- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

EU Bedrog, Guliano Amato, Ex Premier Italië *)

“Zij besloten dat het document onleesbaar moest worden. Als het onleesbaar is dan is het niet constitutioneel; dat was het idee…. Als je er in slaagt het op het eerste gezicht wel te begrijpen, dan zou er een reden voor een referendum kunnen zijn want dan zou het betekenen dat er iets nieuws in stond. “

Daarom ben ik ervan overtuigd dat geen enkele Nederlandse parlementariër het stuk heeft gelezen. (Een fles wijn voor iemand die het tegendeel kan bewijzen!). Hadden ze dat wel, dan zou Balkenende/Timmermans niet zo simpel de Tweede Kamer tot slappe volgelingen hebben kunnen maken.
Nu hebben ze echter wel een heel grote verantwoordelijkheid voor het verkwanselen van de Nederlandse soevereiniteit aan de EU. Of dat gevolgen kan hebben, kan ik niet overzien.
————-
*) “They decided that the document should be unreadable. If it is unreadable, it is
not Constitutional, that was the sort of perception… Should you succeed in
understanding it at first sight there might be some reason for a referendum,
because it would mean that there is something new.”,
(CER meeting, 12 July 2007)