Nederland wordt uitgeleverd aan een Brusselse, machtsgeile kliek. Hoofdverantwoordelijken daarvoor zijn PvdA en CDA, die kennelijk alles overhebben voor de macht. Ooit hebben de dappere watergeuzen gevochten tegen de Spaanse overheerser en ons land bevrijd van de onderdrukker. Wij hebben gevochten tegen het water om ons land droog te houden en onderdak te bieden aan allen die ons land willen helpen opbouwen. Er is een uniek volk ontstaan aan de kust bij de zee. Met een noodtempo wordt dit alles op de mestvaalt van de geschiedenis geworpen en niemand die er zich druk over lijkt te maken. Morgen stemt men rustig weer op de partijen die ons land en volk, haar soevereiniteit en geschiedenis uitleveren. Willem van Oranje draait zich om in zijn graf.

Bovenstaand stukje is afkomstig uit een zeer lezenswaardig artikel van Lucas Hartong op Het Vrije Volk, waarin een aantal grondwettelijke consequenties van de nieuwe EU grondwet nog eens op een rijtje worden gezet. Het is niet voor te stellen dat de Raad van State deze consequenties niet ziet, en de conclusie moet dan ook zijn dat het advies aan het parlement een bewuste leugen is, georkestreerd door Beatrix en haar Bilderberg belangen, die meer met de New World Order dan met de Staat der Nederlanden te maken hebben. In hetzelfde hokje kan het verraad van de Balkenbende worden geplaatst; deze club is immers ook onderhorig aan diezelfde dictator.

En zo wordt voor één keertje voor eenieder die het wil zien duidelijk dat Medeland helemaal geen democratie is, maar een dictatorschap waarbij de kroon de absolute macht in handen heeft. Te vrezen valt echter dat de meeste Medelanders het niet eens in de gaten hebben. Voor liefhebbers van individuele vrijheid zal deze ontwikkeling de zaak alleen nog maar verder schaden, maar het lijkt er meer en meer op dat emigratie naar de VS niet het antwoord is. Ook in de VS worden vrijheden van de burger met de dag meer ingeperkt, zogenaamd ten gunste van het collectief, maar in werkelijkheid ten nadele van iedereen.

Al heel lang geleden zongen Jenny Arean en Frans Halsema het liedje “Vluchten kan niet meer”. Waar kun je nog naartoe?

29 REACTIES

 1. MIJN NEDERLAND

  Gij zult weer vrij zijn, Nederland,
  Gelijk de wolken die langs Uw luchten jagen,
  Gelijk de wilde storm en regenvlagen,
  Die uitgebreideld stuiven over ‘land.

  Gij zult weer vrij zijn, Nederland,
  Gij zult uw scholen kiezen en Uw kerken,
  Gij zult in alle vreugde weder werken,
  En ook Uw volk besturen naar Uwen eigen trant.

  Gij zult weer vrij zijn, Nederland,
  Omdat gij haat de kruipers en de slaven,
  Die zich gewillig aan den vijand gaven,
  En met hem teisteren Uw steden en Uw strand.

  Gij zult weer vrij zijn, Nederland,
  Wilt gij in tegenspoed slechts niet versagen,
  Al zijt gij overwonnen, gij zijt niet verslagen,
  Uw volk verdraagt geen vreemden heerschersband.

  Gij zult weer vrij zijn, Nederland,
  En weder groot zijn als in vroeger dagen,
  Het past U niet te zuchten of te klagen,
  Eens komt Uw vrijheid, veel schoner, weer tot stand,
  Dan zult gij juichen, mijn vrij Nederland.
  (Geuzenlied)

 2. Regel 1 uit het machthebbers lied is “Wilhelmus van Nassouwe ben ick van Duytschen bloet”. Met de overgave van Nederland aan de EU doet Beatrix eigenlijk wat Marnix van Sint-Aldegonde in 1568 al schreef, ons land uitleveren aan een buitenlandse mogendheid. Geheel democratisch heeft het Nederlandse volk gekozen.

 3. [2]
  Dommie: Willem van Nassau was van Duitschen bloed (en over hem gaat dat volkslied); hij gaf bijna letterlijk alles in zijn verzet tegen het despotisme van Filips II.

 4. Zijn "nazaat", Beatrix, geeft ook alles aleen aan Europa om er zelf beter van te worden.

 5. [3] En "wij" maar zingen dat "ick" van Duitsen bloed ben!!!
  Maar dat zal wel veranderd worden in "Alle Menschen werden Brüder" terwijl iedreen in de houding staat!

 6. De hamvraag die iedere keer weer opduikt is inderdaad "Waar kun je nog naartoe?"

  In ieder geval niet bij de pakken neer gaan zitten; dan heeft het Haagse gajes gewonnen.

