Dat de overheid een maffia organisatie is, is in deze kolommen al vaker aangetoond.*) Nu horen we van topadvocaat Gerard Spong dat ze ook nog terroristen zijn.

Wikipedia: “De term wordt tegenwoordig ook gebruikt voor georganiseerde misdaad in het algemeen.
Onder elkaar spreken maffiosi nooit over hun organisatie in termen van “maffia”, eerder gebruiken ze termen als “de Familie” of “Cosa Nostra”, wat zoveel betekent als “onze zaak” . Ook hebben ze het soms over ‘onze organisatie’. Ze noemen zichzelf ook geen maffiosi maar “Uomini d’onore” of “mannen van eer”.

En:
Raad van Europa en de Europese Unie echter vier criteria vastgesteld welke minimaal aanwezig moeten zijn wil er sprake zijn van georganiseerde misdaad. Deze zijn:
1.Samenwerking van twee of meer personen.
2.De samenwerking heeft plaats over een langere periode.
3.Om ernstige misdaden te plegen.
4.Met als doel macht en geldelijk gewin.

Wel, welke “naam” of dekmantel je ook gebruikt, het gaat om de handelingen. En dan voldoet de overheid heel duidelijk aan de genoemde criteria.

Gerard Spong zegt terecht dat de door de Nederlandse staat gemaakte definitie van terrorisme ook de activiteiten van diezelfde overheid omschrijft:
“Onder terroristisch oogmerk wordt in onze strafwet verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.” **)

De voorbeelden Afghanistan en Iran die Spong noemt kloppen helemaal. Bij het voorbeeld Antillen zet ik nog een vraagteken. Daar wordt wel (onterechte) druk op uitgeoefend, maar de Nederlandse overheid zou daar eenvoudig kunnen stoppen met het brengen van karrenvrachten Nederlands belastinggeld. En die eilanden gewoon loslaten of verkopen.

Het antwoord op de in titel gestelde vraag is dus:”Beide”!

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit inzien en begrijpen. Dit kan dan mogelijk leiden tot het inzicht dat de overheid immoreel is en dat de enige morele vorm van samenleving wordt gebracht door het libertarisme.
In het libertarisme wordt immers niemand gedwongen om dingen te doen die hij niet vrijwillig doet.

—————————————————————————-
*) Vraag onder “ZOEKEN” naar “maffia” en je vindt een keur van artikelen. Onder andere:
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

**) Bron AD: www.ad.nl/columns/spong/art…

45 REACTIES

 1. [27] Verder, zoals ik al eerder schreef over de vraag van Spong of de staat maffia of terrorist is,
  raad ik een ieder en ook hem aan de nadruk van het betoog te leggen op de immoraliteit van het handelen van de staat op zich.

  Haarkloverij over wel of geen maffia, wel of geen terrorist is zonde van de tijd, omdat als je kijkt naar de immoraliteit van het handelen van de staat, dat al voldoende is voor het afkeuren van die staat, ongeacht welk label je er eerst op plakt, maffia of terrorist.

  De staat handelt immoreel, en dus niet wenselijk. Dat is al reden genoeg om haar haar macht te ontnemen.

 2. [27]
  Waarom vrees je geen keus te hebben ? Wat begrijp je niet aan het begrip ‘concurrentie’ ?

  Als de ene gang je afperst ga je gewoon naar de ander en je betaalt ze om je te beveiligen.

  Is hun prijs te hoog dan ga je ‘shoppen’, net zo lang tot je iemand vind die binnen je budget valt.

  Verder hebben we het hier alleen in de uiterste gevallen over kapotgeschoten knieschijven of betonnen schoenen. Een gewapend conflict kost altijd meer dan onderhandelen.

  Moderne maffia organisaties zijn niet zoveel anders dan een normaal bedrijf. Die moeten hun kosten en baten ook afwegen.

