Dat de overheid een maffia organisatie is, is in deze kolommen al vaker aangetoond.*) Nu horen we van topadvocaat Gerard Spong dat ze ook nog terroristen zijn.

Wikipedia: “De term wordt tegenwoordig ook gebruikt voor georganiseerde misdaad in het algemeen.
Onder elkaar spreken maffiosi nooit over hun organisatie in termen van “maffia”, eerder gebruiken ze termen als “de Familie” of “Cosa Nostra”, wat zoveel betekent als “onze zaak” . Ook hebben ze het soms over ‘onze organisatie’. Ze noemen zichzelf ook geen maffiosi maar “Uomini d’onore” of “mannen van eer”.

En:
Raad van Europa en de Europese Unie echter vier criteria vastgesteld welke minimaal aanwezig moeten zijn wil er sprake zijn van georganiseerde misdaad. Deze zijn:
1.Samenwerking van twee of meer personen.
2.De samenwerking heeft plaats over een langere periode.
3.Om ernstige misdaden te plegen.
4.Met als doel macht en geldelijk gewin.

Wel, welke “naam” of dekmantel je ook gebruikt, het gaat om de handelingen. En dan voldoet de overheid heel duidelijk aan de genoemde criteria.

Gerard Spong zegt terecht dat de door de Nederlandse staat gemaakte definitie van terrorisme ook de activiteiten van diezelfde overheid omschrijft:
“Onder terroristisch oogmerk wordt in onze strafwet verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.” **)

De voorbeelden Afghanistan en Iran die Spong noemt kloppen helemaal. Bij het voorbeeld Antillen zet ik nog een vraagteken. Daar wordt wel (onterechte) druk op uitgeoefend, maar de Nederlandse overheid zou daar eenvoudig kunnen stoppen met het brengen van karrenvrachten Nederlands belastinggeld. En die eilanden gewoon loslaten of verkopen.

Het antwoord op de in titel gestelde vraag is dus:”Beide”!

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit inzien en begrijpen. Dit kan dan mogelijk leiden tot het inzicht dat de overheid immoreel is en dat de enige morele vorm van samenleving wordt gebracht door het libertarisme.
In het libertarisme wordt immers niemand gedwongen om dingen te doen die hij niet vrijwillig doet.

—————————————————————————-
*) Vraag onder “ZOEKEN” naar “maffia” en je vindt een keur van artikelen. Onder andere:
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

**) Bron AD: www.ad.nl/columns/spong/art…

45 REACTIES

 1. Vanuit een andere invalshoek, de enige AANSLAGEN waar ik de laatste jaren mee te maken heb gehad kwamen van de centrale en lokale overheden.

 2. De definitie van maffia loopt stuk op punt 3, het oogmerk om ernstige misdaden te plegen. Een misdaad impliceert onrechtmatigheid. Nu kun je wel op basis van deontologische natuurrechtargumenten roepen dat veel handelingen van de overheid in dat perspectief onrechtmatig is, maar dan moet je dat ook expliciet doen. Maar zelfs als je dat doet, dan nog gaat het niet, op daar regels gebaseerd op het natuurrecht vanwege hun deontologische karakter als maatschappelijke planning afgewezen moeten worden. (Zie Kaplow en Shavell, Fairness vs Welfare). Hoewel niet gesteld kan worden dat alle plannen van de overheid efficient zijn, gaat het te ver om te stellen dat de overheid bewust de welvaartsverlaging nastreeft. Algemeen aanvaard is dat sommige overheidsgoederen en diensten welvaartsverhogend zijn en ook met dat oogmerk worden geleverd (men denke aan publieke goederen).
  Het probleem van de overheid is de drang tot bijna onbegrensde uitbreiding van de macht, ook tot terreinen waar dat welvaartsverlagend is.

  Het terrorisme-argument klopt overigens wel volledig. De reden daarvoor is dat de wetgever "vergeten" is om het woord wederrechtelijk toe te voegen bij de vrees clausule en de sociale structuren formule.

  Maar wat de strafbaarheid van de overheid betreft is het al sinds de Pikmeer arresten een grote aanfluiting.

 3. Helaas heeft Spong de nadruk van zijn betoog niet gelegd op de immoraliteit van het handelen van de staat op zich.

  Verder is haarkloverij over wel of geen oogmerk tot misdaad, zonde van de tijd.

  De staat handelt immoreel, en dus niet wenselijk. Dat is al reden genoeg om haar haar macht te ontnemen.

