Geachte redactie,

Een mega-artikel, over twee pagina’s, over het toenemende geweld onder extreem-rechtse jongeren. Extreem rechts, in Nederland? Geweld en extreem-rechts, dat gaat eigenlijk niet samen, dus ik ben benieuwd. Vervolgens worden groepen als Blood & Honour en Jeugd Storm Nederland ten tonele gevoerd. Groepen die zich bedienen van symbolen als hakenkruizen en kreten als Heil Hitler. De tekst vermeldt nota bene expliciet dat het hier om nationaal socialistische organisaties gaat. Neo-nazi’s dus. En dan toch het stempel extreem-rechts plaatsen. Mijn broek zakt af. Wat een onvoorstelbare miskleun, dit artikel van Marije Veerman. Een miskleun, NRC waardig.

Sinds wanneer is socialisme, nationaal of anderszins, rechts? Hitler was links. Hitler had een bloedhekel aan rechts, aan het kapitalisme. Mag ik mevrouw Veerman naar dit artikel op MeerVrijheid verwijzen? Of www.meervrijheid.nl/index.p… Of deze niets aan duidelijkheid te wensen overlatende uitspraak van Dr. Joseph Goebbels, Reichspropagandaminister, uit 1931:
Der Idee der NSDAP entsprechend sind wir deutsche Linke. Nichts ist uns verhaßter als der rechtsstehende deutsche Bürgerblock. Grote delen van de socialistische heilstaat, de pampermaatschappij van tegenwoordig, zijn erfenissen van de Duitse overheersing in WO II. De socialisten spreken er schande van, maar ondertussen hebben ze veel zaken toch maar fijn in stand gehouden, zoals bv. de kinderbijslag. Citaten uit het MeerVrijheid artikel:

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het rechtse imago dat aan Hitler kleeft. Stalin was zijn grote rivaal in de wedkamp der dictators. Stalin was links, dus gelooft iemand die onbekend is met Hitlers ideologische achtergrond en politiek al snel dat Hitler dan wel rechts zal zijn geweest. Zowel fatsoenlijke sociaal-democraten als neostalinisten hebben er belang bij om Hitler als rechts af te schilderen. Voor de sociaal-democraten geldt dat hun sociaal-economische politiek gênant veel op die van Hitler lijkt.
en
Nazi’s zijn niet zo salonfähig. Toch blijkt in de praktijk dat de Nederlandse naoorlogse politici nogal gecharmeerd waren van de sociaal-economische politiek die de Duitse bezetters hier vanaf 1940 introduceerden. Zo bleef na de bevrijding het door de nazi’s ingestelde College van Rijksbemiddelaars bestaan dat grote bevoegdheden had lonen en andere arbeidsvoorwaarden te bepalen. De nazi’s hebben ook de ontslagvergunning ingevoerd; werkgevers kunnen niet zomaar mensen op straat zetten. Verder besliste de naoorlogse overheid over de hoogte van huren, pachten en dividenden volgens door de nationaal-socialisten geïntroduceerde regelgeving. De naoorlogse gezondheidszorg was gebaseerd op het Ziekenfondsbesluit uit 1941. De contacten tussen bedrijven onderling, tussen bedrijfsleven en overheid en praktische zaken zoals grondstoffendistributie werden geregeld door de Organisatie Woltersom – alweer een uitvinding van de nazi’s – een overheidsorgaan waarin werkgevers waren verenigd. Die organisatie werd in 1955 opgeheven. Inmiddels bouwde men ijverig aan een verzorgingsstaat naar Duits model.

Vervolgens wordt een links-extremistische fascistenclub als Kafka opgevoerd die zich “zorgen maakt”. Ik ben even kwijt van wie het citaat is, maar het luidt als volgt: De nieuwe fascisten zullen zich anti-fascisten noemen. Kafka en AFA bewijzen deze stelling. Maar als de fascisten van de AFA weer eens ergens gemaskerd met stenen en molotovcocktails gooiend een vreedzame demonstratie verstoren, omdat het onderwerp hun niet aanstaat, wordt hen geen strobreed in de weg gelegd, en iemand oppakken is al helemaal een zeldzaamheid. Geweld en extreem-links, dat is geen nieuws. Denk aan de krakersbeweging, Ra Ra, diverse milieu- en dierenactivistengroepen, recent de Kamp-Zeist groep, Volkert van der Graaf, extreem links geweld is volstrekt normaal en geaccepteerd. Een bomkoffer in een pand van GroenLinks in Utrecht, misschien nog wel van Duyvendak geweest, zorgde even voor ophef, enige tijd geleden. Heel even.

