Sinds ik mijn geloof in een vrije en onafhankelijke pers/media helemaal ben kwijt geraakt, beperk ik mij nog slechts tot het af en toe lezen van de krant via Internet en ik pik zo af en toe een gratis krantje mee uit een of andere super. Scheelt niet alleen een aardige duit per jaar maar dan heb ik tenminste ook niet meer het nare gevoel dat ik de zwaar gesubsidieerde lakeien, annex spreekbuizen, van de overheid ook nog eens privé subsidieer.

Zo viel mijn oog op een artikeltje in het gratis blad De Pers. Waar beschreven stond dat “Clean Air Nederland”een campagne start om een rookverbod op terrassen te realiseren.
Deze belangenvereniging wil dat rookverbod ook op 1 july 2008 in laten gaan tegelijkertijd met het algehele rookverbod in de Nederlandse horeca.

De leden van deze club hielden onlangs een vergadering en daarop werd de vrees geuit dat zij veel overlast zullen ondervinden, straks als het rookverbod eenmaal van kracht is.
Zij stellen: dat als de terrassen het domein van de rokers worden dat de niet-rokende gasten ook in de zomer naar het interieur ( naar binnen) worden verbannen.

Op de website van deze intolerante organisatie of liever gezegd club valt ook nog eens te lezen dat minister Klink van Volksgezondheid vanaf 1 july ook het rookverbod op overdekte terrassen wilt invoeren. Ook onder zonweringen van cafés en restaurants mag dan niet meer worden gerookt. Behoort een parasol ook niet tot een zonwering?

Ik geloof dat het Geert Wilders was die in een andere context een andere minister van dit kabinet al eens voor “knettergek” heeft uitgemaakt, wel dan ben ik benieuwd naar de kwalificatie die hij wil geven voor minister Klink.
Persoonlijk vind ik het zelfs nogal een milde diagnose ten aanzien van dit zwaar psychotisch geval. Want als minister ben je toch echt van de pot gerukt om zoiets in de open lucht nota bene te gaan eisen? M.a.w. tot wet te gaan verheffen?
Deze bewindspersoon heeft dan ook volgens mij het gevoel voor de realiteit volledig verloren, ervan uitgaande dat dit gevoel toch (hopelijk) ooit eens aanwezig geweest mocht zijn bij hem. Al was het maar in aanleg! Maar ja, gezien zijn politiek beleid twijfel ik er steeds meer aan.
Dat de Horeca Nederland hiertegen een fel protest heeft laten horen is evident.

Wat te denken van de vele uitlaatgassen die je gratis inhaleert als je op een terrasje zit?
Dat gaat m.i. vele pakjes sigaretten of shag te boven. Maar niet alleen dat, er zijn zoveel schadelijke stoffen, ook in allerlei voedsel.
Dat de overheid voorlichting wil geven is en kan een prima zaak zijn, mits zij het eerlijk doet. Aan dat laatste mankeert ook nog weleens het een en ander. En dan verwijs ik o.a. naar het laatste programma van “Kassa” wat duidelijk aantoonde dat menig etiket valse dan wel onvolledige informatie geeft.

Maar dergelijke maatregelen neigen, neen, niet neigen, zíjn een directe aanslag op het persoonlijke en vrije leven van een burger.
Deze man, deze minister, zal ongetwijfeld gecharmeerd zijn van dat boek waarin de “gedachtepolitie”een prominente rol speelde. Wie weet wat er nog meer in z’n kop rondspookt en over ons uitgegoten gaat worden.

