- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Frédéric Bastiat, miskend economisch genieEr bestaan twee economische stromingen, de Klassieke economie van Adam Smith, Jean Baptiste Say en David Ricardo, en de economie van de Marginalisten van Carl Menger, Eugen von Böhm Bawerk, Ludwig von Mises en Murray N. Rothbard.

De Klassieke economie stelt, dat prijzen uit gemaakte kosten ontstaan. De Klassieke Economie stelt dat prijzen, filosofisch gesproken, een vorm van intrinsieke waarde zijn.
De Marginalisten stellen dat kosten uit ‘het prijzen (in de zin van loven)’, dus subjectieve waarderingen ontstaan. De Marginalisten stellen daarmee, dat prijzen, filosofisch gesproken, subjectieve waarde uitdrukken.

Beide visies lossen slechts de helft van het waardeprobleem op, maar maken de vergissing om dat voor een totale oplossing aan te zien. Frédéric Bastiat heeft een ontdekking gedaan, die in potentie in staat is om beiden tot één visie te integreren.
Het rare is, dat hij daardoor als een middelmatig econoom gezien wordt. De Klassieke economen hebben kritiek op hem, omdat hij niet volledig klassiek is. En de Marginalisten hebben kritiek op hem, omdat zijn visie ontkent, dat waarde volledig verklaard kan worden uit het marginale nutsprincipe. Daardoor denken met name de Oostenrijkers, onterecht, dat Bastiat ‘terug is gevallen’ in de ‘waarde uit arbeid’ theorie.
De subtiliteit van Bastiat’s visie ontgaat hen.

Op dinsdag 6 november zal Konrad Swart in een lezing bij de LP dit verder toelichten.