 3. [28]
  Niet helemaal. Ik geloof dat geen mens moreel 100% volmaakt is. Zoals ik ook niet geloof in het motto van dit blog, dat er zoiets als volmaaktheid bestaat.
  Voorlopig niet althans.
  Het is als varen naar het eind van de regenboog.
  Daarom kan ik mij vinden in ‘de democratie als minste van de mogelijke kwaden’. Vanwege het ingebouwde zelfcorrigerend vermogen.

 4. [31]
  De staat handelt immoreel, omdat democratie immoreel is.

  Ik vergelijk onze democratie altijd maar met 100 mensen in een bus waarvan er 51 naar Groningen willen en 49 naar Maastricht. In een systeem als het onze beslist de meerderheid en rijdt die bus naar Groningen. De 49 mensen die eigenlijk naar Maastricht willen en die in Groningen niets te zoeken hebben, worden zo gedwongen mee te betalen aan het kaartje van de 51 Groningen-reizigers. Die opgelegde subsidie maakt dat kaartje dus goedkoper dan het werkelijk is. Geen wonder dat die 51 gematste Groningen-reizigers geen ander systeem willen !

  Maar dat doet niets af aan het feit dat dit systeem in de kern immoreel is. Diefstal is altijd immoreel. Die 49 mensen hebben er immers niet vrijwillig in toegestemd en worden nu afgeperst. Om nog maar te zwijgen van het absurde politieke gelobby om de 2 procent om te krijgen waardoor de meerderheid verschuift en we met z’n allen naar Maastricht kunnen (tot verdriet van de echte Groningen-liefhebbers). Dat heeft met werkelijke solidariteit en rechtvaardigheid helemaal niets te maken en mensen beseffen dat maar al te goed. Zo vormt de politiek juist een splijtzwam en een hinderpaal i.p.v. een samenbindende en probleemoplossende factor. Mensen zijn echt wel bereid elkaar te helpen, mits hen dit niet wordt opgelegd.

  De enig juiste en ethisch verantwoordde oplossing is natuurlijk om TWEE bussen te nemen. Dan betaalt iedereen precies de kosten die er voor staan om dat te realiseren wat men graag wil. En zijn er meer bestemmingen gewenst, dan neemt men uiteraard meer bussen, kleine en efficiënte bussen die goedkoper te rijden zijn dan die ene grote. Uiteindelijk kom je er dan bij uit dat iedereen in zijn eigen auto gaat rijden, dan kan iedereen gaan en staan waar hij zelf wil zonder van een ander en van de dienstregeling van het openbaar vervoer afhankelijk te zijn. Met andere woorden: we zijn dan aangeland bij een werkelijk vrije economie waarin de overheid als instrument van lobbygroepen geen inbreng meer heeft.

 5. [32]
  Theorie, PdJ. ‘Niet initieren van geweld’, daar hebben maffiosi per definitie lak aan.

 6. Ja, als je een incompetent staatsapparaat achter je hebt staan (dat ze nog grotendeels op de payrol hebben ook).

  Maar als je net zo’n rücksichtslose organisatie meebrengt als ze zelf hebben wordt het een andere zaak.

  Niemand neemt graag onverantwoorde risico’s en iedereen hangt aan het leven Beek, ook maffiosi 😉

 7. [34] Juist, en immoreel gedrag mag van niemand worden geaccepteerd, ook niet van politici!

  En ook niet een beetje, zoals beek helaas lijkt te bepleiten.

  Verder moet je je niet op een dwaalspoor laten zetten door te denken dat concepten als staat, regering, parlement etc. zich niet aan die regel dienen te houden! De mensen die deel uitmaken van het concept "staat" moeten zich net zo gedragen als jij en ik.

 8. [37]
  En hoe dacht Egor dat ‘niet accepteren’ te realiseren? Door een onafhankelijke rechtbank? En wie voert de sancties dan uit? Ome Arie, de agent? Die iemand in de cel stopt? Is dat wel moreel? Ik mag niet iemand in de cel stoppen.
  Egor gaat voorbij aan de functies die sommigen bevoegdheden geven die anderen niet hebben.
  Functies die onvermijdelijk zijn.