Dit soort wetten en verordeningen gaan mij echt te ver. Waar is de grens? Een niet-roker en zeker iemand die echt niet tegen rook kan, moet ook recht hebben op een plaatsje in de horeca en rookvrij kunnen consumeren maar om in de open lucht zelfs nog beperkingen op willen gaan leggen?
‘Gisteren’ was het al verboden te roken op de perrons van de stations, ‘morgen’ op de terrassen. En ‘overmorgen’? Misschien een algeheel rookverbod op markten, braderieën en kermissen?
Wat te doen als ik in mijn achtertuin een sigaretje op het terras rook en die arme buurman van drie deuren verder heeft last van astma?
Maar over de waterpijp van allochtonen heb ik hem nog niet gehoord! Zet mij althans wel aan het denken.
—————————-
Ingezonden door Silvia Videler

56 REACTIES

 1. [29] Uit de reactie’s van Huub M maak ik op dat hij niet de moeite neemt om inhoudelijk ergens op in te gaan of misschien ook wel niet kan, vasthoudend aan het gelijk van zijn overtuiging/geloof zonder enige bestudering of relativering.

 2. [30] Ik wist niet dat principe een verfsoort is, maar zo zie je iedere dag leer je weer iets.

 3. [27] Je kunt geen /recht/ hebben op iemands andere eigendom. Contradictio in terminis. Je bent gepriviligeerd om ergens een functie te vervullen. Het is je eigen keus dat bij een niet-rook of een rook-firma te doen. /Dat/ probleem in ieder geval de wereld uit. 😉

 4. Moet je even aan de rookvrij-schlemielen uitleggen. Ook bij de EU zijn ze het ogenschijnlijk niet eens over deze keuzevrijheid van de werkende klasse. Kan natuurlijk ook een verbod zijn om te voorkomen dat toekomstige kankerpatienten miljoenen gaan claimen?? [33]

 5. [32] Tja, laat ik het nou met Owl eens zijn.
  ’t Is ook niet makkelijk, Herb.
  Lezen, lezen, lezen…..

 6. [35] Goh ik had niet begrepen dat je het met Owl eens was ook gezien je eerdere stukjes, domme ikke.
  Owl beschrijft de afweging tussen persoonlijke vrijheid en bescherming van de samenleving door beknoting van de persoonlijke vrijheid waarbij hij naar mijn mening naar een andere kant neigt dan jij.

 7. [29] [30] [32]
  Dat non-agressie principe wordt blijkbaar slecht begrepen. Het waarborgt juist je vrijheid ipv dat het je vrijheid inperkt.

  Het is simpel: als je (materiële) schade veroorzaakt aan lijf of goed van anderen dien je die te vergoeden.

  Dat betekent, dat als je de kans op schade groter maakt (bijv. door tijdens je zwangerschap te roken 😉 je ook een grotere kans hebt dat je moet dokken. Een verstandig mens zal er dus alles aan doen om die kans kleiner te maken (i.c. niet roken als je zwanger bent). En als je al zelf niet zo verstandig bent dan zal je verzekeraar je er wel op attenderen, want die kunnen goed rekenen. 😉

  Het betekent ook, dat in de openbare ruimte (waar de politieke meerderheid het voor het zeggen heeft) niet kan worden gerookt, simpelweg om de schade zoveel mogelijk te beperken. Op privé-terrein bepaalt uiteraard de eigenaar wat wel en niet kan. Maar ook die zal onder druk van de verzekeraars er toe neigen schade aan derden zoveel mogelijk te beperken en zijn gasten dus verzoeken niet te roken, dan wel uitsluitend rokers uit te nodigen.

  Het kenmerkende onderscheid tussen economische activiteiten die vervuiling geven en het gebruik van genotsmiddelen zoals roken is het verschil in de netto schade. Men zal nooit auto’s en bussen een maximumsnelheid van 10 km/u geven omdat de economische schade die dan ontstaat veel groter is dan de gezondheidsschade bij een normale snelheid.