  De VS als optie zou er al beter uit gaan zien als Ron Paul president zou worden. Mag ik voorstellen om daar ook vanuit Nederland aan mee te werken ? In de maand oktober is een meetup group opgericht; heeft thans 12 leden. Lijkt weinig, maar dat heeft nog geen ENKELE andere presidentskandidaat OOIT voor elkaar gekregen. Binnen de VS is New Hampshire de minst slechte keuze.

  Verder zou je kunnen overwegen om een EU land uit te kiezen waar ze liever de andere kant op kijken, zoals wellicht Cyprus. Misschien is Ierland iets ?

  Een gesprek met HJC kan ook geen kwaad volgens mij.

 7. [6] "Binnen de VS is New Hampshire de minst slechte keuze."

  Afgezien van die 8 maanden winter, dan. Moet de Global Warming nog wel even doorzetten, en dat gaat niet lukken.

  Qua klimaat heeft Florida denk ik toch wel mijn voorkeur, maar hoe het daar met Vrijheid zit heb ik nog niet geheel kunnen achterhalen. Werk zat, mooie huizen in gated communities en geen state-tax, als ik het goed heb.

  En in hoeverre da NAU zijn weerslag gaat hebben op alle staten durf ik ook niet te zeggen.

 8. De leugen en het verraad kabbelen voort en het wordt steeds omvangrijker. Als je de voorgeschiedenis kent dan weet je dat Beatrix de kroon onrechtmatig heeft vastgedrukt op dat kapsel van haar. En daarbij heeft zij zich ook nog de titel "Majesteit" toegeeigend. De hele poespas is harstikke nep!! Dit geldt ook voor de achternaam ‘van Oranje’ die het koningshuis voert. De allerlaatste Oranje ging namelijk dood in 1890, zonder ook maar één kind op de wereld te hebben gezet. Met het voeren van de achternaam ‘Van Nassau’ gaat het bedrog nog een stap verder. Willem III was onvruchtbaarder dan een steen. Wilhelmina kan dus nooit van hem afkomstig zijn… Waarschijnlijk, zo gaat het gerucht, was ze van een één of andere lakei. Toen de botten van de Romanov’s werden opgegraven was dit dé kans voor het "koningshuis" om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze "pijnlijke geruchten" rond deze historie. Maar zoals bekend.. dat deden ze niet, want die DNA test werd geweigerd door Juliana… !

 9. Emiggreren naar de VS?

  Waarom toch steeds dat land met zijn patriot act? Daar is een verdenking van terrorisme voldoende om zonder proces naar Guantanamo gestuurd te worden en na 5 jaar nog steeds niet te horen waarvan je nu precies verdacht werd.
  En onder het mom van terrorismebestrijding kan zowat eender welke overheidsdiesnt (zoals bv. de fiscus) de wet overtreden en bv. in je (financiele) handel en wandel snollen. Als ze dan (uiteraard) geen link met Al Qaeda vinden maar wel zien dat je je belastingen niet betaald hebt (of whatever) dan hang je daar voor. Leuk, he? Voor elke willekeurige (belasting)ambtenaar kwam die patriot act als een godsgeschenk.

  Ook ik overweeg immigratie.
  Naar welk land, weet ik nog niet.
  Ik zou het leuk vinden mocht er hierover een apparte blog ontstaan op de vs.

  Mijn overwegingen zijn vooralsnog beperkt tot:
  – geen EU land,
  – ZEKER de VS niet,
  – geen moslimland (dus ook niet een Emiraat als Dubai)
  – geen land met een aggresieve moslimminderheid (zoals zowel Thailand als de Fillipijnen helaas)
  – geen land met het woord "volk(s)" of "democratisch" in hun naam (zoals Democratische Volksrepubliek Korea)
  – Cuba en Birma vallen eveneens af.

  Iemand enige (onderbouwde) ideeen?

 10. [9] Vandaar mijn vraag: waar kun je nog naartoe? Met een beetje leuk klimaat ook nog dan? Zo’n beetje alles is socialistisch of vergiftigd door intolerante (of erger) moslims. Thailand viel om die reden voor mij ook al af.

  Mensen als Burg, GN en H. Numan (op Gates of Vienna) mogen dan roepen dat je alleen in het diepe zuiden last hebt en verder niet, maar hoe lang duurt dat? In Bangkok klinkt het nasale gejammer al van de minaretten en hebben ze ook zo af en toe een aanslag…

  Canada is minstens even dhimmie als Engeland. Nieuw Zeeland is al net zo erg, supersocialistisch. Australië? Geen idee.

  Iemand heeft Panama voorgesteld, maar daar heb ik nog niet serieus naar gekeken. Er is niet zoveel keus meer.