 9. [36]
  Gehecht aan het leven, natuurlijk, maar niet bijzonder aan dat van anderen.

 10. [38]
  Het ‘niet accepteren’ van gedrag van organisaties wordt nu al grotendeels buiten de officiële rechter om geregeld.

  Bijna iedere branche heeft immers geschillencommissies waar je een klacht kunt deponeren. De aangesloten organisaties houden zich vrijwillig aan de uitspraken van dergelijke commissies.

  Doen zij dit niet dan worden ze geroyeerd en publiekelijk geafficheerd door consumentenorganisaties. Dat kost hen klanten en op termijn kunnen ze de tent sluiten.

  Zo ‘reinigt’ de markt zichzelf. 😉

 11. [38] Het is immoreel wat de staat doet, dus niet te accepteren. Door indoctrinatie van de geboorte af, realiseren veel mensen dit niet.

  Door zo veel mogelijk mensen hierop te wijzen, en zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken, zal dat er toe leiden dat de staat niet meer wegkomt met zijn immorele gedrag.
  Zonder tussenkomst van rechter of oom agent.

  De belastingbetaler zal, als die bewust wordt van de immoraliteit van de staat, vanzelf de staat verwerpen. Als het realiseren van de immoraliteit van de staat wat breder verspreid is, kan ik me zo voorstellen dat mensen minder snel bereid zijn te voldoen aan bijvoorbeeld blauwe brieven van de staat. Dat zal het probleem snel oplossen.

  Intermenselijk handelen moet altijd de toets van moreel doorstaan. Dat is de basis.

 12. Het is ook helemaal niet nodig staten af te schaffen. Het is slechts nodig mensen de vrije keus te laten wel of niet van de diensten van de staat gebruik te maken. Dan blijkt vanzelf wel waar de meeste belangstelling voor bestaat.

  En dan uiteraard zonder dat je steeds moet verhuizen/emigreren. Dat hoef je tenslotte ook niet als je je lidmaatschap van de ANWB opzegt om lid te worden van Route Mobiel !

  Zo ontstaat tenminste echte concurrentie tussen overheden en ontstaan dus automatisch betere overheden. En wil je helemaal nergens lid van zijn dan kan dat natuurlijk ook.

  Dit is al een idee uit 1860 van de econoom Paul Emile De Puydt (zie voor het volledige artikel http://www.panarchy.org ):

  "Each generation is like a new tenant who, before moving in, changes things around, cleans up the facade, and adds or pulls down an annex, according to his own needs.

  From time to time some generation more vigorous or short-sighted than its predecessors, pulls down the whole building, sleeping-out in the open until it is rebuilt.

  When, after a thousand privations and with enormous efforts, they have managed to rebuild it to a new plan, they are crestfallen to find it is not much more comfortable than the old one. It is true that those who drew up the plans are set up in good apartments, well situated, warm in winter and cool in summer; but the others, who had no choice, are relegated to the garrets, the basements or the lofts.

  So there are always enough dissenters and trouble makers, of whom some miss the old building, whilst some of the more enterprising already dream of another demolition. For the few who are satisfied there is an innumerable mass of objectors.

  We must remember however that a few are satisfied. The new edifice is indeed not faultless, but it has some advantages; why pull it down tomorrow, later, indeed ever, as long as it shelters enough tenants to keep it going?

  I myself detest the wreckers as much as the tyrants. If you feel your apartment is inadequate or too small or unhealthy, then change it – that is all I ask. Choose another place, move out quietly; but for heaven’s sake don’t blow up the whole house as you go. What you found unsuitable might delight your neighbour.

  My panacea, if you will allow this term, is simply free competition in the business of government. Everyone has the right to look after his own welfare as he sees it and to obtain security under his own conditions.