  Roken kan je echter volledig verbieden met minimale gezondheidsschade voor de roker. Dat de politiek roken niet volledig verbiedt maar halfhartig probeert te ontmoedigen komt omdat de branche een zekere economische waarde vertegenwoordigd. Zolang de gezondheidsschade hierdoor gecompenseerd kan worden is het onnodig roken geheel te verbieden.

  http://www.youtube.com/watc
  http://www.youtube.com/watc

 8. [37] Uit jouw betoog maak ik op dat je in principe voor de vrije keus bent waarbij iedere horeca-ondernemer zelf kan beslissen een roken of niet roken zaak te hebben waarbij de laatste soort dan een bordje ‘betreden op eigen risico’ bij de deur zou moeten hebben. Klinkt goed ! Hier in Den Haag heb je nu al minstens 1 trendy cafe waar niet gerookt mag worden en waar ik dus niet heen ga maar genoeg anderen wel: marktwerking werkt dus.

  Het volledig verbieden van roken zou misschien nog wel eenvoudig zijn, gewoon weer een wetje invoeren maar zolang er een markt voor is zullen er lieden zijn die middels illegale import of clandestiene productie de markt van aanvoer voorzien zonder enige vorm van productcontrole waardoor de risico’s voor gezondheidschade alleen maar toenemen zonder de compensatie van belastingen.

  Over de minimale gezondheidsschade voor de roker bij een volledig verbod zijn er ook meerdere meningen aangezien de mogelijke stress voortvloeiend uit het stoppen zeker indien gedwongen tot diverse klachten/kwalen kan leiden.
  Een getrouwd stel dat ik ken allebei 1 1/2 pakje per dag rokend werd zo gestresst toen ze stopten na 35 jaar dat hun dokter ze aanrade weer te gaan roken voor hun gezondheid, nu roken ze een stuk minder doordat ze zelf gekozen hebben om niet meer in huis te roken maar op het balkon.

 9. [37] "Het is simpel: als je (materiële) schade veroorzaakt aan lijf of goed van anderen dien je die te vergoeden. "

  Wat doet een nieuw longetje op de vrije markt?
  Wie kan een longkankerpatient aanspreken; wiens sigaret bezorgde hem de beslissende mutatie?

  Die vragen zijn niet te beantwoorden Peter.
  Roken in de openbare ruimte moet simpelweg verboden worden. Daarover zijn we het eens.
  Wat het privedomein betreft: de kroegbaas in Libertaria mag geen carcinogenen lozen, dus daar zijn ook nogal wat eisen te stellen 🙂

 10. [39] "wiens sigaret bezorgde hem de beslissende mutatie?"
  Zijn eigen natuurlijk, ook volgens je eigen redenering. In [30] schreef je immers: "Ik maak me geen seconde druk om meeroken natuurlijk. Meeroken is gemakkelijk te vermijden"
  Als meeroken vervalt blijft alleen zijn eigen sigaret over.

  Overigens hoef je niet te roken om longkanker te krijgen, net zo goed als roken geen longkanker garandeert, dus focus op de sigaret is te nauw.

  Met dit soort redeneringen jun je maar beter niet geboren worden, want dan kun je nooit meer je gezuiverde zuurstof-tent uit, en dan nog is er bij iedere maaltijd of drankje wel het risico dat er ‘iets’ inzit dat na tig jaar niet helemaal goed blijkt te zijn.

  Maar zonder eten of drinken ben je eerder dood…

 11. [39] Huub als je kan mag je mij uitleggen hoe het kan dat als roken zo schadelijk is ik na 20 jaar stevig roken nog geen long of andere kanker heb, dus het meeroken waarbij aanzienlijk minder ‘schadelijke’ stoffen binnenkomen lijkt mij toch grotendeels een argument om het ontstaan van (long)kanker te wijten aan het roken en in die gevallen dat de patient zelf niet rookte maak je de stelling valide door het op meeroken te gooien zodat je alle gevallen van longkanker op het conto van roken kan schrijven.
  Het gaat bij kanker nl om een proces waarvan nog niet geheel bekend is hoe en waarom het plaats vind ik sluit niet uit dat roken hierbij een negatieve factor is.