Maar de socialisten die zich door hun nationalisme onderscheiden van die andere socialisten, de culturele Marxisten, worden als extreem-rechts afgeschilderd, omdat de multikul-knuffelaars niet met hen geassocieerd willen worden. Nee, rechts, dat is erg. Extreem rechts, extreem erg. Mevrouw Veerman, er bestaat helemaal geen extreem-rechts in Medeland. Er bestaat zelfs vrijwel geen rechts meer in politiek Medeland, uitgezonderd de PVV van Wilders, die als enige niet meedoet aan de politieke correctheid van de Frankfurter Schule.

Recht bestaat ook niet meer in Medeland, net zo min als waarheid. Als een Marokkaan een dubbele moordaanslag pleegt op politiemensen (op het politiebureau nota bene) heet dat tegenwoordig een incident. Een agente die slachtoffer is van de aanslag, en de dader uiteindelijk neerschiet, wordt aangeduid met ‘Agente’. De dader wordt aangeduid als ‘jongen’ en ‘slachtoffer’. Wat een tendentieuze, politiek correcte kop. Als een Turk een Marokkaan doodsteekt is dat een incident. Maar ach, het was al duidelijk welke kant Metro op zou gaan toen Pamela Hemelrijk aan de dijk werd gezet. Metro heeft zich bij de MSM geschaard, en doet met dit artikel een gooi naar de dhimmytude-kroon van NRC. Who is John Galt?


Autonome groeten / Autonomous regards,

R. Hartman

Naschrift:
Dit is een reactie op een artikel dat afgelopen maandag in Metro verscheen. Metro heeft hem niet geplaatst, en er ook niet op gereageerd.
Het citaat betreffende de anti-fascisten wordt zowel aan Winston Churchill als aan Henry Morgenthau toegeschreven.

10 REACTIES

 1. Ik doe dagelijkt het zelfde met de Metro, Spits, Pers en Dag: links, respectievelijk rechts laten liggen. NSB Handelsblatt, Telegraaf (ook al fout voor tijdens en na de oorlog) en de Pravda, pardon Volkskrant koop ik lekker niet. Minder geld + minder adverteerders = Minder Metro, Azijnbode, Dahag…

  Zowiezo snap ik niet dat mensen die rommel lezen ’s morgens in de trein. Lees liever een goed boek, bij voorkeur non-fictie en buiten NL gekocht (ivm vaste boekenprijs). Daar wordt je wijzer van.

 2. Het is een misverstand om kapitalisme met rechts te vereenzelvigen. Liberalen golden namelijk als ‘links’ en conservatieven als ‘rechts’. En juist uit conservatieve hoek werd de gehele negentiende eeuw oppositie gevoerd tegen het liberalisme en een vrije markt.

  Ook is het de vraag of socialisme per definitie als links zou moeten gelden. Internationaal socialisme, zoals marxistische stromingen of de sociaal-democratie is inderdaad links. "Extreem" links zelfs als je het vergelijkt met het liberalisme.

  Nationaal socialisme zou je echter wel degelijk rechts kunnen noemen. Veel nazi’s noemden zich, ondanks hun anti-kapitalisme, ook rechts.

  Rechts-links is namelijk veel meer dan economische vrijheid vs staatsdirigisme.

  In de negentiende werd onder "links", dat wel zeggen de liberalen, verstaan de stroming die de idealen van de Verlichting uitdroegen. Ondanks het feit dat Philosphes zeer uiteenlopende ideeen hadden over economische politiek (varierend van totale vrije markt tot een planeconomie) waren ze het er over eens dat *alle* mensen gelijkwaardig waren. Internationale socialisten gaan ook uit van die gelijkwaardigheid en zijn dus "links" in de klassieke zin.