 4. [4]
  En ‘geen staat’ zou niet immoreel zijn? Laat mij niet lachen: dan ontstaat er gemakkelijk een maffia die nog een graadje erger is.

 5. [5] Dat hoeft helemaal niet Beek.
  De mensen die als "geen staat" samenleven, zijn niet gek. Die zullen echt wel maatregelen nemen ïnbreuk op persoonlijke vrijheid te voorkomen.

  Het echte kenmerk is dat die samenleving moreel is en nooit zal toestaan dat geweld tegen hen wordt geïnitieerd.

 6. [6]
  Zolang de mens afzonderlijk niet moreel is, is een samenleving dat ook niet.
  Toezicht, regels, justitie, zij blijven noodzakelijk, en wel binnen een staat, die liefst niet tot moloch verwordt.

 7. [5]
  Als je het onvermijdelijk acht dat er zonder overheid een maffia ontstaat, is het tevens onvermijdelijk dat er in de vrije markt ook andere monopolies ontstaan.

  De branche maakt niet uit, of het nu gaat om bloemenstalletjes of financiële instellingen, uiteindelijk hebben we overal maar 1 grote aanbieder van.

  Volgens jouw visie dan. 😉

 8. [5] Daar had ik het niet over, je brengt de discussie op een dwaalspoor!

  De staat handelt immoreel en is daarom niet wenselijk. De staat doet dingen die jij en ik niet in ons hoofd durven te halen. Als jij en ik die dingen niet mogen (denk aan afpersing, diefstal en onteigening) dan geldt dat zeker ook voor de staat, niet waar?

 9. [9]
  Als je de staat verwerpt als vanzelfsprekend immoreel, is het alternatief toch ‘geen staat’?
  Of laat je het slechts bij de constatering en accepteert de immorele staat als noodzakelijk kwaad?

 10. De burger is in dienst van de staat en de staat is in dienst van de maffia. Dus eigenlijk zijn wij allemaal maffia! Ik ga straks nog even Vendettaen. Mamma mia!

 11. [11] Laten we stap voor stap gaan. Om te beginnen is er nu een staat die volstrekt immoreel handelt en dingen doet die jij en ik niet durven dromen. Dat is onjuist en zou niet getolereerd moeten worden.
  Of ben jij het daar niet mee eens en vind jij dat er mensen zijn die wel immoreel mogen handelen omdat ze democratisch verkozen zijn? Daar zou ik graag je antwoord op willen.

 12. [10]
  Wat is dan je probleem ? Zodra er meer dan 1 maffia is, is er concurrentie en kan je als klant je voorwaarden stellen. Een regulerende overheid is dan nergens meer voor nodig.

 13. [13]
  Hoho: jij verwerpt a priori ‘de’ staat.
  Ik niet. Ik zie een staat als onvermijdelijk. En daarbinnen kan men trachten ontsporing van macht te voorkomen. Dat kan als daadwerkelijke oppositie wordt toegestaan. En vrijheid van individuen om onrechtmatigheden aan de kaak te stellen.
  En vooralsnog zie ik geen beter model daarvoor dan een democratie. Die ophoudt als anti-democratische machten die democratie gebruiken om zich te vestigen (Hamas b.v.).

 14. [14]
  Geweldig vooruitzicht PdJ: meerdere maffiose groepen die elkaar beconcurreren. Halleluja, dat paradijs, daar gaan we voor!

 15. [15] Ik verwerp immoreel gedrag, van wie dan ook. De staat is slechts een concept, een idee. De staat wordt gevormd door mensen die immoreel handelen, dat verwerp ik. Niet het concept, want dat is slechts een afspraak over hoe je zo een groep mensen noemt.

  Maar, ik heb je al een paar keer een vraag gesteld, en zou toch graag je antwoord willen, zie punt 13!

 16. [16]
  Dat is nu op internationaal vlak, met 194 staten, niet anders. 😉

  Je gaat voorbij aan het punt dat je zelf voorwaarden kunt stellen zodra er concurrentie is. Het doet dan niet terzake of de aanbieder alleen zijn eigenbelang nastreeft (zoals elke rechtgeaarde maffioso zal doen ;-).

  Nogmaals, je redenatie is inconsequent.

  Ofwel je bent voor een staat vanwege het gevaar van monopolievorming bij het ontbreken van staatsregulering en dan is een vrije markt ook onmogelijk tgv diezelfde monopolievorming.

  Ofwel je bent voor de vrije markt en dan heb je helemaal geen regulering (van wie dan ook) nodig.

