De EU is al een “superstaat” die vanuit Brussel op ondemocratieche wijze wetten en verordeningen maakt. Gisteren en vandaag werken Nedelandse politici heel hard in Lissabon om de onderdanigheid van Nederland nog sterker te maken. Weer een stuk soevereiniteit opgeven.
Deze superstaat krijgt nu ook een “European Gendarmerie Force”

De nieuwsbrief van de NL-regering van 18 oktober meldt:
“Minister Van Middelkoop (Defensie) heeft het verdrag op 18 oktober 2007 in Velsen ondertekend, samen met zijn collega’s uit Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Dit verdrag legt de basis voor de missies van de Europese politiemacht.
Tevens wordt een eerste missie gepland naar Bosnië.

De European Gendarmerie Force is een vooraf samengestelde eenheid die in staat is alle politietaken te vervullen. De eenheid bestaat uit maximaal achthonderd manschappen en is snel inzetbaar (binnen dertig dagen).
De politiemacht staat vooral ter beschikking van de Europese Unie, maar ook van de Verenigde Naties, NAVO, OVSE en andere internationale organisaties of coalities”

Het doel is de EU te voorzien van een goed operationeel instrument voor crisismanagement.

Oei, oei, wees in de toekomst dus maar voorzichtig. Gevallen als het deporteren van Robert Hörchner en dergelijke zullen nu veel gemakkelijker uit te voeren zijn. Het lijkt toch wel heel erg veel op een stap naar verdere ontwikkeling in de richting van een echte politiestaat. Alles met uw belastinggeld en voor uw eigen bestwil natuurlijk!

20 REACTIES

 1. Kunnen ze die 800 man niet eerst even langs Slotervaart en andere slacht-, pardon prachtwijken sturen?

  En wie heeft Van Middelkoop trouwens een mandaat gegeven om dit verdrag te tekenen? Is die politiemacht niet onderdeel van dat andere ‘verdrag’ dat nog bekrachtigd moet worden?

  Is men zo arrogant dat men alvast dat ‘verdrag’ gaat invullen voordat het bekrachtigd is?

 2. wat een een verband zeg….

  800 man politie die enkel buiten de EU ingezet mogen worden, en Hub maakt er een alles overheersende macht van.

  Ook voor deze ontwikkeling is een hele simpele verklaring. We sturen nu het leger op vredesmissies, voor werderopbouw en politie taken. Alleen leren die knuppels in het leger hoe je een tank bedient. Ze kunnen dingen kapot maken, maar opbouwen, das niet het sterkste punt van het leger.

  Dus lijkt iedereen het een goed idee om taken waar het leger niet goed in is, over te dragen aan andere diensten. Deze EU politie macht mag alleen in missies ingezet worden buiten de EU. Omdat het om het onder Foreign Policy and Security deel van de EU valt, heeft ieder land een veto.

  Er is dus geen enkel verband tussen de dingen die jij voorspelt en werkelijkheid, the boy who cried wolf, again.

 3. [2] "Deze EU politie macht mag alleen in missies ingezet worden buiten de EU. Omdat het om het onder Foreign Policy and Security deel van de EU valt, heeft ieder land een veto."

  Geloof je dat echt? Ja, nu, maar wat denk je over een jaar of zeven?
  Gisteren zijn er in Lisabon al weer een aantal vetorechten prijsgegeven. Ook is er besloten dat we nu onder een gemeenschappelijke EU-Minister van Buitenlandse Zaken vallen.
  Het is toch duidelijk als je naar de geschiedenis kijkt dat die minister (en de EU-President) steeds meer bevoegdheden naar zich toe zullen trekken?

 4. [3]
  Hub, je moet eens kijken wie er echt macht heeft binnen de EU, en hoe die macht verdeeld is.

  Het zijn de lidstaten die aan de touwtjes trekken, en NIEMAND anders. Common Foreign & Security Policy (CFSP) is een speciaal EU gebied. Waar de nationale ministers het voor het zeggen hebben.

  De EU Minister voor buitenlandse zaken is alleen een vertegenwoordiger, iemand die de overeengekomen lijn moet uitdragen, maar het zijn de nationale ministers die de lijn vast stellen.

  Hub, je bent slim genoeg om te weten dat de lidstaten de "prime-movers" zijn bij EU integratie. Zij beslissen welke functie door wie wordt uitegevoerd. Een Commissie of EU Minister mag alleen doen wat hem of haar is opgedragen, niets meer. Ze kunnen dus helemaal geen bevoegdheden naar zich toetrekken.

