranderd en dat de onderdelen waarop twee derde van de Nederlanders tegen was inmiddels zijn aangepast, maar eerlijk gezegd denk ik dat ze geeneens wéten waarom twee derde van de bevolking tegen heeft gestemd. Zouden ze dat wel weten, dan zouden ze beseffen dat het Nederlandse volk pas ja tegen Europa zegt indien het vertrouwen terug is. Er is geen aanpassing op welk onderdeel dan ook te verzinnen die dát kan bereiken. Door wat onderdelen zogenaamd aan te passen en het vervolgens onder een andere naam door onze strot te duwen is een typisch voorbeeld van waaróm twee derde van het Nederlandde volk tegen Europa was en is.

 3. De klucht rond de grondwet en het ‘verdrag’ dat geen grondwet mag heten, laat goed zien dat ‘Europa’ niet wordt bestuurd door ‘vertegenwoordigers’ maar door ordinaire criminelen.
  Het gedraai rond het verdrag is uitsluitend bedoeld om de bevolking van de NEE-landen te bedriegen en verraden. In de andere landen stemden de regenten voor de grondwet zonder zich iets aan te trekken van wat de kiezers er van vonden. Alleen Spanje is uitzondering, in negatieve zin. Ik hoop dat de Tjechen,Britten en/of Denen dat ‘verdrag’ alsnog afschieten.

 4. [4]
  Het lijkt misschien logisch dat omdat we vorige keer een referendum hebben gehad dit nu ook weer het geval zou moeten zijn, maar dat is het niet.

  Een referendum hoort bij directe democratie. Dat kennen we in NL eigenlijk niet, het is hier een vertegenwoordigende democratie waarbij je in bepaalde gevallen enige inspraak in de besluitvorming hebt. Het blijft echter ‘raadgevend’ (aangevraagd door de bevolking) dan wel ‘raadplegend’ (aangevraagd door de overheid), niet ‘correctief’ (wetgeving wordt herroepen door de bevolking).

  Referenda zijn in NL alleen mogelijk via speciale wetgeving, want de grondwet staat het niet toe. Zo was het referendum in 2005 over de EU grondwet alleen mogelijk door een initiatiefwet van GroenLinks en D66, plus een positief advies van de Raad van State die het een bijzondere situatie vond.

  Timmermans gebruikt dit als hoofdargument om nu geen referendum te houden, daarvoor zou de NL grondwet moeten worden gewijzigd en dat vereist 2/3 meerderheid. Die is er bij lange na niet.

  http://www.nederlandineurop

 5. Zelfs Kok zegt het:

  The so-called Amato group’s assessment carries weight because the 16 senior politicians include two members of the convention that drew up the constitution – Mr Amato and Jean-Luc Dehaene, the former Belgian prime minister – as well as former leaders of the Netherlands, Finland and Greece.

  It said: “The proposed new treaty and supplementary protocols take over almost all the innovations contained in the constitutional treaty. They only leave aside the symbolic changes which were introduced by the constitutional treaty – such as the title of the treaty or the symbols of the union.”

  TimeOnline, 20 aug 2007
  http://www.timesonline.co.u

 6. [6] [6] Juridisch juist Peter.
  Wat zijn de feiten:
  –Er is in 2005 een referendum gehouden over zogenaamde "grondwet"
  –die werd massaal verworpen.
  –politici wilden voor hun eigenbelang die "grondwet" toch invoeren en verzonnen een weg daarvoor:
  a) twee jaar zo stil mogelijk
  b) een paar cosmetische veranderingengetjes en dan vertellen dat er nu iets heel nieuws is.
  Een leugen, omdat het aantoonbaar dezelfde essenties heeft,
  c) Dan je machtspositie gebruiken en bepalen dat er geen nieuw referendum nodig is, en dat het niet gebeurt. Wat het volk ook wil.
  Wetend dat de politici (vooral PvdA) gewoon bang zijn voor hun baante!
  d) Laat de Raad van State een advies maken dat jouw plan dekt. Zelfs als dat rammelt. (Zie hoe Prof Nico Roos dit afschiet!)
  d) keihard vertellen dat je dit "verdrag" gaat tekenen, ondanks dat er nog aan de tekst gesleuteld wordt.
  e) Laat het domme volk barsten. Daar hoef je immers geen respect voor te hebben.