  ===

  "It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest."
  ~ Adam Smith (1723-1790)

 17. [17]
  Uiteraard is democratisch gekozen an sich zijn geen vrijbrief voor immoreel gedrag.
  Maar dat is niet het probleem. Het probleem is wat als ‘immoreel’ beschouwd moet worden. En dan is voor sommigen het blinde feit dat men verkozen is al immoreel. De democratie zelf vindt men al immoreel.
  Ja, dat mensen gezag uitoefenen in een staat vinden sommigen al immoreel.
  En dan krijg je iets als ‘de staat is immoreel omdat ik zo’n instelling a priori immoreel vind’.
  De staat is immoreel omdat zij immoreel is.
  En dan is ‘geen staat’ het enige alternatief.

 18. [19] Maar ben je het met me eens dat ook politici niet immoreel mogen handelen? Ja of nee?

 19. [19] En om het niet te ingewikkeld te maken, onder immoreel gedrag versta ik ten minste diefstal, afpersing en roof.

  Vind jij dat politici die regels aan hun laars mogen lappen?

 20. [15]
  “Ik zie een staat als onvermijdelijk. (-) geen beter model daarvoor dan een democratie”

  Je bedoelt een republiek. In een democratie kunnen de rechten van minderheden niet worden gewaarborgd. Een democratie beslist immers bij meerderheid van stemmen.

  Het is ook helemaal niet illegaal als een democratie zichzelf, bij meerderheid van stemmen, opheft en verandert in een dictatuur (zie de verkiezingen van 1933 in Duitsland).

 21. [18]
  Je kunt zelf voorwaarden stellen aan maffiose groeperingen? Per definitie niet natuurlijk.
  En vrije markt sluit een justitieapparaat allerminst uit.

 22. [23]
  Waarom niet ? Als ze er niet op ingaan zijn ze je als klant kwijt, want dan ga je naar de concurrent.

  Het verbaast mij enorm, dat je hier de vrije markt propageert en klaarblijkelijk het begrip ‘concurrentie’ helemaal niet begrijpt.

 23. [22]
  In een goede democratie probeert men rechten van minderheden te respecteren.
  En dat is niet alleen theoretisch.
  Legaal alleen als die democratie dat alszodanig heeft vastgesteld. Maar wel vreemd: de democratie vindt het legaal als zij door een anti-democratie wordt vervangen. [21]
  Een politicus mag zich niet overgeven aan diefstal of afpersing of roof.
  Maar dan komt de vraag natuurlijk hoe we de belastingen dienen te beschouwen.
  En of daar andere methodes voor te vinden zijn.
  En dat is een nieuwe discussie.

 24. [23]
  “vrije markt sluit een justitieapparaat allerminst uit”

  Dat klopt. Maar, anders dan nu, zullen dat er altijd meer dan 1 zijn. Anders blijf je zitten met dezelfde nadelen die we nu kennen en die inherent zijn aan het monopolie (te duur, te traag, te weinig effectief).

  Een vrije markt zal altijd beter in recherche, detentie, rechtspraak en reclassering kunnen voorzien dan een monopolistische overheid. Wetten en regels zijn immers producten net als ieder ander. Burgers en bedrijven willen maatwerk, geen onbruikbare eenheidsworst die de wet nu is. Hoe meer aanbieders, hoe beter !

  ===

  “Police, Courts and Law – On the Market”
  MofF Chapter 29
  Link:
  http://www.daviddfriedman.c

  “The Machinery of Freedom – Guide to a Radical Capitalism”
  David D. Friedman, Open Court Publishing 1989
  Links:
  http://books.google.nl/book

  http://www.daviddfriedman.c

  “Law’s Order – What Economics Has To Do With Law And Why It Matters”
  David D. Friedman, Princeton University Press 1999-2001
  Link:
  http://www.daviddfriedman.c

 25. [24]
  Te vrezen valt dat concurrerende maffiosi hun ‘klanten’ geen keus laten, dat is hun kenmerk.

 26. [25] Ik ben blij dat je het ermee eens bent dat ook politici niet immoreel mogen handelen!

  Dan kan je vervolgens niet anders dan ook te concluderen dat deze staat aan de lopende band immoreel gedrag vertoont, en daarom verwerpelijk is.

 27. [26]
  Dat is een interessante gedachte die ik niet voldoende heb overdacht.
  Vooralsnog lijken mij concurrerende justitieapparaten binnen 1 staat merkwaardige constructies. Is zoiets ooit eerder vertoont? Is het praktisch en realistisch? Dat weet ik niet.

Comments are closed.