  Maar hoe verklaar je dan de kinderen van niet rokende ouders die met oa botkanker geboren worden dus een niet rook omgeving en dan nog gefilterd door de moeder terwijl de meerderheid van kinderen geboren uit rokende ouders, moeder misschien na constatering zwangerschap (4 wk waarin de basis al gevormt is) gestopt is, geheel gezond ter wereld komt.
  En kom nou niet met het argument dat dat geluk is want dat is weinig wetenschappelijk.

  Het idee dat de ziekte uitsluitend een gevolg is van je eerder begane zonden klinkt mij iets te christelijk in de oren.

  Verder wil ik nog(te laat) het vroeger geaccepteerde gedrag dat de niet roker geen/weinig keus had dan zich in een veelal slecht geventileerde doorrookte ruimte te begeven ten sterkste afkeuren.
  Buiten de gezondheidsfactor is de onfrisse lucht/kleding/haar voor de niet roker en in mindere mate voor de roker onprettig en het leide tot beperking van de keuze vrijheid.

  Ik ben ook benieuwd hoe het rookverbod gaat uitpakken gezien de zeker in kroegen grote hoeveelheid rokers en of de uitbater die beboet kan worden deze personen (in aangeschoten toestand) nog kan of wil verbieden om binnen te roken, aangezien het de groep die ik in gedachten heb het weinig tot niks kan schelen wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor de kroeg en de kroegbaas. Kroeg dicht/failliet dan gaan we toch naar de volgende. Ik wil niet zeggen dat deze groep bestaat uit rolmodellen maar hij bestaat wel. Verder heb je de kans dat kroegbazen de boetes betalen zolang ze het idee/wetenschap hebben dat het verschil in omzet hoger is dan de boete.
  O ja tuurlijk inzet van politie is de oplossing des te minder tijd houden ze over om fysiek geweld en andere misdrijven te voorkomen cq op te lossen.

  Ik weet dat mijn inzichten niet trendy of populair zijn maar dat waren vroeger andere inzichten die pas later bewezen konden worden ook niet.

 12. Krijgen in de nieuwe situatie kroegen nog een verlaging van milieuheffingen aangezien ze bij het naleven van de antirookwet minder ‘milieuverontreiniging’ uitstoten lijkt me wel redelijk eigenlijk, laat maar de kosten van de controlles zullen wel weer doorberekend worden.

 13. Ik heb zelf geen ervaringen met zogehete smoke free systems maar vindt het wel een gemiste kans dat onze huidige wetten deze mogelijke oplossing al bij voorbaat onmogelijk maakt.
  Toen ik laatst voor een zware hernia operatie in het ziekenhuis was heb ik mij verbaasd dat wegens nicotine behoefte (ondanks bekendheid met de lichamelijke verslaving werden er geen nicotinepleisters verstrekt, okee ik had me kunnen voorbereiden) er een heel gezelschap van patienten oa met infuus en dun gekleed zich net buiten de deur bevondt, zeer tochtig dus een ideaale plek voor mensen met een verminderd afweersysteem.
  Waarom wordt er zo weinig aan oplossingen gedacht en alleen aan verboden ?

 14. [30] [37]
  Huub Mooren, Peter de Jong,

  Interessante benaderingen, maar biedt helaas ook geen 100% sluitende redenatie. Niet dat ik dat verwachtte natuurlijk (want als het zo simpel was zou ik het zelf hopelijk langzamerhand ook wel eens weten), maar het is altijd goed om te blijven denken over een oplossing.

 15. De anti-rokersclubs willen graag dat het roken op de Noord- en de Zuidpool ook verboden wordt en zijn om te protesteren massaal vertrokken naar beide polen. Het meiske van het reisbureau (die rookt), heeft de club aangeraden om vooral zomerkleding mee te nemen daar het, met de oog op the Global Warming, op de smeltende polen nog weleens behoorlijk warm kan worden. Ook gaf zij het advies bij eventuele terugkeer ook gelijk in korte broek doortestomen naar de top van de Himalaya.