  On the other hand, this means progress through contest between governments forced to compete for followers.

  True worldwide liberty is that which is not forced upon anyone, being to each just what he wants of it; it neither suppresses nor deceives, and is always subject to a right of appeal. To bring about such a liberty, there would be no need to give up either national traditions or family ties, no need to learn to think in a new language, no need at all to cross rivers or seas, carrying the bones of one’s ancestors.

  It is simply a matter of declaration before one’s local political commission, for one to move from republic to monarchy, from representative government to autocracy, from oligarchy to democracy, or even to Mr. Proudhon’s anarchy – without so much as removing one’s dressing gown or slippers.

 13. [42] Staten afschaffen… Waarom niet staten oprichten? Picture this:

  Vijf ‘motoragenten’ van de Hell’s Angels (Van de zelf uitgeroepen staat ‘Angel State’) houden een politiewagen staande en manen de agenten (van een concurerende staat!) het raampje te openen. Zij vragen om ‘papieren’, welke de agenten uit veiligheidsoverwegingen maar besluiten te overleggen. "Meekomen naar het hoofdkwartier", zeggen de ‘motoragenten’ na bestudering van de papieren…

 14. OVERHEID of MAFIA

  Dit overzichtsartikel geeft IMHO duidelijk weer waar libertariërs tegenaan hikken als ze anderen willen overtuigen (link begint op pag.2):
  http://www.workforall.org/f

  Het bestaan van een overheid wordt gewoonlijk gerechtvaardigd op basis van het maatschappelijk nut. Zonder overheid is er, naar men zegt, geen rechtszekerheid en heerst er anarchie. Ook is er geen infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken. Beide factoren drukken de economische ontwikkeling. Een te grote overheid met veel regels en een hoge belastingdruk is eveneens slecht voor de economie.

  Zo komen de meeste mensen uit op een standpunt waarbij het bestaan van een overheid onomstreden is, en waarbij de discussie eigenlijk alleen gaat over de omvang ervan. Het klassiek liberale standpunt waarbij de overheid alleen zorgt voor rechtszekerheid en infrastructuur geeft een lage belastingdruk en maximale economische groei.

  Wil je net als de sociaal-democraten ook nog een verzorgingsstaat met grootschalige inkomensherverdeling, dan heb je meer geld nodig. De paradox daarbij is dat je de economische groei drukt als je de belastingen opschroeft. Je krijgt dan in absolute bedragen juist minder binnen dan je zou hebben gehad als je de belastingen had verlaagd.

  Het artikel geeft hiervan als voorbeeld de vergelijking tussen de sterke economische groei van Ierland (belastingverlaging) en de zwakke groei van België (belastingverhoging). De Ierse overheid bleek vervolgens over meer geld te kunnen beschikken dan de Belgische.

  Er is dus blijkbaar een economisch argument voor belastingverlaging, dat breed gedragen kan worden. Maar of rechtszekerheid en infrastructuur ook zonder de overheid tot stand kunnen komen is blijkbaar veel minder duidelijk.

  Misschien moeten libertariërs zich dus op dit laatste concentreren en met overtuigende argumenten komen waarom je ook dan met het bedrijfsleven (of zelfs met de mafia 😉 beter af bent dan met de overheid.

 15. Wat zijn de Hells Angels in NL dan braaf zeg! De schatten worden aangeklaagt door het OM en gaan zich voor de rechter ook nog eens verantwoorden!? Echte Hells Angels hadden normaal gesproken bij de jongens van het OM thuis even de boel verbouwd!! Ook daaruit blijkt dat ze bij het OM niet helemaal sporen, de Hells Angels in NL is volgens mij een behoorlijk sociale club! Mits je intern uit de school klapt, dan moet de orde hersteld worden en gaan er doden vallen. Maar dat hoort bij de herargie van de heren en daar hoeft het OM zich niet mee te bemoeien! [43]

Comments are closed.