 5. [4] Hub mag hier wat hard van stapel lopen, maar laten we eens teruggaan in de tijd.

  Is de EU niet ooit na WOII begonnen als een bondgenootschap tussen 6 landen voor gas, kolen en staal? Puur om de soevereine statenvorm overeind te houden? Nu komen 86% van onze wetten uit Brussel, krijgen we over niet-legitieme grondwetten van 2,3 kg dikte, betalen we in een munt, zitten we in Irak en Afghanistan (uit naam van NAVO, right!) en praat men over een gendarmerie.

  Niemand in de pers die skeptisch is t.a.v. een supranationele politiemacht. Ja nu zijn het er 500, wat zijn het er over 10 jaar. Dacht je dat het doel was om 500 gendarmes op te leiden en het daarbij te laten? Kom op!

  Als je anno 2007 nog niet doorhebt, dat ze in Brussel steeds eerst een klein stapje zetten om vervolgens een grotere te zetten, dan moet je wat meer op gaan letten.

  Ik stel niet dat de EU zich omvormt tot een politiestaat, maar ik geloof zeker niet dat de EU een nobel vredesproject is, dat zich vooral bekommert om mensenrechten en democratie.

  Het doel van de EU is om een regionale hegemon te worden in dit deel van de wereld. Net als China, net als de VS, net als Rusland.

  Het bevreemdt me dat je de EU kán verdedigen. Het is een ondemocratisch gevormde organisatie, die boven ons hangt en alles regelt. Hoe kun je daar nu in godsnaam ook maar neigen naar een positieve houding voor zo’n organisatie.

  Ik begrijp het gewoon niet. Hopelijk ligt het aan mij.

 6. [4] "Ze kunnen dus helemaal geen bevoegdheden naar zich toetrekken."

  Net zoals nu Balkenende niet de bevoegdheid naar zich heeft toegetrokken een grondwet te tekenen waar we 2 jaar geleden massaal NEE tegen gezegd hebben, bedoel je?

  Wake up! Lees dit ook eens: http://www.elsevier.nl/opin

  Minstens zo belangrijk: De Europese premiers en presidenten kunnen samen besluiten nog meer bevoegdheden over te dragen aan Europa. Daar komt dan niet eens een nieuw verdrag aan te pas.

  In die zin is het verdrag van Lissabon het verdrag dat alle volgende verdragen overbodig maakt. Europa kan zijn eigen macht vestigen, zonder dat de Tweede Kamer er nog iets over te zeggen heeft

  Hoezo, "Ze kunnen dus helemaal geen bevoegdheden naar zich toetrekken."?

 7. Zeker met de eerste twee alineas van "Jimmienietingelogd" in het hoofd, lijkt het erop dat onze beste Sam nog nooit heeft gehoord van het voorbeeld van de kikker in het langzaam kokende water.

  Misschien had Sam verwacht van mensen die deze overduidelijke, doch langzame ontwikkelingen verontrustend vinden, dat zij met bewijzen komen dat voorstanders van een almaar machtiger Europese staat niet gaandeweg, maar in 1 ferme klap de politiestaat EU uitroepen?
  Als je het niet voor je ziet staan, bestaat het niet. Zoiets?
  Wordt het kindje ook tien minuten na de seks ter wereld gebracht?

  Kom op en wees eens realistisch, man.
  Zie de ontwikkelingen nu eens op lange termijn. Het is al duidelijk dat de bevolking dit door de strot geduwd heeft gekregen en wederom krijgt, en waarom is dit? Omdat deze Eurofielen het zo goed met de diverse bevolkingen voorhebben?

  Straks ga je nog zeggen dat politici werkelijk betrouwbaar zijn en dat het verdrag daadwerkelijk wezenlijk anders is dan de door de bevolking afgewezen oorspronkelijke EU-grondwet.

 8. [1]

  "Kunnen ze die 800 man niet eerst even langs Slotervaart en andere slacht-, pardon prachtwijken sturen?"

  Nee, nee, nee, R.Hartman.
  Dat is niet de bedoeling.
  Die mensen zijn niet voor niets dankzij de politieke elite binnengekomen.

  De bedoeling is natuurlijk dat die 800 man uiteindelijk paraat zal gaan staan om "de wet te handhaven" als er teveel Brussels op 11 september voorkomen.
  Jeweetwel, burgerlijke ongehoorzaamheid om vredig tegen de gang van zaken te protesteren.