 11. [7]
  Mwah, sterk overtrokken, NH is niet echt een vrieskist. Een goede week geleden, toen het in dit pokkenland een graad of 15 was, was het daar (Concord) achter in de twintig.
  I.h.a. heeft men daar 4 seizoenen; zoals is te verwachten is het aan de oceaan wat gematigder dan verder naar het noorden. In Berlin kan het inderdaad nogal koud worden.
  De aanwezigheid van nogal wat libertariers die zich nestelen in de bestuursorganen van de staat is ook positief. Verder is de opleidingsgraad het hoogste in de VS (of 2e); schone lucht, geen allochtonen, lage criminaliteit, etc. etc. etc.

  Florida is in 15 jaar tijd hard achteruit gegaan, ondanks de gated communities. Ik zou er niet willen wonen. Zie ook de statistieken van de diverse staten.

 12. [9]
  De Patriot Act wordt door Ron Paul afgeschaft.. ondersteunen dus die man !

  En niet gelijk gaan zeggen dat iets niet lukt; kan niet bestaat niet, ligt in het kerkhof naast wil niet.

  Maar goed, voorlopig is die er nog en kan iedere federale agent op eigen houtje search warrants etc. ten uitvoer brengen, daar waar vroeger de rechter toestemming moest geven.

 13. [10]
  Panama is het enige land dat geen centrale bank heeft (niet helemaal waar, Andorra en nog wat van die kleine staatjes hebben het ook niet).

  Schijnt er wel mooi te zijn.

  Een ideale plek vinden zal moeilijk zijn. Het gaat denk ik meer om de inschatting wat de status quo is en hoe het land zich zal gaan ontwikkelen.

  Even een paar andere landen in de ring gooien: Zwitserland, Monaco, Vaticaanstad, Andorra, Cyprus, Ierland, Anguilla, Costa Rica. Of toch maar een zeewaardige woonboot ? Perpetual traveler ?

  Roept u maar.

 14. Als men in staat zou zijn om het DNA van alle levende en gestorven wereldburgers met elkaar te vergelijken, dan zou blijken dat de Koningshuizen afstammen van de poetsvrouw of de tuinman en blijken daarentegen vele simpele wereldburgers te beschikken over koninklijk bloed. En ook al zouden overheden beschikken over dergelijke DNA databanken, dan zou dit natuurlijk nóóit openbaar gemaakt worden. Want uiteindelijk zou dit de ondergang betekenen van menig Koningshuis. Een rashond zonder papieren is en blijft een asbakkenras, maar een asbakkenras met papieren is en blijft Koninklijk.[8]

 15. [14]
  Helaas, er zijn maar weinig mensen staatloos in NL (o.a. Roma, Molukkers, mensen die in vreemde krijgsdienst hebben gediend e.d.). Zij betalen niet altijd belasting, maar hebben wel recht op een uitkering. De NL-wet verbiedt overigens dat je staatloos wordt door het doen van afstand, zie:
  http://www.minbuza.nl/nl/re
  http://www.st-ab.nl/wetten/

 16. [1] [1] Harry,
  Is hier op de een of andere manier copyright op?
  Of kan ik daar een hoofd/front-artikel over maken?
  Liever nog als jij dat doet en instuurt!!

 17. Mag een gemeente iemand die ingeschreven staat in de GBA zomaar uitschrijven? Als dat kan, welke status heeft men dan? En is men dan, als uitgeschrevene, nog steeds belastingplichtig? Ik vraag dit, omdat de gemeente mij na jaren wil uitschrijven. Ik woon volgens hen in een tuinhuis en dit is niet toegestaan? [16]

 18. [18]
  Het komt wel voor (zie bijv. dit voorval met Roma in de Branbantse gemeente Veldhoven: http://rparticles.kobala.nl… ) maar volgens de wet mag het eigenlijk niet (zie link boven).

  Je hebt bij uitschrijving uit het GBA geen recht meer op een (gemeentelijke) uitkering, zoals bijstand. Je bent ook geen (gemeentelijke) belastingen meer verschuldigd. Maar je mag ook niet meer langdurig op het grondgebied van de gemeente verblijven (wonen).

  Ik denk dat je probleem lijkt op dat van de vele mensen in NL die permanent in recreatiehuizen wonen. Dat is in principe ook verboden, maar veel gemeenten gedogen dit vanwege de woningnood. Indertijd zijn de meeste van die woningen door makelaars en notarissen overigens gewoon verkocht voor permanente bewoning.

  De laatste tijd echter begint de overheid steeds strenger op te treden tegen dit illegale wonen. Het probleem is uiteraard dat de mensen die het betreft niet zo gauw een alternatief hebben. Ook hebben zij vaak veel geld in hun (permanente) woning geïnvesteerd en dit halen zij er bij verkoop als recreatiewoning meestal niet meer uit. Ze blijven dan met een restschuld zitten.

