Er bestaan twee economische stromingen, de Klassieke economie van Adam Smith, Jean Baptiste Say en David Ricardo, en de economie van de Marginalisten van Carl Menger, Eugen von Böhm Bawerk, Ludwig von Mises en Murray N. Rothbard.

De Klassieke economie stelt, dat prijzen uit gemaakte kosten ontstaan. De Klassieke Economie stelt dat prijzen, filosofisch gesproken, een vorm van intrinsieke waarde zijn.
De Marginalisten stellen dat kosten uit ‘het prijzen (in de zin van loven)’, dus subjectieve waarderingen ontstaan. De Marginalisten stellen daarmee, dat prijzen, filosofisch gesproken, subjectieve waarde uitdrukken.

Beide visies lossen slechts de helft van het waardeprobleem op, maar maken de vergissing om dat voor een totale oplossing aan te zien. Frédéric Bastiat heeft een ontdekking gedaan, die in potentie in staat is om beiden tot één visie te integreren.
Het rare is, dat hij daardoor als een middelmatig econoom gezien wordt. De Klassieke economen hebben kritiek op hem, omdat hij niet volledig klassiek is. En de Marginalisten hebben kritiek op hem, omdat zijn visie ontkent, dat waarde volledig verklaard kan worden uit het marginale nutsprincipe. Daardoor denken met name de Oostenrijkers, onterecht, dat Bastiat ’terug is gevallen’ in de ‘waarde uit arbeid’ theorie.
De subtiliteit van Bastiat’s visie ontgaat hen.

Op dinsdag 6 november zal Konrad Swart in een lezing bij de LP dit verder toelichten.

7 REACTIES

 1. Oostenrijkers zijn wel marginalisten maar niet elke marginalist is een Oostenrijker. Of Bastiat vanuit de Oostenrijkse School miskend wordt, dat vraag ik me af aangezien de hele Bastiat mikmak pas nog opnieuw vertaald en uitgegeven is: http://www.mises.org/store/

  Ook in de geschiedenis van de Oostenrijkse School neemt Bastiat als lid van de Franse Liberale School een belangrijke plaats in.
  Hoe dan ook, de marginalist (Jevons, Menger, Walras) Menger wilde in ieder geval niet de klassieke economie debunken, maar slechts completeren. Ook is de Labour theory of Value eerder een uiting van cultuur (arbeiden is belangrijk vanuit het protestantisme, ledigheid is des duivels oorkussen), dan een geldige economie theorie van waarde. Als we allemaal Amish worden dan is de arbeid van de goudsmit vrijwel waardeloos, maar de waarde van een staluitmester des te hoger. Of Oostenrijkers bepaalde zaken aan Bastiat toekennen die hij niet bedoeld heeft, wete ik niet, reden om naar de lezing te gaan dan maar. 🙂

 2. De economie, van dit geweldige lageland dat eeuwig gehuld lijkt onder een vaal grauwe deken, moet het hebben van de massa. De massa dient de economie te ondersteunen, we moeten/willen de meest onzinnige troep kopen. Laat je ‘dromen’ uitkomen en koop een riant huis, Divano&Divani, dvd, plasma, super surround system, keuken met meerdere kookeilanden, full-optional badkamer, garage voor 4 auto’s, tuin met jacuzzi, SUV, BLIN-BLING en word gelukkig!! Maar onthoudt één ding; bij iedere aankoop, klein of groot, word je sponsor van dit bezopen land en zorg je ervoor dat de kuntmatig opgeklopte economie kan bestaan. Wil je werkelijk iets voor jezelf doen en het de overheid moeilijk maken? Dan houd domweg de hand op de knip! De kredietverstrekker, makelaar, projectbobo, kreperen als je boven op de centjes gaat zitten en kredieten afwijst! Zo voorkom je misschien ook dat je droom een nachtmerrie wordt! Wat zou Fédéric daarover hebben gezegd?

 3. Frédéric Bastiat werd de aartsvader genoemd van de Oostenrijkse school door het Mises Instituut. Er zijn wel verschillen van opvatting hierover, maar de Oostenrijkse school is zeer veel verschuldigd aan zowel Bastiat als de Klassieke school. Het is een evolutie van de klassiek-liberale economische filosofie, zoals nu Prof. Antal Fekete doet met zijn Gold Standard University in Boedapest. Hij vertegenwoordigt in mijn opinie de voortzetting van de Oostenrijkse school, terwijl een aantal ‘Oostenrijkers’ (gelukkig niet allemaal) blijven steken in het anarcho-kapitalistische verhaal.

 4. [4]
  "..terwijl een aantal ‘Oostenrijkers’ (gelukkig niet allemaal) blijven steken in het anarcho-kapitalistische verhaal."
  Kun je daar wat uitgebreider over vertellen, Albert ?

 5. [4] Hoezo blijven steken? Het anarcho-kapitalistische verhaal is toch juist een politiek-economische voortzetting op Mises/Menger etc.?

  Een anarcho-kaptalistische samenleving als ideaal maar ook als doel kan ook prima als een middel dienen om de idealen van het klassiek-liberalisme te verwezenlijken juist omdat het anarcho-kapitalistische ideaal er slechts een radicale voortzetting van is . Right?

 6. [5] [6] Nee, het anarcho-kapitalistisch verhaal wordt nu voortgezet door enkelen binnen het Mises Instituut, terwijl bijvoorbeeld Bastiat, Mises en Hayek begrepen dat dit een fata morgana is. Zoals ik al eerder heb betoogd heeft de overgrote meerderheid van de mensen de psychologische behoefte om ergens bij te horen en wil men hiervoor bepaalde instituties opgericht hebben om dit te bewerkstelligen. Een vorm van rechtsorde bijvoorbeeld, zodat mensen hier veiligheid en bescherming kunnen ontlenen. De voortzetting van het klassiek-liberalisme is zo’n vorm die heel goed werkt en in het verleden heeft gewerkt. Ook heden ten dage ziet men hoe deze vorm van samenleving heel goed werkt kijkend naar samenlevingen in Andorra, Bermuda, Nauru, Kaaiman Eilanden etc. Met blijven steken bedoel ik dat er weinig tot geen empirisch bewijs is dat een anarcho-kapitalistische samenleving succesvol is geweest. Er zijn wel eenlingen geweest die zoiets hebben opgezet, maar deze blijven toch tamelijk uniek zonder dat daar een groot animo voor is, hoezeer Rothbard, Rockwell cs. hiervoor pleiten. Ze gaan voorbij aan de Maslow-behoeften, die eerst moet worden ingevuld alvorens men zich individueel kan ontplooien. Vanuit deze optiek als de bescherming en veiligheid wegvallen vanuit een vorm van rechtsorde dan valt deze Maslow-piramide naar het beginpunt van ontbering van veiligheid en bescherming en wordt alleen een vorm van subsistence-samenleving mogelijk. Het klassiek-liberalisme is derhalve de enige vorm die zowel de individuele vrijheid verwezenlijkt als de fysieke bescherming garandeert. Voor meer informatie is dit wel een aardig artikelen van Nelson Hultberg hierover.
  http://www.elliottwavetechn
  http://www.afr.org/Hultberg…‘
  http://www.netmba.com/mgmt/

Comments are closed.