 16. [41] "…hoe het kan dat als roken zo schadelijk is ik na 20 jaar stevig roken nog geen long of andere kanker heb, dus het meeroken waarbij aanzienlijk minder ‘schadelijke’ stoffen binnenkomen lijkt mij toch grotendeels een argument om het ontstaan van (long)kanker te wijten aan het roken en in die gevallen dat de patient zelf niet rookte maak je de stelling valide door het op meeroken te gooien zodat je alle gevallen van longkanker op het conto van roken kan schrijven.
  Het gaat bij kanker nl om een proces waarvan nog niet geheel bekend is hoe en waarom het plaats vind ik sluit niet uit dat roken hierbij een negatieve factor is."

  Roken is met zekerheid een negatieve factor.
  Statistisch:
  -Meer dan 30% van de rokers ontwikkelt longkanker (en doet daar 20-30 jaar over. Het wordt dus tijd om te stoppen, beste Herb)
  -Minder dan 1% van de niet-rokers krijgt longkanker
  -Meer dan 90% van alle longkanker wordt veroorzaakt door roken (andere oorzaken zijn straling, asbest en onbekende factoren)

  Chemisch:
  -Het is bekend welke stoffen in sigarettenrook mutaties veroorzaken en het is ook bekend hoe ze dat doen.

  Longkanker is heel slecht te behandelen en heeft een vreselijk lage 5-jaars overleving. Gelukkig is de ziekte gemakkelijk te voorkomen. Door niet te roken dus.
  Pagina 42: http://www.ikcnet.nl/upload
  Erg leesbaar boekje trouwens.

  "Maar hoe verklaar je dan de kinderen van niet rokende ouders die met oa botkanker geboren worden dus een niet rook omgeving en dan nog gefilterd door de moeder terwijl de meerderheid van kinderen geboren uit rokende ouders, moeder misschien na constatering zwangerschap (4 wk waarin de basis al gevormt is) gestopt is, geheel gezond ter wereld komt.
  En kom nou niet met het argument dat dat geluk is want dat is weinig wetenschappelijk."
  Kanker bij kinderen heeft niks met roken te maken. Genetische factoren spelen een rol bij 5 tot 10 % van alle kanker; kanker treedt dan gewoonlijk vroeg op; bij kinderen en bij jong volwassenen.
  33% van alle kanker is roken-gerelateerd, 33% is voeding gerelateerd en 33% is gerelateerd aan arbeidsomstandigheden (~20%), milieufactoren (~5%) en genetische factoren (5-10%)

  "Het idee dat de ziekte uitsluitend een gevolg is van je eerder begane zonden klinkt mij iets te christelijk in de oren."
  Kan wel wezen, maar kanker is in elk geval sterk levenstijl afhankelijk. Het heeft te maken met wat je rookt, eet en drinkt, kort gezegd.

 17. Met de oog op = met het oog op. En vooral mannen peuteren neus tijdens het auto rijden. [45]

 18. [46] Allereerst bedankt voor je poging tot uitleg en bezorgdheid voor mijn gezondheid.
  Leuk boekje wat je aanrade alleen toch wat ?? waarom gebruikt een boekje waarvan de tweede druk al in augustus 2005 is geen harde cijfers over 2004 maar gaan ze statistisch voorspellen wat de cijfers over 2005 zullen zijn, sorry maar ik vindt dit dubieus zeker aangezien ze aangeven dat de aantallen van bepaalde soorten alsook de verdeling man/vrouw aan verandering onderhevig is.
  Maar goed uitgaande van dit boekje hebben ook mensen die zelf niet roken maar vaak in een rokerige omgeving(binnen) zich bevinden een wat hogere kans op longkanker (geen specificatie), alleen bij longkanker werd gewag gemaakt over meeroken.
  Uitgaande van de door jouw gegeven 1% van de niet-rokers die longkanker krijgt ligt dat percentage onder de niet aan roken gerelateerde 1.6% van hersentumor waardoor bij mij twijfels rijzen over hoeveel van die 1% toegerekend kan worden aan het meeroken en hoeveel zoniet alles aan de onbekende factoren.