 9. [2] Klinkt logisch, maar van ervaring leert men. De FBI mocht niet in het buitenland, de CIA niet in het binnenland opereren. Nu spelen ze elkaar politiek handig de bal toe, en doen alles wat G verboden heeft. (Lees president Truman’s afscheidsrede)

  De methode Fabian: de basis leggen met een moreel aanvaardbare ondergrond, en dan stapje voor stapje naar je einddoel toewerken: geen regionale authoriteiten meer, maar één centrale authoriteit onder niemands leiding, controle of supervisie.

  Lekker. Big Brother heeft het goed geleerd.

 10. PS. Wat doet een kankercel? De patiënt laten overlijden? Neen! EERST zorgen dat het lichaam ‘vrijwillig’ de cel accepteert. Die laat het lichaan eerst meer bloedvaten aanmaken. Dan wordt de zaak overgenomen, zonder dat het lichaam nog echt iets te zeggen heeft.

  Het is maar een analogie.

 11. Een paar losse gedachte

  1) Dat van die kikker en kokend water is een legende:
  http://www.snopes.com/critt

  2) R. Hartman, lees je zelf wel wat je quote. In het elsevier artikel staat duidelijk dat de premier en presidenten beslissen over de bevoegdheid van de EU, dan wel uitbreiding of vermindering van bevoegdheid. Dus wie beslist wat de EU doet, dat is voor 95% de lidstaten, en niet EU zelf. Wat mijn hele punt is.

  3) Dit is niet iets nieuws deze discussie, d’r zijn honderden boeken en artikelen over geschreven Functionalisme vs Intergovernmentalisme. Na 50 jaar zijn de professoren er nog niet over uit. Wel is duidelijk dat de EU instituten zelf maar weinig competencies hebben vergaard. Die zijn allemaal verkregen van de lidstaten.

  De Fabian/Kankercel/Monnet methode analogie heet in de officiele literatuur Neo-Functionalisme. Je begint met een klein gebied en breid daarna uit. Klinkt logisch, maar komt niet overeen met de werkelijkheid. In de jaren 70 is bewezen dat die theory niet klopt. Aan iedere grote uitbreiding van bevoegdheid staan de lidstaten aan de wieg.

  4)Alle gekookte kikkers op een stok, De 800 politie agenten kunnen alleen buiten de EU tijdens missies goedgekeurd door iedere nationale minister gebruikt kunnen worden.
  Wie is er dan gek, ik ga liever van een logische verklaring uit, ipv een maffe theory.

 12. [11] "de premier en presidenten beslissen"
  Net zoals Balkenende nu heeft beslist, dus. In jouw redenering is de premier dus in zijn eentje de lidstaat. Tja…

  Het gaat erom dat het allemaal over de hoofden van de burgers gaat, zonder enige inspraak. De premier wordt namelijk niet gekozen, en dan nog, doet hij na verkiezing niet wat hij voor verkiezing heeft beloofd.

  Het grote probleem is dat besluiten genomen kunnen worden door hen die daar persoonlijk belang bij hebben. "Wij van WC-eend…".

 13. [11]

  "1) Dat van die kikker en kokend water is een legende:
  http://www.snopes.com/critt…"

  Goh, dank je wel, Sam.
  En ik al die tijd maar denken dat iemand echt een kikker langzaam heeft staan koken.
  Zo leer je nog eens wat.

  Gelukkig ging het me niet om de beeldspraak.

  Voor de rest, lees [12] R.Hartman.

 14. [13]

  Herformulering laatste zin van mijn vorige berichtje.

  "Voor de rest, lees bericht 12, van R. Hartman"

 15. Het hele punt waar het mij om ging is dit. Op deze site wordt gezegd. De EU doet dit, de EU doet dat. De EU is een superstaat, politie macht, maakt wetten etc. etc. etc.

  Het punt is dat die formulering niet klopt. Oorzaak en gevolg lopen verkeerd. De EU kan en mag alleen dingen doen het is toegedragen door haar lidstaten.

  Dus als je de schuld wil geven, moet je naar de nationale zaak kijken. Niet naar de EU wijzen, want dan laat je zien dat je niet begrijpt hoe het werkt, en das zo lullig.
  De premier is de volks vertegenwoordiger. Kijk dat JP iedere keer weer wordt herkozen ben ik ook niet blij mee. Als het de verkeerde kant op gaat met de Nederland of de EU moet je eerst naar Den Haag kijken voor oorzaken.

 16. [15] "eerst naar Den Haag kijken voor oorzaken"

  Nog erger sam, je moet kijken hoe "Den Haag" tot stand komt. Door kiezers die geen inzicht hebben, hun stem in het stemhokje bepalen, afhankelijk van de TV uitzending van gisteren.