 7. [8]
  Dat klopt allemaal Hub, maar Timmermans is daar eerlijk over. Hij wil helemaal geen referendum en de wet geeft hem de mogelijkheid de wens van de kiezer 4 jaar te negeren. En ook de referenda op initiatief van de bevolking zijn niet bindend. Mensen kunnen dus niet zeggen dat ze het niet hebben geweten. 😉

  “Ik heb nog niemand horen beweren dat er nog meer voor ons in zit. Dus wat zouden wij met een nieuw ‘nee’ in hemelsnaam voor ons land en onze mensen kunnen bereiken? Zeker niets méér, waarschijnlijk veel minder. En om een ‘ja’ te krijgen, hebben we geen referendum nodig, aangezien met uitzondering van Marijnissen en Wilders de kamerfracties in beginsel welwillend staan tegenover het Hervormingsverdrag”

  Het vervelende is, dat er maar weinig mensen zijn die een visie hebben hoe het nu verder moet met Europa (Timmermans weet dat ook niet). De ontwikkelingen in de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India, China) gaan ondertussen gewoon door. Wordt het hier een openluchtmuseum of gaan we (opnieuw) een partijtje meeblazen in de wereldeconomie ?

  Het beste zou een echte vrijhandelsassociatie zijn (zoals de EG oorspronkelijk bedoeld was) zonder al de poespas die er nu bijgehaald wordt. Maar dat vereist ook ingrijpende wetswijzigingen in alle EU landen, alleen op andere gebieden dan waar dit nieuwe verdrag zich op richt.

  En voor degenen die een soort verenigde staten van Europa wensen, als krachtig machtsblok tussen de nu opkomende grootmachten, is dit nieuwe verdrag ook vlees noch vis.

  Zoals zo vaak komt er uit de politieke besluitvorming een middelmatige ‘prut’ aan wetgeving die de komende jaren alleen maar stagnerend zal werken.

  Waarschijnlijk zullen we dus allemaal een baantje als suppoost in dat openluchtmuseum gaan krijgen. 😉

 8. Meeblazen in de wereld economie ? Ik denk dat daar voor Nederland weinig meer te brengen is. Europa wordt gezien als een bijna onmogelijke markt vol met regelgeving en hindernissen. Het is dat er nog zo’n 360 miljoen consumenten zijn maar op echte invloed hoeft Europa niet te rekenen.

  India, 1/5 van de wereld bevolking, is snel op weg een nieuwe en vooral krachtige speler te worden op de wereldmarkt. Met uitstekende opleidingen en mensen die nog durven investeren in toekomst, ze moeten wel, anders worden ze van de kaart gespeeld door China.

  Ik las dat mevrouw Beatrix binnenkort India gaat bezoeken met in haar gevolg natuurlijk de nodige politici. Het bedrijfsleven dat heeft dit soort trips niet nodig en uitspraken gemaakt door deze hoogwaardigheids bekleders zijn vaak meer een hindernis dan een zegen. Ook nu staat er weer een mooi onderwerp op de agenda. De kinderarbeid van 250.000 kinderen onder de 14 jaar. Leuk voor de politici dat ze toch nog wat hebben gevonden om tegen te schoppen.

  Ik ben benieuwd hoe mevrouw Beatrix zou reageren als de Indiërs, met de grootste democratie ter wereld, de volslagen belachelijke monarchie te spraken zullen brengen. Of de versnelde en grandioos mislukte inburgering van mevrouw Microkrediet. Of wat misschien ook een leuk onderwerp zal zijn is de belachelijke militaire promoties van meneer Waterhoofd.

  Ik ben blij dat de Indiërs tenminste terdege bewust zullen zijn dat ze gastheer zijn en de gasten niet met een zulke vragen zullen beledigen. Ik wou dat de gasten het ook konden opbrengen.

Comments are closed.