  Via de waarschijnlijk niet geheel onpartijdige site http://www.forces-nl.org kwam ik twee stukken tegen waarin een medisch specialist(anti-roker) bezwaar maakt tegen de wetenschappelijke onderbouwing van het mee-rookgevaar zie:
  IPA Review, Volume 50, Number 3, 1998
  en verder de rechterlijke uitspraak http://www.forces.org/evide… over hetzelfde rapport waarvan de rechter oordeelde dat op basis van de gegevens niet de conclusie getrokken mocht worden dat passief mee-roken als oorzaak werd aangetoont. Vervolgens schijnt de WHO toch deze conclusie overgenomen te hebben voor haar beleid.

  Volgens je boekje openbaart 50% van longkankergevallen zich tussen de 60-75 jaar dus als ik maar voor mijn 60ste onder de tram kom heb ik weinig zorgen.

  Uitgaande van het ‘feit’ dat alleen het zelf roken leidt tot een meetbaar verhoogd risico en dat door te roken ik alleen mezelf schaad, vindt ik dat het komende verbod een overreactie is met kwalijke aspecten en mogelijke volgende stappen betreffende persoonlijkevrijheid.
  Wel wil ik ervoor pleiten dat middels verbeterde ventilatie de luchtkwaliteit zowel bij roken als niet-roken horeca verbeterd word en dat we zelf marktgericht de keuzes kunnen maken.
  Ja het heeft lang geduurd maar ik denk dat de horeca zo ondertussen ook wel door heeft dat er een niet rokende markt is.

 19. [48] De niet-roker heeft een ~20% verhoogde kans op longkanker door meeroken. Nog steeds een erg lage kans (van 1.2% dus) Meeroken is goed te vermijden.

  Blijft staan dat de Echte Libertarier spreekt van schade, bewust toegebracht aan anderen. Van agressie dus.
  En dat geldt ook voor de luchtlozing van een rokerscafé; ook hier berokken je schade.
  D’r valt zo niet te leven hoor; wat ik boven al aangaf, leven IS schade berokkenen aan anderen. Het gaat praktisch gesproken, slechts om beperken van schade, om beperken van risico’s.

 20. [49] Ik bedoelde trouwens ventilatie met filter’s of lange pijp dacht dat je dat wel zou begrijpen.
  Eerder melde je nog dat minder dan 1% van de niet-rokers longkanker krijgt, om het dan met ~20% te verhogen(slechts te bereiken bij intensief meeroken) terwijl je zegt dat meeroken goed te vermijden is begrijp ik dan niet goed.

  D’r valt zo niet te leven hoor; klinkt nogal wanhopig/dramaties.
  Praktisch gezien kan het beperken van risico’s op het ene gebied leiden tot verhoging op ander gebied: als je vanwege de kans op een ongeluk buiten binnen blijft neem de kans op een ongeluk binnen toe. Het lijkt mij trouwens geen lekker levens-motto; beperken van risico’s.
  Ik zou het ervan aan mijn hart krijgen.

 21. [50]
  Herb,

  Ik denk dat je Huub verkeerd begreep. Hij pleit er volgens mij juist níet voor om zo neurotisch te leven als de "Echte Libertariër" in theorie zou willen, omdat dan letterlijk bijna iedere stap die je zet "agressie" is tegen een ander. En zo kan een enigszins geestelijk gezond mens inderdaad niet leven. Althans, dat is wat ik uit zijn reactie haal.

