From faith to reason: Islam to atheism.


Betekent de stap van geloof naar de rede (of beter: rationaliteit) dezelfde stap van overheid naar private concurrerende overheden? Zelf denk ik, ja en nee. Of beter: ja of nee. Ja, omdat een minarchie dan wel een anarcho-kapitalistische samenleving de logische conclusie is uit de basale rechten van de mens, namelijk het recht op leven en het eigen lichaam. Nee, omdat in die toestand men altijd de rationele keuze kan maken vrijwillig in samenwerkingsverbanden te stappen die religieus, communistisch dan wel feodaal zijn. Maar de essentie zit dan in de vrijwilligheid van die keuze en de beperking dat de rechten van een ander niet worden geschonden.

Religie en de staat hebben met elkaar gemeen dat ze vrijwel altijd in de opvoeding worden aangeleerd in de periode van een mensenleven waarin juist de kaders en vaardigheden van zelf nadenken worden gevormd, of niet. Ik vroeg me in deze context meer af of Ayaan ooit via de middle-of-the-road libertariër wordt. Het schijnt dat F.A. Hayek in haar nieuwe boek “Shortcut to Enlightenment” voorkomt; politiek-filosofisch een van de meest consequente minarchist-libertariërs.

En ik pikte gisteren zelfs een citaat van Leon de Winter op dat als volgt ging: Dit is de kern van de crisis van ons bestel – Wouter Bos heeft kennelijk nog steeds niet begrepen dat juist het verschijnsel ‘compromis’ op geen enkele wijze recht doet aan de belangen van het electorale individu, dat geen waarde hecht aan de voortgang van een coalitie of een uitruil – dit individu stemt op issues, niet op macht.

Waarop mijn voorspelbare reactie was: Het grappige is dat elk besluit dat geen compromis is daar ook geen recht aan doet. Kan ik je bijtekenen als libertariër Leon? Zou me deugd doen. 🙂

Zou toch niet gek zijn als twee van zulke invloedrijke opinie’makers’ in het Nederlandse libertarische gedachtes en ideeén gaan verkondigen, en ze misschien zelfs bij de naam gaan noemen.

4 REACTIES

 1. Na de totale mislukking van enkele collectieve staatssystemen, zien we steeds meer mensen zoeken naar individualistische overheidsinbindende oplossingen.
  Je komt ze steeds meer tegen in De Telegraaf, Elsevier, Opinio en Haagse Post b.v.
  Maar politiek lijken zij volledig afwezig, immers, het gaat nogal in tegen de natuur van de socialistische politiek om zich te beperken en terug te treden.
  Toenemende staatsverzorging in nog altijd DE oplossing volgens verreweg de meeste politici, en zij willen die oplossing graag uitbreiden naar de moloch van de EUSSR.

 2. [1] Inderdaad:"nogal in tegen de natuur van de socialistische politiek"

  Maar niet tegen de natuur van de mens. Daarom is het belangrijk om duidelijk te maken dat ieder persoon een individu is. Met eigen wensen, verlangens en behoeften. En dat het een heel morele zaak is om dat na te streven.
  En ieder ander dit ook in vrijheid te laten doen.
  Belangrijk is het verschil te begrijpen tussen "Samenwerken" en "ondergeschikt gehoorzamen".
  De NL-politiek kent dat verschil niet.

 3. Ayaan is een soort van ‘liberal’ die de barbaarknuffelpartijen van de pvda niet meer aan kon. Dus nu wordt ze gebruikt door een neoconservatieve denktank, want ze stond in de Time. Betere reclame voor de neo-Trotskisten dan boze oude mannen en domme cowboys, dunkt me. Waarschijnlijk is haar droom een ‘consequente’ sociaal-democratie.

  Meneer de Winter is een klassieke progressieve jood. Het verplichte huwelijk {internationaal-socialisme en de multikul} is anti-israel en anti-joods geworden. Het bombarderen van het achterland van de barbaren is nu dus opeens òòk solidair voor deze links-revolutionair ingestelde meneer.

  Begrijp me niet verkeerd: de vrijheid kan wel wat propaganda gebruiken. Maar met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

 4. Als Calvinist Baptis Freeman en bedelaar, ben ik principieel tegen propaganda. Maar ik begrijp ook dat regeren zonder propaganda erg moeilijk is. De bevolking zou moeten worden opgeleid over een langere periode in gezond verstand.

  Gevaarlijke propaganda hier:
  Geloof in God?
  Is Leo de Winter een klassieke progressieve jood?