  Nationaal Socialisten echter, gaan juist uit van de *ongelijkwaardigheid* van mensen. Hun socialisme zou alleen maar Duitsers of Germanen moeten toekomen. Anderen hadden geen of veel minder rechten en zouden in horigheid of slavernij ten dienste van het Herrenvolk moeten bestaan. Dit idee druist in tegen de Verlichting en de gelijkwaardigheid. De Nationaal Socialisten predikten ongelijkheid van mensen en is dus rechts te noemen.

  Verder bouwt het Nationaal Socialisme voort op de stromingen van radicaal nationalisme in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Het sociaal stelsel dat Hitler uitbouwde was een voortzetting van de politiek van Bismarck en van Ludendorff. Twee aartsconservatieve Duitsers. Het racisme en antisemitisme bouwde voort op de ideeën van von Treitschke en de Fransman de Gobineau. Ook mensen die toen al aan de rechterzijde werden geplaatst, aan de kant van bijvoorbeeld de Anti Dreyfusards in Frankrijk of de Hep-Hep beweging in Oostenrijk.

  Het is dus een misverstand dat het Nationaal Socialisme pas na de oorlog tot rechts gerekend zou zijn, het werd al vanaf de oprichting door Nazi’s zelf en door de tegenstanders als rechts beschouwd, als tegen de ideeën van de Verlichting van gelijkheid.

  Wel is het zo dat de economische politiek van de Nationaal Socialisten veel overeenkomsten vertoont met die van de sociaal democratie en de christen democraten. Die politiek zou je als "gematigd links" kunnen omschrijven als je kijkt naar de planeconomie van de Leninisme. In oorlogstijd was er wel een centrale planning, maar dat gold ook voor de economieën van de VS en Engeland in die tijd.
  Verder was er in de jaren ’20 en ’30 eigenlijk *geen enkele* partij van betekenis die een vrije markt economie voorstond.

  Op sociaal gebied was het Nationaal Socialisme echter zeer rechts. Ze keerden zich tegen linkse ideeën als ontwapening, emancipatie van vrouwen, sexuele vrijheid, moderne kunststromingen, immigratie en dergelijke. Je zou wat dat betreft Stalin ook rechts kunnen noemen. Zeker omdat hij in strijd met de marxistische beginselen een racistisch en ethnocentrisch beleid voerde.

  Ook de meeste kiezers van de NSDAP kamen niet uit traditioneel linkse hoek. Er waren wel arbeiders die op de NSDAP stemden, maar een meerderheid van de NSDAP kiezers kwam uit milieus waar voor de komst van de NSDAP en na 1945 voornamelijk conservatief werd gestemd.

  Ik raad iedereen het boek "Dictators" van Richard Overy aan. Hierin wordt een beschrijving gegeven van het Nationaal Socialisme en het Stalinisme en worden ook de verschillen tussen deze systemen beschreven.

  Op de een of andere manier hebben sommige libertariërs de behoefte om zichzelf als rechts te beschouwen. Misschien wel omdat de "Linkse Kerk" ze afkeer inboezemt. Toch is dat niet juist. Het libertarisme staat namelijk de vrijheid van *alle* mensen voor, ongeacht ras of afkomst. Het libertarisme is dus eerder links dan rechts wat dat betreft. Uiteraard kan een libertariër sociaal conservatief zijn (zonder dat aan anderen te willen opleggen) en zodoende zichzelf eerder rechts te plaatsen.

  De discussie is al eerder gevoerd en zal nog wel vaker worden gevoerd. het is goed om aan te tonen dat de NSDAP een economische politiek voerde die anno 2007 als links wordt gezien. Het is ook goed om aan te tonen dat de maakbaarheidsgedachte vaak leidt tot onvrijheid.

  Het is echter fout om de etiketten "links" en "rechts" te beperken tot economsche politiek. Zeker omdat anno 2007 voor de "gewone man" links-rechts eerder staat voor multicultuur en monocultuur. En was Hitler een multiculturalist?

 3. Het is heel moeilijk kritiekloze napraters op "andere gedachten" te brengen, want ze hebben überhaupt geen gedachten. Hoe kunnen ze dan "andere gedachten" hebben?

  Niet dus. Ze houden er een zogenaamde "persoonlijke mening" op na, die ze voor een "gedachte" houden, maar die ze -juist bij gebreke van eigen denkvermogen- niet kritisch kunnen toetsen.

  Ze menen dus te "denken". Dat is een hardnekkige misvatting, want ze denken niet, maar "menen".