 22. [46]
  Huub Mooren,

  Die cijfers over kanker verbazen me enigszins. Ik moet zeggen dat ik de cijfers over (long)kanker door roken best wil geloven, mede door ervaring in mijn directe familie (al is dat natuurlijk technisch gesproken geen bewijs omdat het incidenten betreft). Over "meeroken" ben ik wat skeptischer. Vooral omdat een kleine verhoging van een kleine theoretische kans betreft, en voor mij onduidelijk is hoeveel en hoe lang er daarvoor meegerookt moet worden. Maar wat me het meest verbaast is dat het ontstaan van kanker zoveel samen zou hangen met omgeving, gedrag en genen. Ik had op de één of andere manier het idee dat de meeste kanker ontstaat door puur toeval en door ouderdom. Was het niet zo dat op hogere leeftijd vrijwel iedere oudere met kanker te maken kreeg? Of is dat een fabeltje dat ik ergens half gehoord heb?

 23. [52] "Over "meeroken" ben ik wat skeptischer. Vooral omdat een kleine verhoging van een kleine theoretische kans betreft, en voor mij onduidelijk is hoeveel en hoe lang er daarvoor meegerookt moet worden."
  Niet theoretisch: die ‘kansen’ zijn ‘frequenties’: metingen dus.

  "Maar wat me het meest verbaast is dat het ontstaan van kanker zoveel samen zou hangen met omgeving, gedrag en genen."
  Zo is het. Het is grotendeels een verworven ziekte.

  "Ik had op de één of andere manier het idee dat de meeste kanker ontstaat door puur toeval en door ouderdom."
  Klopt op individueel niveau, groepsgewijs zijn de correlaties zoals boven beschreven. Carcinogenen brengen willekeurige schade toe aan het DNA. Wil kanker ontstaan dan moeten er specifieke mutaties optreden, specifieke genen moeten hun functie verliezen. Het is een kwestie van tijd=mate van blootstelling om de noodzakelijke mutaties op te lopen. http://nl.wikipedia.org/wik
  Dus: hoe ouder hoe groter de kans op kanker. Kanker bij jeugdigen heeft dan weer niks met blootstelling aan carcinogenen te maken; deze ongelukkigen worden zomaar met de noodzakelijke mutaties geboren.

  "Was het niet zo dat op hogere leeftijd vrijwel iedere oudere met kanker te maken kreeg?"
  Niet iedere oudere, maar wel heel veel. Het heeft alles te maken met het stijgen van de gemiddelde leeftijd. Er is tijd nodig om kanker te krijgen, een beetje Afrikaan krijgt geen kanker.
  Kanker vertegenwoordigt ~30% van de sterfte in Nederland.
  http://www.cbs.nl/nl-NL/men
  Grofweg de helft van de mensen krijgt dus ooit in zijn leven met de een of andere kanker te maken.
  Bij gelijkblijvende risicofactoren.
  Maar die zijn te beïnvloeden. Kanker is voor een belangrijk deel een life-style ziekte, dus preventie werkt.
  Als je niet rookt en een mediterraan dieet volgt, nemen je kansen op kanker drastisch af.
  En neemt je kans op Alzheimer drastisch toe 🙂

  Ik hoop dat je je ontbijt al achter de knopen hebt, ’t is wat zware kost.

 24. [52] Owl eigen ervarigen zijn geen wetenschappelijk bewijs (te weinig gegevens) maar wel technisch ze zijn toch gebeurd.

  Een oud gezegde luidt ouderdom komt met gebreken, waarschijnlijk door de cumilatie van minimale productiefoutjes die soms gebeuren bij de productie(celdeling) van nieuwe cellen. Externe factoren(voeding,gedrag,psyche etc) kunnen een positieve/negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de nieuwe cellen, dus voor een merkbare verandering (mutering) is meestal tijd nodig en zelfs dan ligt het nog aan de verandering of en in hoevere je er last/hinder van ondervind, bijna iedere oudere heeft wel kleine rare plekjes wat al een vorm van kanker genoemd kan worden maar meestal praten we alleen over kanker indien die cellen zich op cruciale plekken bevinden en of zich snel vermenigvuldigen, bij geringe vermenigvuldiging en niet cruciale plekken spreekt men ook wel over dat het een goedaardige vorm betreft.

