” Wat onze voorwaarden betref… ik heb met vier rode lijnen gemerkt voor wat betreft de tekst van de Grondwet:
[1]de permanente president van de EU moest behouden blijven, [2] het behouden van de ene topman voor buitenlandse politiek en gemeenschappelijke diplomatieke dienst, [3] het doorvoeren van de uitbreiding van stemmen met meerderheidsbeslissingen, [4] het behouden van de enkelvoudige rechtspersoonlijkheid van de Unie. Dit is allemaal zo gebleven.”


Wel, als dat niet een duidelijke superstaat is, dan weet ik niet.
Hoe bestaat het dat Jan Peter Balkenende en zijn trawanten en ook de Raad van State, keihard beweren dat er van een “grondwettelijk karakter” geen sprake is?
Moeten we nog iets geloven van wat die lui ons vertellen?
Moeten we ons erbij neerleggen met de apathie van “ze doen toch wat ze willen”?
Of is er nog ergens zelfrespect overgebleven dat hiertegen in verzet komt?
———————————————
*) “As for our conditions… I outlined four red lines with respect to the text of the Constitution: to keep a permanent president of the EU, to keep the single overseer for foreign policy and a common diplomatic service, to keep the extension of majority voting, to keep the single legal personality of the Union. All of this has stayed.”
(Romano Prodi, Italian PM, La Repubblica, 24 June 2007)