  Het lijkt me helaas onbegonnen werk onontwikkeld denkvermogen tot ontwikkeling te brengen, wanneer kritische hersenfuncties zijn overgenomen door automatismen en gewoonten, zoals het evenzeer onbegonnen werk is hersenlozen te leren denken.

  De enige hoop is, dat er bij de betrokken redacties een enkeling rondloopt, die een licht opgaat.

 4. Dr. Joseph Goebbels, Reichspropagandaminister, uit 1931:
  Der Idee der NSDAP entsprechend sind wir deutsche Linke. Nichts ist uns verhaßter als der rechtsstehende deutsche Bürgerblock.

  Je moet de context bekijken waarin Goebbesl en en ander zei. Goebbels zei dit in niet in zijn hoedanigheid van minister (In 1931 zat de NSDAP niet in de regering), maar in zijn hoedanigheid als Gauleiter van het rode Berlijn. Zijn opdracht was om de arbeiders los te weken van de KPD en SPD en te winnen voor de NDSAP. Als gewiekste reclameman wist hij dus dat je je niet moet afzetten tegen het "product" waar zijn doelgroep nu voor koos, maar dat je het "product" dat je aanprijst als "NOG beter, Nog nieuwer" moet verkopen.

  In een land als Beieren werd uiteraard weer een ander verkooppraatje gehouden.

  Overigens bleef een meerderheid van de Berliners voor de "Roden" stemmen.

  In April ’45 wilde Goebbels Berlijn niet laten capituleren voor de "rode" Russen omdat hij begin jaren ’30 niet voor niets als Gauleiter de "Roden" uit Berlijn probeerde te krijgen.

 5. [2] Zeer juist (al kan ik niet elk detail checken en geef ik je her en der het voordeel van de twijfel).

  Maar toont deze babylonische spraakverwarring niet tevens aan dat links vs. rechts onpraktische en daarmee achterhaalde termen zijn.

  Het klopt dat je zowel Hitler als Stalin zowel links als rechts kan beschouwen, maar dat wil dus zeggen dat "links" en "rechts" als label geen informatie meer verschaffen. Evenzeer als je beseft dat ook libertariers inderdaad (zij het dan doorgaans in omgekeerde zin) zowel links als rechts zijn.

  Vandaar dus beter overstappen op libertariers versus collectivisten.
  En tot welke schakkering collectivisten iemand behoort, is dan eerder nog een detail.

  Maar ik stel voor een nieuwe term te introduceren, want collectivisten zitten zo vast in hun links-rechts denken dat ze ons toch in termen van een "richting" zullen vragen, waar we staan. Het antwoord zou m.i. dan moeten luiden "boven".
  Zoals in: "wij staan boven dat links-rechts geneuzel", maar ook letterlijk. Want wie behalve als politicus onderdeel is van een collectivistische samenleving wordt wel degelijk ONDERdrukt (door de OVERheid) en dus waar situeren wij ons? Boven, d.w.z. wij eisen een plek op daar waar nu de overheid staat. Wij willen die verdringen en zelf de beslissingen nemen die nu boven onze hoofden genomen wordt op allerlei vlakken, gaande van hoeveel we van ons inkomen mogen houden tot wat we mogen eten en met wie we het mogen doen en waar we mogen gaan en staan en aan wat voor snelheid we er ons heen verplaatsen. Dus waar zien wij ons (over x aantal jaar): BOVEN. Niet zoals de collectvisten linksonder of rechtsonder.

 6. [5]
  In de "kleinste politieke quiz" wordt wel een goede indeling gehanteerd met een economische en een immateriele schaal.
  Deze indeling is beter
  <http://www.vrijspreker.nl/v…>

  Er waren wel verschillen tussen Stalin en Hitler in hun beeld naar de mensheid. Hun radicale maakbaarheidsgedachte leidde echter in beide gevallen tot een schrikbewind.

  Overy beschrijft een belangrijk verschil in uitgangspunt. Het Marxisme meent dat mensen voornamelijk gevormd worden door hun omgeving. Als de omgeving verandert zouden mensen meeveranderen. "foute" mensen konden "goede" mensen worden. Vandaar ook dat de strafkampen als "heropvoedingskampen" werden aangeduid.
  Het Nationaal Socialisme beschouwde menselijke eigenschappen als door de natuur gegeven. "Foute" mensen (misdadigers of mensen van een ‘verkeerd’ ras) konden dus niet veranderd worden en moesten geïsoleerd of vernietigd worden. Verbetering was immers niet mogelijk.