  Over het percentage longkanker wat toegedicht wordt aan meeroken (minder dan 1%) kun je kort zijn het is dusdanig laag dat het evengoed door het lichaamseigen mechanisme veroorzaakt kan worden.
  Maar het leuke aan statistieken en getallen is dat je ze zo kan bewerken/vormen/intrepreteren dat ze je van tevoren bedachte conclusies lijken te onderbouwen.
  In dit geval heeft een van oorsprong waarschijnlijk goed bedoelende groep (verbetering van ieders gezondheid) middels de ‘bewezen’ theorie van meeroken een middel gevonden om in het kader van rokers schaden niet alleen zichzelf maar ook anderen, genoeg draagvlak te vormen om middels dwang mensen te laten stoppen met het ongezonde roken, regeringen gaan hier veelal graag in mee want hoe meer het volk aan regels gewend raakt hoe beter je ze onder controle kunt houden.
  En dat is dacht ik niet echt libertarisch.

  Waar ik mij verder aan stoor is dat de anti-rook lobby steeds verder gaat in hun restrictieve eisen zelfs zonder enige vorm van onderbouwing: nl het effect van in de buitenlucht mee-roken is dankzij de normale verdunning van stoffen in de lucht niet te vergelijken met het mee-roken in een goed geisoleerde en slecht geventileerde binnenruimte ervan uitgaande dat deze vorm van mee-roken schadelijk zou zijn.

  Het blijkt ook wel uit de reactie’s van Huub waarin hij stelt ook last te hebben van de uitstoot van mijn rookcafe en -hij zegt het niet met zoveel woorden- dus ook van mijn rookgedrag in mijn eigen huis.

  Ik wil niet tegen mijzelf beschermt worden dus als ik niet meer mag roken ga ik misschien (veel)drinken, ook een gezondheidsrisico en met nog veel meer sociaal/maatschappelijke gevolgen/overlast.

 25. [53] [54]
  Huub Mooren, Herb,

  Het is inderdaad niet echt iets om vrolijk van te worden. Ofwel moet je als een volslagen neuroot gaan leven om iedere risicofactor te verminderen, met als gevolg dat je op hoge leeftijd weer alsnog aan iets anders dood gaat (of langdurig crepeert) en veel plezierige zaken uit de weg moet gaan, of je leeft er lekker op los, maar kunt dan fijn aan kanker of iets dergelijks dood gaan. Tenzij je tot de gelukkigen behoort die door de Russische roulette van het leven heenkomt en na een leven vol plezier op hoge leeftijd in z’n slaap overlijdt.

  Uiteindelijk moet iedereen gewoon zelf kiezen wat hij\zij doet, wat mij betreft. Ik hou persoonlijk niet zo van roken, en begin er ook niet aan (mede vanwege die gevallen in mijn directe familie en omdat ik het gewoon niet lekker vind), maar ik ga ook niet zo hysterisch doen als die anti-rooklobby. Alsof je ook op tilt moet slaan wanneer je buurman een barbecue brandt, of je kinderen op de scouting een vuurtje stoken. Dat zal vast ook niet gezond zijn, maar als je met al die factoren rekening moet houden, kun je volgens mij net zo goed gewoon dood gaan, want je wordt anders knettergek als je denkt aan de risico’s die je dagelijks loopt bij iedere stap die je zet, of de vrije radicalen die bij iedere ademteug je DNA nog wat verder verwoesten tot de onvermijdelijke ziekte of dood zich openbaart.

 26. [55] Gelijk heb je en mocht ik ooit bij je op visite komen dan hoef je niet te vragen of niet wil roken want uit respect voor jou doe ik het al niet aangezien jij ook respect voor mij hebt.

Comments are closed.