  Een voorbeeld zowel uit de intellectuele traditie, als uit de praktische uitwerking van verborgen maffiose organisaties die werkzaam in de hedendaagse politiek. Job Cohen is bijvoorbeeld bijna 2 meter lang, terwijl de joden die ik ken, kort genoeg zijn, om eventueel te verstoppen onder het trappegat.

  Infiltratie van de joodse religie is een groot probleem. Ook met een man als de heer de Winter moet men rekening houden met potentiële infiltratie van het geloof van de mensen. Vooral als heer de Winter samenzweringen gaat ontkennen, want de Holocaust was een samenzwering geleid door de Nazi’s en consorten. Pas aan het einde van de Tweede Wereld Oorlog ontdekten de Britten en hun vrienden de Jodenkampen.

  Geloof is altijd het geloof in Lucifer. Lucifer noemt zich God, anders trapt niemand er in. Die of dat moet je dan geloven. Met allerlei dogma’s, waar je zelf niet over na mag denken. Zo werkt luciferisme, zo werkt geloven.

  Teleac noemt Rooms Katholieken Christenen. Wat natuurlijk niet zo is, want de Rooms Katholieken zijn vertegenwoordigers van de Babylonische religie, die ook in de Bijbel beschreven is. Deze babylonische paganisten aanbidden de zon, en houden daarom de zondag. Rooms Katholieken zijn natuurlijk ook Luciferisten, omdat ze ook niet-Katholieken dwingen tot houden van babylonische zon-dagen met Nederlandse en Europese illegale wettenwakerij, met name door infiltratie van wat men Gereformeerd of Hervormd noemt. Wat deze tradities inmiddels verworden zijn tot subvormen van papisme is hier uitgelegd:
  http://www.spirituallysmart
  Alberto Rivera is een Spanjool, die over liep naar de Geuzen. De geusen erkennen hem inmiddels als officier, al zij het met voorbehoud verklaard. Hij heeft geen schippers diploma.

  http://video.google.com/vid
  In het interview met James Arrabito wordt deze infiltratie uitgelegd. De nieuwe naam van de Heilige Inquisitie is ook vermeld in het interview, ik vond een juiste vertaling daarvan in een Concordat met Nederland in 1827.

  Ik citeer:
  den heer Maurus Cappellari, Priester van de R. C. Kerk, Kardinaal en Prefect van de H. Congregatie tot voortplanting des geloofs.
  http://www.rorate.com/rorat
  Deze H. Congregatie tot voortplanting des geloofs, is de Heilige Inquisitie. Dewelke Alberto Rivera vernoemt in het interview. De gevolgen zijn, dat sedert 1827 de Bisschoppelijke Hiërarchie van de Rooms Katholieke in Nederland was hersteld. In 1830 komt de belgische opstand, de nederlandse tempels worden geïnfiltreerd door de Katholieke Kerk. Voor de ondertekening van het Concordat was dit onmogelijk, vanwege het Plakkaat van Verlatinge, dewelke het volk beschermde tegen de Heilige Inquisitie.
  http://www.concordatwatch.eu/

  Officiëel was de Inquisitie geëindigd in 1830. Niet in Europa, want daar was de inquisitie al militair verslagen, maar in Peru. Ook in Peru is een Folter Museum, zoals in Amesterdam. In Amsterdam is ook het Geuzenveldje, waar lieden als Mohammed B. vandaan komen, propaganda tegen wakker worden van het volk. Mohammed B. was werkzaam voor de Hofstad groep, en aan de naam ziet men al snel dat het hier niet om Arabieren handelt, maar Katholieken. Hofstad is een term om Amsterdam aan te duiden, ofwel, een zekere politieke macht binnen Nederland. Met als voorbeeld de Hofkerk, mogelijk van dezelfde organisatie:
  http://www.hofkerk.nl/wie.html
  Op deze pagina worden de Heilig verklaarde slachtoffers van de Nederlanders vereerd. Lumey, die daar de Oppergeus wordt genoemt, is de Admiraal van de Watergeuzen:
  http://members.home.nl/tett

  Is de Staat een Godsbeeld?
  Antwoord:
  Exodus 20:4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

  Ik zou dus nooit een artikel die titel durven geven. Want ik vrees de HEERE. De katholieken noemen mijn overtuiging ketterij, de katholieken bepalen in Nederland wanneer de mensen werken, slapen, eten, TV-kijken. Dus ik houd mijn mond maar. Behalve op de vrijspreker natuurlijk. Moge de Koninklijke Piraterij van onze republiek de geusen bijstaan, leve de Republiek, leve de Prins van Oranje….

Comments are closed.