“De poging om dit verdrag als fundamenteel verschillend van de EU-grondwet af te schilderen, terwijl 240 van de 250 punten exact hetzelfde zijn, is een van de meest onbeschaamde en opzettelijk verkeerde voorstellingen van zaken in de moderne annalen van politiek bedrog.”

Dat mogen Jan Peter Balkenende en zijn trawanten zich aantrekken.

Op zich is het niets bijzonders dat politici een verkeerde voorstelling van zaken geven. Het bijzondere in dit geval is dat het Nederlandse volk een dergelijk grote duidelijke leugen domweg schijnt te slikken.

De letterlijke opmerking van William Hague (en meer) is te vinden in zijn speech:
eureferendum.blogspot.com/2… waaruit:

“The attempt to portray this treaty as fundamentally different from the EU constitution, when 240 of the 250 provisions are exactly the same, is one of the most bare-faced and deliberate misrepresentations in the modern annals of political deceit.”

4 REACTIES

  1. "Dat mogen Jan Peter Balkenende en zijn trawanten zich aantrekken"

    Dat mogen Bea en haar vazallen zich aantrekken!

  2. Ze trekken het zich aan en bewijzen compleet schijt te hebben aan wat de bevolking ergens van vindt. Dit staaltje gedrag laat ook goed de minachting zien en de gewaande onkwestbaarheid die deze zwendelaars denken te hebben.

  3. Helemaal mee eens, onze landverradende politici kunnen dit in hun zak steken.

  4. [2] Hoezo gewaande onkwetsbaarheid : fysiek beschermt door wat vroeger ‘onze wetsdienaren’ waren (politie) en juridisch door onderdanig OM en beperkt onafhankelijke rechters en andere organen. Toen alweer vele jaren geleden de rekenkamer met kritische rapporten kwam over kabinets/overheids beleid werd de organisatie opgezadeld met de politieke benoeming van Havermans als leider en sindsdien komt er weinig kritiek meer van de rekenkamer ondanks de vele onderwerpen die voor het opscheppen liggen. Nu gaan ze hetzelfde voor zover nog nodig bij de Raad van State doen middels Deetman (weer een ex-burgermeister van Den Haag). Ook het vroeger gewenste/vereiste imago van onbesproken gedrag hoeft tegenwoordig niet meer hoog gehouden te worden: zie de Jager(veroordeeld door de rechter) en Donner(ver/beoordeeld door mr. P van Vollenhoven en de 2e Kamer).
    Blijkbaar zijn smetten op het blazoen een pre voor het verkrijgen van hoge functies, wie weet volgend kabinet misschien Willem Holleder als minister van Justitie of staatsecretaris van belastingen. Of zou hij (nog) niet tot de vriendenclub van JP behoren ?

Comments are closed.