  En de uitkomst beslist over jouw en mijn leven.

  Vandaar ons streven om meer mensen ervan te overtuigen dat zij zelf recht hebben op hun eigen leven. Touwens net als ieder ander.

 17. Wat mij keer op keer verwondert is het argument dat de minachting voor de vrijheden en (directe) democratische rechten van de burger bij nationale parlementen in de schoenen moeten worden geschoven in niet bij de EU.

  Dit, terwijl het uitgerekend diezelfde elitaire, minachtende plucheklevers (het gehele politieke establishment die voor de kloof tussen burger en politiek zorgt) zijn die stuk voor stuk voorstander zijn van diezelfde zogenaamd niet machtige, ondemocratische, niet-burger-minachtende Europese Unie en de daaruit voortkomende driehonderd pagina dikke grondwetten of verdragen.

  Hoeveel individuele vrijheden moet je benoemen om 300 A4-tjes vol te krijgen?

  Je vraagt je af: begrijpen wij deze logische inconsistentie niet, of begrijpen die machtsgeile koopkracht vernietigende, belasting fetisjistische kabinetsleden te Den Haag er nou niets van, dat zij ondanks hun spoor van vernieling op nationaal niveau zo enthousiast zijn over politiek Europa?

  Waarom zulke dictatoriale tendenties jegens de bevolking tonen op nationaal niveau, als Nederland over het hoofd van de bevolking aan de EU overleveren zogenaamd het tegenovergestelde moet bewerkstelligen, zoals Sam ons lijkt te willen vertellen in zijn eigen woorden?

  Wat is die aantrekkingskracht van plucheklevende, machtsgeile, belasting geile, elitaire, minachtende nationale politici tot een Unie en verdrag als die niet slechts een nog grotere uitdrukking is van die eigenschappen?

  Aantrekkingskracht van minachtende politici tot een fenomeen dat respecteert?
  Interesse van belasting- en betuttelings meesters tot een instituut dat vrijheid wil bieden?
  De Gristelijke, sociaal-democratische, politiek correcte moraal er weer in in Nederland, maar van bovenaf opgelegde normen en waarden er via Europa weer uit?

  Een almaar uitdijend bureaucratisch moloch plus zichzelf banen verschaffende ambenarij op nationaal niveau, dat toegang wil tot Europa om minder last te krijgen van bureaucratie, en een broertje dood heeft baantjes zieke ambtenaren?

  A=B ?

  Worden we voor de gek gehouden door een liegende politiek?
  Of worden we voor de gek gehouden door een politiek dat zichzelf voor de gek houdt?

  Misschien moeten we de logica maar gewoon afschaffen en de irrationaliteit van politiek motieven accepteren.

 18. "Dit, terwijl het uitgerekend diezelfde elitaire, minachtende plucheklevers (het gehele politieke establishment die voor de kloof tussen burger en politiek zorgt) zijn die stuk voor stuk voorstander zijn van diezelfde zogenaamd niet machtige, ondemocratische, niet-burger-minachtende Europese Unie en de daaruit voortkomende driehonderd pagina dikke grondwetten of verdragen."

  Bovenstaande moet zijn: "zogenaamd niet-machtige, democratische, …"

 19. De verenigde staten van Amerika zijn ook begonnen als een losse overeenkomst tussen een aantal volledig onafhankelijke staten. Steeds meer mensen in Washington gingen dat vetorecht van alle individuele staten ongemakkelijk vinden, en de macht sijpelde meer en meer weg van de individuele staten en de mensen zelf, richting Washington. Ik heb sterk het gevoel dat we met Europa dezelfde richting uitgaan: het vetorecht is afgeschaft op een heleboel domeinen, er komt Europese reglementering over zeer vele zaken die diep ingrijpen op het persoonlijke leven van mensen. Dit is een angstwekkende evolutie, want zelfs al bedoelen die 200 mensen daar in Brussel het allemaal goed – ze creëren een situatie waarin makkelijk een totalitaire politiestaat kan ontstaan. Het enige wat er voor nodig is, is het verkeerde clubje mensen met de vinger op de Brusselse knop.

  Erg goede introductie over de ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse Grondwet:
  http://www.mises.org/media….

 20. Wij worden eindelijk wakker waar europa voor staat en waar het naar toe gaat.
  EEN POLITIESTAAT waar iedereen straks een stempel (lees :ID krijgt opgedrukt of ingespoten, bijv. een kankerverwekkende chip.)
  Lees ook: Project L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest:
  http://83.161.104.6/henryv/

Comments are closed.