  Dat beide uitgangspunten in de praktijk tot massamoord leidden is een andere zaak. Dat heeft inderdaad niet te maken met rechts vs links, maar met autoritair vs libertair.

 7. [6]

  Ja, beter is om een nieuwe indeling te maken autoritair-libertair en collectivistisch-individualistisch.

 8. Gregor Strasser was de grondlegger van de Reichspropagandaleitung, niet Joseph Goebbels.

 9. De focus door de linkse journalistiek -maar ook door het kabinet- op nationaal socialistisch geweld leidt af van waar de werkelijke dreiging ligt. Dat is niet alleen misleidend, maar zelfs gevaarlijk.

  Er is ook geen enkele aanleiding toe. Volgens Europol* kon van de 498 terreuraanslagen in Europa in 2006 er slechts 1 worden toegeschreven aan nationaal socialisten: twee "skinheads" staken in Warschau een lid van de Antify [Anti Nazi Front, een extreem linkse terreurgroep] neer.
  Van de 706 terrorisme-arrestanten in Europa dat jaar waren er 15 uit de nationaal socialistische hoek, het merendeel was echter islamistisch [257], separatistisch [226] -onder wie 172 Leninistisch-Marxistische ETA leden- of (anrachistisch/extremistisch/dierenrechten) links [52]. De nationaal socialisten zijn daarmee verhoudingsgewijs marginaal te noemen, ook in mate van geweld: "Links terrorisme laat zich motiveren door locale politiek" en financiert zich met "gewelddadige middelen als afpersing, bankroof en ontvoeringen" en heeft in sommige gevallen verwonding of moord als doel. Aan de "andere" kant niets van dat al, maar wel: "Rechts geweld laat zich gedeeltelijk sturen door het geweld van hun opponenten."

  Nationaal socialistisch geweld richt zich heden ten dage dus voornamelijk op anti-fascisten, die gezien hun extreem corporatistische en gewelddadige ideologie niets dan ordinaire fascisten zijn. Deze onderlinge strijd heeft daarmee veel weg van de knokpartijen tussen de SA (nationaal socialisten), KPD (communisten) en Fascisten in de Weimar republiek: links tegen links in de strijd om de belangen en de steun van dezelfde arbeiders, of duidelijker: de macht.

  Een regeltje ter voorbeeld van verhulde overheidsmisleiding uit het eerder genoemde "Actiplan" van het kabinet: "Voor Nederland vormt op dit moment de islamitische radicalisering en de rechtsextremistische radicalisering de grootste maatschappelijke bedreiging. Hierop ligt in dit actieplan de focus."
  De fascistische, gewelddadige, krakersgemeenschappen, knokploegen, dierenbeschermers, benzineslangknippers, kidnappers, afpersers, brandstischters en en meer van dit moorddadige anti-democratische tuig komen pas in een bijzin aan bod.

  Door hard te roepen dat een appel een peer is, is een peer nog geen appel. Alleen de linksmens weigert dat in te zien, ondanks haar historie vol bloed, geweld, onderdrukking en minstens honderd miljoen slachtoffers. Volgens haar meest beruchte voorman, de socialist, Adolf Hitler, bestond er "noch een nobeler, noch meer excellente vorm van socialisme, en geen oprechter vorm van democratie, dan het Nationaal Socialisme" [toespraak in de RIjksdag, 30 januari 1937]. Als je HIlter toen "rechts: genoemd had, had je dat niet na kunnen vertellen.

  Liever dus, in aanvulling op wat M. hiervoor in een reactie voorstelt, sluit ik mij aan bij Ronald Reagan: "There is no such thing as a left or right. There’s only an up or down. Up to man’s age-old dream –the maximum of individual freedom consistent with order– or down to the ant heap of totalitarianism."

  * http://www.europol.europa.e

 10. Correctie: dat raadselachtige "future items not allowed" in mijn reactie is niet door mij daar neegezet. Zal een conversie foutje zijn. Hoewel erg grappig, stond slechts een recht haakje.

Comments are closed.