  Google eens op deze problematiek rond het permanent bewonen van recreatiewoningen en je zal heel veel informatie vinden die voor je eigen situatie van toepassing is. Succes en sterkte !

 19. "De Nederlandse Antillen zijn geen lid van de Europese Unie, maar ze zijn er wel mee geassocieerd. Dat biedt een aantal handelsvoordelen" Wikipedia.

 20. Alternatief referendum:

  Hoewel waarschijnlijk dan te laat, tenzij in een of meer landen die wel een referendum houden tegen wordt gestemd, kunnen we de verkiezingen voor het ‘EU-parlement’ aangrijpen om met een blanco of ongeldige stem ons ongenoegen met het EU-verdrag tot uitdrukking te brengen. Mogelijk kan zo’n aktie ook in andere/alle landen van de EU worden opgezet.

  Ben je tegen het EU-verdrag, stem dan ongeldig/blanco bij de verkiezingen voor het ‘EU-Parlement’.

 21. Hartelijk bedankt voor jullie reactie’s. Interessant, dat een gemeente je gewoon kan uitschrijven. Ik viel niet onmiddellijk van mijn stoel, nadat ik kreeg te horen dat ik moet verkassen, maar het is stupide dat in een ‘vrij’ land en Europa je door lokale bestuurders uit en van je eigen huis/grond wordt gegooid. Maar goed, ik heb ergere dingen meegemaakt. Maar ik was eigenlijk nieuwschierig of dit nadeel ook een voordeel heeft? [19] [20]

 22. [13] Zomers is het er naar mijn smaak te warm maar anders was de TRNC voor ons een reeele optie.

 23. [5] Duitsland bestond niet in de 16e eeuw.We zijn van (neder)Dietsche bloed
  In Engeland spreken ze daarom nog van "Dutch"

 24. [15]
  Het ging hier om het feit dat er bevestiging werd gezocht of het om de botten van de Romanov’s ging, toen deze na de val van de Sovjet-Unie werden opgegraven om te worden herbegraven (1998). Aangezien de moeder van Willem III Anna Pavlovna Romanov was, zijn Elizabeth II en Juliana gevraagd om daarvoor DNA af te staan. Door het DNA van Elizabeth II werd vastgesteld dat het inderdaad om de Romanov’s ging. Ons koningshuis weigerde om DNA af te staan, wat in deze situatie natuurlijk heel merkwaardig te noemen is….

 25. [24] Inderdaad ,TRNC is bloedheet in de zomer! Alleen over de grens in Troodos is dan koelte te vinden.

 26. [24] Waar staat TRNC voor?
  [13] Dank voor de hulp bij ’t brainstormen. Ik zou dit graag verder uitdiepen. Alvast volgende kanttekeningen:

  Cyprus en Ierland vallen wat mij betreft af als EU-lidstaten.

  Vaticaanstad, Monaco en Andorra zijn te minuscuul en volledig door de EU omsingeld wat ik als een gevaar beschouw. Hetzelfde geldt voor het beduidend grotere Zwitserland dat politiek, economisch en militair evenwel niets voorstelt tegenover de bullies door dewelke het omsingeld wordt.
  Een totale boycot (incl. afsluiten van het luchtruim) door de EU is mogelijk en kan Zwitserland doen capituleren.

  Resten dus nog: Anguilla, Costa Rica en Panama (aldus Hartman).

  Daar weet ik momenteel nog te weinig van. Wellicht kunnen we ons hier verder in verdiepen.

 27. [28]
  Graag gedaan, Scrutinizer.
  Het is een actueel onderwerp, zoveel is zeker.

  TRNC:
  http://en.wikipedia.org/wik

  Cyprus en Ierland zijn inderdaad vervelenderwijs lid van de EU-misdadigersclub, ik heb echter de illusie dat men daar een flink aantal jaren achter loopt op de ontwikkelingen in NL zodat verkassen een verlichting (alhoewel tijdelijk) zou kunnen bewerkstelligen.

  Een totale boycot van Zwitserland acht ik niet opportuun; de EU heeft de Zwitsers te hard nodig (denk aan trein- en wegtransport). Bij een boycot zouden de Oostenrijkers de miljeu-klappen op moeten vangen, en die hebben er al de grootste moeite mee. Maar goed, feit is dat de Zwitsers ook een aantal EU-regels ingevoerd hebben, feit is ook dat ze nog steeds onafhankelijk zijn en dat de opbouw van Zwitserland als confederatie het toegeven aan de EU-bully’s bemoeilijkt.

Comments are closed.